dolandırıcılık

listen to the pronunciation of dolandırıcılık
Türkçe - İngilizce
fraud

A couple of years ago, this book was exposed as a fraud. - Birkaç yıl önce, bu kitap bir dolandırıcılık olarak ortaya çıkmıştır.

She is guilty of fraud. - O dolandırıcılıktan suçludur.

racket
grift
frame up
charlatanry
double-dealing
roguery

Honesty is a beggar on crutches; roguery is a princess with a crown. - Dürüstlük koltuk değneği üzerinde bir dilenci; dolandırıcılık taçlı bir prensestir.

confidence trick
jugglery
plant
deceitfulness
do
cheat
skin game
knavery
(Hukuk) fraud, swindling
take in
swindling
deceit
ramp
swindle
confidence game
swindle, cheat, bunko, fraud, confidence trick, fiddle
rogue

Honesty is a beggar on crutches; roguery is a princess with a crown. - Dürüstlük koltuk değneği üzerinde bir dilenci; dolandırıcılık taçlı bir prensestir.

dupery
bunco game
fakery
bunco
bunko
fiddle
shenanigan
scam

He's always involved in scams. - O hep dolandırıcılıkla uğraşıyor.

double dealing
con
dolandırıcılık etmek
to swindle
hortum (dolandırıcılık)
scam
nitelikli dolandırıcılık
(Kanun) aggravated fraud
Türkçe - Türkçe
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
(Hukuk) FALLACİA
tokatçılık
ayyarlık
dolandırıcılık