rock

listen to the pronunciation of rock
İngilizce - Türkçe
(isim) Kaya

Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor. - Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Dün gece kurutmak için çamaşırı dışarı astım ve sabaha kadar kaya gibi donmuştu. - I hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.

sallanmak
{i} İng. akide şekeri
{f} sallayarak uyutmak
{i} lolipop
{i} değerli taş
rocking chair salıncaklı sandalye
sallama

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

rak
ileri geri hareket ettirmek
{i} kaya parçası

Bir asteroid bir kaya parçasıdır. - An asteroid is a bit of rock.

(Coğrafya) yerey
kayalık

Dağcı kayalıklara çarptıktan sonra yok oldu. - The climber died after he was hit by rocks.

Tozlu ve kayalıklı yollarda yürümeyi severim. - I like walking on dusty and rocky trails.

{f} salla

Bebeği kollarımda salladım. - I rocked the baby in my arms.

Bebeği dizimde salladım. - I rocked the baby on my knee.

şaşırtmak
bir tür şekerleme
sallamak

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

şok etmek
sarsmak

Tekneyi sarsmak istemiyorum. - I don't want to rock the boat.

salla(mak)
olduğu yerde sallanmak
cebelitarık kalesi
{i} kaya gibi kuvvetli şey
{i} sıkıntı

Hiçbir kaya sıkıntısı yok. - There's no shortage of rocks.

{i} dolar
{f} ırgalamak
sallayarak
{f} şok olmak
sallanma
{i} argo büyük mücevher, elmas
{i} para

Tom ve Mary birlikte Pulpit Rock'tan paraşütle atladılar. Kısa ama büyülü bir deneyimdi. - Tom and Mary have jumped together from Pulpit Rock with a parachute. It was a short but magical experience.

{f} rock yapmak (dans)
uyutmak
i sallama
rockandroll çok ritmik bir pop müziği
{f} zorlaştırmak
rocking horse salmcaklı oyuncak at
{f} sarsılmak
{i} belâ
{i} dert
cebelitarık dağı
taş

Tom köpeğe bir taş attı. - Tom threw a rock at the dog.

O, havuza bir taş attı. - He threw a rock into the pond.

elmas
(Bilgisayar) rock
rock müziği
kayaç
rock the boat
{k} (deyim) fikir ayriligi cikararak isleri busbutun berbat etmek
rock the boat
{k} (var olan) durumu bozmak
rock bass
(Gıda) işkine balığı
rock bed
(Jeoloji) kaya taban
rock bed
(Jeoloji) kaya tabanı
rock bee
(Arılık) dev arı
rock bee
(Arılık) kaya arısı
rock bit
kaya matkabı
rock bolt
kaya bulonu
rock bolt
(Madencilik,Teknik) kaya saplaması
rock bolts
(Jeoloji) kaya çivileri
rock bolts
kaya saplamaları
rock bottom
en aşağı nokta
rock climbing
kayalara tırmanma
rock climbing
kaya tırmanışı

Tom kaya tırmanışına gitti. - Tom went rock climbing.

Geçen hafta sonu Tom ile kaya tırmanışına gittim. - I went rock climbing with Tom last weekend.

