somebody

listen to the pronunciation of somebody
English - Turkish
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

bir kimse
önemli birisi
{i} kimisi
büyük şahsiyet
{i} kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

{i} önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

{i} bazısı
hatırı sayılır kimse
{i} şahsiyet
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
(İnşaat) şu

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

you
siz

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

us
biz
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

that
o
somebody else
başkası

Her zaman bir başkasının aptalıyız. - We're always somebody else's idiot.

Tom onu başkasına sattı. - Tom sold it to somebody else.

somebody elses
başkasının
somebody elses
başka birinin
somebody's doing
başının altından çıkmak
somebody's pawn
maşası olmak
sober somebody up
ayıltmak
sort somebody out
canına okumak
sort somebody out
Birinin icabına bakmak

I will sort him out if he goes on bothering my girlfriend.

this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke Tom daha iyi bir Fransızca konuşanı olabilse. - Tom wishes that he could be a better French speaker.

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

that
(sıfat) öteki
that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
find somebody out
suçüstü yakalamak
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

accuse somebody of something
Birisini bir şeyle, bir şey yapmakla suçlamak
bleed somebody dry
(Ev ile ilgili) Kanını emmek, birisinin parasını sömürmek
calm somebody down
sakinleştirmek
follow in somebody's wake
izlemek
get somebody up
kaldırmak
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
kendine

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onu
her
ondan

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
dişil onun
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
sell somebody a pup
kandırmak
shut somebody up
lafı ağzına tıkamak
shut somebody up
lafını ağzına tıkamak
something
biraz

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
them
onları

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

turn somebody on
heyecanlandırmak (cinsel)
wake somebody up
uyandırmak
you
sana

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay be
my
hayret
my
vay canına!
my
ünl
something
falan

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

that
O that
that
in that mademki
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
accommodate somebody with
sağlamak
acquainted with somebody
tanışmak
advise somebody of something
uyarmak
apologize to somebody
af dilemek
appeal to somebody
hoşuna gitmek
assure somebody that
inandırmak
be down on somebody
karşı olmak
belong to somebody
birine ait olmak
bid somebody godspeed
uğurlamak
bid somebody godspeed
yolcu etmek
bite somebody's head off
başının etini yemek
bring somebody in something
kazandırmak
bring somebody up
yetiştirmek
bundle somebody off
(deyim) başından atmak
bundle somebody off
(deyim) başından savmak
bundle somebody up
sarıp sarmalamak
buy somebody off
rüşvet vermek
call somebody to account for
hesap sormak
cheer somebody up
gönül açmak
chill somebody to the bone
içine işlemek
chill somebody to the marrow
içine işlemek
chisel somebody
zokayı yutturmak
clap somebody in jail
(Argo) kodese tıkmak
clap somebody into jail
(Argo) kodese tıkmak
come back to somebody
aklına gelmek
confront somebody with
karşı karşıya bırakmak
confront somebody with
karşılaştırmak
convince somebody of something
ikna etmek
cool somebody down
sakinleştirmek
cut somebody off
mirastan mahrum etmek
destroy somebody's family
ocağını söndürmek
discriminate against somebody
kötü davranmak
discriminate favor of somebody
ayrıcalık yapmak
divest somebody of
mahrum etmek
expect something of somebody
yakıştırmak
feel sorry for somebody
acımak
fob somebody off
kazıklamak
follow in somebody's footsteps
izinden yürümek
follow in somebody's wake
izinden gitmek
follow in somebody's wake
takip etmek
follow somebody's advice
tavsiyeye uymak
get on well with somebody
anlaşmak
get on with somebody
anlaşmak
get somebody down
moralini bozmak
get somebody in
çağırmak
get somebody wrong
yanlış anlamak
get somebody's dander up
öfkelendirmek
give somebody notice
uyarı vermek
give somebody notice of
uyarmak
give somebody the thumbs up
tam puan vermek
give somebody the thumbs up
tam not vermek
give somebody up
umudunu kesmek
give somebody up
ilişkiyi kesmek
give up something to somebody
helal etmek
grease somebody's palm
rüşvet vermek
hang on somebody's lips
can kulağıyla dinlemek
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

