die

listen to the pronunciation of die
İngilizce - Türkçe
ölmek

Ben ölmek için çok gencim! - I'm too young to die.

Getter Jaani ile ölmek istiyorum. - I want to die with Getter Jaani.

{f} sıkıntıdan ölmek
metal kalıp
çok istemek
ruhunu teslim etmek
kıkırdamak
vadesi gelmek
ıstampa
kırılmak
ahrete gitmek
hayata gözlerini yummak
dünyaya gözlerini yummak
yaşamını noktalamak
(Argo) tahtalı köye gitmek
mortlamak
hakkın rahmetine kavuşmak
mortoyu çekmek
(Tıp) zımba
gözünü yummak
talih
dünyaya gözlerini kapamak
can vermek
göçüp gitmek
çenesi atmak
ömrünü tamamlamak
kakırdamak
sönmek
can atmak
teneşire gelmek
sönmek (ateş)
mevta olmak
presdöküm kalıbı
(Mekanik) erkek dış açma aleti
rahmetli olmak
postu vermek
kandilin yağı tükenmek
ahreti boylamak
yaşamını yitirmek
hayatını teslim etmek
ebediyete intikal etmek
matris
mühür rulosu
sona ermek
oyun zarı
{f} öl

Marilyn Monroe, 33 yıl önce öldü. - Marilyn Monroe died 33 years ago.

Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü. - Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.

bitmek
{f} (ateş) sönmek
{i} balyoz
{f} can atmak, çok istemek: Altan is dying
gözünü kapamak
(Mühendislik) kalıp; pafta kalıbı (erkek diş açma aleti)
mahvolmak
{f} gebermek

Herkes birgün gebermek zorunda. - Everyone must die one day.

kalıp
die away yavaş yav
{f} canı çıkmak
dili çok fazla arzu etmek
{f} solmak
{f} göçmek
{f} tatmak
die a glorious death şerefli bir şekilde ölmek
{f} ölmek, vefat etmek
ecel teri dökmek
{f} (makine) birdenbire durmak, stop etmek
{f} sıkılmak
{i} zar
helâk olmak
ölecek gibi olmak
{i} barbut
(Tekstil) molet
dice
zar

Bu oyunu oynamak için yirmi tane zara ihtiyacımız var. - We'll need twenty dice to play this game.

Zarlar farklı kültürlerde farklı şekillere sahiptir. - Dice have differences in design in different cultures.

dies
kalıp
died
ölmüş

Babası geçen sene ölmüş. - His father died last year.

Ben varmadan önce o ölmüştü. - He died before I arrived.

died
ölüm

O doğal olmayan bir ölümle öldü. - He died an unnatural death.

Tom doğal bir ölümle öldü. - Tom died a natural death.

dice
küp küp kesmek
die for
(Fiili Deyim ) için canını feda etmek
die hard
(Konuşma Dili) vazgeçilmez
die out
ortadan kaybolmak
dies
(Latin) vade
dies
bu
dying
ölme

Tom ölmekten korkuyor. - Tom is afraid of dying.

Arkadaşının ölmekte olduğunu duymuştu. - He had heard that his friend was dying.

dying
son dilek
dying
ölüm

Ölüm hiçbir şey. Bu yüzden yaşamla başla, daha az komik ve daha uzun sürer. - Dying is nothing. So start with living, it's less funny and it lasts longer.

Ölümden korkmuyorum ama ölmekten korkuyorum. - I do not fear death, but dying.

dice
oyun zarı
dice
(Gıda) ufak ufak doğramak
dice
(Gıda) zar şeklinde kesmek
dice
(Gıda) lokma lokma doğramak
dice
et
die away
ses azalmak
die away
kısılmak
die away
gittikçe kaybolmak
die away
azalmak
die away
sesin
die casting
(Otomotiv) kokil döküm
die casting
(Mekanik) pres döküm
die cut
(Gıda) kalıp kesim
die down
gücü azal
die down
azalmak
die down
alev azalmak
die for
uğruna ölmek
die hard
(Konuşma Dili) değişmez
die hard
(Konuşma Dili) kolay kolay bitmez
die hard
(Konuşma Dili) kolay kolay bırakılamaz
die out
soyu tükenmek
die out
yok olmak
die out
birer birer ölmek
die out
ortadan kalkmak
died
ölü

Tom doğal bir ölümle öldü. - Tom died a natural death.

