act

listen to the pronunciation of act
İngilizce - Türkçe
davranmak

Çocuklar yetişkinler gibi davranmak isterler. - Children want to act like grown-ups.

Çocuk gibi davranmaktan vazgeç. - Quit acting like a child.

eylem

O, yankesicilik eyleminde yakalandı. - He was caught in the act of pickpocketing.

Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler. - The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.

hareket etmek

Hemen hareket etmek zorunda kaldım. - I had to act at once.

Çabuk hareket etmek zorunda kaldım. - I had to act quickly.

yasa

Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir. - Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime.

Avukat müvekkilinin yasal yollara başvurmasını tavsiye etti. - The lawyer recommended his client to take legal action.

{i} hareket

Japonya'da yaşayan insanlar Japon ülkesi anayasasına göre hareket etmelidir. - The people who live in Japan must act according to the Japanese country constitution.

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

{i} davranış

Kendimizi niyetimizle başkalarını ise davranışlarıyla yargılarız. - We judge ourselves by our intentions and others by their actions.

Davranışlarımı açıklamak benim için zor. - It's hard for me to explain my actions.

{i} kanun

Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır. - According to Newton's Third Law of Motion Every action has an equal and opposite reaction.

İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm. - Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free.

{i} amel

Aslında ameliyatı kim yaptı? - Who actually performed the surgery?

{i} numara

Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir - Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88.

Dan hasta numarası yapmadı bile. - Dan didn't even act sick.

{i} oyun

Herkes onun büyük bir oyuncu olduğunu düşünmüyordu. - Not everyone thought she was a great actress.

Onun yaklaşık yirmi yıldır bir oyuncu olduğu söyleniyor. - She is said to have been an actress about twenty years ago.

{i} rol

Jane öğrencilerin sahnede iyi rol yaptıklarını gördü. - Jane saw the students acting well on the stage.

O gerçekten üzgün değil; o sadece rol yapıyor. - He isn't really sad; he's only acting.

{i} fiil
{i} tiy. bölüm, perde
{f} görevini yapmak
perde

Bu operanın üç perdesi vardır. - This opera has three acts.

Tom ve Mary- beş perdelik bir trajedi Mary'nin en son otobiyografik çalışmasının başlığıdır. - Tom and Mary - A Tragedy in Five Acts is the title of Mary's latest autobiographical work.

rol yapmak
harekete geçmek

Leyla hayatını kurtarmak için harekete geçmek zorunda kaldı. - Layla had to act to save her life.

Fadıl harekete geçmek zorunda olduğuna karar verdi. - Fadil decided he had to act.

etkilemek

O hayır işi yapmada aktiftir. - He's active doing charity work.

Tom çok konuşan ve az iş yapan biridir. - Tom is all talk and no action.

(rol) oynamak
numara yapmak
{f} hareket et

Onun tavsiyesi üzerine hareket etmeliydin. - You should have acted on her advice.

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

etki yapmak
sahne

Jane öğrencilerin sahnede iyi rol yaptıklarını gördü. - Jane saw the students acting well on the stage.

Tarihi sahne kapıcısı, Tom Skeleton, eskimiş koltuğunda oturdu, aktörlerin soyunma odalarından taş merdivenlerden yukarı gelirken dinledi. - Tom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms.

ayak
yapılan şey
(Askeri) müdahele, hareket (activity)
{i} perde [tiy.]
{f} numarası yapmak
{f} rol oynamak
{f} oynamak

Filmde oynamak ister misin? - Do you want to act in a movie?

tiyatro perde
insan kudretinden üstün afet
{f} etki etmek
caught in the act suçüstü yakalanmış
{i} cinsel ilişki
{i} resmi yazı
(Sosyoloji, Toplumbilim) edim
(Politika, Siyaset) belge

Bu belge aslında Tom tarafından yazıldı. - This document was actually written by Tom.

etkileme
etki

Favori yaz etkinliğin nedir? - What's your favorite summer activity?

İlaç çabuk etki eder mi? - Does the medicine act quickly?

(Tiyatro) bölüm

Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi. - The actor was on the stage for most of the play.

tesir etmek
oynamak (rol)
yapmak

Aslında yapmak çok kolay. - It's actually very easy to do.

