do

listen to the pronunciation of do
İngilizce - Türkçe
yapmak
etmek
{f} meydana getirmek
{f} tamamlamak
{f} dolandırmak (Argo)
aynen
{f} neden olmak
yap
{f} ayağını kaydırmak
{i} dolandırıcılık (Argo)
{f} ilgilenmek
{f} uymak
{f} düzenlemek
düzeltmek
yardımcı fiil
{f} rolünü üstlenmek
yetişmek
rol üstlenmek
kılmak
eğlenti
(Ticaret) aldatmak
eylemek
hareket etmek
{f} temizlemek
{i} dalavere
{i} hile
{i} eğlenceli toplantı
gezmek
{f} davranmak
{f} becermek
keza
{f} (did, --ne)
kaldırmak
{f} hazırlamak
bitirmek
bir gamın birinci ve son notası
başarmak
bitkin
başa çıkmak
çözmek
kandırmak
dolandırmak
katetmek (belirli bir mesafe)
icra etmek
yetmek
do/kandırmaca/parti
{i} parti
büyük toplantı
yeterli olmak
yukarıda denildiği gibi
yıkamak (bulaşık)
{i} do [müz.]
dolandırıcılık
yapılamama
yapadurmak
yapıyorum
yapıyorlar
yapmalıyım
do
do well
becermek
did
f., bak. do
did
yap

Çok iyi bir iş yapmadığını söyledim. - You didn't do a very good job, I said.

Kız ağlamaktan başka bir şey yapmıyor. - The girl did nothing but cry.

does
yap

O bu evleri kimin yaptığını bilmiyor. - She doesn't know who built those houses.

Yaptığını düşünmeden, onu iyi yapar. - Regardless of what he does, he does it well.

do you mind
mahzuru var mı
does
{f} do fiilinin geniş zamandaki üçüncü şahıs tekil şekli: He does good work. İyi iş yapar
do justice
(Konuşma Dili) hakkını vermek
do over
tekrar yapmak
do up
restore etmek
do up
bağlamak
do up
iliklemek
do without
olmadan yapmak

O, bir silah olmadan yapmak zorunda kalacak. - He'll have to do without a gun.

Televizyon seti olmadan yapmak zorundaydık. - We had to do without a TV set.

do you know
biliyor musun?
do you mind
sakıncası var mı

Kanalı değiştirmemin bir sakıncası var mı? - Do you mind if I change the channel?

Sigara içmemin sakıncası var mı? - Do you mind if I smoke?

do away with
yürürlükten kaldırmak
do away with
(Ticaret) tasfiye etmek
do away with
işini bitirmek
do away with
icabına bakmak
do away with
defterini dürmek
do away with
izale etmek
do away with
durdurmak
do exercise
egzersiz yapmak
do for
uymak
do good
iyi gelmek
do good
(deyim) iyilik etmek
do it
(Bilgisayar) yap

Zamanımız olduğunda onu yapacağız. - We'll do it when we have time.

Onu kendin yapmalısın. - You must do it yourself.

do it
(Argo) aşk yaşamak
do it
(Argo) cinsel ilişkiye girmek
do it
(Argo) mercimeği fırına vermek
do it
(Argo) mala vurmak
do it
(Argo) götürmek
do it
(Argo) seks yapmak
do justice
adil bir şekilde davranmak
do justice
adalet dağıtmak
do not disturb
(Bilgisayar) rahatsız etme
do to
davranmak
do up
kravat bağlamak
do up
iyi biçimde yapmak
do up
ip bağlamak
do well
iyi etmek
do with
gereksinmek
do with
baş etmek
do with
yapmak

Tom,Mary ile bir şey yapmak istemiyor. - Tom didn't want anything to do with Mary.

Tom benimle herhangi bir şey yapmak istiyormuş gibi görünmüyor. - Tom doesn't seem to want to have anything to do with me.

do with
istemek
do without
olmadan idare etmek
doings
hareket
done
yorgun

Tom Mary'nin çok yorgun olduğunu söyledi. - Tom said Mary is done.

