onunki

listen to the pronunciation of onunki
Turkish - English
hers

My books are in Romanian; hers are in English. - Benim kitaplarım Rumence, onunkiler ise İngilizce.

His story is much more interesting than hers. - Onun hikayesi onunkinden çok daha ilginç.

its
his, hers
his

Compare your translation with his. - Senin çevirini onunkiyle kıyasla.

We compared his work with hers. - Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık.

eril onunki
his
onunki
Favorites