Tom ölünceye kadar konserler vermeye devam etti. - Tom continued giving concerts until he died.

dies
(Kanun) ecel
dies
bu hususta
dying
kıkırdama
dying
ölerek
dying
irtihal
dying
ölmek

Birlikte yaşamaktan hoşlanmayabiliriz ama birlikte ölmek bir şeyi çözmeyecek. - We may not enjoy living together, but dying together isn't going to solve anything.

Arkadaşının ölmekte olduğunu duymuştu. - He had heard that his friend was dying.

dice
küp şeklinde kesmek
dice
oyun zarları
dice
{f} zarla oyun oyna
dice
(yemek) kuşbaşı doğramak
dice
zarlarla oynamak
dice
(for/with ile) zar atmak
die away
sön
die down
sönmek
die down
sakinleşmek
die hard
kandırılmaz
die off
birer birer ölmek
die off
birer birer öl
die out
ortadan kaybol
dies
kalıplar
dies
bunlar
dying
ölen

Sepet dokuma ölen bir sanattır. - Basket weaving is a dying art.

O, ölene kadar en iyi arkadaşım olarak kaldı. - She remained my best friend till her dying day.

dying
{f} öl

Binlerce asker ve sivil ölüyorlardı. - Thousands of soldiers and civilians were dying.

Ölüm yaşamın zıttı değildir: biz ölümümüzü ölürken geçirmezken hayatımızı yaşarken geçiririz. - Dying is not the opposite of living: we spend our life living while we don't spend our death dying.

dies
(Latin) gün

Sami masumiyetini öldüğü güne kadar sürdürecek. - Sami will maintain his innocence until the day he dies.

dies
(Latin) süre
die away
Gittikçe hafifleyip yok olmak
die casting
döküm
die casting
basınçlı döküm, kılavuz döküm, matris dökümü
die hard
kandirilmaz
die out
Nesli tükenmekte olmak
died
yumdu
died
ol
dies
buna dair
dies
sütun tabanı taşı
to be die
ölmek üzere
to the die
için ölmek
Die Hard
dokuzcanlı şey
Die Hard
tutucu kimse
Die Hard
eski kafalı kimse
Die Hard
dik kafalı kimse
Die Hard
dokuzcanlı
Die Hard
tutucu
Die Hard
gerici
Die Hard
inatçı
dice
i., çoğ. oyun zarları. f
dice
{f} zar atmak
dice
dice doğra/zarlarla oyna
dice
küp şeklinde doğramak
dice
zar oyunu
dice
aynasız
dice
dicebox zar atmaya mahsus kupa
dice
dama şekilleriyle süslemek
dice
Ioaded dice hileii zar
dice
{i} zarlar

Tom zarları aldı ve onları attı. - Tom picked up the dice and threw them.

Zarlar farklı kültürlerde farklı şekillere sahiptir. - Dice have differences in design in different cultures.

dice
zar oyunu/zar
die away
solmak
die away
kesilmek
die away
kaybolmak
die away
sönmek
die away
(gürültü) yavaş yavaş kesilmek, (ses) azalmak
die casting
matris dökümü
die casting
basınçlı döküm
die casting
kılavuz döküm
die cutting
kalıp kesme
die down
kaybolmak
die down
bitmek
die down
kesilmek
die down
solmak
die down
(rüzgâr/fırtına/yağmur) hafiflemek; (ateş/yangın) sönmeye yüz tutmak; (alev) azalmak
die down
(deyim) gittikce hafifleyip yitmek,yavas yavas kesilmek
die for
can atmak
die for
(deyim) die for sth. [kd] ozlemini cekmek,cok istemek
die hard
(Fiili Deyim ) kolay kolay teslim olmamak
die off
teker teker ölmek
die off
yavaş yavaş ölmek
die off
tükenmek
die out
nesli tükenmek
die out
tükenip gitmek
die out
tükenmek
die out
yavaş yavaş ortadan kalkmak
die out
(Fiili Deyim ) 1- sönmek , ortadan kaybolmak 2- unutulmak
die out
(isim)sli tükenmek, tükenmek, yavaş yavaş ortadan kalkmak, tükenip gitmek
dying
{s} nesli tükenen
dying
f., bak. die
dying
ölmekte olan