his
eril onunki
hit it off with somebody
anlaşmak
hold out a carrot to somebody
yemlemek
hurt somebody's feelings
horlamak
hurt somebody's feelings
hor görmek
hurt somebody's feelings
rencide etmek
hurt somebody's pride
onuruna dokunmak
important person
ağır top
inform on (somebody)
ispiyonlamak
inform somebody of something
haberdar etmek
introduce somebody to
tanıştırmak
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
ebe (oyunda)
it
cinsel ilişki
join issue with somebody
münakaşa etmek
join issue with somebody
tartışmak
keep somebody in countenance
teşvik etmek
knock somebody down
yumrukla devirmek
let somebody down
yüzüstü bırakmak
make somebody to dig up
eştirmek
making somebody walk
yürütme
meet somebody in final
(Spor) finalde karşılaşmak
meet somebody in final
(Spor) finalde oynamak
meet somebody's requirements
gereksinimini karşılamak
mistake somebody for
karıştırmak
move in on somebody
abayı sermek
nail somebody down
mıhlamak
need somebody's help
birine işi düşmek
offend somebody's feelings
gücüne gitmek
offend somebody's feelings
ağır gelmek
offer somebody an opportunity
fırsat sunmak
pity somebody
acımak
plague somebody's life out
başının etini yemek
poke fun at somebody
makaraya sarmak
propose to somebody
evlilik teklif etmek
prove somebody right
haklı çıkarmak
pull somebody down
zayıflatmak
pull somebody down
zayıf düşürmek
put somebody in his place
haddini bildirmek
put somebody in mind of
hatırlatmak
put somebody on his mettle
teşvik etmek
put somebody out
darıltmak
put somebody through
bağlamak
put somebody through
birini telefonda bağlamak
put somebody up
ağırlamak
put somebody up
konuklamak
receive somebody
kabul etmek
reconcile somebody to
razı etmek
reduce somebody to tears
gözyaşlarına boğmak
reduce somebody to tears
ağlatmak
refer somebody to god
allah'a havale etmek
remind somebody of something
aklına getirmek
remind somebody of something
hatırına getirmek
resemble somebody a lot
çok benzemek
resemble somebody in looks
benzemek
ride atilt at somebody
saldırmak
rude to somebody
kaba davranmak
rude to somebody
kabalık etmek
ruin somebody's family
ocağına incir dikmek
run up against somebody
karşılaşmak
Turkish - Turkish

Definition of somebody in Turkish Turkish dictionary

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
English - English
Some unspecified person
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

{n} an indiscriminate person, a person of not
A person of consideration or importance
pron. some person, unspecified person
{i} important person
Somebody means the same as someone. be sb to be or feel important
a human being; "there was too much for one person to do"
A person unknown or uncertain; a person indeterminate; some person
sb
somebody else
someone else, some other person
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody is
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
beat somebody to the punch
To do something before somebody else is able to

I was planning to take care of the problem for him, but he beat me to the punch and did it himself.

bend somebody's ear
To bore; to talk too long, especially to one particular person

Sorry to bend your ear with the whole story, but I think you ought to know.

curl somebody's hair
Alternative form of curl someone's hair
cut somebody some slack
to be patient or lenient with somebody; to relax standards or expectations

Cut the new guy some slack. He's only been here for two days.

egg somebody on
To tease, provoke or encourage

Quit egging him on about his pet peeves.

follow somebody off a cliff
To follow (a leader or de facto leader) without question or thought, with disastrous consequences

After 9/11, many feared that Baby Boomers would follow President Bush off a cliff.

fuck somebody up
Fight with someone and win, causing significant physical damage to their body
fuck somebody up
To cause significant mental damage to someone
fuck somebody up
To cause someone to make a big mistake
get on somebody's case
To lecture, berate, or complain to somebody, especially to find fault or criticize