Tom bugün için yorgun. - Tom is done for today.

Do you mind
sizce bir sakıncası var mı

Birkaç soru sormamın sizce bir sakıncası var mı? - Do you mind if I ask a few questions?

do away with
bitirmek
do away with
durdur
do away with
son vermek
do in
çok yormak
do out
tepeden tırnağa temizlemek
do over
yeniden düzenlemek
do overtime
fazla mesai yapmak
do so
öyle yap

O ona bir dişçi görmesini tavsiye etti fakat o öyle yapacak yeterli zamanı olmadığını söyledi. - She advised him to see the dentist, but he said he didn't have enough time to do so.

Benim öyle yapmam imkansızdır. - It is impossible for me to do so.

do the trick
amacını karşılamak
do the trick
işini görmek
do up
sarmak
do up
güzelleştirmek
do up
onarmak
do up
bağla
do with
ile ilgisi olmak
do without
-sız idare etmek
Do away with
Kurtulmak, ortadan kaldırmak; yürürlükten kaldırmak
Do not
yok mu
Do not
etmeyin
Do not disturb
rahatsız etmeyin
Do the dishes
bulaşık yıkamak
Do you
varmı
a do
bir do
did
yapmadı
did
yaptın
do a favour
iyilik yapmak
do away with
-i öldürmek, -i ortadan kaldırmak
do good
(deyim) (do (someone/something)(some/no/a lot of etc.) good) Yaramak,faydalı olmak,iyi gelmek,düzeltmek
do handspring
Parende atmak
do handspring
Takla atmak
do handspring
yunus takla atmak
do handspring
havada takla atmak
do homework
Ödev yapmak
do not
yapamadı
do not
yapılmaması
do not mind
sakıncası yok
do on
Doğum yapmak
do over
tekrarlamak
do overtime
Fazla mesai yapmak, fazladan çalışmak
do research
araştırma yapmak

O, vakıf adına araştırma yapmak için bir burs kazandı. - He was awarded a scholarship to do research for the foundation.

do sport
Spor yapmak
do the laundry
Çamaşır yıkamak
do time
hapis cezasını doldurmak
do well
İyi gitmek, iyi olmak, iyi kazanmak, iyi dinlenmiş olmak, becermek
do well by
(deyim) İyiliği dokunmak

In his will Grandpa did well by all of his grandchildren and left each of them one million dollars.

do well by
de bunu
do with
(biriyle) baş etmek: "What are we going to do with you? - Seninle nasıl baş edeceğiz?", "İ don't know what we're going to do with that child! - O çocuğu ne yapacağız, bilemiyorum."
do with
Arzu edilen bir şeyi belirtir: İ süre could do with a drink. Şimdi bir içki çok makbule geçer
do with
(biriyle) baş etmek: "What are we going to do with you? - Seninle nasıl baş edeceğiz?", "İ don't know what we're going to do with that child!" - O çocuğu ne yapacağız, bilemiyorum."
do with
Arzu edilen bir şeyi belirtir: İ süre could do with a drink. - Şimdi bir içki çok makbule geçer
do with
Arzu edilen bir şeyi belirtir: "İ süre could do with a drink. - Şimdi bir içki çok makbule geçer."
do with
(biriyle) baş etmek: What are we going to do with you? Seninle nasıl baş edeceğiz? İ don't know what we're going to do with that child! O çocuğu ne yapacağız, bilemiyorum
do with
-i yapmak: "What have you döne with my book? - Kitabımı ne yaptın?"
do with
-i yapmak: What have you döne with my book? - Kitabımı ne yaptın?
do you
Yapmanız

Sizden görevinizi yapmanızı isteyeceğim. - I'm going to ask you to do your duty.

Tüm yapmanız gereken elinizden geleni yapmaktır. - All you have to do is do your best.

do you want
istiyor muşun
does
yok

Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi? - Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible?

O İngilizce mi, Fransızca mı yoksa Almanca mı konuşuyor? - Does she speak English, French or German?

does
yarıyor
doing
etme

Tom'un onu yaptığını fark etmedim. - I haven't noticed Tom doing that.