rock cutter
(Askeri) kaya kesici
rock debris
(Coğrafya) kaya döküntüsü
rock desert
(Coğrafya) taş çölü
rock dove
columba livia
rock dust
(Madencilik) taş tozu
rock fill
kaya dolgu
rock fill
taş dolgu
rock goby
(Denizbilim) hortumkaya balığı
rock goby
(Denizbilim) hortumkayası balığı
rock goby
(Denizbilim) hortum kayası
rock lath
(İnşaat) alçıpan
rock maple
(Botanik, Bitkibilim) akçaağaç
rock maple
(Botanik, Bitkibilim) isfendan
rock mass
(Coğrafya) kayaç kütlesi
rock mass
(Jeoloji) kaya kütlesi
rock music
rock müzik
rock music
rak
rock oil
ham petrol
rock oil
taşyağı
rock pit
taşocağı
rock pit
kaya ocağı
rock sample
(Jeoloji) kaya örneği
rock sample
(Jeoloji) kaya numunesi
rock slide
(Çevre) kaya akması
rock slide
(Jeoloji,Teknik) kaya kayması
rock slope
(Coğrafya) kaya şevi
rock soil
kayalık zemin
rock soil
kaya zemin
rock solid
taş gibi sağlam
rock solid
çok sağlam
rock solid
kırılmaz
rock thrush
(Botanik, Bitkibilim) kaya ardıcı
rock thrush
(Botanik, Bitkibilim) taşkızıl
rock thursh
taşkızılı
rock tomb
kaya mezarı
rock tool
(Madencilik) kaya aracı
rock up
(Argo) varmak
rock wool
asbest
rock wool
amyant
rock and roll
rock and roll
rock and roll
rakınrol
rock asphalt
kaya asfaltı
rock bottom
en düşük düzey
rock bottom
asgari
rock bottom
taban
rock breaker
kaya parçalama makinesi
rock burst
kaya patlaması
rock climber
kayalara tırmanan kimse
rock climbing
kayalara tırmanma (sporu)
rock cork
asbestos
rock crystal
kaya kristal
rock drill
kaya delici
rock fall
kaya düşmesi
rock flour
kaya unu
rock garden
kayalık bahçe
rock oil
petrol
rock oil
madeni yağ
rock partridge
kınalıkeklik
rock pigeon
kaya güvercini
rock plant
taşların arasında yetişen bitki
rock rabbit
kaya tavşanı
rock salt
kaya tuzu
rock salt
kayatuzu
rock snake
kaya yılanı
rock stratum
kayaç katmanı
rock stratum
kaya tabakası
rock the boat
velveleye vermek
rock thrust
yerey basıncı
rock thrust
arazi basıncı
rock-bound
kayalarla kuşatılmış
Rock wool
(Mimarlık) Taş yünü
rock 'n' roll
rakınrol
rock a baby to sleep
Bir bebeği sallayarak uyutmak
rock a child to sleep
Bir çocuğu sallayarak uyutmak
rock and roll
(Muzik) Rock and Roll (rock 'n' roll olarak da anılır) 1950lerin Amerika'sında ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Bu tarihten sonra hızla ilk önce tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. Bu müzik türü, daha sonra sadece rock olarak adlandırılıcak müzik türlerine bölünmüştür. Rock and roll ve daha sonra aldığı haller, 1950lerden 1990ların ortasına kadar en çok dinlenen müzik türlerindendir. Genellikle elektro gitar, baş gitar ve bateri eşliğinde çalınan müziğe bazen piyano ve org da eşlik eder. Gitar tarafından değiştirilmeden önce, saksafon bu türde en çok kullanılan müzik aletiydi
rock art
kaya sanatı
rock away
rock uzakta
rock band
Rock müzik grubu
rock bolt anchor
(Madencilik) Kaya saplaması

Yüksek basınç koşullarında kaya saplaması gevşek bırakılabilir.

rock bottom price
En düşük fiyat, en ucuz fiyat
rock bottom prices
dibe fiyatları
rock bun
yüzeyi düzgün olmayan (kaya görünümlü) küçük kuru pasta
rock hard
(deyim) Kaya gibi sert: "İt's impossible to diğ this soil; it's rock hard."
rock lobster
rock ıstakoz
rock mechanics
kaya mekaniği, kayaç düzeneği
rock of ages
yaştan rock
rock of castration
(Psikoloji, Ruhbilim) Hadım kayası; Freud'a göre, hadım olma korkusunun neden olduğu ve psikanalizde karşılaşılan kaya kadar sağlam engel
rock on which we split
bu konuda bizim split rock
rock out
(deyim) Kendinden geçercesine rock müzik dinlemek, çalmak ya da söylemek
rock painting
kaya resim
rock paper scissors
rock kağıt makas
rock pool
kaya havuzu
rock singer
rock şarkıcısı
rock star
(Argo) uyuşturucu bağımlısı
rock stratum
kaya tabakası, kayaç katmanı
rock the boat
(deyim) Bir duruma müdahele edip, o işi karıştırmak

