stop

listen to the pronunciation of stop
Englisch - Türkisch
durmak

Tom soluklanmak için durmak zorunda kaldı. - Tom had to stop to catch his breath.

Durmak istesemde duramadım. - Even if I had wished to stop, I couldn't.

durdurmak

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu. - The Japanese military forces seemed too strong to stop.

Hıçkırığı durdurmak için ne yapmalıyım? - What should I do to stop hiccups?

durak

Sonraki durakta trenden ineceğim. - I'm getting off the train at the next stop.

Sanırım bir sonraki durakta ineceğiz. - I think we get off at the next stop.

dinmek
devşirmek
abosa etmek
tevakkuf etmek
ara

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

Girişte bir araba durdu. - A car stopped at the entrance.

(Bilgisayar) bitiş
(Bilgisayar) durdurur

Tom, onu durdurur musun? - Tom, will you stop that?

Lütfen beni izlemeyi durdurur musun? - Would you please stop following me?

(Dilbilim) kapantılı
eğlenmek
(Dilbilim) patlamalı
mani olmak
tapa

Bu tapa şişeye uymaz. - This stopper does not fit the bottle.

konaklamak
(Dilbilim) kapantı
durduruş
durdurma parçası
açıklık
durdurma

O ona o ilacı almayı durdurmasını tavsiye etti fakat o ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. - She advised him to stop taking that medicine, but he felt he needed to.

Jane çikolataya olan tutkusunu durdurmalıdır. - Jane must stop giving way to her desire for chocolate.

eğlemek
yolunu kesmek
tıkaç
vakfe
eğleşmek
kesilmek
engellemek

Tom'un bunu yapmasını engellemek istiyorum. - I want to stop Tom from doing that.

Tom Mary'nin bunu yapmasını engellemek istedi. - Tom wanted to stop Mary from doing that.

kalmak
tıkamak
alıkoymak
durma

Durmak istesemde duramadım. - Even if I had wished to stop, I couldn't.

Tren durmadan önce, inmemelisin. - You must not get off the train before it stops.

bitmek
engel

Tom'un Mary'yi incitmesini engellemeye çalıştım. - I tried to stop Tom from hurting Mary.

Onun ona vurmasını engelleyemedik. - We couldn't stop him from hitting her.

mani

Ben sana mâni olmayayım. - Don't let me stop you.

Bu size mâni olmasın. - Don't let that stop you.

önlemek
çekit
duruş

Tom yolda acil durum duruşu yaptı. - Tom made an emergency stop on the road.

duraklamak
{f} dolgu yapmak
dur

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

Evim otobüs durağına yakın. - My house is close to a bus stop.

{i} mercek perdesi [fot.]
{f} son vermek

İçmeye son vermek zorundasın. - You have to stop drinking.

Ertelemeye son vermek zorundayım. - I have to stop procrastinating.

(Askeri) TAHDİT ÇENESİ: Bir mekanizmada, özellikle, otomatik tabanca gibi silahlarda, hareket eden bir kısım hareketler alıkoyan veya hareketten alıkoymak için kilit görevi gören tertibat
{f} kapamak
{i} duraksama
{i} stop etme
{i} istasyon

Bir sonraki benzin istasyonunda duralım. - Let's stop at the next gas station.

Bu tren her istasyonda durur. - This train stops at every station.

{i} duraklama
{f} savmak
{f} dindirmek
{f} durdur+e.dur
{f} bırakmak

O sigarayı bırakmak zorundadır. - She has to stop smoking.

Kumar oynamayı bırakmak zorundasın. - You must stop gambling.

{f} noktalamak
alı koymak
çalgıda ses perdesini değiştirmek için tele veya deliğe basmak
yenmek
{f} devam etmemek
tıpalamak
{i} mola yeri
durmak; stop/istop etmek; durdurmak; stop/istop ettirmek: The train has stopped. Tren durdu. My watch has stopped
{i} ünsüz ses
{f} 1. durmak; stop/istop etmek; durdurmak; stop/istop ettirmek: The train has stopped. Tren durdu. My watch has stopped
durdurucu
(Bilgisayar) durdurmak durdur
gidermek
tutmak
tampon
tespit parçası
mola

Şikago'da bir molamız vardı. - We had a stopover in Chicago.