Böyle harika bir iş yaptığın için sana teşekkür etmek isterim. - I'd like to thank you for doing such a great job.

Do not disturb
lütfen rahatsız etmeyiniz
didst
do fiilinin ikinci hali
do away with
(Fiili Deyim ) öldürmek , tahrip etmek
do away with
-i ortadan kaldırmak, -i yok etmek
do away with
öldürmek
do away with
feshetmek
do away with
ortadan kaldırmak

Tüm ayrımcılığı ortadan kaldırmak için her türlü çabayı sarf etmeliyiz. - We must make every effort to do away with all discrimination.

do away with
kaldırmak

Tüm ayrımcılığı ortadan kaldırmak için her türlü çabayı sarf etmeliyiz. - We must make every effort to do away with all discrimination.

do away with
yok etmek
do business
iş yapmak

Arkadaşım Güney Amerikan şirketleriyle iş yapmak istiyor. - My friend wants to do business with South American firms.

İnterneti iş yapmak için kullanırım. - I use the internet to do business.

do business
alışveriş etmek
do business
ticaret yapmak
do down
aldatmak
do down
dolandırmak
do down
kötülemek
do for
yaramak
do for
bakmak
do for
(deyim) mehvetmek. be done for mahvolmak. do for sth. [kd] ise yaramak
do for
(Fiili Deyim ) 1- uygun olmak , uymak 2- sona erdirmek 3- yıkmak 4- öldürmek
do for
(deyim) do for someone [kd]
do for
yıkmak
do for
(deyim) ev idare etmek,bakmak
do for
ev işlerini yapmak
do for
mahvetmek
do good
(deyim) do (someone/sth.)(some/no/a lot of etc) good yaramak,faydalı olmak,iyi gelmek,düzeltmek
do in
yormak
do in
argo öldürmek
do in
öldürmek
do in
dolandırmak
do in
gebertmek
do justice
to (bir şeyi) gerektiği gibi yapmak: That painting doesn't do justice to the valley's
do out
{f} temizlemek
do out
{f} düzenlemek
do out
{f} toparlamak
do the dishes
bulaşıkları yıkamak
do the laundry
çamaşırları yıkamak
do the trick
(deyim) istenilen sonucu sağlamak,iş bitirmek,işi görmek
do the trick
iş bitirmek
do time
hapiste yatmak
do up
(Fiili Deyim ) 1- paket yapmak 2- tamir etmek
do up
paketlemek
do up
fermuarını çekmek
do up
tamir etmek
do up
yormak
do well
iyi gitmek
do well
iyi olmak
do well
durumu iyi olmak
do well
iyi dinlenmiş olmak
do well
iyi kazanmak
do with
ihtiyacı olmak
do with
(Fiili Deyim ) 1- -e işi düşmek 2-kullanmak
do with
-i yapmak: What have you done with my book? Kitabımı ne yaptın?
do with
(biriyle) baş etmek: What are we going to do with you? Seninle nasıl
do with
işi olmak
Türkçe - Türkçe
Bu sesi gösteren nota işareti
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
Gam dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
Dost
(Osmanlı Dönemi) SECİR
Dost
(Osmanlı Dönemi) HILM
Dost
(Osmanlı Dönemi) AZÎZ
dost
(Osmanlı Dönemi) halil
İngilizce - İngilizce
a direct object
a Doctor of Osteopathy
A syntactic marker in questions

Do you go?.

A period of confusion or argument
Something that can or should be done (usually in the phrase dos and don'ts)
To be reasonable or acceptable

It simply will not do to have dozens of children running around such a quiet event.

To have as one's job

What do you do?.

To convert into a certain form; especially, to translate

I'm going to do do this play into a movie.

To travel in, to tour, to make a circuit of

Let’s do New York also.

To cook

I'll just do some eggs.

To have (as an effect)

The fresh air did him some good.

A party, celebration, social function

We’re having a bit of a do on Saturday to celebrate my birthday.

A hairdo

Nice do!.

To spend (time) in jail

I did five years for armed robbery.