You shouldn't sit there and say everything's fine, don't rock the boat.

rock the boat
oyunbozanlık etmek
rock the boat
birine/birşeye zarar vermek
rock thrust
arazi basıncı, yerey basıncı
rock wool
(Mühendislik) Taşyünü, İzalasyon malzemesi
rock'n roll
(Muzik) Rock and Roll (rock 'n' roll olarak da anılır) 1950lerin Amerika'sında ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Bu tarihten sonra hızla ilk önce tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. Bu müzik türü, daha sonra sadece rock olarak adlandırılıcak müzik türlerine bölünmüştür. Rock and roll ve daha sonra aldığı haller, 1950lerden 1990ların ortasına kadar en çok dinlenen müzik türlerindendir. Genellikle elektro gitar, baş gitar ve bateri eşliğinde çalınan müziğe bazen piyano ve org da eşlik eder. Gitar tarafından değiştirilmeden önce, saksafon bu türde en çok kullanılan müzik aletiydi
rock'n roll
çok sert bir müzik türü
rock-bottom
kaya tabakası
rock-bottom
en ucuz
rock-bottom
en aşağı (fiyat)
rock-bottom
en alt seviye, en düşük nokta
rock-off
(Muzik) Rock müzik atışması

We challenge you to a rock-off.

rock crystal
(isim)cef taşı
rock debris
kaya molozu
rock drill
(Madencilik) delici tabanca
rock load height
kaya yükü yüksekliği
rock quality designation
kayaç-kalite tayini
rock unit
kayaç birimi
rocks
kayalar

Düşen kayalar yolu kapattı. - Fallen rocks blocked the road.

Gemi, kayalara çarpmış. - The ship was wrecked on the rocks.

rock bottom
(deyim) en az
rock wool
mineral yün
rocked
{f} salla

Bebeği dizimde salladım. - I rocked the baby on my knee.

Tom sandalyesinde ileri geri sallandı. - Tom rocked back and forth in his chair.

rocklike
kaya gibi
rocked
sallanmış
rocks
sahre
rocks
taşaklar
rocks
taşak
the rock
rock
rock and roll
rock'n'roll
rock and roll
rock-and-roll
rock and roll
rock

Rock and roll'ı severim. - I like rock and roll.

Tom bir rock and roll yıldızı. - Tom is a rock and roll star.

rock and roll
(Muzik) rock and roll tarzı müzik
rock bottom
en aşağı düzey
rock bottom
en düşük nokta
rock bottom
en düşük
rock bottom
en ucuz
rock bottom
en aşağı nokta: Prices have hit rock bottom. Fiyatlar en alt seviyeye düştü
rock bottom
kaya tabakası
rock climbing
kayalıklara tırmanma

Onlar kayalıklara tırmanmaya gitti. - They went rock climbing.

rocked
sarsık
rocking
sallama

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

rocking
salıncaklı

Tom salıncaklı koltuğunda oturdu. - Tom sat in his rocking chair.

rocking
sallanan

Tom bir roman okurken sallanan sandalyesinde oturdu. - Tom sat in his rocking chair, reading a novel.

rocking
salınım yapma
rocking
sallanma
rocking
sallan/salla
İngilizce - İngilizce
Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador
A male given name transferred from the surname
Nickname of the prison on Alcatraz Island, USA
Nickname of Gibraltar
A topographic surname for someone living near a rock or an oak ( atter + oke )
To excel

This band rocks!.

To play, perform, or enjoy rock music, especially with a lot of skill or energy

Let’s rock!.