His boss was always getting on his case about his standards of dress, even though he worked well and seldom left the back room.

get on somebody's nerves
To annoy or irritate; to bother

Gerty wished to goodness they would take their squalling baby home out of that and not get on her nerves.

give somebody a hand
To help, aid, or assist

Could you please give me a hand carrying this mattress?.

give somebody a hand
To applaud or clap (also to give (someone) a big hand)

Please give all our dedicated volunteers a hand for their hard work.

give somebody a hard time
To tease, kid, or rib

He's usually pretty good-natured when the children give him a hard time about his bald spot.

give somebody a piece of one's mind
To express one's opinion strongly; to voice one's disagreement or dissatisfaction

That is the fourth time this week my neighbor's barking dog has woken me up. I'm going to go give her a piece of my mind about it.

give somebody an earful
To shout very loudly at someone

I should've never tried to grind the business' computer system to halt. Firstly I got sacked, and then my boss gave me a right earful.

give somebody pause
To give somebody cause for concern

Here is a fact that will give you pause. Many states do not publish the voting records of their legislators.

give somebody the brush-off
To rebuff, snub or curtly reject someone

I asked three different clerks, and they all gave me the brush-off.

give somebody the cold shoulder
To snub, resist or reject somebody; to regard somebody distantly

I must have made him angry with my comment. He’s been giving me the cold shoulder ever since I said it.

give somebody the heave-ho
to fire, expel or break up with someone

I'm looking for work again because they gave me the heave-ho.

give somebody the old heave-ho
Alternative form of give somebody the heave-ho

Now I won't have to explain to her what sort of friend you really were and why I gave you the old heave-ho.

give somebody the runaround
To delay, dodge, or frustrate (someone), especially by providing useless information or directions

They gave me the runaround when I called. I got a full tour of the facility by phone, but no answer to my question.

give somebody the slip
To evade, escape, or get away from somebody

One way or another I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip.

give somebody what-for
To admonish or berate; to speak angrily at somebody

He really gave the kid what-for about the baseball through his window.

hand it to somebody
To give somebody credit or praise

You have to hand it to him for finishing such a big project so quickly.

hate somebody's guts
To despise; to hate intensely or passionately

She caught him seeing another woman, and now she hates his guts.

haul somebody over the coals
To express anger with someone in no uncertain terms when they do something wrong

The teacher hauled him over the coals for smoking in the toilets.

her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Belonging to him

This is his book.

hold somebody's hand
To grasp or hold a person's hand
hold somebody's hand
To guide somebody through the basics or assist with excessively small details

I'll give you advice on writing an article, but I won't hold your hand through the entire process.

hot on somebody's heels
Close behind; pursuing or following closely

She left the restaurant with him hot on her heels.

if you love somebody, set them free
One should be willing to let go of someone they love if they truly love them
it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
Italian
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Italy
keep somebody in stitches
To keep somebody laughing hard or amused

The show kept me in stitches the whole time.

keep somebody posted
To inform (someone) regularly of the latest developments

That's all the news for now, but I'll keep you posted about new developments.

leave somebody high and dry
To abandon somebody; to stop providing assistance at a crucial moment

He just walked out and left her high and dry with two kids and a mortgage.

leave somebody holding the bag
To abandon somebody, leaving them holding the responsibility or blame

After the accident, he just vanished and left me holding the bag.

leave somebody holding the bag
To remove the value from an article or arrangement and leave somebody holding the empty (or valueless) container

The closing bell may be ringing for business method patents, and their patentees may find they have become bagholders. (Federal district court in CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc., 2009 WL 815448 (N.D. Cal. Mar. 23, 2009), referring to the In re Bilski case).

let somebody down
To fail somebody; to disappoint or to fail to uphold a commitment

He really let me down when he didn't arrive on time.

let somebody in on
To disclose; to tell somebody a secret or share privileged information

Do you think we should let him in on the shortcut?.