To perform; to execute

All you ever do is surf the internet.

To kill
To treat in a certain way

Upon my word, although he certainly did me uncommonly well, I began to feel I'd be more at ease among the bushmen.

To fare; to succeed or fail

How do you do?.

To impersonate or depict

They really laughed when he did Clinton, with a perfect accent and a leer.

To finish

Aren't you done yet?.

To cause, make (someone) (do something)

Sometimes to doe him laugh, she would assay / To laugh at shaking of the leaues light, / Or to behold the water worke .

To cheat or swindle

That guy just did me out of two hundred bucks!.

Dissolved Oxygen
Dissolved Oxygen - a measure of the oxygen dissolved in water expressed in milligrams per liter
Dissolved oxygen (in water)
spend time in prison or in a labor camp; "He did six years for embezzlement"
Wash all grease and dirt off walls and woodwork Patch cracks in walls and ceilings before painting Seal all new surfaces with a primer Scrape off all loose paint and sand the surface to a smooth finish Stir paint thoroughly before any applications Allow new plaster to dry before painting Properly ventilate area to be painted DON'T Don't expect good results on dirty surfaces Don't paint over a damp surface with oil-base paints Don't apply the second coat of paint until the first coat has dried properly Don't sand woodwork across the grain Don't change cans of paint in the middle of a wall area Don't add thinner to the product unless directions call for it
Disolved Oxygen
proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way"
ditto - refers to the same method of payment as the entry above [for the items in this document, By do pd = By cash paid]
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law"
the mid-section of the body It is a valid target (yuko datotsu) in competitive matches (shiai)
Doctor of Osteopathy DOs complete a training, certification and licensing program that is almost exactly the same as that of an allopathic medical doctor (MD) They are licensed to perform surgery and write prescriptions
[pronounced "dee'-oh"] Dissolved oxygen: the concentration of molecular oxygen dissolved in a water sample Usually expressed in mg/L, or ppm Also sometimes expressed in terms of percent saturation at the temperature of the sample when taken
be sufficient; be adequate, either in quality or quantity; "A few words would answer"; "This car suits my purpose well"; "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get me into medical school"; "Nothing else will serve"
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
The first degree of the major scale
Literally "way/path" The Japanese character for do is the same as the Chinese character for tao (as in Taoism) A do is more concerned with fostering a better person over creating a better fighter In aikido, the connotation is that of a way of attaining enlightenment or a way of improving one's character through aiki
Doctor of Osteopathic Medicine Signifies a physician who graduated from an osteopathic medical school Osteopathic philosophy focuses on the unity of each of the body systems in relationship to maintaining balance and health Graduates receive training in all of the standard medical and surgical arts, with additional training in manual medicine and osteopathic manipulative treatments
"Way" or "path" When this term is used as a suffix to a particular style of the Japanese martial arts, it is indicitive of more than just a means of combat Do indicates a discipline and philosophy with moral and spiritual connotations, with the ultimate aim being enlightenment
"Way" or "path " When this term is used as a suffix to a particular style of the Japanese martial arts, it is indicitive of more than just a means of combat Do indicates a discipline and philosophy with moral and spiritual connotations, with the ultimate aim being enlightenment
Defaulted then bankruptactive, other UI Unreinsured
In Japan; any art that is practiced to develop both technical and spiritual maturity is considered a do, a "way" to harmonize body and mind
(Dissolved Oxygen) - The concentration of oxygen that is dissolved in water
carry out or perform an action; "John did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters"; "the skater executed a triple pirouette"; "she did a little dance"
doctor's degree in osteopathy
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident"
a tone of the scale MO - a moment UP - to raise
behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog acts ferocious, but he is really afraid of people"
The Way or Path "The Way means to be one with the Will of the Universe and embody its function If you are even slightly apart from it, it is no longer the Way "
A JavaTM programming language keyword used to declare a loop that will iterate a block of statements at least once The loop`s exit condition can be specified with the "while" keyword Syntax: do { } while(conditionsMet); Where conditionsMet evaluates to a boolean
engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution"
dissolved oxygen concentration
create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
{v} to perform, to act, deal with, succeed, answer the purpose
{n} bustle, stir, hurry, noise, confusion
ascetic
A syntactic marker to avoid repetition of an earlier verb
the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
travel or traverse (a distance); "This car does 150 miles per hour"; "We did 6 miles on our hike every day"
ditto
A syllable attached to the first tone of the major diatonic scale for the purpose of solmization, or solfeggio
To fare; to be, as regards health; as, they asked him how he did; how do you do to- day? To succeed; to avail; to answer the purpose; to serve; as, if no better plan can be found, he will make this do
A syllable used in solfège to represent the first and eighth tonic of a major scale
the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization
A syntactic marker for emphasis
A function, celebration, party
To suffice
Deed; act; fear
To have sex with. (See also do it)
didst
Second person singular past tense of do
do away with
To destroy, eliminate, or make an end of

