hareket

listen to the pronunciation of hareket
Türkçe - İngilizce
motion

The man lay motionless. - Adam hareketsiz yatıyordu.

Our planet, Earth, is always in motion. - Gezegenimiz, Dünya, her zaman hareket halindedir.

movement

He is awkward in his movements. - O hareketlerinde hantaldır.

Your movements were unaccountable. - Hareketlerin sorumsuzdu.

move

They were so frightened that they couldn't move an inch. - O kadar korktular ki bir inç hareket edemediler.

George felt the train begin to move. - George trenin hareket etmeye başladığını hissetti.

travel

Sound travels very quickly. - Ses çok hızlı şekilde hareket eder.

Light travels much faster than sound. - Işık sesten çok daha hızlı hareket eder.

behavior

This movement had a great impact on the behavior of women. - Bu hareketin, kadınların davranışları üzerine büyük bir etkisi vardı.

movement; move; motion; act, behaviour, conduct; activity, action; departure, start
handling
evolvement
(Gıda) action times activation energy
militate
(Gıda) action times
ultrasonic
doings
animation
flight

My flight will depart in an hour. - Uçağım bir saat içinde hareket edecek.

I need a flight that leaves on Monday afternoon. - Pazartesi öğleden sonra hareket eden bir uçuşa ihtiyacım var.

despite
kinesis
behave

Don't behave lightly. - Düşünmeden hareket etme.

(Askeri) travelling speed
commotion
conversation
(Bilgisayar) transactional
walk

Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free. - İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm.

You must be completely still and walk on your tip-toes. The baby is asleep. - Sen tamamen hareketsiz olmalısın ve parmak uçlarında yürümelisin. Bebek uyuyor.

(Askeri) weigh
step
transaction

This is an illegal transaction. - Bu yasadışı bir harekettir.

earthquake, tremor
movement, organized movement
locomotion
stroke
rail. traffic
demeanour [Brit.]
motion, movement, action
bearing
setout
behaviour [Brit.]
starting

The train was just on the point of starting when I got to the station. - İstasyona vardığımda tren tam hareket etmek üzereydi.

deportment
stir, activity
(Hukuk) movement, act, conduct
gesture

She gave me a hand gesture I didn't understand. - O bana anlamadığım bir el hareketi yaptı.

We didn't know how to interpret the dismissive gesture that Tom made with his hands. - Tom'un yaptığı lakayıt el hareketini nasıl yorumlayacağımızı bilemedik.

exercising, exercises, exercise
conduct
play

Let's play that by ear. - Olayların akışına göre hareket edelim.

She played a part in the women's lib movement. - Kadınların özgürlüğü hareketinde bir rol oynadı.

act

The people who live in Japan must act according to the Japanese country constitution. - Japonya'da yaşayan insanlar Japon ülkesi anayasasına göre hareket etmelidir.

Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime. - Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir.

action

Tokyo wasted no time in taking action. - Tokyo harekete geçmede boşa zaman geçirmedi.

AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it. - Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir.

act, action, deed; conduct, behavior
mus. tempo
life

Tom has devoted his life to the anti-nuclear-energy movement. - Tom, anti-nükleer enerji hareketine hayatını adadı.

Sami had to act to save his life. - Sami hayatını kurtarmak için harekete geçmek zorundaydı.

front

The driver was shouting because the car in front of him wasn't moving. - Sürücü, önündeki araç hareket etmediği için bağırıyordu.

activity
departure

In China, you have to go to the departure station and buy train tickets there. - Çim'de, hareket istasyonuna gitmek ve tren biletleri orada almak zorundasın.

behaviour
deed

His brave deed earned him respect. - Onun cesur hareketi ona saygı kazandırdı.

stir

The politician stirred up the workers. - Politikacı işçileri harekete geçirdi.

off-block
be moving
moving in
in the motion
movement of
the act
move of
{f} activated
start

We start for Osaka tomorrow morning. - Yarın sabah Osaka'ya hareket ediyoruz.

If we are to be there at six, we will have to start now. - Biz altıda orada olacaksak, şimdi hareket etmek zorundayız.

{i} demeanour
hareket etmek
act

He is acting on his own behalf. - O kendi adına hareket etmektedir.

If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me. - Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin.

hareket etmek
move

You must move quickly. - Hızlı hareket etmek zorundasın.

They would have to move fast. - Onlar hızlı hareket etmek zorunda kalacaktı.

hareket etmek
take off
hareket cetveli rail
timetable
hareket eder
driven
hareket ettirmek
wag
hareket gücü
(Fizik,Gıda) momentum
hareket tarzı
manner

I don't like her manner. - Onun hareket tarzını sevmiyorum.

hareket eden
mobilizing
hareket eden
mobile
hareket etme
start
hareket etmek
(deyim) get cracking
hareket etmek
(deyim) make for
hareket etmek
do
hareket etmek
take out
hareket etmek
get off
hareket etmek
(deyim) fuck around
hareket etmek
comport oneself
hareket etmek
leave

The train is about to leave. - Tren hareket etmek üzere.