Ölmekte olan hastanın ailesi ne olacak? - What about the family of the dying patient?

dying
dying confession declaration ölüm döşeğinde yapılan itiraf
dying
dying will ölmek üzereyken ifade edilen arzu
dying
{s} cansız
dying
(isim) ölme
dying
die öl
dying
ölmekte olan dying bed ölüm döşeği
dying
açıklama

Çoğu dilde ölüm ve ölmeyi açıklamak için örtülü ifadeler vardır. - Most languages have euphemistic expressions to describe death and dying.

İngilizce - İngilizce
To stop living; to become dead; to undergo death

And there were some who died with fevers, which at some seasons of the year was very frequent in the land.

to stop working, to break down

My car died in the middle of the freeway this morning.

To be mortified or shocked by a situation

If anyone sees me wearing this ridiculous outfit, I'll die.

To become spiritually dead; to lose hope

He died a little inside each time she refused to speak to him.

To be cut off from family or friends

The day our sister eloped, she died to our mother.

(plural: dies) A device for cutting into a specified shape
(plural: dies) A mold for forming metal or plastic objects
To have an orgasm

an in despite of all, dies for him., Shakespeare 1598,.

(plural: dice) A polyhedron, usually a cube, with numbers or symbols on each side and used in games of chance

If a die were marked with one figure or number of spots on four sides, and with another figure or number of spots on the two remaining sides, it would be more probable, that the former would turn up than the latter ;.

