durdurmak

listen to the pronunciation of durdurmak
Türkçe - İngilizce
stop

The Japanese military forces seemed too strong to stop. - Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu.

John drinks too much these days. We have to stop him from drinking any more. - John bu günlerde çok içiyor. Biz onu artık içmemesi için durdurmak zorundayız.

halt
cease
interrupt
call off
land
plug
do away with
stand
inactivate
abolish
shutdown
pause
(Kanun) estop
retain
choke
inhibit
waylay
shut down
conclude
(Dilbilim) chuck up
set up
supress
freeze
suspend
paralyze
stem the tide of
shut
throw up
stall
call a halt to
(Ticaret) quit
keep back
cushion
embar
crimp
intercept
choke down
check
jugulate
to stop, to cease, to quit, to arrest, to halt, to discontinue; to detain; to stem, to staunch
shut off
arrest
intermit
bring short
give over
lock
hold back
jam
discontinue
abort , stop
hold up
collar
block
abort
deactivate
baulk
choke back
(at) pull-in
choke off
call a halt
to stop, bring to a stop
put a stop to
{f} suppress
drop
pull up
draw up
pack it in
break sth up
abandon
durdurmak durdur
(Bilgisayar) stop
durdurmak (araba
v. V
durdurmak (kanı)
stanch
dur
{f} stand

I could scarcely stand on my feet. - Ayaklarımın üzerinde güçlükle durabiliyordum.

These two are standing abreast. - Bu ikisi yan yana duruyor.

durdurma
{i} check
çubuk sokarak durdurmak
spoke
durdurma
{i} arrest
dur
(Bilgisayar) end

Let's wait for the rain to end! - Yağmurun durmasını bekleyelim!

I stood at the end of the line. - Sıranın sonunda durdum.

durdurma
(Ticaret) suspention
durdurma
laying off
durdurma
(Bilgisayar) forced abort
durdurma
(Çevre) shutdown
durdurma
abortion
durdurma
disconnected
durdurma
cut out
dur
{f} standing

Somebody is standing in front of his room. - Biri odasının önünde duruyor.

Someone is standing at the gate. - Birisi kapıda duruyor.

dur
conk out
durdurma
stop

John drinks too much these days. We have to stop him from drinking any more. - John bu günlerde çok içiyor. Biz onu artık içmemesi için durdurmak zorundayız.

She advised him to stop taking that medicine, but he felt he needed to. - O ona o ilacı almayı durdurmasını tavsiye etti fakat o ihtiyacı olduğunu düşünüyordu.

durdurma
interception
durdurma
{i} intercepting
durdurma
abeyance
durdurma
to cease
faaliyetini durdurmak
shut down
geri durdurmak
Back stop
Durdurma
pause
akılını durdurmak
(for something) to make (someone) unable to think straight
arabayı durdurmak
gong
aşamalı olarak durdurmak
phase out
bayrakla işaret vererek durdurmak
flag down
dur
hold on
dur
stall

He pushed the stalled car with all his might. - O, bütün gücüyle durmuş arabayı itti.

Why are they stalling? - Onlar neden duruyorlar?

dur
halt

The car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt. - Araba tarlaya daldı ve bir süre sarsıldıktan sonra durma noktasına geldi.

It was because of the storm that the trains were halted. - Fırtınadan dolayı trenler durduruldu.

dur
whoa
dur
stop

Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen? - Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin?

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

dur
hold it
dur
{ü} hist
dur
hold

The rule holds good in this case. - Kural bu durumda geçerlidir.

Hold up, what do you think you're doing? - Dur bakalım, Sen ne yaptığını düşünüyorsun?

dur
nix
durdurma
{i} suspension
durdurma
shutoff
durdurma
stopping (something or someone)
durdurma
{i} stopping

There was no stopping Tom. - Tom'u durdurmanın imkanı yoktu.

There was no stopping them. - Onları durdurmanın imkanı yoktu.

durdurma
stoppage
durdurma
suppression
durdurma
hold
durdurma
stop, shutoff, interception
durdurma
retention
durdurma
tackle
durdurma
(Hukuk) cessation
durdurma
interruption
durdurma
holdup
durdurma
intercept
gemiyi faça edip durdurmak
lay to
işi durdurmak
shut down
kalabalığı durdurmak için kurulan barikat
crush barrier
kanı durdurmak için sarılan sargı
tourniquet
titremesini durdurmak
steady
yayını durdurmak
sign off
ödemeyi durdurmak
stop payment
İngilizce - İngilizce

durdurmak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

DUR
Durango, a state of Mexico
dur
Duration How long the spell lasts, usually expressed in turns (T)
dur
Drug utilization review (DUR) is a process which evaluates particular drugs for use by a specific member This process is conducted using specific edits-designed by the health plan and our Pharmacy and Therapeutics (P&T) committee-which are programmed into RxWEST claims processing computer Examples of DUR edits include: pregnancy, therapeutic duplication, and age precautions, dose range, drug interaction precautions, and gender compliance
dur
Drug utilization review
dur
Major; in the major mode; as, C dur, that is, C major
dur
Said of a wine which is too acidic
dur
a kingdom on the Va'andao sea, capital Baianch
dur
Drug Use/Utilization Reviews
dur
Durham 1: 43 hm Canada
dur
see- DRUG UTILIZATION REVIEW
Türkçe - Türkçe
İngilizce - Türkçe

durdurmak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dur
(Bilgisayar) süre

Amerika'da kaldığı süredeki deneyimlerini bize anlatmaya başladı. Biz dikkat kesildik. - He started to tell us his experiences during his stay in America. We were all ears.

Yazılım şirketi ekonomik durgunluk sürecinde büyük başarısızlığa uğradı. - The software company collapsed during the recession.

durdurmak