Şikago'da mola verebilir miyim? - Can I stop over in Chicago?

stop by
uğramak

Ben sadece uğramak ve sana iyi şans dilemek istedim. - I just wanted to stop by and wish you good luck.

Uğramak ve nasıl olduğunu görmek istiyordum. - I wanted to stop by and see how you're doing.

her
ona

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

stop over
konaklamak
that
şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

somebody
{i} biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

stop over
mola vermek
someone
birisi

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

stop at
(deyim) stop at nothing amacina erismek icin hic bir seyden cekinmemek
stop by
(bir yere) uğramak
stop in
uğramak
stop short
birden durmak
stop short of
işi (belirli bir yere) vardırmamak: She stopped short of murdering him. İşi onu öldürmeye vardırmadı
stop beating around the bush
(deyim) lafı dolandırma
stop bit
(Bilgisayar) dur ikili
stop bit
(Bilgisayar,Teknik) durma biti
stop bit
(Bilgisayar) dur biti
stop bit
(Bilgisayar) durdurma biti
stop bits
(Bilgisayar) dur bitleri
stop bits
(Bilgisayar) dur biti
stop by
bir yere uğramak
stop in
dışarı çıkmamak
stop it
kes artık
stop over
bir müddet kalmak
stop pin
perçin
stop time
bitiş saati
stop up
tıkanmak
stop work
paydos etmek
stop a gap
tıkamak
stop a gap
kapamak
stop a gap
tıpalamak
stop bit
bitiş biti
stop by
ziyaret etmek
stop cock
valf
stop cock
vana
stop code
durma kodu
stop dead
birdenbire dur
stop dead
birdenbire durmak
stop down
merceğin perdesini küçültmek
stop drill
faturalı matkap
stop fighting
kavgayı bırak
stop knob
açma kapama düğmesi
stop lamp
stop lambası
stop lever
durdurma kolu
stop light
stop lambası
stop light
kırmızı trafik ışığı
stop off
mola vermek
stop off
yolculukta durmak
stop operating
işlemi durdur
stop over
bir müddet kal
stop payment
çekin tediyesini durdurmak
stop pin
durdurma pimi
stop press
gazeteye en son eklenen haber
stop sb's mouth
rüşvetle susturmak
stop sb's mouth
konuşmasını engellemek
stop short of
tereddüt etmek
stop short of
çekinmek
stop traveling
seyahat etmeyi bırak
stop up
tıka
stop up
tıkamak
stop up
geç yat
stop working
çalışmayı bırak
stop a clock
bir saat durmak
stop beating around the bush
(deyim) Lafı dolaştırıp durma!
stop cock
horoz durdurmak
stop cock
valf, vana, kesme musluğu, kapama musluğu
stop dead
aniden durma
stop dead
(deyim) Kalakalmak, birdenbire durmak

I stopped dead in my tracks when I heard the scream.

stop dead in tracks
(deyim) Korkudan donakalmak
stop element
bitme elemanı, bitiş öğesi
stop for
için durmak
stop frame
sabitlesmis kare, dondurulmuş görüntü
stop it!
dur!
stop knob
açma-kapama düğmesi
stop out
Geç saate kadar dışarıda kalmak
stop press
Baskı sırasında yetiştirilen haber, son dakika haberi
stop short
(deyim) Kalakalmak, birdenbire durmak
stop signal
bitme işareti, bitiş sinyali
stop something in its track
bir şeyin gidişatını durdurmak
stop start control
stop kontrol start
stop the leak
durdurmak sızıntı
stop time
durdurma zamanı, durma zamanı
stop trying
çalışırken stop
stop valve
vana stop
stop, halt, cease, discontinue
Durdurulması, ateşkes, durdurma durdurmak
stop-loss orders
stop-loss emirler
stop at nothing
hiçbir şeyden çekinmemek
stop at nothing
{k} (istediğini elde etmek için) hiçbir şeyden çekinmemek
stop cam
(Otomotiv) stop kamı
stop cam
(Tekstil) durdurma levyesi
stop code
dur kodu
stop dead
(Fiili Deyim ) birdenbire zınk diye durmak
stop find
(Bilgisayar) aramayı durdur
stop here, please
burada durun lütfen
stop inventory
(Bilgisayar) sayımı durdur
stop log
(Bilgisayar) günlük tutmayı durdur
stop merge graphic
grafik birleştirmeyi durdur
stop nut
durdurma somunu
stop off
konaklamak
stop off
(in) (bir yerde) durmak; mola vermek
stop over in
(bir yerde) mola vermek, durmak
stop payment
ödemeyi durdurma
stop payment order
ödemeyi durdurma emri
stop pending
(Bilgisayar) beklemeyi durdur
stop press
baskı sırasında yetiştirilen haber
stop round
uğramak
stop s.o. from
birinin (bir şey yapmasını) engellemek
stop short
aniden durmak
stop squawk
(Askeri) Düşman veya dost tanıtma ana kontrolünü kapatın anlamında kod
stop up
İng. (belirli bir saate kadar) yatmamak
stop up
kapamak
stop wire
durdurma teli
this
bu
his
onun