(plural: dies) An embossed device used in stamping coins and medals
(plural: dice or dies) A fragment of a completed integrated circuit wafer, among those produced by fracturing the wafer as specified in its design, that includes a portion that (unless defective) can provide the electronic function for which it was designed, but whose further mechanical subdivision would irreversibly impair that function
(plural: dies) The cubical part of a pedestal, a plinth
Any small cubical or square body
To become vapid, flat, or spiritless, as liquor
{v} to lose life, expire; in the sense of color, see dye
{n} a small cube to play with stamp used in coinage; color, hue, see dye
A small cube, marked on its faces with spots from one to six, and used in playing games by being shaken in a box and thrown from it
That which is, or might be, determined, by a throw of the die; hazard; chance
an engraved hardened steel stamp used for minting a design on a blank piece of metal (planchet) to make a coin
one of the separate parts which make up such a tool
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
{f} cease living; be extinguished; stop; desire, long for, pine for
emphasis You can say that you are dying of thirst, hunger, boredom, or curiosity to emphasize that you are very thirsty, hungry, bored, or curious. Order me a pot of tea, I'm dying of thirst
A metal or plate (often one of a pair) so cut or shaped as to give a certain desired form to, or impress any desired device on, an object or surface, by pressure or by a blow; used in forging metals, coining, striking up sheet metal, etc
That part of a pedestal included between base and cornice; the dado
suffer spiritual death; be damned (in the religious sense); "Whosoever believes in me shall never die"
A fragment of a completed integrated circuit wafer, among those produced by fracturing the wafer as specified in its design, that includes a portion that (unless defective) can provide the electronic function for which it was designed, but whose further mechanical subdivision would irreversibly impair that function
suffer or face the pain of death; "Martyrs may die every day for their faith"
believes in me shall never die"
believes in me shall never die" disappear or come to an end; "Their anger died"; "My secret will die with me!" pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully" lose sparkle or bouquet; "wine and beer can pall" to be on base at the end of an inning, of a player cut or shape with a die; "Die out leather for belts" be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame; "I was dying with embarrassment when my little lie was discovered"; "We almost died laughing during the show" languish as with love or desire; "She dying for a cigarette"; "I was dying to leave" feel indifferent towards; "She died to worldly things and eventually entered a monastery" suffer or face the pain of death; "Martyrs may die every day for their faith
When a ball fails to bounce or come out because it has been hot with great touch, underspin, or has hit the nick
A device for cutting into a specified shape
a device used for shaping metal
disappear or come to an end; "Their anger died"; "My secret will die with me!"
Sharp metal rule used for die cutting, or block or metal used for embossing or foil stamping
A metal plate cut in the shape of the master image used to make cuts in printed sheets
A hollow internally threaded screw-cutting tool, made in one piece or composed of several parts, for forming screw threads on bolts, etc
[numis] A metal stamp used to emboss a design on a coin blank Generally consists of a set of upper and lower stamps
If a machine or device dies, it stops completely, especially after a period of working more and more slowly or inefficiently. Then suddenly, the engine coughed, spluttered and died
be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame; "I was dying with embarrassment when my little lie was discovered"; "We almost died laughing during the show"
Sharp metal rules mounted on a letter-press used for die-cutting; or a metal block used for embossing, debossing, or foil stamping
the steel cylinder with a design on it used to strike one side of a coin
You can say that the die is cast to draw attention to the importance of an event or decision which is going to affect your future and which cannot be changed or avoided