A large hill or island having no vegetation

The location is particularly well known for its Pearl Mountain or Pearl Rock. This huge granite rock is formed by three rounded outcrops that make up Pearl Mountain and has been compared in majesty to Uluru (formerly known as Ayers Rock) in Australia..

to thrill or excite, especially with rock music

Let's rock this joint!.

A precious stone or gem, especially a diamond

Look at the size of that rock on her finger!.

To be washed and panned in a cradle or in a rocker

The ores had been rocked and laid out for inspection.

Something that is strong, stable, and dependable; a person who provides security or support to another

Celeste Talbert: She is my rock, my right hand.

distaff
To disturb the emotional equilibrium of; to distress

Downing Street has been rocked by yet another sex scandal.

An act of rocking
The naturally occurring aggregate of solid mineral matter that constitutes a significant part of the earth's crust

The face of the cliff is solid rock.

to wear or carry something with pride and skill

He's rocking your look hard!.

A boulder or large stone

Some fool has thrown a rock through my window.

To move gently back and forth

The empty swing rocked back and forth in the wind.

To cause to shake or sway violently

Don't rock the boat.

The flax or wool on a distaff
A type of confectionery made from sugar in the shape of a stick, traditionally having some text running through its length

While we're in Brighton, let's get a stick of rock!.

In poker, an extremely conservative player who is willing to play only the very strongest hands
An unintelligent person, especially one who repeats mistakes
A mass of stone projecting out of the ground or water

The ship crashed on the rocks.

A lump or cube of ice

I'll have a whisky on the rocks, please.

A crystalized lump of crack cocaine
To be very favourable or skilful

Chocolate rocks.

An Afrikaner
A style of music characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals
to do something with excitement yet skillfully

I need to rock a piss.

Any natural material with a distinctive composition of minerals
To sway or tilt violently back and forth

The boat rocked at anchor.