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

that
o
them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

me
bana
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

their
onların

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

me
aman!
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

her
kendisi

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onu
her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Köpeğini besleyecek bir şey almak için biraz paraya ihtiyacı vardı. - She needed some money to buy something to feed her dog.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

Türkisch - Türkisch
Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz
Dur" anlamında bir seslenme sözü
Dur!
Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır
Boksta, orta hakemin müsabakayı durdurmak için verdiği komut
istop
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
his
Duyu
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
To come to an end

Soon the rain will stop.

A symbol used for purposes of punctuation and representing a pause or separating clauses, particularly a full stop, comma, colon or semicolon
Prone to halting or hesitation

He’s stop still.

An f-stop
A (usually marked) place where line buses, trams or trains halt to let passengers get on and off

They agreed to see each other at the bus stop.

To close or block an opening

He stopped the wound with gauze.

A device intended to block the path of a moving object; as, a door stop
To tarry

He stopped at his friend's house before continuing with his drive.

A very short shot which touches the ground close behind the net and is intended to bounce as little as possible
To cause (something) to cease moving or progressing

The sight of the armed men stopped him in his tracks.

A button that activates the stop function
Short for a stopper, used in the phrase 'pull out all the stops'
To cause (something) to come to an end

The referees stopped the fight.

The depression in a dog’s face between the skull and the nasal bones

The stop in a bulldog's face is very marked.

A consonant sound in which the passage of air through the mouth is temporarily blocked by the lips, tongue, or glottis
To stay a while

He stopped for two weeks at the inn.

To cease moving

I stopped at the traffic lights.

To adjust the aperture of a camera lens

To achieve maximum depth of field, he stopped down to an f-stop of 22.

A function that halts playback or recording in devices such as videocassette and DVD player
An action of stopping; interruption of travel

That stop was not planned.

A knob or pin used to regulate the flow of air in an organ

The organ is loudest when all the stops are pulled.

{v} to hinder form going on, stand still, suppress, stay, regulate, close
{n} a cessation of motion, pause, prohibition, obstacle, point in writing, regulation in music
To cause (something) to cease moving
The act of stopping, or the state of being stopped; hindrance of progress or of action; cessation; repression; interruption; check; obstruction
To obstruct; to render impassable; as, to stop a way, road, or passage
a restraint that checks the motion of something; "he used a book as a stop to hold the door open"
hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth of communism in Sout East Asia"; "Contain the rebel movement"; "Turn back the tide of communism"
In the organ, one of the knobs or handles at each side of the organist, by which he can draw on or shut off any register or row of pipes; the register itself; as, the vox humana stop
the state of inactivity following an interruption; "the negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
the collection of pipes on an organ activated by one lever
A moulding used to hold a piece of glass in a sash
{i} cessation; end; visit; place at which someone or something stops; plug; obstacle, hindrance; lens aperture (Photography); device or movement that changes the sound of a note (Music)
a spot where something halts or pauses; "his next stop is Atlanta"
emphasis If you say that someone will stop at nothing to get something, you are emphasizing that they are willing to do things that are extreme, wrong, or dangerous in order to get it. Their motive is money, and they will stop at nothing to get it
To close an aperture
To hinder from acting or moving; to prevent the effect or efficiency of; to cause to cease; to repress; to restrain; to suppress; to interrupt; to suspend; as, to stop the execution of a decree, the progress of vice, the approaches of old age or infirmity
also, any of the consonants so formed
stop and wait, as if awaiting further instructions or developments; "Hold on a moment!"
a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it; "his stop consonants are too aspirated"
To regulate the sounds of, as musical strings, by pressing them against the finger board with the finger, or by shortening in any way the vibrating part
Small molding strips attached to side and head jambs to guide and stop moving sash and swinging doors
the act of stopping something; "the third baseman made some remarkable stops"; "his stoppage of the flow resulted in a flood"
A member, plain or molded, formed of a separate piece and fixed to a jamb, against which a door or window shuts
A relative measure of light that can be used to describe an aperture or shutter speed, although it is more commonly used with aperture settings A difference of one stop indicates half or double the amount of light To stop down means to narrow the aperture; to open up means to expand it
a brief stay in the course of a journey; "they made a stopover to visit their friends" the act of stopping something; "the third baseman made some remarkable stops"; "his stoppage of the flow resulted in a flood" (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes; "the organist pulled out all the stops" the event of something ending; "it came to a stop at the bottom of the hill" a spot where something halts or pauses; "his next stop is Atlanta" cause to stop; "stop a car"; "stop the thief" come to a halt, stop moving; "the car stopped"; "She stopped in front of a store window" interrupt a trip; "we stopped at Aunt Mary's house"; "they stopped for three days in Florence" stop from happening or developing; "Block his election"; "Halt the process
Segments produced by a complete blockage of the air flow at some point in its passage e g , [p], [t], [k], [b], [d], [g] Stops are labeled according to the point of articulation, such as labials, alveolars, dentals, palatals, velars, etc
Use the stop button in the browser tool bar to stop downloading of a document
The closing of an aperture in the air passage, or pressure of the finger upon the string, of an instrument of music, so as to modify the tone; hence, any contrivance by which the sounds of a musical instrument are regulated
The shutoff valves under sinks and toilets Back to alphabetical list
Sometimes servers get overworked from too many requests from browsers and consequently their ability to send you a page slows down past the point where you are willing to wait for the information If you get impatient waiting for a page, hit the Stop button to cancel your request for that webpage
An icon on your browser's toolbar, that allows you to stop a search in progress Can be useful if it is taking too long to download a particular website
If something such as machine stops or is stopped, it is no longer moving or working. The clock had stopped at 2.12 a.m Arnold stopped the engine and got out of the car
), or (b) so as to obstruct, but not entirely cut off, the passage, as in l, n, etc
1 An aperture setting that indicates the size of the lens opening 2 A change in exposure by a factor of two Changing the aperture from one setting to the next doubles or halves the amount of light reaching the image sensor Changing the shutter speed from one setting to the next does the same thing Either changes the exposure one stop
for arresting or limiting motion, or for determining the position to which another part shall be brought
To cease from any motion, or course of action
cause to stop; "stop a car"; "stop the thief"
A (usually marked) place where line buses or trams halt to let passengers get on and off
To arrest the progress of; to hinder; to impede; to shut in; as, to stop a traveler; to stop the course of a stream, or a flow of blood
{f} halt; cease, quit; close, plug; block; hinder, impede; prevent; delay; pause during a journey
A stop is a place where buses or trains regularly stop so that people can get on and off. They waited at a bus stop
Also, a pin or block to prevent a drawer from sliding too far
Part of frame against which door closes
If you stop somewhere on a journey, you stay there for a short while. He insisted we stop at a small restaurant just outside of Atlanta
1)A diaphragm setting on a lens at one of its apertures 2) A change in exposure by a factor of two One stop more exposure doubles the light reaching film or paper One stop less halves the exposure Either the aperture or the exposure time can be changed
It is conspicuous in the bulldog, pug, and some other breeds
To point, as a composition; to punctuate
If you have been doing something and then you stop doing it, you no longer do it. He can't stop thinking about it I've been told to lose weight and stop smoking I stopped working last year to have a baby Does either of the parties want to stop the fighting? She stopped in mid-sentence
A rank of jacks or a device producing a peculiar tone quality or alteration of the sound Examples are: eight foot stop, machine stop, buff stop
stop and smell the roses
To relax; to take time out of one's busy schedule to enjoy or appreciate the beauty of life

Slow down. Stop and smell the roses now and then.

stop at nothing
To take any measures to do or achieve something, especially if it involves great risk or danger; to do everything in one's power

He will stop at nothing to destroy his enemies.

stop codon
, a sequence of three RNA nucleotides (A, C, G or U) that instruct the synthesis, or translation, of a protein to stop. The three-letter stop codon sequences have been given names: "UAG" is amber, "UGA" is opal, and "UAA" is ochre
stop dead
to stop suddenly
stop down
To decrease the aperture of a photographic lens, moving from an f/stop represented by a lower number to an f/stop represented by a higher number

To get an image with a larger “depth of field”—ie, where more of the distant objects as well as the nearer ones in a scene are in focus—the photographer must “stop down” the aperture of the lens, restricting the amount of light admitted.

stop list
A list of people who subscribe to a publication (e.g., newspaper) and no longer wish to receive it
stop list
A list of words or other data items which, for some special reason, should be ignored or bypassed by a particular data processing operation

If you equip your search engine with a stop list containing a few common words such as a, the, and and, you can decrease the full-text index size by about 20%.

stop lists
plural form of stop list
stop loss order
A conditional order placed with a stockbroker (or similar) to close one's position if the market drops to a specified price level

The shares are currently trading at $4.40 and he has issued a stop loss order to sell if they fall to $4.20.

stop off
To make a short visit somewhere, especially on the way to another place

It's a long drive across Texas, so we're going to stop off in Austin for a night.

stop on a dime
to stop dead; stop suddenly

Don't tell me to drive real fast in this heavy traffic. You know I can't stop on a dime.

stop over
To interrupt one's journey for a short (sometimes overnight) stay; to stop off
stop press
Used to announce an event or news article important enough to delay or interrupt the print, or require a reprint, of publication, particularly of a newspaper edition
stop press
Used to grab attention, implying importance, news-worthiness, etc
stop press
The event or news article important enough to delay or interrupt the print, or require a reprint, of a publication, particularly of a newspaper edition

Stop press” is the latest news, usually printed on the back of the paper.).

stop short
Usually with of, to voluntarily cease an attempt to reach a certain point
stop short
To come to a sudden and unexpected stop, particularly while speaking or driving a vehicle
stop sign
A red sign on the street telling cars to stop
stop signs
plural form of stop sign
stop someone in his tracks
To prevent someone from continuing along a path or way, literal or figurative, he has begun going along
stop the car
When giving directions to a person (for example, a taxi driver), indicates that he or she should stop the vehicle
stop the lights
An interjection expressing exasperation or incredulity. or to illustrate the humour in a situation

Oh, stop the lights. The Priest is after parkin' across the street. I think he's comin' over here.

stop the presses
An imperative form used to introduce especially new, important, surprising, or recent developments
stop up
To increase the aperture of a photographic lens, moving from an f/stop represented by a higher number to an f/stop represented by a lower number and causing more light to pass into the camera

To stop down means to narrow the aperture; to stop up or open up means to expand it.

stop up
To fill a hole or cavity, or block an opening or passage, as with a plug

So then we . . . scratched around and found an old tin washpan, and stopped up the holes as well as we could.

stop valve
A valve that may be turned to regulate the flow of fluid through a pipe (especially water through a mains supply)
stop word
a word, usually one of a series in a stop list, that is to be ignored by a search engine etc
stop words
plural form of stop word
stop-gap
A temporary measure or short-term fix used until something better can be obtained

The small company uses their new product features as a stop-gap until they can develop a new product.

stop-gap
Temporary; short-term

They put a stop-gap solution in place, but need something more permanent.

stop-loss order
Alternative spelling of stop loss order
stop-motion
An animation technique wherein physical objects are slightly altered and photographed one picture at a time to give an illusion of movement when displayed in sequence
stop-over
A short interruption in a journey or the place visited during such an interruption
stop-over
Alternative spelling of stopover
stop dead in track
(deyim) Stop completely still suddenly because of fear, a noise, etc
stop out
Stay out later than usual

It was a real treat being allowed to stop out late.

stop a gap
close an opening; correct
stop a leak
block a leak, plug a drip
stop by
If you stop by somewhere, you make a short visit to a person or place. Perhaps I'll stop by the hospital I'll stop by to see Leigh before going home
stop down
To decrease the size of a lens aperture Opposite: open up a lens
stop down
To decrease the size of the lens aperture The opposite of open up
stop light
red light at a cross walk
stop loss
Any insurance policy provision designed to stop the company's loss at a given point, as an aggregate payable under a policy, a maximum payable for any one disability, or the like
stop loss
A form of reinsurance under which the reinsurer pays some or all of a cedant's aggregate retained losses in excess of a predetermined dollar amount or in excess of a percentage of premium
stop loss
A form of reinsurance under which the reinsurer pays some or all of a cedant’s aggregate retained losses in excess of a predetermined dollar amount or in excess of a percentage of premium
stop loss
If your portfolio loses value by x percent since the last trade, TaraFolioTM will liquidate the entire stock portfolio and temporarily hold cash until the investor decides to enter the market again
stop loss
= Any provision in a policy designed to cut off an insurer's losses at a given point In effect, a stop loss agreement guarantees the loss ratio of the insurer
stop loss
If the price hits this target you should consider selling it immediately Once a stock's price falls below this price, it has lost technical support to reach the first target Note: Once the first target is hit, the stop loss price no longer applies on the way to the second target price More Information: How are GorillaPicks™ generated? Emotion and the Stock Market
stop loss
Any provision in a policy designed to cut off an insurer's losses at a given point In effect, a stop loss agreement guarantees the loss ratio of the insurer (G)
stop off
If you stop off somewhere, you stop for a short time in the middle of a journey. The president stopped off in Poland on his way to Munich for the economic summit
stop order
An order to buy or sell a security when a definite price is reached, either above (on a buy) or below (on a sell) the price that prevailed when the order was given This type of trade provides more investment control than a market order, which will buy or sell the security at any price A stop order to buy, always at a higher price than the current market price, is usually designed to protect a profit or limit a loss on a short-sale A stop order to sell, always at a lower price than the current market price, is usually designed to protect a profit or limit a loss on a security already purchased at a higher price BACK TO TOP
stop order
An order to buy or sell when the price reaches an amount you specify, which is called the "stop price " The stop price is higher than the current market price on a buy stop order, or lower than the current market price on a sell stop order Your stop order becomes a market order, to be filled at the best price available, when the security reaches your stop price For example, if you place a buy stop order for $55 per share, your order becomes a market order as soon as the security's price reaches $55; if you place a sell stop order for $50, your order becomes a market order as soon as the security's price falls to $50 A stop order can be a means of limiting potential loss or protecting a profit; however, the price at which the order executes is not guaranteed, and can be substantially higher or lower than the stop price
stop order
An order that becomes a market order when the futures contract reaches a particular price level A sell stop is placed below the market, a buy stop is placed above the market
stop order
An order to buy or sell when a given price is reached or passed A stop order to buy always specifies a price above the present market price A stop order to sell always specifies a price below the present market price When the stop price is reached or passed, the stop order becomes a market order
stop order
An order that becomes a market order once the security has traded through the designated stop price Buy stops are entered above the current ask price If the price moves to or above the stop price, the order becomes a market order and will be executed at the current market price This price may be higher or lower than the stop price Sell stops are entered below the current market price If the price moves to or below the stop price, the order becomes a market order and will be executed at the current market price
stop order
Buy or sell a given number of shares when the price of the stock reaches a certain boundary (stop value) Stop buy activates when the price is higher or equal to the stop value, stop sell activates when the price is lower or equal to the stop value Stop orders are like the opposite of limit orders
stop payment
An order to one's bank not to honor a check one has drawn
stop payment
instruction to not honor a check
stop press
Stop press is sometimes printed next to an article in a newspaper to indicate that this is very recent news and was added after the rest of the newspaper had been printed. STOP PRESS -- Crisis in Chechnya. late news added to a newspaper after the main part has been printed
stop short
cease not far from the end
stop someone short
interrupt someone
stop up
fill or close tightly with or as if with a plug; "plug the hole"; "stop up the leak"
stop-loss
A resting order designed to close out a losing position when the price reaches a level specified in the order It becomes a market order when the "stop" price is reached
stop-loss
Insuring with a third party against a risk that the plan cannot financially manage For example, a health plan can self-insure hospitalization costs, or it can insure hospitalization costs with one or more insurance carriers
stop-loss
- The risk management technique in which the trade is liquidated to halt any further decline in value
stop-loss
An annual limit or cap on how much in deductibles and co-payments the patient has to pay
stop-loss
a A position closing order left with the broker that necessitates automatic execution once the criteria of the order are met Also called a stop-loss order
stop-loss order
an arrangement in which the person who buys and sells stocks for you agrees to buy or sell them when they reach a particular price
stop-payment check
check that a bank refrains from honoring
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Italian
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive direct object of a verb
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
someone
s.o.
significant other
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
To a high degree
something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
Türkisch - Englisch
stop light
(Otomotiv) taillight
Stop!

SOPA is an acronym for the Stop Online Piracy Act. - SOPA, Stop Online Piracy Act'in baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

stop etme
stopping
stop etmek
grind to a halt
stop etmek
pack up
stop etmek
cut out
stop etmek
die
stop etmek
stop to
stop etmek
discontinue
stop ettirmek
stall
stop lambaları
(Biyoloji) breaking lights
stop lambaları
(Biyoloji) stop lights
stop lambası
(Biyoloji) breaking light
stop lambası
taillight
stop lambası
(Otomotiv) stop light
stop lambası
(Otomotiv) brake light
stop loss
(Sigorta) stop loss
stop valfi
stop valve
stop etme
stop
stop etmek
to stop, come to a stop
stop ettirmek
a) to stop b) to stall
stop ettirmek
stop
stop lambası
stop lamp
stop lambası müşiri
(Otomotiv) stop lamp switch
stop lambası rölesi
(Otomotiv) tail lamp relay
stop lâmbası
tail light
stop otomatiği
stop light switch
his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
(Askeri) each

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
her
soever
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
push
it
bastard
it
dig into
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
pooch
it
{f} shove
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
{i} consciousness
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
cur
stop

  Türkische aussprache

  stäp

  Aussprache

  /ˈstäp/ /ˈstɑːp/

  Etymologie

  [ stäp ] (verb.) 13th century. From Middle English stoppen, from Old English stoppian (“to stop, close”), from Proto-Germanic *stuppōnan, *stuppjanan (“to stop, close, push, prick”), from Proto-Indo-European *stÁb(h)-, *stemb(h)- (“to support, stamp, become angry, be amazed”). Cognate with Low Saxon stoppen (“to stop”), Dutch stoppen (“to stop”), German stopfen (“to be filling, stuff”), German stoppen (“to stop”), Danish stoppe (“to stop”), Swedish & Icelandic stoppa (“to stop”), Middle High German stupfen, stüpfen (“to pierce”). More at stuff, stump. Alternate etymology derives Proto-Germanic *stuppōnan from an assumed Vulgar Latin *stūpāre, *stuppāre (“to stop up with tow”), from stūpa, stīpa, stuppa (“tow, flax, oakum”), from Ancient Greek στύπη (stýpē), στύππη (stýppē, “tow, flax, oakum”), from Proto-Indo-European *steyə- (“to thicken, clump up, condense”). This derivation, however, is doubtful, as the earliest instances of the Germanic verb do not carry the meaning of "to stuff, stop with tow". Rather, these senses developed later in response to influence from similar sounding words in Latin and RomanceThe Century Dictionary and Cyclopedia, "stop"..

  Videos

  ... now, so you can stop by on your way leaving. ...
  ... I stop typing. ...

  Wort des Tages

  adjunct
Favoriten