(also see Dicing above) A single detector (or substrate, whatever the case may be) that is no longer part of its silicon wafer A silicon wafer has many die on it, many separate detectors or substrates Once the single detectors/substrates are sliced from the wafer, they are referred to as die The picture at left shows one CCD die, a Loral 512FT CCD, which used to be part of a 4-inch silicon wafer; and, one Loral 512FT substrate die, which was also part of a 4-inch silicon wafer
A polyhedron, usually a cube, with numbers or symbols on each side and used in games of chance
To recede and grow fainter; to become imperceptible; to vanish; often with out or away
To disappear gradually in another surface, as where moldings are lost in a sloped or curved face
Is a bot/eggdrop command used to disconnect a bot/eggrdop from the Internet
A usually cylindrical piece of steel bearing at one end the incuse design of one side of a coin (except for coins with incuse detail, where the die details are in relief)
An individual rectangular pattern on a wafer that contains circuitry to perform a specific function The internal circuitry is made of thousands of tiny electronic parts 'Die' refers to a semiconductor component or part that has not yet been packaged (also known as 'IC' (Integrated Circuit) or 'chip')
If someone dies a violent, unnatural, or painful death, they die in a violent, unnatural, or painful way. He watched helplessly as his mother died an agonizing death
To perish in any manner; to cease; to become lost or extinct; to be extinguished
to be on base at the end of an inning, of a player cut or shape with a die; "Die out leather for belts"
small cubes with 1 to 6 spots on the faces; used to generate random numbers
The tooling used in a press for shearing, punching, forming, drawing, or assembling metal or other materials
A device for cutting, scoring, stamping, embossing and debossing paper
If you say that habits or attitudes die hard, you mean that they take a very long time to disappear or change, so that it may not be possible to get rid of them completely. Old habits die hard. Tool or device for imparting a desired shape, form, or finish to a material. Examples include a perforated block through which metal or plastic is drawn or extruded, the hardened steel forms for producing the patterns on coins and medals by pressure, and the hollow molds into which metal or plastic is forced. Modern tools and dies can be traced to the work of Honoré Blanc at the Saint-Étienne armoury in France beginning in 1780. Blanc's techniques were adopted and enlarged in the U.S. by Eli Whitney and others, who used templates (tool-guiding patterns) and fixtures the antecedents of today's tools and dies to mass-produce firearms for the U.S. Army (see armoury practice). Today the demand for dies used in metal forming, die casting, and plastic molding is filled by tool-and die-making shops. Brücke Die die casting die Grünen tool and die making Dies Martin Jr
The tool used to make an impression on a coin A die is normally one of a pair of metal blocks with mirror or reverse designs cut into them which are transferred by striking on a blank piece of metal See Working dies
To pass from an animate to a lifeless state; to cease to live; to suffer a total and irreparable loss of action of the vital functions; to become dead; to expire; to perish; said of animals and vegetables; often with of, by, with, from, and rarely for, before the cause or occasion of death; as, to die of disease or hardships; to die by fire or the sword; to die with horror at the thought
To suffer death; to lose life
cut or shape with a die; "Die out leather for belts"
To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness, discouragement, love, etc
A perforated block, commonly of hardened steel used in connection with a punch, for punching holes, as through plates, or blanks from plates, or for forming cups or capsules, as from sheet metal, by drawing
suffer or face the pain of death; "Martyrs may die every day for their faith
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
emphasis You can say that you are dying for something or are dying to do something to emphasize that you very much want to have it or do it. I'm dying for a breath of fresh air She was dying to talk to Frank
When people, animals, and plants die, they stop living. A year later my dog died Sadly, both he and my mother died of cancer I would die a very happy person if I could stay in music my whole life friends who died young
An embossed device used in stamping coins and medals
a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods
Tool for cutting threads on the outside of a rod or shaft
die in the ass
To fail to function properly