{n} a vast stone, protection, defense, distaff
{v} to shake, reel, move a cradle, quiet
A male given name
a solid mixtures of minerals and chemicals, the hard part of the earths crust
Add music to your phone line
Type of popular dance music originating in the 1950s, characterized by a heavy beat and simple melodies, often with a blues element Based on the pentatonic scales in progressions
1 Geologically, any natural mass of earth material that has appreciable extent 2 In engineering, solid natural material that requires mechanical or explosive techniques for removal 3 In the quarry industries, the term stone is more common and means firm, coherent, relatively hard earth material
cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the baby"; "the wind swayed the trees gently"
United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984)
If an event or a piece of news rocks a group or society, it shocks them or makes them feel less secure. His death rocked the fashion business
n a consolidated, relatively hard, naturally formed mass of mineral matter that generally composes a part of the Earth
Rock is loud music with a strong beat that is usually played and sung by a small group of people using instruments such as electric guitars and drums. a rock concert. famous rock stars
A large concreted mass of stony material; a large fixed stone or crag
hard stick bright-colored stick candy typically peppermint flavored
Rock is the hard substance which the Earth is made of. The hills above the valley are bare rock
The naturally occurring aggregate of solid mineral matter that constitutes a significant part of the earths crust
A rock is a large piece of rock that sticks up out of the ground or the sea, or that has broken away from a mountain or a cliff. She sat cross-legged on the rock
(figurative) someone who is strong and stable and dependable; "he was her rock during the crisis"; "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church"--Gospel According to Matthew United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984) material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock"; "stone is abundant in New England and there are many quarries"
A naturally formed aggregate of usually inorganic materials from within the Earth
a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of Black rhythm-and-blues with White country-and-western; "rock is a generic term for the range of styles that evolved out of rock'n'roll "
pitching dangerously to one side a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me" (figurative) someone who is strong and stable and dependable; "he was her rock during the crisis"; "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church"--Gospel According to Matthew United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984) material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock"; "stone is abundant in New England and there are many quarries" move back and forth or sideways; "the ship was rocking"; "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on her feet" cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the baby"; "the wind swayed the trees gently
{i} stone; rock music; back and forth movement, shaking; diamond (Slang)
pitching dangerously to one side
Perhaps the most popular form of 20th-century music, a combination of African-American rhythms, urban blues, folk and country music of the rural South It has developed since the early 1950s into hundreds of subgenres, each with its own audience, record labels and radio formats
A hard, solid mass composed of one or more minerals or other compounds
That which resembles a rock in firmness; a defense; a support; a refuge
When something rocks or when you rock it, it moves slowly and regularly backwards and forwards or from side to side. His body rocked from side to side with the train She sat on the porch and rocked the baby
An aggregate of one or more minerals, or a body of undifferentiated mineral matter or solid organic material
{f} sway, swing; shock
A rock is a piece of rock that is small enough for you to pick up. She bent down, picked up a rock and threw it into the trees
Any natural deposit forming a part of the earth's crust, whether consolidated or not, including sand, earth, clay, etc
a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me"
Any naturally formed aggregate or mass of mineral forming an essential part of the earth's crust; stone
If you have an alcoholic drink such as whisky on the rocks, you have it with ice cubes in it. a Scotch on the rocks. = with ice
Crack
A mass of mineral matter which may or may not be lithified
To move or be moved backward and forward; to be violently agitated; to reel; to totter
Rock Paper Scissors
A popular child's game played by using hand signs; frequently used to break ties. Two players face each other with one hand out flat, palm facing up; other hand in a fist strikes the palm three times (often calling out ro! sham! bo! to keep the two players moving in sync), and on the third strike producing one of three hand symbols: Remaining a fist for "rock", a 'peace' sign for "scissors", the hand out flat with palm facing down for "paper". The winner is decided as follows: Rock beats scissors; scissors beat paper; paper beats rock. In the case of a tie (two of the same sign), the process is repeated
rock 'n' roll
Alternative spelling of rock and roll
rock and roll
Style of music characterized by a basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, drums, and vocals (generally with bass guitar). Generally used to refer to the 1950’s rock, and rock of its style, quite close to swing
rock and roll
dole
rock and roll
To have sex
rock and roll
Style of vigorous dancing associated with this 1950’s music
rock and roll
To play [[#Noun|rock and roll]] music
rock and roll
An intangible feeling, philosophy, belief or allegiance relating to rock music (generally from the 1970s–1980s), and heavy metal bearing certain elements of this music, pertaining to unbridled enthusiasm, cynical regard for certain Christian and authoritarian bodies, and attitudes befitting some degree of youthful debauchery. This meaning is sometimes used as an exclamation, in describing traits of certain people, and so on
rock and roll
To start, commence, begin, get moving

Does everyone know what car they're going in? Then let's rock and roll!.

rock band
A group of musicians who play rock music
rock bands
plural form of rock band
rock bottom
The very lowest possible level

Pork belly futures have hit rock bottom.

rock candy
a confectionary made by crystallizing sugar around a string
rock climber
A person who takes part in rock climbing
rock climbing
The sport of scaling rock faces, either with or without ropes and other equipment
rock cocaine
The off-white, crystal-like form of crack cocaine
rock crab
Hemigrapsus sexdentatus, a large-eyed marine crab found off the coast of New Zealand
rock crab
Cancer irroratus, a crab with large marginal teeth found along the Atlantic coast of North America
rock crabs
plural form of rock crab
rock crystal
clear, colourless form of the silica-based mineral quartz, often called "pure quartz" or "clear quartz"
rock dove
A term used of the pigeon species Columba livia. Currently, term rock pigeon is preferred
rock doves
plural form of rock dove
rock face
An exposed, roughly vertical expanse of rock
rock group
A group of musicians who regularly perform rock music together
rock groups
plural form of rock group
rock hard
Having a stiff penis
rock hard
With muscles developed and toned to a high degree, especially the muscles of the abdomen
rock hard
As tough or hard as a piece of rock
rock hound
A person who collects rocks and minerals from the natural environment as a hobby
rock lobster
a crustacean of the family Palinuridae