make somebody's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used without and
me
As the object of a preposition

Come with me.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

not give somebody the time of day
to ignore someone deliberately; to refuse to talk or pay attention to someone probably because you think they are not good enough to talk to you or they really annoy you

I think I've really annoyed him this time - he won't even give me the time of day!.

one's
belonging to one
our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

pull somebody's leg
To tease someone; to lead someone on; to goad someone into overreacting. It usually implies teasing or goading by jokingly lying

I hadn't pulled Mrs. Barstow's leg for any of that stuff, she had just handed it to me on a platter, and that wasn't my fault.

pull the wool over somebody's eyes
to deceive (someone)
put hair on somebody's chest
To make a person (especially a male) stronger or more masculine

When Lonnie Bushey was 6 he started drinking with his father who told him it would put hair on his chest and make him a man.

put one past somebody
To deceive, trick, or fool, especially by concealing something

He tried to put one past the band director by giving her a jalapeño-flavored lollipop.

put somebody in his place
To bring somebody down; to humble or insult

His quips at the party aimed to put the CEO in his place.

put words in somebody's mouth
To attribute to somebody something he or she did not say; to claim inaccurately that somebody said or intended something

I hope I'm not putting words in your mouth. Did you just tell me to go home early?.

read somebody the riot act
To scold or berate somebody; to reprimand

She really read him the riot act about his smoking habit.

read somebody's lips
To pay close attention (often imperative)

Read my lips. We are not going to the park today, and that is final.

read somebody's lips
To discern what somebody is saying by watching the shape of the mouth rather than by hearing the sounds of the words

Deaf people may be able to read people's lips, but it's not a foolproof means of communication.

rub somebody the wrong way
To bother, disturb, irritate, or annoy

It's a small thing, really, to leave towels unfolded, but it rubs him the wrong way.

run somebody ragged
To exhaust; to demand excessive effort or work from somebody

They've been running him ragged trying to keep up with the demand for new features.

s.o.
significant other
s.o.
someone
send somebody packing
To expel or eject somebody; to chase off or force out

The whole town got together and sent the bandit packing.

serve somebody right
To happen to someone who is thought to deserve it

And serves you right, said Jane, the pert chambermaid, if you will take their money to get drunk on..

show somebody the door
To dismiss or reject; to exclude someone who was formerly included

In Maryland, Rep. Connie Morella, a skillful, conscientious politician, was ousted. . . . The always-charming Morella . . . provided great constituent service. . . . Still, voters showed her the door.

show somebody the door
To escort someone to the exit of the premises; to expel someone from a room, gathering, etc

o man shall laugh at me now that I'm down. Show him the door, Dig..

someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
To a high degree
something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

steal somebody's thunder
To detract from somebody's accomplishments or glory; to undermine

I don't mean to steal your thunder, but did you really do all that by yourself?.

take somebody's word for it
To believe what somebody tells one

I can't really check on that, so I'll have to take your word for it.

tear a strip off somebody
To scold vigorously

The boss tore a strip off him for arriving late to the meeting.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
That thing

That was an interesting example.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
indeed

That it is.

that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

the joke is on somebody
The person who made the joke himself became the subject of a joke

Luckily, we will never pay this debt off, so perhaps the joke is on them after all.

their
Belonging to them

This is probably their cat.

their
Belonging to someone of unknown gender
them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

throw somebody a curve
To surprise; to introduce something unexpected or requiring a quick reaction or correction

He really threw me a curve when he asked me a personal question at work.

tickle somebody's funny bone
To amuse; to strike somebody as funny

I thought this cartoon might be just the sort of thing that would tickle your funny bone.

what's eating somebody
What is wrong? What is the problem (with somebody)? Inquired of somebody who is upset, worried, angry, etc

What's eating him? I've never seen him this worked up over anything before.