My computer died in the ass yesterday when I tried to turn it on.

dice
An alternative singular of die when the plural is dice

The gods may throw a dice / Their minds as cold as ice.

dice
To cut into small cubes
dice
One of the two plurals of die

Original: Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt. December 4, 1926. Albert Einstein. Born-Einstein Letters. Trans. Irene Born. New York: Walker and Company, 1971.).

die down
To become less virulent

We'll be able to sail safely across the bay once the storm dies down.

die hard
To be slow in changing or disappearing
die out
To become extinct

The dinosaurs died out a long time ago.

dying
Pertaining to the moments before death

His dying words were of his mother.

dying
Declining, or drawing to an end

In the dying moments of daylight I glimpsed a sail on the horizon.

dying
Expressing strong desire

I am dying to do that.

dying
Present participle of die
dying
(stand-up comedy) Failing to evoke laughter from the audience
dice
small cubes with 1 to 6 spots on the faces; used to generate random numbers
dies
third-person singular of die
dies
plural of die, italbrac, when used in the sense of a pattern
dying
{a} expiring, sinking, withering
die cutting
)Die (manufacturing) processes for cutting and shaping materials
die cutting
Die preparation of semiconductor chips
Dice
dees
Dice
bone
Die Hard
{i} trilogy of U.S. action films starring Bruce Willis
a die
dye
dice
A pair of cubes, each with six sides and each numbered from 1 to 6, whose combinations, when rolled, determine payoffs and losses in the game of craps
dice
knucklebones
dice
Two or more die See die
dice
To cut into small cubes no larger than 1/2 inch
dice
play dice
dice
A dice is a small cube which has between one and six spots or numbers on its sides, and which is used in games to provide random numbers. In old-fashioned English, `dice' was used only as a plural form, and the singular was die, but now `dice' is used as both the singular and the plural form
dice
Cut into cubes of a half inch or less
dice
Dicing is cutting something into 1-inch cubes It is similar to chopping only neater Use a knife to do this
dice
To cut food into small pieces
dice
The cubes, which are marked from 1 to 6, whose combinations when, thrown, determine the wins and losses at a craps table
dice
{i} cubes with different numbers of spots on each side (used in games of chance)
dice
To cut into very small, even cubes
dice
This class manages the dice It has a random function to simulate rolling the dice Private Attributes: diceValue : pic 9 = 0 Holds the value of a die when rolled diceNumber : pic 9 = 0 Holds the number between one and five (of the total number of dice) that this die represents Public Operations: New () : Object Initializes the class getDiceNumber () : pic 9 Returns the number assigned to this dice There are five (5) dice in a game and the number returned is the value between one and five assigned to this die getDiceValue () : pic 9 Returns the value of a roll roll () : Simulates rolling a die by using a random number generator Private Operations: seed () : Initializes the random number generator This method is invoked one time when the die is created setDiceValue () : Initializes the value of the dice to zero when it is created
dice
To play games with dice
dice
To cut food into cubes about 1/8- to 3/4-inch in size
dice
To finely chop Dredge (as in flour): To thoroughly coat in flour
dice
If you dice food, you cut it into small cubes. Dice the onion. Set of small cubes (each called a die) marked on each face with from one to six spots and used in gambling and in various social games by being shaken and thrown down to come to rest at random on a flat surface. The combined number of the spots on the topmost surface of the tossed dice decides, according to the rules of the game being played, whether the thrower (or "shooter") wins, loses, or continues to throw. In numerous board games the thrown dice determine the player's moves. Dice, which may be traced back to prehistory, were in many cultures magical devices used for the casting of lots to divine the future. In the modern era they became associated with the playing of games of chance, including craps
dice
form of one of the two plurals, die
dice
To cut food into small cubes ranging from 1/4 inch to 1/2 inch
dice
Small cubes used in gaming or in determining by chance; also, the game played with dice
dice
the plural of die
dice
To cut into small cubes (smaller than 1/2 inch)
dice
To ornament with squares, diamonds, or cubes
dice
cut into cubes; "cube the cheese"
dice
See Die, n
dice
Dynamic Integrated Climate-Economy Model The DICE Model was developed by William Nordhaus of Yale University The DICE model is based on a single world producer-consumer who makes choices between current consumption, investing in productive capital, and reducing emissions to slow climate change A variant of the DICE Model, RICE, uses multiple regions and decision makers Another variant of the DICE Model, PRICE, includes uncertainty in some key parameters such as economic growth, non-carbon dioxide emissions, and international cooperation
dice
small cubes with 1 to 6 spots on the faces; used to generate random numbers play dice
dice
To "dice" means to cut food into cubes (the shape of dice in a game), which are more or less even The dimension of the dice varies, with recipes calling for ingredients to be cut anywhere from 1/8-inch dice, to a 1/2-inch dice If the recipe doesn't specific the dimension of the dice, then go for a 1/4-inch
dice
To cut food into tiny (about 1/8- to 1/4-inch) cubes