O, muhtemelen insanların gerçekten protesto yapmak yerine sadece boy göstermek için gösterilere gittiklerini kastediyordu. - He probably meant that people go to demonstrations just to show up instead of actually protesting.

fiilin
(Hukuk) fiil / eylem
fiiliyat
act scene
(Demiryolu) (Tiyatro) Oyun sahnesi
act towards someone
Davranmak, muamele etmek
act on
etki
act on
(Fiili Deyim ) -e göre hareket etmek 2- -e tesir etmek , -e etki yapmak
act out
{f} dışa vurmak

Sami fantezilerini dışa vurmak istedi. - Sami wanted to act out his fantasies.

act out
{f} davranışlarıyla ortaya koymak
act a part
rol almak
act as
gibi davranmak
act in a particular manner
davranış sergilemek
act as
görevi görmek
act as
gibi davran

Sadece hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalış. - Just try to act as if nothing has happened.

Sadece hiçbir şey olmamış gibi davran. - Just act as if nothing has happened.

act as
olarak işlev görmek
act by a majority
çoğunlukla karar almak
act in concert
konser ver
act of bankruptcy
iflas işlemi
act of god
allahın işi
act of god
zorlayıcı sebep
act of grace
genel af
act of war
savaş nedeni
act of war
askeri eylem
act out
davranışlarla göstermek
act up
yaramazlık et
act up
sorun çıkarmak
act up
kötü davranmak
act up
dert açmak
act ahead
1 adım önde davranmak
act as if, pretend
sanki hareket, iddia
act like
hareket gibi
act like hot shit
(deyim) Kendini beğenmiş, mağrur tavırlar sergilemek
act of assault
saldırı eylemi
act of kindness
iyilik hareket
act of sending out
yayınlama işlemi
act of transformation
(Kanun) A goverment action by the state incorporating the treaty norm into its domestic law

For the treaty rule to operate in the domestic legal system of a dualist state, there must be an " act of transformation".

act of transformation
(Kanun) Dönüşüm yasası, değişim yasası
act of union
birliğin hareket
act on behalf of
-in adına iş yapmak, -ini temsilen iş yapmak
act out of
hareket dışarı
act the part
rol almak
act up
Münasebetsiz davranışla rahatsız etmek, yaramazlık etmek
act up
Bozulmak, arızalanmak, teklemek
act up to
hareket kadar
act weird
garip davranmak
acts interpretation act
eylemleri yorumu hareket
act a part
rol oynamak
act as
başkasının vazifesini yapmak
act as
olarak bulunmak
act as translator
(Fiili Deyim ) tercümanlık etmek
act declared void
(Avrupa Birliği) hükümsüz ilan edilen tasarruf
act for
(Fiili Deyim ) -e vekalet etmek
act for smb
yerine bakmak
act for smb
vekâlet etmek
act for smb
(fiil)kâlet etmek, yerine bakmak
act in a case
davayı yürütmek
act in unison
birlikte hareket etmek
act like a fool
aptallık etmek
act of God
doğal afet
act of God
tabii afet
act of congress
kongre kararı
act of congress
kanun [amer.]
act of congress
yasa
act of grace
bağışlama
act of grace
af
act of oblivion
genel af
act of parliament
kanun [brit.]
act of parliament
parlamento kararı
act of state
hükümet onayıyla işlenmiş kanunsuz eylem
act of the council
(Avrupa Birliği) Konsey tasarrufu
act of the council
(Avrupa Birliği) (Council Act) Konsey tasarrufu
act on
göre davranmak
act on s.o.'s advice
birinin sözüne uymak, birinin sözüne göre hareket etmek/davranmak
act one's part
üzerine düşeni yapmak
act the fool
aptallık etmek
act the fool
aptalca davranmak
act up
teklemek
act up
yaramazlık etmek
act up
(Fiili Deyim ) yaramazlık etmek , edepsizlik etmek
act up
yaramazlık etmek, gösteriş yapmak
act up
{k} (deyim) munasebetsiz davranisla rahatsiz etmek,yaramazlik etmek
act upon
göre davranmak
acting
oyun

Tom Hollywood'ta bir oyunculuk işi aldı. - Tom got an acting job in Hollywood.

On bir yaşından beri, Jane filmlerde oyunculuk yapıyor. - Jane has been acting in films since she was eleven.