It wasn’t a rock, it was a rock lobster” (1978) - from the song “Rock Lobster” by the B52s.

rock maple
The sugar maple, Acer saccharum
rock mechanics
The science that studies the mechanical behaviour of rock
rock music
Any of various genres of popular music employing electrical amplification
rock oil
naphtha
rock out
To enjoy rock music, and dance to it
rock outed
Simple past tense and past participle of rock out
rock outing
Present participle of rock out
rock pigeon
A term used in Australia to refer to the native bronzewing pigeons, or bronzewings
rock pigeon
A species of pigeon, Columba livia
rock pigeons
plural form of rock pigeon
rock pipit
a stocky bird, Anthus petrosus, somewhat smaller than a starling, that breeds on rocky beaches and winters on coastal salt marshes
rock pipits
plural form of rock pipit
rock salmon
A marketing name for the flesh of the dogfish shark
rock salt
Coarsely ground common salt
rock salt
The mineral halite
rock sequence
A suite of rocks containing a variety of separate strata, with an overall lithology that can be used to interpret the paleoenvironment of deposition over a certain period
rock sequences
plural form of rock sequence
rock shandy
In Ireland, a soft drink whose constituents vary regionally, typically made by mixing orange soda and red lemonade
rock shandy
A glass of this drink
rock shelter
A shallow cave-like opening at the base of a bluff or cliff, frequent location of prehistoric archeological site
rock snot
Colloquial name for the algae-like organism, didymosphenia geminata
rock solid
Very dependable
rock solid
Physically very solid; very difficult to move
rock spider
A term used to refer to Boers (Afrikaners) by Rhodesians and English-speaking South Africans
rock spider
Western Australian prison slang for a pedophile/child molester. Rock spiders constitute the lowest rung of inmates in the prison system, and are looked down on (and often mistreated) by all other inmates
rock spiders
plural form of rock spider
rock steady
Alternative spelling of rocksteady
rock sugar
white sugar that has been crystallized into chunks
rock the boat
To disturb the status quo or go against rules or conventions, as in an effort to get attention

I'd just jump in and fix it, but that's not my job, and I don't want to rock the boat.

rock the house
To jam at a concert, get down

Who's ready to rock the house?.

rock up
To turn up to a place or function unexpectedly, or without notice or prior warning
rock up
To work one's way vertically up a chimney or cleft using a rocking movement
rock varnish
a dark coating on rock surfaces exposed to the atmosphere which grows at only a few micrometers per thousand years; found especially in arid deserts
rock-and-roll
Alternative spelling of rock and roll
rock-band
Attributive form of rock band

rock-band mentality.

rock-bottom
to fall to the lowest possible level

By now, you probably think your opinion of Goldman Sachs and its swarm of Wall Street allies has rock-bottomed at raw loathing.

rock-bottom
Alternative spelling of rock bottom

She knew in her heart, she had hit rock-bottom this time.

