pron. belonging to a specific male

listen to the pronunciation of pron. belonging to a specific male
English - Turkish

Definition of pron. belonging to a specific male in English Turkish dictionary

his
eril onun
his
zam onunki
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

his
(eril) onun
his
onunki

Bay Petro ve eşi çocuklarımı çok seviyor; ben de onunkileri çok seviyorum. - Mister Petro and his wife love my children a lot; I love theirs a lot, too.

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
English - English
his
pron. belonging to a specific male
Favorites