gidermek

listen to the pronunciation of gidermek
Türkçe - İngilizce
{f} remove

Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt. - Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir.

allay
eliminate
dispel
get around
erase
counteract
stop
cease
(deyim) make good
compensate
slake
(Askeri) breech counter balance
sate
obtund
slough off
iron out

We still have some details to iron out. - Sorunu gidermek için hâlâ bazı detaylara ihtiyacımız var.

There are some details to iron out. - Sorunu gidermek için bazı detaylar var.

(susuzluk vb.) slake
smooth out
fulfil

Those who ignore rather than fulfill their need for sleep will soon encounter serious effects on their health. - Uyku ihtiyacını gidermek yerine ihmal edenler, sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır.

supply
to quench (thirst); to abolish, overcome (hunger); to abolish, get rid of, eliminate (pain)
efface
quench

I had a glass of beer to quench my thirst. - Susuzluğumu gidermek için bir bardak bira içtim.

resolve
dissipate
smooth away
to remove, to dissolve sth (away); to cease, to stop, to dissipate, to dispel; to satisfy, slake; (açlık) to appease, to satisfy; (susuzluk) to quench, to slake
satisfy
clear
to get rid of, remove, eradicate, do away with, eliminate
fulfill

Those who ignore rather than fulfill their need for sleep will soon encounter serious effects on their health. - Uyku ihtiyacını gidermek yerine ihmal edenler, sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır.

appease
gratify
avert
repair
obviate
disperse
in fix
(Mukavele) restify
gider
{i} expense

Tom sent money to Mary to help her pay for school expenses. - Tom Mary'ye okul giderlerini ödemesine yardımcı olmak için para gönderdi.

Tom calculated his expenses. - Tom giderlerini hesapladı.

gider
{i} expenditure

We should strike a balance between our expenditure and income. - Kazancımız ve giderimiz arasında orta yolu bulmalıyız.

giderme
removal
gidermek (susuzluk)
quench
eksiklik gidermek
satisfy a need
giderme
{i} effacement
giderme
elimination
eksiklik gidermek
fulfil a need
eksiklik gidermek
remedy the deficiency
eksiklik gidermek
make up the deficiency
eksiklik gidermek
make up a shortage
gider
drain down
gider
(Politika, Siyaset) charge
gider
(Gıda) drain
gider
(Kanun) debit
gider
excise
gider
appropriations
giderme
dispelling
giderme
(Ticaret) remove

Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt. - Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir.

giderme
(Ticaret) overcome
giderme
(Biyokimya) clearance
kısmen gidermek
alleviate
sorun gidermek
troubleshoot
sorunu gidermek
solve the problem
sorunu gidermek
clear up the problem
gider
{f} contented
gider
outlay
gider
compensate
gider
appease

The apple appeased my hunger temporarily. - Elma, açlığımı geçici olarak giderdi.

miknatisiyetini gidermek
To resolve miknatisiyetini
sorunu gidermek
iron out
asidini gidermek
to deacidify, to disacidify
azot gidermek
to denitrify
buzlanmayı gidermek
de ice
dolaşıklığını gidermek
disentangle
endişelerini gidermek
relieve one's mind
endişesini gidermek
to take a load off one's mind
enfeksiyon gidermek
fight off the infection
enfeksiyon gidermek
kill the infection
etkinliğini gidermek
to deactivate
gider
outgoings
gider
counteract
gider
expenses

Tom can't get along on his salary because he has high medical expenses. - Tom yüksek sağlık giderleri olduğu için maaşıyla geçinemiyor.

Tom sent money to Mary to help her pay for school expenses. - Tom Mary'ye okul giderlerini ödemesine yardımcı olmak için para gönderdi.

gider
(Hukuk) appropriations, charge, expenditure
gider
expenditure(s), expense(s), outlay; Brit. outgoings
gider
outgo
gider
dispel

Her smooth entry into the ranks of the royal family will help to dispel these fears. - Onun kraliyet ailesinin saflarına düzgün girişi bu korkuların giderilmesine yardımcı olacaktır.

giderme
{i} dissipation
giderme
correct
giderme
counteraction
giderme
remotion
giderme
{i} obviation
giderme
getting rid of, removal, eradication, doing away with, elimination
gümüşünü gidermek
to desilverize
havasını gidermek
to deaerate
hidrojen gidermek
(Kimya) dehydrogenate
ihtiyacını gidermek
relieve oneself
karbonik asidini gidermek
decarbonate
karbonunu gidermek
to decarbonize
klorunu gidermek
to dechlorinate
kokusunu gidermek
deodorize
kolasını gidermek
(ipek) decatize
kulaklarının pasını gidermek
(for music) to delight (one) because one hasn't heard its like for a long time
köpüğünü gidermek
to defoam, to defroth
kükürdünü gidermek
desulphurize
kükürdünü gidermek
to desulphurize
kırışıklıkları gidermek
smooth out
mineral gidermek
to demineralize
mumunu gidermek
dewax
mıknatıslığını gidermek
to demagnetize
nemini gidermek
to dehumidify
oksijenini gidermek
deoxidize
pürüz ve çapakları gidermek
burr
pürüzlerini gidermek
file
rengini gidermek
to decolorize
stresini gidermek
de stress
susuzluğunu gidermek
to slake one's thirst
susuzluğunu gidermek
quench one's thirst
suyunu gidermek
to dehydrate, to dewater
tozu gidermek
settle the dust
uyuyarak gidermek
sleep off
yağını gidermek
(yün) to degrease, to desuint
zamk gidermek
to degum, to boil off
zararı gidermek
(Hukuk) to make good a damage
zehirin etkisini gidermek
detoxify
zehirin etkisini gidermek
detoxicate
çalışa çalışa gidermek
work off
çinkosunu gidermek
dezinc
şüphesini gidermek
straighten out
şüphesini gidermek
straighten smb. out
şüphesini gidermek
disarm
Türkçe - Türkçe
Ortadan kaldırmak, yok etmek: "Vapur sorar, yol öğrenir, merakımızı gideririz."- S. F. Abasıyanık
Dindirmek
Ortadan kaldırmak, yok etmek
(Osmanlı Dönemi) TENHIYE
(Osmanlı Dönemi) İCFAL
(Osmanlı Dönemi) İFLAL
çıkarmak
kesmek
(Osmanlı Dönemi) MAHY
(Osmanlı Dönemi) İFRİNKA'
(Osmanlı Dönemi) KAS'
bastırmak
(Osmanlı Dönemi) İCHAF
gider
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner
gider
Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı
gider
Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar
gider
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
giderme
Gidermek işi
gidermek