rock-dove
Attributive form of rock dove, noun
rock-dumb
Of a person so dumb that his or her intelligence is not appreciably distinguishable from that of a rock; having the quality or characteristic of being as dumb as a rock
rock-jumper
Either of two bird species in the passerine family Chaetopidae, endemic to southern Africa
rock-ribbed
having rocky cliffs or outcroppings
rock-ribbed
obstinately firm and unyielding in one's opinions
rock-steady
consistent and dependable in one's behaviour or performance
rock a boat
shake a boat back and forth, cause a boat to sway
rock the boat
shake the boat sharply from side to side, break the equilibrium; make trouble, upset a stable situation
rock-solid
Something that is rock-solid is extremely hard. Freeze it only until firm but not rock solid
rock bolt
(Madencilik) A tensioned rod passing through a bed of rock and anchoring it to the body of rock behind
rock cycle
Geology an idealized cycle of processes undergone by rocks in the earth's crust, involving igneous intrusion, uplift, erosion, transportation, deposition as sedimentary rock, metamorphism, remelting, and further igneous intrusion
rock dove
(Hayvan Bilim, Zooloji) A bluish-gray dove (Columba livia) that is indigenous to Eurasia but has been widely established elsewhere including most of North America and that is the ancestor of many domesticated pigeons and of the feral pigeons found in cities and towns throughout most of the world ― called also rock pigeon
rock out
(deyim) Listen to or play music to such an extent that the mind begins to lose consiousness and a new, more insane alter ego takes control
rock paper scissor
Rock, Paper, Scissors is a common name for a popular two-person hand game. It may also be referred to as Paper, Rock, Scissors, or by other combinations of the three words. The game is often used as a selection method in a similar way to coin flipping or drawing straws to randomly select a person for some purpose. However, unlike truly random selections, it can be played with skill if the game extends over many sessions, as a player can often recognize and exploit the non-random behavior of an opponent
rock paper scissors
(Oyunlar) Rock, Paper, Scissors is a common name for a popular two-person hand game. It may also be referred to as Paper, Rock, Scissors, or by other combinations of the three words. The game is often used as a selection method in a similar way to coin flipping or drawing straws to randomly select a person for some purpose. However, unlike truly random selections, it can be played with skill if the game extends over many sessions, as a player can often recognize and exploit the non-random behavior of an opponent
rock pigeon
(Hayvan Bilim, Zooloji) A bluish-gray dove (Columba livia) that is indigenous to Eurasia but has been widely established elsewhere including most of North America and that is the ancestor of many domesticated pigeons and of the feral pigeons found in cities and towns throughout most of the world ― called also rock dove
rock the boat
(deyim) Disturb an existing situation
rock up
to arrive
rock up
to arrive without any prior planning, or specific materials
rock wool
Inorganic material made into matted fibre, used especially for insulation or soundproofing
rock wool
Rock wool, also known as stone wool or mineral wool, means fibers made from synthetic or natural minerals or metal oxides. It is an inorganic substance used for insulation and filtering. A common mistake is to believe that fiberglass and ceramic fibers are NOT mineral wools, but they are by virtue of their consisting of minerals or metal oxides
Rock Creek Butte
A mountain, 2,777 m (9,106 ft) high, in the Blue Mountains of northeast Oregon. It is the highest elevation in the range
Rock of Gibraltar
narrow rocky peninsula at the southern tip of Spain that has been under British control since 1704
rock and roll
a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of Black rhythm-and-blues with White country-and-western; "rock is a generic term for the range of styles that evolved out of rock'n'roll "
rock bottom
the absolute bottom
rock candy
sugar in large hard clear crystals on a string hard stick bright-colored stick candy typically peppermint flavored
rock candy
A hard confection that is made by cooling a concentrated sugar syrup into large clear crystals around a piece of string or a stick
rock cress
any of several rock-loving cresses of the genus Arabis
rock crystal
Colorless transparent quartz, used in optical instruments and as a semiprecious gemstone. Transparent variety of the silica mineral quartz that is valued for its clarity and total lack of colour or flaws. Rock crystal formerly was used extensively as a gemstone, but it has been replaced by glass and plastic; rhinestones originally were quartz pebbles found in the Rhine River. The optical properties of rock crystal led to its use in lenses and prisms; its piezoelectric properties (see piezoelectricity) are used to control the oscillation of electrical circuits
rock garden
a garden featuring rocks; usually alpine plants
rock garden
A table populated with rocks I never play there anymore, it's a real rock garden
rock group
a band of musicians who play rock-'n'-roll music
rock oil
Petroleum
rock pool
A rock pool is a small pool between rocks on the edge of the sea. a small pool of water between rocks by the sea American Equivalent: tide pool
rock to sleep
move back and forth until someone falls asleep, lull to sleep in a rocking crib
rock'n'roll
see rock and roll
rock-
Any naturally formed aggregate or mass of mineral forming an essential part of the earth's crust; stone
rock-
Curling Stone
rock-like
Something that is rock-like is very strong or firm, and is unlikely to change. his rock-like integrity
The Rock
Alternative spelling of the Rock
rocked
Simple past tense and past participle of rock
rocking
Present participle of rock
rocking
excellent. The best
rocklike
Resembling a rock