act on
etkilemek
act up
(Dilbilim) üzmek
act upon
(Kimya) etki
acting
(Kanun) fiilen çalışan
acting
(Ticaret) temsilci
acting
rol yaparak
acting
(Tiyatro) sahneleme
additional act
(Politika, Siyaset) ek senet
adhesion act
(Politika, Siyaset) katılım anlaşması
arms export control act
(Askeri) silah ihracat kontrol yasası
army act
(Askeri) askeri ceza kanunu
begin to act crazily
çılgınlaşmak
caught in the act
suçüstü yakalanmış
children act
(Kanun) çocuk yasası
commit an illegal act
suç işlemek
exchange act
(Ticaret) sermaye piyasası kanunu
fail to act
savsaklamak
fail to act
(Politika, Siyaset) hareketsiz kalmak
in the act of
halinde
in the act of
halde
insurance act
(Ticaret) sigorta kanunu
labour act
(Ticaret) iş yasası
labour act
(Kanun) iş kanunu
last act
son perde
parliamentary act
kanun
parliamentary act
parlamento kararı
patriot act
(Politika, Siyaset) vatanseverlik kanunu
patriot act
(Politika, Siyaset) vatanseverlik yasası
put on an act
ayak yapmak
put on an act
rol yapmak
speech act
(Dilbilim) sözeylem
terrorist act
terörist eylem
witness protection act
(Kanun) tanık koruma kanunu
acting
yerine bakan
acting
{f} rol yap

Ben rol yapmayı ve şarkı söylemeyi severim. - I love acting and singing.

O gerçekten üzgün değil; o sadece rol yapıyor. - He isn't really sad; he's only acting.

acting
vekil

Tom, komitenin başkan vekili oldu. - Tom became the acting chairman of the committee.

acting
vekalet eden
acted
davrandı
acted
rol yapar
acts
(Din) İncilin Yeni Ahit kısmında 'Elçilerin İşleri' Kitabı
acts
rol yapar
an act
bir eylem
the act
hareket
Acts
havariler tarihi
Acts
Yeni ahit
acting
temsil
acting
hareket eden
acting
oyunculuk

Tom benim oyunculuk sınıfında. - Tom is in my acting class.

Jane on bir yaşından beri filmlerde oyunculuk yapıyor. - Jane has been acting in movies since she was eleven.

acting
vekâlet eden
acting
yapan
acting
temsil eden
acting
aktörlük
acting
(Askeri) VEKİL: Başka bir rütbe veya sıfatla geçici olarak iş gören; birinin yerine vekalet eden, bakan
acting
oynama
acting
{s} davranan

Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır. - Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant.

Patlamadan hemen önce, şüpheli bir biçimde davranan bir adam görüldü. - A man was seen acting suspiciously shortly before the explosion.

acting
rol yapma

Ben senin rol yapma şeklini beğenmiyorum. - I don't like the way you're acting.

Ben rol yapmayı ve şarkı söylemeyi severim. - I love acting and singing.

acting
{s} sahnelenebilen
acting
vekil olan
acting
(Askeri) (COMMANDER) Vekalet eden
acting
{s} vekâlet eden, vekil: acting president başkan vekili
İngilizce - İngilizce
Australian Capital Territory, a federal territory of Australia
A certain standardized college admissions test in the United States, originally called the American College Test
Actuality
A product of a legislative body, a statute
A division of a theatrical performance

The pivotal moment in the play was in the first scene of the second act.

To perform a theatrical role

I started acting at the age of eleven in my local theatre.

To feign

He acted the angry parent, but was secretly amused.

To convey an appearance of being

He acted unconcerned so the others wouldn't worry.

To map via a homomorphism to a group of automorphisms (of)

This group acts on the circle, so it can't be left-orderable!.

To do something

If you don't act soon, you will be in trouble.

The process of doing something

He was caught in the act.

To have an effect (on)

Gravitational force acts on heavy bodies.

A display of behaviour
To behave in a certain way

He's acting strangely - I think there's something wrong with him.

A performer or performers in a show

Which act did you prefer? The soloist or the band?.

A formal or official record of something done
Something done, a deed

An act of good will.

To play (a role)

He's been acting Shakespearean leads since he was twelve.