Be prepared to leave. - Hareket etmek için hazır ol.

hareket etmek
set off
hareket etmek
get around
hareket etmek
set over
hareket etmek
set out
hareket etmek
start

The bus was about to start. - Otobüs hareket etmek üzere idi.

If we are to be there at six, we will have to start now. - Biz altıda orada olacaksak, şimdi hareket etmek zorundayız.

hareket etmek
(deyim) fuck about
hareket etmek
pull away
hareket etmek
conduct
hareket etmek
start off
hareket etmek
pull out
hareket etmek
wiggle
hareket etmek / ettirmek
move
hareket harbi
(Askeri) mobile warfare
hareket harbi
(Askeri) war of movement
hareket hattı
(Askeri) course of action
hareket hızı
movement speed
hareket kolu
starting lever
hareket kolu
lever
hareket planı
plan of action
hareket verme
start
hareket şekli
(Askeri) course of action
Hareket Ordusu
The Action Army
hareket bilim
Kinesiology
hareket eden
moving

It's dangerous to jump off a moving train. - Hareket eden bir trenden atlamak tehlikelidir.

I see something moving. - Hareket eden bir şey görüyorum.

hareket etme
moving

I had to keep moving. - Hareket etmeyi sürdürmek zorunda kaldım.

I've got to keep moving. - Hareket etmeyi sürdürmek zorundayım.

hareket etüdü
(İdari Yönetim) Motion study
hareket tarzı
behavior
hareket alanı
(Havacılık) movement area
hareket alanı
swing
hareket alanı
travel range
hareket alanı
radius of action
hareket alanı
elbowroom
hareket bilimi
mechanics
hareket dairesi
dispatcher's office
hareket derzi
movement joint
hareket dingili
live axle
hareket dişlisi
gear drive
hareket dişlisi
running gear
hareket edebilen
motile
hareket eden
acting
hareket empedansı
motional impedance
hareket etme
hold still
hareket etmek
pull away from the kerb
hareket etmek
budge
hareket etmek
play
hareket etmek
behave
hareket etmek
(gemi) get under weigh
hareket etmek
deport oneself
hareket etmek
waggle
hareket etmek
comport oneslf
hareket etmek
move off
hareket etmek
pull
hareket etmek
1. to move, stir, act. 2. to act, behave. 3. to set out, start; to depart. 4. to leave for
hareket etmek
a) to move devinmek b) (taşıt) to move off c) to get off, to set out yola çıkmak d) to depart, to leave kalkmak e) to act, to conduct, to behave davranmak
hareket etmemek
stand still
hareket etmemek
be at a standstill
hareket etmemek
steady
hareket etmemek
hold still
hareket etmeyin
Don't move
hareket ettirici
driving
hareket ettirici
locomotive
hareket ettirici
motor
hareket ettirme
motivation
hareket ettirmek
drive
hareket ettirmek
motivate
hareket ettirmek
stir
hareket ettirmek
budge
hareket ettirmek
to move
hareket eğimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) movement gradient
hareket flaması
blue peter
hareket halinde
astir
hareket halinde
on the go
hareket halinde
in motion

Never open the door of a car that is in motion. - Hareket halindeyken arabanın kapısını asla açma.

Don't get off while the vehicle is in motion. - Araç hareket halindeyken inme.

hareket halinde
on the wing
hareket halinde
on the move

This tank can shoot on the move. - Bu tank hareket halinde atış yapabilir.

Tom is always on the move. - Tom her zaman hareket halinde.

hareket halinde olma
activity
hareket hızı
running speed
hareket ile ilgili
kinematic
hareket izni vermemek
ground
hareket kabiliyeti yüksek
flexible
hareket kabiliyeti yüksek
flexile
hareket kabiliyeti yüksek çok amaçlı tekerlekli araç
(Askeri) high mobility multipurpose wheeled vehicle
hareket kabiliyeti, hareket kabiliyeti engelleme ve/veya beka
(Askeri) mobility, countermobility, and/or survivability
hareket kaydı
(Bilgisayar,Teknik) transaction record
hareket kodu
(Bilgisayar) transaction code
hareket kolu
motion bar, starting lever
hareket kolu
starting handle; crank
hareket kuvveti
motivity
hareket memuru
dispatcher

Tom is working as a dispatcher. - Tom bir hareket memuru olarak çalışıyor.