In most countries, homework has come to be an integral part of the schooling system. So much so that parents are suspicious when schools do away with homework.

do business
To be engaged in business, to be involved in commerce or trade
do in
To kill or end

We very nearly did in an entire keg of beer that weekend.

do it
To have sex

He was upstairs doing it with her.

do it
To be appealing to

A green shirt with orange slacks really doesn’t do it for me, I’m afraid.

do justice
To really allow to be apprehended in its full scope
do not disturb
Used to ask not to disturb, e.g. a sign on a hotel room door
do over
To beat up

if he answers in a foreign accent, we do him over; and if he's got any money on him we'll roll him as well.

do over
To repeat; to start over
do the dishes
To wash up dirty crockery, cutlery and dishes

I make my children do the dishes if they are impolite during dinner.

do the trick
To work; to be successful; to solve a problem

If you're trying to keep the curtains gathered at the sides of the window, a bit of decorative ribbon should do the trick nicely.

do time
To spend time in prison (as a prisoner)

My wife is unavailable for three months, as she's doing time for fraud.

do up
To redecorate a room etc

I'm going to do up the living room next.

do up
To fasten a piece of clothing

I can't do up my shirt. The button is missing.

do without
To manage despite the lack of something

If you are prepared to do without a break in summer, we could have a really good skiing holiday in winter.

do you know
This entry exists purely in order to provide translations
does
plural form of doe
does
Third-person singular simple present indicative form of do
Doing
doand
did
Direct Inward Dialing A feature that allows an outside caller to dial a phone number that will ring directly to a specific party instead of calling a main phone number Each workstation is assigned a direct phone number
did
When a call is received over the DID circuit it is preceded by a packet of information containing the number that was dialed The on premises phone system decodes this information and routes the call to the extension that has been programmed to coincide with the number dialed The benefit to the consumer is a pooled access group for incoming calls so that dedicated lines are not required to provide numerous individual telephones with direct access availability
did
Direct Inward Dialing
did
of Do
did
Did is the past tense of do. Past tense of do. the past tense of do
Do away with
Abolish, get rid of
do well by
(deyim) Benefit; help; treat exceptionally well

In his will Grandpa did well by all of his grandchildren and left each of them one million dollars.