{n} a deed, exploit, decree, division of a play
{v} to do, perform, imitate, move, play, to conduct or behave
An act in a play, opera, or ballet is one of the main parts into which it is divided. Act II contained one of the funniest scenes I have ever witnessed
a state of existence
An enforceable law of the State A bill that has passed both houses of the General Assembly becomes an Act through the Governor's approval, inaction, or a veto procedure
to respond to information
Legislation that has passed both Houses of Congress and approved by the President, or passed over his veto, thus becoming law Also used technically for a bill that has been passed by one House of Congress
{f} perform, do; play a role; playact; pretend, fake; tak action; react, take measures
a record of something done
something that people do or cause to happen a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
A state of reality or real existence as opposed to a possibility or possible existence
a display of behavior, a pretense
A bill passed by the legislature, signed into law by the governor (or passed over his/her veto), thus becoming law
A major division in a play Often, individual acts are divided into smaller units ("scenes") that all take place in a specific location Originally, Greek plays were not divided into acts, but rather took place as a single whole interrupted occasionally by the chorus's singing In Roman times, a five-act structure first appeared based upon Horace's recommendations This five-act structure became a convention of drama, and especially tragedy during the Renaissance (Shakespeare's plays have natural divisions that can be taken as the breaks between acts as well; later editors inserted clear "act" and "scene" markings in these locations ) From about 1650 CE onward, most plays followed the five-act model In the 1800s, Ibsen and Chekhov favored a four-act play, and in the 1900s, most playwrights preferred a three-act model, though two-act plays are not uncommon
a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body
An act is a single thing that someone does. Language interpretation is the whole point of the act of reading
to have an effect on
To behave or conduct, as in morals, private duties, or public offices; to bear or deport one's self; as, we know not why he has acted so
A bill which has been made law by passing both houses of the Legislature, and which either has been signed by the Governor, filed without the Governor's signature, or passed by both houses of the Legislature over the Governor's veto
A law passed by the legislature
A formal solemn writing, expressing that something has been done
be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure be suitable for theatrical performance; "This scene acts well
be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure
If someone or something acts as a particular thing, they have that role or function. He acted both as the ship's surgeon and as chaplain for the men
To feign or counterfeit; to simulate
in the legislative sense, a bill or measure passed by both houses of Congress; a law
If someone acts in a particular way, they pretend to be something that they are not. Chris acted astonished as he examined the note Kenworthy had tried not to act the policeman
The term for legislation that has passed both Houses of Congress that has been signed by the President or passed over his veto, thus becoming law This term is also used to describe a bill that has been passed by one House and absorbed
An act in a show is a short performance which is one of several in the show. This year numerous bands are playing, as well as comedy acts
That which is done or doing; the exercise of power, or the effect, of which power exerted is the cause; a performance; a deed
If you catch someone in the act, you discover them doing something wrong or committing a crime. The men were caught in the act of digging up buried explosives
perform an action, or work out or perform (an action); "think before you act"; "We must move quickly"; "The governor should act on the new energy bill"; "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
To perform, as an actor; to represent dramatically on the stage
discharge one's duties; "She acts as the chair"; "In what capacity are you acting?"
You say that someone was in the act of doing something to indicate what they were doing when they were seen or interrupted. Ken was in the act of paying his bill when Neil came up behind him
If a force or substance acts on someone or something, it has a certain effect on them. He's taking a dangerous drug: it acts very fast on the central nervous system
A bill which has passed through the various legislative steps and, hence, has become law
To perform; to execute; to do
In act, in the very doing; on the point of (doing)
A bill which has passed both houses of the Legislature, been enrolled, certified, approved by the Governor (or if not signed by the Governor, passes the required period without veto), or passed over the Governor's veto, and published
also known as a statute, which is a bill that has passed three readings in a legislature, such as the Canadian Parliament, and has received royal assent and becomes law
A bill passed by the Legislature and approved by the Governor
—A bill that has passed both chambers and has been signed by the President to become law Often, a bill may have the word "Act" in its title when it is introduced and does not reflect if it has been officially considered
The ACT Assessment is a curriculum-based college admissions test This means that the multiple choice questions on the ACT are a measure of what you've learned in your high school classes rather than aptitude or IQ The ACT tests the following four subject areas: English, Mathematics, Reading, and Science Reasoning ACT results are accepted by most U S colleges
If you act on advice or information, you do what has been advised or suggested. A patient will usually listen to the doctor's advice and act on it
a manifestation of insincerity; "he put on quite an act for her benefit"
If you act, or act a part in a play or film, you have a part in it. She confessed to her parents her desire to act She acted in her first film when she was 13 years old
To perform on the stage; to represent a character
to act one's age: see age to act the fool: see fool. Australian Capital Territory. American Conservatory Theater a repertory theatre (=theatre whose actors perform different plays on different days) in San Francisco, which is also a respected school for training actors. sacramental act Ballot Act British North America Act Canada Act Constitution Act Civil Rights Act of 1964 Constitutional Act Dawes General Allotment Act Dawes Severalty Act Declaratory Act Embargo Act Enabling Act Servicemen's Readjustment Act Hat Act Hatch Act Indian Removal Act Indian Reorganization Act Iron Act Kansas Nebraska Act Land Grant College Act of 1862 Morrill Act Landrum Griffin Act Parliament Act of 1911 Pendleton Civil Service Act Quebec Act Settlement Act of Sherman Antitrust Act Smoot Hawley Tariff Act Social Security Act speech act theory Stamp Act Sugar Act Supremacy Act of Taft Hartley Act Labor Management Relations Act Tea Act Tenure of Office Act Test Act Toleration Act Union Act of Voting Rights Act Wagner Act National Labor Relations Act War Powers Act
If you get in on the act, you take part in or take advantage of something that was started by someone else. In the 1970s Kodak, anxious to get in on the act, launched its own instant camera
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
A bill which has passed through the various legislative steps required for it and which has become law, as in "an Act of the Commonwealth of Australia " Synonymous to statute, legislation or law
Act of God
Alternative spelling of act of God
Act of Parliament
a law which has received assent (royal or presidential or gubernatorial) after having been passed by the houses (or house) of Parliament
Act of Parliament clock
A large clock, once hung in inns, erroneously thought to derive from a tax on clocks
act a fool
to play the fool
act of Congress
An authorization that is extremely difficult to get, especially in a timely fashion