Tom has been working as a dispatcher. - Tom bir hareket memuru olarak çalışıyor.

hareket merkezi
center of motion
hareket miktarı
quantity of motion
hareket no
(Bilgisayar) transaction id
hareket noktası
1. point of departure, departure. 2. starting point (of a matter, discussion, etc.)
hareket noktası
starting point
hareket noktası
point of departure
hareket pinyonu
drive pinion
hareket planı
(Hukuk) action plan
hareket plağı
(Fizyoloji) motory disc
hareket plağı
(Fizyoloji) motor plate
hareket saati
departure time
hareket saati
(Askeri) station time
hareket serbestliği
free swing
hareket serbestliği
rope
hareket tarzı
proceeding
hareket tarzı
behaviour [Brit.]
hareket tarzı
manners
hareket tarzı
(Hukuk) modus operandi, policy
hareket tarzı
(Askeri) course of action
hareket tarzı
policy
hareket tarzını belirleyen
policy making
hareket ve intikal raporu
(Askeri) movement report
hareket veren
actuator
hareket yarıçapı
radius of action
hareket yönü
(Otomotiv) direction of movement
hareket özgürlüğü
free swing
hareket özgürlüğü
freedom of movement
hareket özgürlüğü
rope
hareket özgürlüğü
free hand
Hava Kuvvetleri Hareket Tarzı Direktifi
(Askeri) Air Force Policy Directive
Hava indirme görev komutanı; Hava Hareket Komutanlığı; Kara Kuvvetleri Malzeme K
(Askeri) airborne mission commander; Air Mobility Command; Army Materiel Command
hava hareket filosu; Kara Kuvvetleri idari yapısı; Mevcudat Yönetim Sistemi
(Askeri) air mobility squadron; Army management structure; Asset Management System
hava hareket tümeni
(Askeri) air mobility division
hava hareket unsuru; anten üzerindeki elektronik
(Askeri) air mobility element; antenna mounted electronics
havadan hareket destek filosu
(Askeri) air mobility support squadron
ani hareket
flick
acayip hareket
quirk
düşünmeden hareket eden
impulsive
gösterişli hareket
flourish
ihtiyatlı hareket etmek
reef
sessizce hareket etmek
creep
yavaş yavaş hareket ettirmek
inch
birlikte hareket etmek
concert
askeri hareket
(Askeri) military action
birlikte hareket etmek
liaise
boyunca hareket etmek
go
centilmenlik dışı hareket
(Spor) misconduct
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı
Davranış
Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım
Yer sarsıntısı, deprem
Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi
Yer sarsıntısı, deprem: "Ben, diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim."- M. Ş. Esendal
Yola çıkma
Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma
Devinim
Davranış: "Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır."- H. E. Adıvar
Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içersinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi
Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi
Katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri
Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma: "Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı."- R. H. Karay
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri
(Osmanlı Dönemi) HEBS
(Osmanlı Dönemi) HABAZ
(Osmanlı Dönemi) KEDEME
(Osmanlı Dönemi) HIRAK
(Osmanlı Dönemi) HEYS
(Osmanlı Dönemi) HEYŞ
(Hukuk) DEVİNİM
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
hareket paralaksı
Bir derinlik algısı ipucu. Bir manzaranın önünden geçerken, bize yakın olan nesneler, daha uzaktaki nesnelere kıyasla gözümüzün önünden daha hızlı geçer
hareket dairesi
Demir yollarında hareket işlerini düzenleyen, izleyen daire
hareket etmek
Vücudu oynatmak, kıpırdatmak veya kımıldamak, devinmek
hareket etmek
Devinmek
hareket etmek
Yola gitmek, yola çıkmak
hareket etmek
Davranmak
hareket noktası
Bir sorunun incelenmesinde başlangıç olarak alınan nokta
hareket noktası
Bir işin, bir yolculuğun vb.nin başladığı yer
HASMANE HAREKET
(Hukuk) Düşmanca davranış
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) EZMEL
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) HALC
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) TEVEZZUG
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) REHZ
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) IHTİLAC
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) TENAGGUŞ
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) DEBB
Hareket etmek
(Osmanlı Dönemi) MEYD
Hareket ettirmek
(Osmanlı Dönemi) TİLTAL
Hareket ettirmek
(Osmanlı Dönemi) KILKAL
Hareket ettirmek
(Osmanlı Dönemi) TELTELE
hareketler
(Osmanlı Dönemi) harekât
İHTİLATLI HAREKET
(Hukuk) Hakaret fiilinin toplu veya dağınık ikiden çok kimse ile birleşerek yapılması
İngilizce - Türkçe

hareket teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

toprak içinde gravite etkisi ile hareket eden su
gravitasyonla su
hareket