DOS
disk operating system
Done
ydo
did
(Direct Inward Dialing) A Centrex or PBX optional feature that permits outside callers to dial an internal station without operator assistance
did
Direct inward dialing is a capability that allows one to dial inside a company directly without going through the attendant Used to be an exclusive feature of Centrex, but is now provided by almost all PBXs One must connect via specially configured DID lines from the CO
did
Data Item Description
did
General Destination identifier
did
Each person in an organization has their own ten-digit telephone number, instead of having to be answered by an on-site operator
did
Direct inward dialing A phone system function in which calls are routed directly to specific extensions without first being routed by an attendant
did
simple past of do
did
Direct Inward Dialing A feature of modern PBXs that allows outside callers to ring an extension inside an organization's telephone network directly, while bypassing the PBX voice mail system
did
Not alive Usage: "He's did, Jim "
did
Direct Inward Dialing Allows a single phone line to handle multiple incoming phone numbers
did
Destination IDentification
did
Data Interface Dictionary
did
Direct Inward Dialing is similar to caller ID except it tells the phone number dialed instead of the phone number of the calling party
did
  Abbreviation for direct inward dialing
did
Direct Indialing (random Access)
did
direct inward dial
did
Document Image Decoding, an methodology for document recognition founded on statistical communication theory See Advanced Structured Document Examples for information about Document-Specific Decoding
did
Direct Inward Dialing; The ability to dial within a company directly without going through an attendant
did
(direct inward dialing) A dedicated service which assigns a specific phone number to receiving incoming faxes
did
Making a call directly to a desired extension number without needing to speak with the switchboard operator
did
Document Image Decoding, a methodology for document recognition founded on statistical communication theory
didst
the 2d pers
didst
Second person singular past tense of do. thou didst you did
didst
of Do
didst
sing
do away with
To do away with something means to remove it completely or put an end to it. The long-range goal must be to do away with nuclear weapons altogether
do away with
terminate or take out; "Let's eliminate the course on Akkadian hieroglyphics"
do away with
get rid of, dispense with, abolish, eliminate; destroy, murder
do away with
If one person does away with another, the first murders the second. If you do away with yourself, you kill yourself. a woman whose husband had made several attempts to do away with her
do away with
eliminate
do away with
obviate
do away with
rid of
do down
cheat someone, decieve someone; disparage somebody or something; get the better of something (British usage)
do for
take care of; provide for
do for
If you say that you are done for, you mean that you are in a terrible and hopeless situation. We need his help or we're done for, dead and gone, lost
do good
perform good works
do in
(Slang) kill, murder, "bump off"; swindle; cause to become extremely tired, cause exhaustion (e.g.: "That afternoon gym exercise really did me in, I slept for hours when I got home")
do in
To do someone in means to kill them. Whoever did him in removed a man who was brave as well as ruthless. = bump off
do in
get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The mafia liquidated the informer"; "the double agent was neutralized"
do it
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
do justice
bring out fully or to advantage; "This photograph does not do her justice"
do justice
treat or consider adequately or fairly; "To do him justice, he is brilliant"
do justice
show due and full appreciation; "The diners did the food and wine justice"
do justice
treat or consider adequately or fairly; "To do him justice, he is brilliant
do justice
do what is right, be fair toward
do not
don't (negative command prohibiting something - Do not touch that)
do not disturb
Makes a telephone appear busy to any incoming call
do not disturb
do not bother, do not harass, do not interrupt, do not intrude
do not disturb
A sign placed outside a guest room indicating that the guests don't want to be bothered until after check-out time
do not disturb
Allows you to work without hearing the phone ring or message being left
do not disturb
Intercepts incoming calls to individual Centrex lines or a group of lines during specified periods of time when you don't want to be disturbed, freeing you to conduct other business
do out
If a room or building is done out in a particular way, it is decorated and furnished in that way. a room newly done out in country-house style
do out
{f} clean up or tidy (room, house etc.); put out, extinguish (Archaic)
do over
If you do a task over, you perform it again from the beginning. If she had the chance to do it over, she would have hired a press secretary. = do again
do over
do again, redo, start again at the beginning; repair, renovate
do the trick
bring the desired results
do time
serve a prison sentence, spend time in prison, be imprisoned
do up
If you say that a person or room is done up in a particular way, you mean they are dressed or decorated in that way, often a way that is rather ridiculous or extreme. Beatrice, usually done up like the fairy on the Christmas tree
do up
If you do something up, you fasten it. Mari did up the buttons Keep your scarf on, do your coat up
do up
pretty up, make beautiful; wrap up nicely and in a decorative manner; button up, fasten (as buttons)
do up
(To) To set in order; to make tidy "Dup the door " (See Dup )
do up
If you do up an old building, you decorate and repair it so that it is in a better condition. Nicholas has bought a barn in Provence and is spending August doing it up
do up
wrap for decorative purposes; "The gift was done up in pretty red paper"
do up
To inject heroin
do up
use special care in dressing, making-up, etc ; "She dolled herself up for the night out with her friends"
do up
wrap for decorative purposes; "The gift was done up in pretty red paper
do well
act in one's own or everybody's best interest; "You will do well to arrive on time tomorrow!"
do well
act in the best interest of oneself or everybody else's; succeed; do good
do well
act in one's own or everybody's best interest; "You will do well to arrive on time tomorrow!
do with
be satisfied with, be content with, make do with
do without
manage without, give up on, get along lacking
do without
If you say that you could do without something, you mean that you would prefer not to have it or it is of no benefit to you. He could do without her rhetorical questions at five o'clock in the morning
do without
If you do without something you need, want, or usually have, you are able to survive, continue, or succeed although you do not have it. We can't do without the help of your organisation We've had a bit more money and that, and the baby doesn't do without
do you
really? , indeed? ; (Grammar) inverted form used to indicate a question (Ex: Do you like Italian films? )
does
plural of doe
does
does WEAK STRONGDoes is the third person singular in the present tense of do. the third person singular of the present tense of do
does
pres
does
of Do
Türkçe - İngilizce
C, middle C, do
d.o
middle C
do, doh
mus
do
{i} frost
dost
friend