Does it take an act of Congress just to get a stop sign on a corner?.

act of God
an unforeseen occurrence beyond one's control, such as a natural disaster
act of independent significance
A doctrine in the law of wills under which a testator may effectively change the disposition of his property without changing the text of the will, so long as the acts or events changing the disposition have some significance other than avoiding the requirements of the will
act of parliament
A military term for small beer, five pints of which, by an act of parliament, a landlord was formerly obliged to give to each soldier gratis. (1811 Dictionary of Vulgar Tongue)
act on
To take action against something

World leaders have repeatedly stated that we must act on climate change.

act on
To affect something

Different drugs act on different parts of our body in many different ways.

act on
To act decisively on the basis of information received or deduced

The policeman decided to act on the tip from his informant.

act one's age
To be mature and not childish

Act your age and stop fiddling with that pen - you’re showing us up.

act out
To go through the process of a scene from a play, a charade or a pointless exercise

Despite already being aware, he will act out the pretence of a surprise.

act out
To express one's feelings through disruptive actions

I know you're angry, but you can't act out and break dishes like that.

act up
To misbehave; to cause trouble

Children may act up in class in an effort to get attention.

act upon
To act on the basis of information received or deduced

The policeman decided to act on the basis of his informants phone call.

act of god
An instance of uncontrollable natural forces in operation
act up
misbehave (for people); not work properly (for machines)."The babysitter had a difficult time because the children acted up all evening." "I guess I'd better take my car to the service. It's been acting up lately."
Act of Parliament
a law that has been officially accepted by a parliament, especially the British Parliament
Act of Settlement
(June 12, 1701) Act of Parliament that thereafter regulated the succession to the English throne. It decreed that if King William III or Princess (later Queen) Anne died without issue, the crown was to pass to James I's granddaughter Sophie of Hanover (1630-1714) and her Protestant heirs. The act resulted in the accession of the house of Hanover in 1714. It also decreed that future monarchs must belong to the Church of England, that judges were to hold office on the basis of good behaviour rather than at the sovereign's pleasure, and that impeachment by the House of Commons was not subject to pardon by the sovereign
Act of Supremacy
(1534) English act of Parliament that recognized Henry VIII as the "Supreme Head of the Church of England. " The act also required an oath of loyalty from English subjects that recognized his marriage to Anne Boleyn. It was repealed in 1555 under Mary I, but in 1559 Parliament adopted a new Act of Supremacy during the reign of Elizabeth I
Act of Union
(May 1, 1707) Treaty that effected the union of England (and Wales) and Scotland under the name of Great Britain. The union benefited England's need for political safeguards against a possible Jacobite restoration through Scotland, and it gave Scotland economic security by freedom of trade with England. Under the treaty, initiated by Queen Anne, the two kingdoms adopted the Protestant succession, preserved Scots law and the law courts, and agreed to uniform taxation. (Jan. 1, 1801) Legislative agreement uniting Great Britain and Ireland under the name of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. After the unsuccessful Irish revolt of 1798, the British prime minister, William Pitt the Younger, decided that the best solution to the Irish problem was a union to strengthen the connection between the two countries. The Irish parliament resisted the proposal, which called for its abolition, but votes bought by cash or honours ensured passage of the agreement in 1800. The union remained until the recognition of the Irish Free State (excluding six of the counties of the northern province of Ulster) by the Anglo-Irish treaty concluded on Dec. 6, 1921; the union officially ended on Jan. 15, 1922
Act-Up
an organization in the US and the UK that demands more help and support for people with AIDS
act a part
sustain the role of a character in a play; simulate
act against someone's orders
disobey orders, not do what one was told
act as
pretend to have certain qualities or state of mind; "He acted the idiot"; "She plays deaf when the news are bad"
act as
work as, function in the capacity of, use as a
act as
function as or act like; "This heap of stones will act as a barrier
act as
function as or act like; "This heap of stones will act as a barrier"
act as host
be the host
