honeywell information services, an edp division (later subsidiary) of honeywell

listen to the pronunciation of honeywell information services, an edp division (later subsidiary) of honeywell
English - Turkish

Definition of honeywell information services, an edp division (later subsidiary) of honeywell in English Turkish dictionary

his
eril onun
his
zam onunki
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

his
(eril) onun
his
onunki

Bay Petro ve eşi çocuklarımı çok seviyor; ben de onunkileri çok seviyorum. - Mister Petro and his wife love my children a lot; I love theirs a lot, too.

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
English - English
his
honeywell information services, an edp division (later subsidiary) of honeywell
Favorites