dice
Numbered from 1 to 6 (For convenience, two pairs of dice, one for each player, are generally used )
dice
{f} chop into small cubes; play games with dice
dice
To cut food into small, even cubes
dice
To cut into very small pieces (usually 1/8 to 1/4 inch)
dice
two cubes on each of which six numbers are written
dice
To "dice" means to cut food into cubes (the shape of dice in a game) which are more or less even The dimension of the dice varies, with recipes calling for ingredients to be cut anywhere from 1/8-inch dice, to a 1/2-inch dice If the recipe doesn't specific the dimension of the dice, then go for a 1/4-inch
die away
If a sound dies away, it gradually becomes weaker or fainter and finally disappears completely. The firing finally began to die away in the late afternoon = fade away
die away
become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The rain let up after a few hours"
die away
fade, disappear, dwindle, decline
die casting
A process in which molten metal is injected at high velocity and pressure into a mold (die) cavity
die casting
Process of molding low melting point metals in accurately shaped metal molds
die casting
The injection of molten metal at high velocity and under pressure into the die cavity
die casting
The forming of parts by forcing molten metal into metal molds Castings made with this process can be made to very exacting tolerance Zinc and aluminum are most commonly used
die casting
the process of making metal objects by forcing liquid metal into a hollow container with a particular shape, and then allowing it to become hard. Forming metal objects by injecting molten metal under pressure into dies or molds. An early and important use of the technique was in the Linotype machine (1884), but the mass-production automobile assembly line gave die casting its real impetus. Great precision is possible, and products range from tiny parts for sewing machines and automobiles to aluminum engine-block castings
die casting
A manufacturing process in which molten metal (zinc) is forced under pressure into a water cooled mold
die casting
The principal process for casting near-net shapes of such non-ferrous metals as zinc, aluminum, and zinc-aluminum alloy (see CASTING)
die casting
Forcing molten metal into permanent molds (dies) (also pressure casting)
die cut
To cut irregular shapes in paper or paperboard using a die
die cut
the trimming or cutting of a document into a pattern or shape
die cut
A style of packaging that is stamped out using steel rule cutting dies, and is usually perimeter stripped Die cut containers are especially useful for displays and point-of-purchase containers
die cut
Uses a steel-rule cutting die to stamp out irregular shapes Used when straight lines and right angle cuts do not produce the desired shape for the box Die cuts can be used to achieve angles, curves, slits, perforations, and cut-outs
die cut
A mechanical process for cutting, scoring, and creasing a finished print or card stock
die cut
Cutting a complex pattern into a product using a steel rule die in a punch press EMI I/O panel gaskets are a common application of the die-cut process
die cut
Parts are cut into individual pieces using a steel rule die to achieve the final shape
die cut
A cut made with a die, i e , the sharpened edge of a thin strip of steel rule mounted vertically on a wood frame The act of cutting raw material (such as containerboard) to a desired shape (such as a box blank) by using a die
die cut
To punch out with a knife-edge die Also describes the puncture produced by this operation
die cut
The technique of using sharp steel rules to make cuts in printed sheets for boxes, folders, pop-up brochures, and other specialized printing jobs
die cut
Shapes or letters cut from card stock by special machines such as the Accu-Cut for use in Scrapbooking
die cut
Any paper cut by the publisher into a shape other than a rectangle, such as the shape of an angel, Santa, or animal
die cut
A form of separation usually employed on self-adhesive stamps During processing, an edged tool (die) completely penetrates the stamp paper on all sides of the printed stamp, making the removal of the individual stamps from the liner possible Die cuts may be straight, shaped in wavy lines to simulate perforation teeth, or take other forms
die cut
A shape or letter made from a die cutting machine Used to embellish layouts
die cut
A shaped cut, such as the window in an envelope
die cut
Includes embossing and foil stamping or any cutting of the paper for special use or effect Example: business card slits in folder
die cutting
Steel rule die cutting creates shapes Mechanical die-cuts are made using sharp steel rules formed into the desired shape and set into a wooden die board Mounted into a press these rules are designed to cut, score, crease or perforate when pressed against paper Standard dies are readily available for pocket folders and other common uses Custom designs require more time and expense since the dies must be created from scratch
die cutting
Using a die to cut holes or irregular outlines in display work or book covers
die cutting
a finishing process that utilizes a die (metal cutting rules set in a plywood base) to cut paper, often into non-straight lines or angled lines (see kiss die cutting)
die cutting
or SINKING: process where a master pattern is reproduced in steel to form a die from which an identical article of a softer metal can be stamped out
die cutting
