hile

listen to the pronunciation of hile
Türkçe - İngilizce
cheat

I accused him of cheating. - Onu hilekarlıkla suçladım.

You shouldn't let him get away with cheating. - Yaptığı hileyi yanına kar bırakmamalısın.

trick

He got the money from her by a trick. - O bir hile ile parayı ondan aldı.

Tom always told us that you can't teach an old dog new tricks. - Tom yaşlı bir köpeğe yeni hileler öğretemeyeceğinizi her zaman bize söyledi.

dolus
sham
(Argo) schtick
rogue
(Ticaret) graft
game
manipulation
putup
skulduggery
wiles
rudder
do
finesse
catch
fake
device
gadget
cheating

I accused him of cheating. - Onu hilekarlıkla suçladım.

It's difficult to eliminate cheating. - Hileyi ortadan kaldırmak zor.

artifice
trick, ruse
chicane
gaff
deceit

I think Tom is deceitful. - Tom'un hilekar olduğunu düşünüyorum.

craft
adulteration
dodge
deception
decoy
cobweb
flam
dupery
gambit
doubling
trick, ruse, cheat, monkey business, wile, subterfuge, stratagem, fraud, deception, deceit, device, craft, do
flimflam
fraud

Tom was widely accused in the Western media of election fraud. - Tom, Batı medyasında yaygın bir biçimde seçim hilesiyle suçlandı.

Recently there have been a lot of nasty incidents with fraud. - Son zamanlarda bir çok hileli iğrenç olaylar vardı.

canard
(Hukuk) mistake produced by fraud
duplicity
cross
wile
collusion
{i} rigging
{i} trickery
(Kanun) circumvention
subterfuge
trickiness
hanky-panky
guile
shift
delusion
stratagem
monkey business
jiggery-pokery
gyp
red herring

I really feel it's a red herring. - Onun aslında bir hile olduğunu hissediyorum.

entrapment
machination
pretence
craftiness
defraudation
tricky

Tom is a tricky little devil. - Tom hilekar bir küçük şeytandır.

I've heard Italian is a tricky language. - İtalyancanın hileli bir dil olduğunu duydum.

{i} humbug
bilk
{i} gammon
{i} imposition
{i} tortuosity
{i} ploy
hile ile yönetmek
rig
hile davası
(Latin) actio doli
hile ile kabul ettirmek
impose upon
hile ile kabul ettirmek
impose on
hile karıştırmak
(Ticaret) manipulation
hile karıştırmak
fix
hile yapmak
(deyim) cheat at

It is wrong to cheat at cards. - Kartlarda hile yapmak yanlıştır.

hile yapmak
manoeuvre
hile yapmak
dupe
hile yapmak
con
hile yapmak
defraud
hile yapmak
cabal
hile yapmak
sharping
hile yapmak
manipulate
hile yapmak (seçimde vb)
rig
hile edip aldatmak
whether fraud to deceive
hile ile aldatma
with cheating cheating
hile ile elde edilen
obtained by fraud
hile, tezvir, mekir
Fraud, tezvir, mekir
hileci, hile yapan, dolandırıcı
Tricks, cheat, the cheat
hilekârlık. sahtekârlık. hile
scam. fraud. cheating
hile defi
(Latin) exceptio doli
hile hurda bilmez/si hurdası yok
(Konuşma Dili) There is nothing tricky about him
hile ile
underhand
hile ile
on the crook
hile ile almak
swindle
hile ile alıkonulmuş
(Kanun) maliciously detained
hile ile asker olma
(Askeri) fraudulent induction
hile ile askere girme
(Askeri) fraudulent enlistment
hile ile elde etmek
get by deceit
hile ile elde etmek
obtain by fraud
hile ile elde etmek
finagle
hile ile elinden almak
chicane
hile ile koparmak
wangle smth. out of smb
hile ile kurtulma
dodging
hile ile satmak
hustle
hile ile satmak
fob off something on somebody
hile ile satmak
fob off smth. on smb
hile ile satmak
fob
hile ile sokulmak
worm oneself
hile ile sokulmak
worm one's way
hile ile uzaklaştırmak
decoy away from
hile ile yapmak
wangle
hile ile yarışa giren yarışmacı
ringer
hile ile yenmek
overreach
hile karıştırma
wangle
hile kokusu almak
smell a rat
hile nedeniyle satış sözleşmesinin feshi
redhibition
hile sezmek
to smell a rat
hile tespiti
(Askeri) manipulation detection
hile ve fesat karıştırmak
(Kanun) use fraud or trickery
hile yaparak yenmiş
euchring
hile yapma
(Kanun) using fraud
hile yapma
skunking
hile yapma durumu
manipulativeness
hile yapmak
1. to do something deceitful or fraudulent. 2. to adulterate (something)
hile yapmak
(seçimde vb.) rig
hile yapmak
load the dice
hile yapmak
to swindle, to cheat
hile yapılmış
sharped
hile yapmak
play a trick
hile yapmak
chicane
hile yapmak
fob off
hile yapmak
juggle
hile yapmak
cheat

Are you accusing me of cheating? - Beni hile yapmakla mı suçluyorsun?

It is wrong to cheat at cards. - Kartlarda hile yapmak yanlıştır.

dolap, düzen, hile
cabinets, layout, fraud
gizli hile, oyun
secret trick, game
cebren ve hile ile
by violence and ruse
cebren ve hile ile
by violence and trickery
dalavere veya hile yapmak
cabal
hile yapmak
cog
hile yapmak
practise a deceit
hile yapmak
practice a deceit
hile yapmak
{f} finagle
hile yapmak
{f} sharp
hile yapmak
{f} clip
hile yapmak
wile
hile yapmak
jockey
hile yapmak
{f} swindle
hile yapmak
chouse
hile yapmak
{f} renege
hile yapmak
{f} rook
hile yapmak
{f} gerrymander
hususi hile defi
(Latin) exceptio doli specialis
kumarda hile yapan
rook
kumarda hile yapmak
rook
optik hile
(Sinema) optical trick
oyunda hile yapmak
sharp
seçimde hile yapmak
gerrymander
sonucu hile ile ayarlayan kimse
fixer
tahta hile ile geçen kimse
usurper
İngilizce - İngilizce
To hide
Same as Hilum
Türkçe - Türkçe
Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
(Osmanlı Dönemi) oyun, tuzak
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma
(Osmanlı Dönemi) BEND
(Osmanlı Dönemi) HIDA'
(Osmanlı Dönemi) SARF
(Osmanlı Dönemi) HAVL
(Osmanlı Dönemi) ÇÂRE
(Osmanlı Dönemi) SAZ
nakış
(Osmanlı Dönemi) ÜRBE
(Osmanlı Dönemi) MAHALE
(Osmanlı Dönemi) DEMDEME
ayak oyunu
fesat
HİLE
(Osmanlı Dönemi) Maslahat ve hayırlı işlerde tedbirli ve tecrübeli olmak
HİLE
(Osmanlı Dönemi) Zeval ve intikal
HİLE
(Osmanlı Dönemi) Sahtekârlık, yalancılık, düzenbazlık
HİLE
(Osmanlı Dönemi) Sed. Hâil
HİLE
(Osmanlı Dönemi) Çare
HİLE
(Osmanlı Dönemi) Aldatacak tarz ve tedbir. Fend. Mekir. Dabara
hile yapmak
Aldatmak
hile yapmak
Çıkar sağlamak amacıyla bir şeyin saflığını bozmak, değersiz bir şey karıştırmak
hile