a talent or quality that is difficult to specify

listen to the pronunciation of a talent or quality that is difficult to specify
English - Turkish

Definition of a talent or quality that is difficult to specify in English Turkish dictionary

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

something
biraz

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

something
falan

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

something
{i} önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

something
bir parça şey
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
something
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
English - English
something

She has a certain something.

a talent or quality that is difficult to specify

  Hyphenation

  a tal·ent or qua·li·ty that I·s dif·fi·cult to spe·ci·fy

  Turkish pronunciation

  ı tälınt ır kwälıti dhıt îz dîfıkılt tı spesıfay

  Pronunciation

  /ə ˈtalənt ər ˈkwälətē ᴛʜət əz ˈdəfəkəlt tə ˈspesəˌfī/ /ə ˈtælənt ɜr ˈkwɑːlətiː ðət ɪz ˈdɪfəkəlt tə ˈspɛsəˌfaɪ/

  Word of the day

  manitou
Favorites