From shoulder to shoulder he measured several ells and his rocklike mountainous knees were covered, as was likewise the rest of his body wherever visible,.

rocklike
Resembling rock music
rocks
Money
rocks
plural form of rock
the Rock
Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador
the Rock
Nickname of Gibraltar
the Rock
Nickname of the prison on Alcatraz Island, USA
The Rock
(nickname for) infamous prison located on the island of Alcatraz (in the San Francisco Bay)
rock and roll
strong rhythmic popular music that evolved from jazz and the blues
rock and roll
Popular music that was born from jazz and the blues It has a strong beat and a melody that repeats often
rock and roll
Rock and roll is a kind of popular music developed in the 1950s which has a strong beat and is played on electrical instruments. Elvis Presley -- the King of Rock and Roll. rock 'n' roll
rock and roll
A lip trick where the athlete rides up a wall, balances on the lip with the board perpendicular to the coping, and re-enters the pipe without any rotation
rock and roll
This form of music appealed to American youth during the 1950s It was an original product of a heterogeneous American society in that it combined black rhythm and blues with white country music Its acceptance and success reflected the demographic changes that had occurred since 1940
rock bottom
If someone has reached rock bottom, they are in such a bad state or are so completely depressed that their situation could not get any worse. She was at rock bottom. Her long-term love affair was breaking up and so was she
rock bottom
lowest point; weak point
rock bottom
approval A rock-bottom price or level is a very low one, mainly in advertisements. What they do offer is a good product at a rock-bottom price. to become as unhappy, unpleasant, or unsuccessful as it is possible to be
rock bottom
If something has reached rock bottom, it is at such a low level that it cannot go any lower. Morale in the armed forces was at rock bottom
rock climbing
the sport or pastime of scaling rock masses on mountain sides (especially with the help of ropes and special equipment)
rock climbing
Rock climbing is the activity of climbing cliffs or large rocks, as a hobby or sport. The sport or activity of climbing sheer rock faces, especially by means of specialized techniques and equipment. the sport of climbing up very steep rock surfaces such as the sides of mountains climber
rock solid
{s} completely stable and solid; unlikely to break
rock wool
a light fibrous material used as an insulator
rocked
{s} shocked, shaken; tossed, hurled, thrown
rocked
past of rock
rocking
Having a swaying, rolling, or back-and-forth movement; used for rocking
rocklike
{s} resembling rock, of rock
rocks
also known as stones, curling rocks are made of rare, dense, and polished granite quarried only on Ailsa Craig, an island off Scotland's coast Each rock weighs 42 pounds
rocks
Testicles
rocks
An aggregate of one or more MINERALS rather large in area The three classes of rocks are the following: (1) Igneous rock - crystalline rocks formed from molten material Examples are granite and basalt (2) Sedimentary rock - A rock resulting from the consolidatrion of loose SEDIMENT that has accumulated in layers Examples are sandstone, shale and limestone (3) Metamorphic rock - Rock that has formed from preexisting rock as a result of heat or pressure
rocks
Plural of rock
rocks
Crack cocaine
rocks
Third-person singular simple present of to rock
rocks
rocker
rocks
a relatively hard, naturally formed mineral or petrified matter; a naturally forming aggregate of mineral matter constituting a significant pat of the earth's crust - BACK>>
rocks
azoic
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) rock
rock'n'roll
rock and roll

Do you like rock and roll? - Rock and roll sever misin?

I like rock and roll. - Rock and roll'ı severim.

the rock
rock müzisyenleri
rock musicians
rock müziği
rock
rock and roll
rock and roll
rock