A method of using sharp steel ruled stamps or rollers to cut various shapes i e labels, boxes, image shapes, either post press or in line The process of cutting paper in a shape or design by the use of a wooden die or block in which are positioned steel rules in the shape of the desired pattern
die cutting
The use of sharp steel blades to cut special shapes from printed sheets
die cutting
The process of cutting a corrugated sheet into a shape which will convert to the required box size when assembled A rotary die cutter uses a cylindrical die and is generally capable of higher speed than a flatbed die cutter, as the sheet flow basically continues A flatbed die cutter uses a flat die and the corrugated sheet momentarily stops to enable the required cutting This method provides both high accuracy and intricate shapes not available from the rotary process
die cutting
The "stamping out" of foam into parts, useful for long runs of cut parts requiring consistency in size
die cutting
A printing process using a sharp, metal die to cut irregular shapes out of paper or vinyl
die cutting
Using a shaped metal knife - 'die' -to cut through the printed material to create a specific shape or put a hole in the printed piece
die cutting
Refers to a mechanical press operation using a die with a sharp steel cutting edge to punch a shape out of paper
die cutting
Cutting irregular shapes in paper using metal rules mounted on a letter press
die cutting
Process for blanking or cutting sheet or roll materials to pre-determined shapes for membrane switch components, graphic overlays and labels
die cutting
The use of sharp steel rules to cut special sizes and shapes, labels, boxes and containers from printed or unprinted materials to top
die cutting
The process of using sharp steel rules to cut special shapes for labels, boxes and containers, from printed sheets
die cutting
Cutting shapes and or holes in the paper with a steel die (something like a cookie cutter)
die cutting
Process in which a metal die is used to cut irregular shapes into paper This method is used for creating items such as labels, custom-shaped notepads, and door hangers
die cutting
The "stamping out" of foam into parts, useful for long runs of cut parts requiring consistency in size Also method of trimming polyurethane parts
die down
become progressively weaker; "the laughter died down
die down
suffer from a disease that kills shoots; "The plants near the garage are dying back"
die down
If something dies down, it becomes very much quieter or less intense. The controversy is unlikely to die down
die down
fade, ebb, subside, diminish
die down
become progressively weaker; "the laughter died down"
die hard
{f} cease slowly after a struggle (e.g., "I have a hard time to quit smoking. You know, old habits die hard"); persist, continue to exist (e.g., "the legend of Elvis die hard")
die hard
continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of Elvis endures"
die hard
{i} one strongly opposed to change, one who resists to the very end
die off
become extinct; "Dinosaurs died out"
die off
gradually die or disappear
die out
If something such as a fire or wind dies out, it gradually stops burning or blowing. Once the fire has died out, the salvage team will move in
die out
If something dies out, it becomes less and less common and eventually disappears completely. We used to believe that capitalism would soon die out
die out
become extinct, disappear
die out
become extinct; "Dinosaurs died out"
die out
become extinct; "Dinosaurs died out
die out
cut or shape with a die; "Die out leather for belts"
died
obit
died
past of die
dying
The progressive failure of body systems to retain normal functioning, thereby limiting the remaining life span
dying
in or associated with the process of passing from life or ceasing to be; "a dying man"; "his dying wish"; "a dying fire"; "a dying civilization"
dying
{i} ceasing to live, expiring
dying
You use dying to describe something which happens at the time when someone dies, or is connected with that time. It'll stay in my mind till my dying day
dying
death, as in: A healthy person doesn't like to think about dying
dying
About to die
dying
The dying days or dying minutes of a state of affairs or an activity are its last days or minutes. The islands were seized by the Soviet army in the dying days of the second world war = final
dying
The act of expiring; passage from life to death; loss of life
dying
Those who are currently expiring, moribund
dying
the time when something ends; "it was the death of all his plans"; "a dying of old hopes"
dying
Failing to evoke laughter from the audience
dying
Of or pertaining to dying or death; as, dying bed; dying day; dying words; also, simulating a dying state
dying
A dying tradition or industry is becoming less important and is likely to disappear completely. Shipbuilding is a dying business. the present participle of die
dying
Dying is the present participle of die
dying
{s} of or pertaining to death; nearing death; occurring just prior to death; ending, drawing to a close
dying
Near death and unconscious A dying character has –1 to –9 current hit points and can take no actions The chance of recovery depends upon the level of intervention by others, as follows
dying
The process of approaching death; or, less precisely, death itself
dying
In the act of dying; destined to death; mortal; perishable; as, dying bodies
dying
A dying person or animal is very ill and likely to die soon. a dying man. The dying are people who are dying. The dead and the dying were everywhere
dying
Joseph, Barbara
dying
eagerly desirous; "anxious to see the new show at the museum"; "dying to hear who won"
Türkçe - İngilizce
rahmetli olmak
(Kanun) state institute of statistics
die