wipe somebody's eye
to defeat; to humiliate
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
them
In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
someone
{i} person, human, human being
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
that
(pro ) mot, moht; rU, roo
that
pron. pronoun used to indicate a specific person or thing
that
That, as a demonstrative, may precede the noun to which it refers; as, that which he has said is true; those in the basket are good apples
that
As a demonstrative pronoun pl
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
conj. in order for
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
singular and at a distance from the speaker
that
to such a degree
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

them
pron. those people (3rd person)
them
You use them instead of `him or her' to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people think this use is incorrect. It takes great courage to face your child and tell them the truth
bleed somebody dry
Take away all somebody’s money
bring somebody out in
(Ev ile ilgili) If something brings you out in spots, a rash, etc., it causes spots to appear on your skin:
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
them
The objective case of they
them
them WEAK STRONG Them is a third person plural pronoun. Them is used as the object of a verb or preposition
them
You use them to refer to a group of people, animals, or things. Kids these days have no one to tell them what's right and wrong His dark socks, I could see, had a stripe on them
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
that
{p} which, who, the thing
that
{c} because

It was because of her that he lived so miserably. - It was down to her that he lived so miserably.

I feel happy because I am quit of that trouble. - I'm glad to be rid of that trouble.

their
{p} plural of them
them
{p} plural the oblique case of they
that
Those, that usually points out, or refers to, a person or thing previously mentioned, or supposed to be understood
I wouldn't put it past somebody
To not be surprised if someone does something bad, because it is a typical thing for them to do

Perhaps Helena told him - I wouldn't put it past her.

a cross somebody has to bear
(deyim) An unpleasant situation or responsibility that you must accept because you cannot change it. Usage notes: In the past, criminals were made to carry crosses as a form of punishment
a cross somebody has to carry
(deyim) An unpleasant situation or responsibility that you must accept because you cannot change it. Usage notes: In the past, criminals were made to carry crosses as a form of punishment
box somebody's ears
(deyim) Hit someone, usually as a punishment

I'll box your ears, young man, if you come home late again!.

butter somebody up
Say nice things to someone so that they will do what you want

Don’t think you can butter me up that easily.

cut somebody in on
Include somebody, cut somebody in informal to allow someone to take part in a plan or to make money from it

Come on, Joey, you promised to cut me in on this one!.

cut somebody some slack
(deyim) To not judge someone as severely as you usually would because they are having problems at the present time

Andrew's late again. Cut him some slack - his wife's just had a baby.

get behind somebody
(deyim) Support someone

The crowd really got behind them and cheered them on.

get somebody back
(deyim) Get revenge, get back at

Lyle wants to get me back for seeing Betty. He's jealous.

get your hands on somebody
(deyim) to work with someone
get your hands on somebody
(deyim) to punish someone severely
give somebody some slack
(deyim) Allow someone to do something without criticizing them or making it more difficult:

Hey, cut me some slack, man. I’m only a few bucks short.

have a leg up on somebody
(deyim) Have an advantage over someone else

She probably has a leg up on the other applicants for the job because she has more experience.

have somebody over
(deyim) Invite someone to your house

We will have you over when we settle into our new house.

hit on somebody
Make especially sexual overtures to
invite somebody around
Ask someone to come to your home

1. I've invited Clea and Alan round for dinner on Saturday. 2. We've been invited around to David's house tomorrow night. 3. They invited us round to watch their wedding video.

it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
put it past somebody
To not be surprised if someone does something bad, because it is a typical thing for them to do

Perhaps Helena told him - I wouldn't put it past her.

saddle somebody with something
(Botanik, Bitkibilim) Give somebody a responsibility or problem which they do not want and which will cause them a lot of work or difficulty
send shivers down somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
send shivers up somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
turn somebody loose
to give up control of someone or something, so they can do what they want
wring somebody's neck
(deyim) Punish someone who makes you upset or angry
wring somebody's neck
(deyim) Used when you are very angry with someone: I’ll wring her neck when I get hold of her!
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
Turkish - English

Definition of somebody in Turkish English dictionary

her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

his
{i} feel

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

her
(Bilgisayar) recur every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
pooch
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
somebody
Favorites