the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization

listen to the pronunciation of the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization
İngilizce - Türkçe

the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

do
{f} dolandırmak (Argo)
do
aynen
do
{i} dolandırıcılık (Argo)
do
{f} ilgilenmek
do
düzeltmek
do
yardımcı fiil
do
{f} rolünü üstlenmek
do
kılmak
do
yetişmek
do
rol üstlenmek
do
{i} eğlenceli toplantı
do
{i} hile
do
{i} dalavere
do
{f} (did, --ne)
do
yetmek
do
{f} başa çıkmak, başarmak
do
yıkamak (bulaşık)
do
(isim) dalavere, hile, dolandırıcılık (Argo); eğlenceli toplantı, parti, do [müz.]
do
{i} do [müz.]
do
{f} bitirmek, tamamlamak
İngilizce - İngilizce
do
ut
doh
-do
the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization