evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler

listen to the pronunciation of evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
Türkçe - Türkçe
me
evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler

    Heceleme

    ev·re·nin ta·sar·lan·dı·ğı gi·bi iş·le·me·si·ni sağ·la·yan kut·sal ku·ral·lar ve dü·zen·le·me·ler

    Günün kelimesi

    illeist