region located between the eastern mediterranean and india

listen to the pronunciation of region located between the eastern mediterranean and india
English - English
ME
region located between the eastern mediterranean and india

  Hyphenation

  re·gion lo·ca·ted be·tween the east·ern Me·di·ter·ra·ne·an and In·di·a

  Turkish pronunciation

  ricın lōkeyd bitwin dhi istırn medıtıreyniın ınd îndiı

  Pronunciation

  /ˈrēʤən ˈlōˌkād bēˈtwēn ᴛʜē ˈēstərn ˌmedətərˈānēən ənd ˈəndēə/ /ˈriːʤən ˈloʊˌkeɪd biːˈtwiːn ðiː ˈiːstɜrn ˌmɛdətɜrˈeɪniːən ənd ˈɪndiːə/

  Word of the day

  traduce
Favorites