True friendship is priceless. - Gerçek dostluk bedelsizdir.

My best friend is a book. - Benim en iyi dostum bir kitaptır.

dolar
{i} buck

Can you spare a buck? - Bir dolar borç verebilir misin?

This pencil cost me at least a hundred bucks. - Bu kalem bana en az yüz dolara mâl oldu.

do not
{k} don't
dolar
{i} greenback

The greenback lost ground against the yen. - Dolar, yen'e karşı değer kaybetti.

dost
{s} forthcoming
done
datum
done
(Ticaret) data
dost
mistress
dost
chum
dolar
dollar

The bank lent her 500 dollars. - Banka ona 500 dolar ödünç verdi.

He has not less than 100 dollars. - Onun 100 dolardan az parası yok.

dos
dos
dost
fellow

Sami hanged out with his fellow fire fighters. - Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu.

dost
company

Tom is my ally at the company. - Tom şirkette benim dostumdur.

dost
ally

Tom is my ally at the company. - Tom şirkette benim dostumdur.

I want to be your ally, not your enemy. - Ben senin düşmanın değil, dostun olmak istiyorum.

dost
friendly

He is on friendly terms with her. - Onunla dostça ilişkiler içindedir.

Ken appears to be a friendly person. - Ken dost canlısı bir kişi olarak görünüyor.

dost
paramour
dost
mate

Great bait, mate, I rate eight out of eight. - Büyük yem, dostum, sekizde sekiz veriyorum.

You look exhausted, mate. I think you need to take a break from writing. - Yorgun görünüyorsun dostum. Bence senin yazmaya ara vermen gerekiyor.

dost
pard
dost
steady
did
dıd

Carthage was built by Dido. - Kartaca Dido tarafından yapılmıştır.

dost
friendly to
dolar
{i} smacker
dolar
{i} potato
dolar
{i} rock
dost
{i} comrade

You will never get far without the co-operation, confidence and comradeship of other men and women. - Diğer erkeklerin ve kadınların iş birliği, güveni ve dostluğu olmadan, asla ileri gidemezsin.

dost
{i} brother
dost
{i} crony
dost
{i} connexion
dost
{i} connection
dost
{i} bedfellow
dost
{i} associate
dost
{i} bean
dost
{i} lover

The French are better lovers than the Germans. - Fransızlar Almanlardan daha iyi dostlar.

dost
{i} pal

Hey, pal, are you thinking what I think you think I'm thinking, or are you thinking what you thought I've been thinking? Wait, who are you anyway? - Hey, dostum, sen ne düşündüğümü düşündüğünü düşündüğümü düşünüyor musun yoksa ne düşündüğümü düşündüğünü mü düşünüyorsun? Bekle, her neyse sen kimsin?

They were talking together like old pals. - Onlar eski dostlar gibi birbiriyle konuşuyorlardı.

do