act contrary to nature
act unnaturally, behave abnormally
act firmly
act without doubt or hesitation
act for
{f} do something on behalf of someone else; stand in someone else's place; assist someone
act in unison
act together, act in harmony
act involuntarily
act in an uncontrolled manner
act kindly
act in a kind way, act thoughtfully, be nice
act like
{f} pretend to be; behave in the same manner as; act as if
act like a big shot
{f} behave as if one is a very important or influential person; act as if one is a celebrity or a well-known personality
act meanly
be mean, act in a mean manner; don't be nice
act of God
An event which is caused solely by the effect of nature or natural causes and without any interference by humans whatsoever Insurance contracts often exclude "acts of God" from the list of insurable occurrences as a means to waive their obligations for damage caused by hurricanes, floods or earthquakes, all examples of "acts of God"
act of God
natural occurrence beyond human control or influence Such acts of nature include hurricanes, earthquakes, and floods (A snow storm is an act of God Driving in a snow storm is an act of man or woman or teenager )
act of God
Natural occurrence beyond human control or influence Such acts of nature include hurricanes, earthquakes, and floods
act of God
An act of nature beyond mans control such as lightning, flood, earthquake or hurricane Many shipping and other performance contracts include a 'force majeure' clause which excuses a party who breaches the contract due to acts of God [ITDS]
act of God
Accidents arising from physical causes (lightning, earthquakes, hurricanes, etc ) and not from human cause or error Out of the control of all parties
act of God
A natural occurrence without human involvement and one that could not have been prevented Examples include floods, lightning, earthquakes, tornadoes and hurricanes
act of God
A natural event, not preventable by any human agency, such as flood, storms, or lightning Forces of nature that a carrier has no control over, and therefore cannot be held accountable
act of God
Acts of nature ― the term was once widely used to distinguish between man-made events, i e , fire, collision, and nature's rampages in wind and flood
act of God
An event arising out of natural causes with no human intervention which could not have been prevented by reasonable care or foresight Examples are floods, lightning, and earthquakes (G)
act of God
An event arising out of natural causes with no human intervention which could not have been prevented by reasonable care or foresight Example flood, earthquake
act of God
An accident or event which happens independently of human intervention and due to natural causes such as storm earthquake etc which no human foresight can provide against Suggesting that an event was an "act of God" may be a defence in English law against a claim for liability since it may be held that it could not have been foreseen or safeguarded against
act of God
Damage caused by nature (floods winds etc ) rather than destruction by man
act of God
- A sudden and violent act of nature which could not have been foreseen or prevented Examples: flood, earthquake
act of God
Accidents of a nature beyond human control such as flood, lightning or hurricane
act of God
An inevitable event occurring without the intervention of man, such as flood, tempest, or death operating in case of certain contracts, such as those of insurers or carriers
act of God
A term used to denote a danger beyond control of avoidance by human power; any accident produced by a physical cause which is irresistible, such as hurricane, flood, lightning, etc which is in one way connected with negligence
act of God
Action occurring without the intervention of man which could include but not be limited to hurricanes,earthquakes, floods, lightening, etc
act of God
A flood, an earthquake or other accident or event that is without any human intervention and that could not have been prevented by reasonable care or foresight but is the result of natural causes
act of God
An act of God is an event that is beyond human control, especially one in which something is damaged or someone is hurt. A manifestation especially of a violent or destructive natural force, such as a lightning strike or earthquake, that is beyond human power to cause, prevent, or control
act of God
(An) "Damnum fatale," such as loss by lightning, shipwreck, fire, etc ; loss arising from fatality, and not from one's own fault, theft, and so on A Devonshire jury once found a verdict - " That deceased died by the act of God, brought about by the flooded condition of the river "
act of God
deed done by God, occurrence which is not caused by man (such as a natural disaster, etc.)
act of God
