yeniden düzenlemek

listen to the pronunciation of yeniden düzenlemek
Türkçe - İngilizce
reorganize
reconstruct
reformulate
rearrangement
redraw
to rearrange
recompose
redeploy
reform
reconvert
reconstitute
readjust
rearrange , reorder
{f} rearrange
do over
rejig
re-arrange
re edit
yeniden düzenleme
reclamation
yeniden düzenleme
re-formation
yeniden düzenleme
shake up
yeniden düzenleme
rearranging
yeniden düzenle
rearrange

Tom and Mary rearranged the furniture in their living room. - Tom ve Mary oturma odasındaki mobilyaları yeniden düzenlediler.

If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together. - Alfabeyi yeniden düzenleyebilseydim, U ve I'ı birlikte koyardım.

yeniden düzenle
re arrange
yeniden düzenle
{f} re arranged
yeniden düzenle
readjust
yeniden düzenle
reorder
yeniden düzenleme
reconversion
yeniden düzenleme
readjustment
yeniden düzenleme
rearrangement
yeniden düzenleme
reorganization
Yeniden düzenleme
realignment
yeniden düzenleme
re act
yeniden düzenle
(Bilgisayar) redo edit
yeniden düzenleme
redeployment
yeniden düzenleme
{i} reform

We need to reform our immigration system. - Göçmenlik sistemimizi yeniden düzenlememiz gerekir.

yeniden düzenleme
{i} Reformation
yeniden düzenlemek