An act of nature beyond man's control such as lightning, flood, earthquake or hurricane Many shipping and other performance contracts include a "force majeure" clause which excuses a party who breaches the contract due to acts of God
act of God
When used in insurance policies, an event caused by natural forces such as rain, lightning, floods or earthquakes which results in damage to property or chattels
act of God
A meteorological or seismic event over which a travel provider has no control and, hence, no legal responsibility See also, force majeure
act of God
Accident or event which happens without human intervention, usually due to natural causes i e storm or earthquake Suggesting that an event was an "act of God" may be a defence in English law against a claim for liability since it could not have been foreseen or safeguarded against This is a good reason not to drive your vehicle in adverse or dangerous weather conditions
act of assault
attack
act of attainder
exercise of power; act which is done; performance; process of doing
act of bravery
act of courage, act of heroism
act of folly
foolish action
act of god
a natural and unavoidable catastrophe that interrupts the expected course of events; "he discovered that his house was not insured against acts of God
act of grace
kind act, act of charity, good deed
act of harassment
engaging in behavior designed to disturb and disrupt, act of provoking or baiting
act of indemnity
(Law) act or law passed as to relieve people mainly in an official post) from punishment to which they are liable as a result of acting illegally (in case of ministers, as a result of exceeding the limits of their explicit constitutional powers)
act of mutiny
act of uprising, act of rebellion
act of protest against
demonstration against, protest to oppose -
act of sabotage
act of malicious damage or disruption
act of supremacy
English act of Parliament (1534) under Henry VIII of England that declared and recognize him "the only supreme head of the Church in England
act of terrorism
act intended to cause injury and fright to citizens (often carried out by an extremist political organization)
act of war
action which leads to a war, aggressive act which starts a war
act on
carry further or advance; "Can you act on this matter soon?"
act on
regulate one's behavior in accordance with certain information, ideas, or advice; "The Founding Fathers acted on certain moral principles
act on
regulate one's behavior in accordance with certain information, ideas, or advice; "The Founding Fathers acted on certain moral principles"
act on
function according to; set one's influence in motion
act on impulse
act spontaneously; act without prior planing
act on instinct
act according to intuition, act spontaneously, act naturally
act on one's own initiative
act without warrant or support; take action on one's own
act on the spot
act at once, act immediately
act out
If you act out an event which has happened, you copy the actions which took place and make them into a play. I used to come home and act out the movie for the kids
act out
represent an incident, state, or emotion by action, especially on stage; "She could act neurotic anxiety
act out
{f} act a part; pretend to be; play a certain role
act the giddy goat
{f} make a fool of oneself; act foolishly in public
act the goat
{f} act in a silly way, behave in a foolish manner
act the maggot
(Irish Slang) behave foolishly; act in a humorously illogical, behave amusingly in an annoying manner
act the part
take part in, participate; play a role, act a role
act ultra vires
act outside the legal authority of, act beyond the jurisdiction of
act under pressure
function under stress, work in stressful circumstances
act up
make itself felt as a recurring pain; "My arthritis is acting up again"
act up
If a child is acting up, they are behaving badly. = play up
act up
misbehave badly; act in a silly or improper way; "The children acted up when they were not bored
act up
malfunction, operate abnormally; behave strangely or abnormally; behave in a disorderly manner, behave disobediently; show off, behave in a way that draws attention to oneself
act up
If something is acting up, it is not working properly. She was messing with the coffee pot, which was acting up again. = play up
act up
misbehave badly; act in a silly or improper way; "The children acted up when they were not bored"
act up to one's opinions
act according to what one believes, practice what you preach
act upon
act according to, function according to; set one's influence in motion
act upon
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
act willfully
{f} act with with premeditated intent of depriving another person of his/her constitutional rights
act with discretion
act with caution, act in a discrete manner
act your age
conduct yourself properly, don't be childish
Acts
A book in the New Testament of the Bible, also known as Acts of the Apostles
Dutch act
Suicide

Was she depressed enough to do the Dutch act?.

Riot Act
An English law that stated that if 12 or more people assembled unlawfully in a public place they must disperse when read a proclamation
acting
An intended action or deed
acting
The deeds or actions of parties are called actings to avoid confusion with the legal senses of deeds and actions
acting
Pretending
acting
Present participle of act
acting
Temporarily assuming the duties or authority of another person when they are unable to do their job

Acting President of the United States is a temporary office in the government of the United States.

balancing act
A performance that involves balancing things precariously and suspensefully
balancing act
An effort to manage many conflicting or competing items or interests
caught in the act
To be found doing something that you weren't supposed to be doing, while you're doing it

Previously, he blamed his brother for drawing on the walls but when he was caught in the act, he could deny it no longer.

class act
An entity exhibiting high class (q.v.) esp. through refinement of demeanor, conscientiousness of behavior, and/or skillfulness in performance; or an exhibition of high class esp. of one or more of those types:

A display of the above characteristics, e.g., an event or an individual or collective action.

class act
Used sarcastically, a person, entity, event, or action entity exhibiting the opposite of the above characteristics, i.e., boorish, unprincipled, and/or bungling behaviorDid you hear about Peter's "milk-milk-lemonade" toast to Lois at their wedding reception? After a class act like that, I'm surprised that anyone in the Pewterschmidt family is still speaking to him
clean up one's act
to reform; to improve one's habits

Someday I'm going to clean up my act and start researching more carefully.

do a disappearing act
To vanish (or to make something vanish)
do a disappearing act
To abscond or escape
double act
A comic pairing in which humor is derived from the uneven relationship between two partners, usually of the same gender, age, ethnic origin and profession, but often with drastically different personalities or behavior

Rosencrantz and Guildenstern are a double act engaged to spy on Hamlet, with the result that he has at each ear a hearer..

get one's act together
To become serious, organized, worthwhile, etc

It didn't look like he'd ever get his act together, but eventually the project got going.

in the act
In the process of doing something; used to emphasize the eye-witness evidence

She denied it but she had been spotted in the act.

nuptial act
Vaginal intercourse between a married couple
read somebody the riot act
To scold or berate somebody; to reprimand

She really read him the riot act about his smoking habit.

sex act
Any act involving sexual stimulation
sexual act
any act of sexual intercourse
speech act
Any of illocutionary acts, locutionary acts, and perlocutionary acts
acted
{a} done, performed, represented
acts
(Din) A book in the New Testament narrating the beginnings of the Christian church ― called also Acts of the Apostles
Acting
n A profession as different from politics as night is from day
Acting
the performance of a part or role in a drama
Acting
the last of the four steps in characterization in a performed play
Acting
Temporary assignment of an employee to a position while the position is vacant, or while the incumbent is on authorized leave or special assignment Acting assignments normally do not exceed beyond one year unless approved by the chief executive officer
Acting
serving temporarily especially as a substitute; "the acting president"
Acting
General quality of acting in the episode, with the exception of Patrick McGoohan (No 6) The reasons for excluding McGoohan are pretty obvious; his acting quality throughout the series is fairly constant anyway Note that this category will generally depend heavily on the performance of No 2, as No 2 usually is by far the dominant role in the episode with the exception of No 6 In ``Fall Out,'' the ``President'' plays the role most analogous to No 2
Acting
participle-present act
Acts
{i} Acts of the Apostles, book of the New Testament telling the story of the beginnings and development of the early Christian church
acted
past of act
acting
{s} replacing, filling in for; of the profession of stage performing
acting
You use acting before the title of a job to indicate that someone is doing that job temporarily. the new acting President. acting manager/head teacher/ director etc someone who does an important job while the usual person is not there, or until a new person is chosen for the job. the job or skill of performing in plays and films. Art of representing a character on a stage or before a camera by means of movement, gesture, and intonation. Acting in the Western tradition originated in Greece in the 6th century BC; the tragedian Thespis is traditionally regarded as founder of the profession. Aristotle defined acting as "the right management of the voice to express various emotions" and declared it a natural gift that he doubted could be taught. Acting declined as an art in the Middle Ages, when Christian liturgical drama was performed by craft guilds and amateurs. Modern professional acting emerged in the 16th century with Italy's commedia dell'arte troupes. It flourished during the era of William Shakespeare. Not until the 18th century, however, was acting considered a profession to be taken seriously, through the efforts in England of the actor-manager David Garrick and the talents of actors such as Sarah Siddons, Edmund Kean, and Henry Irving. Modern acting styles have been influenced by Konstantin Stanislavsky's emphasis on the actor's identification with his role and by Bertolt Brecht's insistence on the objectivity and discipline of the actor. The Stanislavsky method was adopted in the U.S. by Lee Strasberg and Stella Adler (1901-92) and is the basis of most contemporary training, which features the cultivation of emotional and sense memory, physical and vocal training, and improvisation
acting
{i} profession of performers (of plays, films, etc.); art of performing (in plays, films, etc.)
acting
Operating in any way
acting
Acting is the activity or profession of performing in plays or films. She pursued an acting career after four years of modelling
acting
Doing duty for another; officiating; as, an acting superintendent
acting
The occupation of an actor
acts
The Automated Case Tracking System (ACTS) is an Air Force Inspector General tool to capture all IG investigative and administrative activity Air Force-wide ACTS is the primary data collection tool for Inspectors General at all levels Inspectors General create an entry in ACTS for any action defined as an investigation, referral, assist, records release, review, dismissal, rebuttal, or transfer
Türkçe - İngilizce

act teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

put on an act
rol oynamak
act