something

listen to the pronunciation of something
İngilizce - Türkçe
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

{i} bir şey

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

biraz

Köpeğini besleyecek bir şey almak için biraz paraya ihtiyacı vardı. - She needed some money to buy something to feed her dog.

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

falan

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

{i} önemli bir şey

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

bir parça şey
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

(hiç yoktan iyi) bir şey
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
birşeyler

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
(İnşaat) şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

it
ona
our
bizim

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

somebody
{i} biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

that
o
something like
aşağı yukarı

Sami aşağı yukarı yüz tane kadın kaçırdı. - Sami kidnapped something like a hundred women.

something fishy
bityeniği
something like
gibi bir şey

Bunun gibi bir şey bulmak istiyorum. - I wanna find something like that.

Bunun gibi bir şeyin olabileceğini her zaman biliyordum. - I've always known something like this might happen.

something like
yaklaşık
something like
gibi

Filmi izlemek Hindistan'a bir yolculuk yapmak gibi bir şeydir. - Seeing that movie is something like taking a trip to India.

Aradığım şey böyle bir şey gibi görünüyor. - What I'm looking for looks something like this.

something like
civarında
something of
bir tür
something of
gibi bir şey
something badly botched or muddled
bir şey kötü berbat veya bulanık
something constructed from parts
bir şey yerlerinden inşa
something done, a deed
bitmiş bir şey, bir senet
something edible; a comestible
bir şey yenilebilir; bir yenilebilir
something entertaining or amusing
bir şey eğlenceli ya da eğlenceli
something good
iyi bir şey
something in addition
ek olarak bir şey
something like that
Öyle birşey
something like this
böyle bir şey
something new
Yeni bir şey
something out of its place in time
zamanla yerini bir şey dışarı
something out of nothing
hiç bir şey dışarı
something special
özel bir şey
something that didn't sit right
yerine oturmayan birşey
Something's up
{k} Bir şey oldu!/Bir şeyler dönüyor!
Something's up
Bir şeyler dönüyor
something else
k.dili. insanı hayrete düşüren kimse/şey
something else again
{k} bambaşka bir şey
something in the air
ortada bir şeyler dönüyor
something is making a noise
bir şey ses çıkartıyor
something like
yaklaşık olarak
something like
gibisi
something of
bir parça
something of
biraz

Sen biraz baş belasısın, değil mi? - You're something of a troublemaker, aren't you?

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

something of
birazcık
something to say
diyecek
something wrong
bir sorun mu var
sort something out
bir sorunu çözmek
sort something out
bir şeyi halletmek
sort something out
bir problemi çözmek
sort something out
bir şeye çözüm bulmak
sort something out
düzeltmek
sort something out
ayırmak
sort something out
halletmek
sort something out
ayıklamak
So long as someone or something ailing is alive, there is hope for recovery
çıkmadık candan ümit kesilmez
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
it
o
that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
that
Keşke

Keşke o zaman bütün hikayeyi bana anlatsaydın! - If only you had told me the whole story at that time!

Keşke Tom daha iyi bir Fransızca konuşanı olabilse. - Tom wishes that he could be a better French speaker.

that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
o
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

Make something count
Birşeyi verimli/faydalı kullanmak, boşa harcamamak
a whole range of something
Birşeyin tamamı
accuse somebody of something
Birisini bir şeyle, bir şey yapmakla suçlamak
be all of one mind about something
(Ev ile ilgili) Birşey hakkında hemfikir olmak, aynı fikirde olmak
be bad about something
Bir şeyin kötü bir yanı olmak
be good about something
Bir şeyin iyi bir yanı olmak
be in the first flush of something
Birşeyin ilk aşamalarda olmak, birşeyin ilk başlarında olmak
be taken with something
Birşeyden çok etkilenmek, birşeye kapılmak
bring something home to someone
Birinin birşeyi anlamasını sağlama, farkettirmek
get a handle on something
Anlamaya/kavramaya başlamak
get the hang of something
Birşeyin yolunu/nasıl yapılacağını öğrenmek
get the most out of something
Birşeyden en iyi şekilde yararlanmak, birşeyden en iyi şekilde istifade etmek
have an ear for something
(Dil, müzik vs.) Bir şeyi yapmaya yeteneği olmak
in view of something
Göz önüne alındığında
live through something
(Ev ile ilgili) Bir olayı/durumu tecrübe etmek
make something happen
Gerçekleştirmek
mess something up
İşleri arapsaçına döndürmek
poke one's nose into something
Burnunu sokmak, üzerine vazife olmayan bir işe karışmak
put something on hold
Birşeyi beklemeye almak, ertelemek
put your something in order
Birşeye çeki düzen vermek, düzene sokmak
set out to do something
(Ev ile ilgili) Bir şeyi yapmaya başlamak
take something in one's stride
(Ev ile ilgili) Bir problemle ya da zorlukla sakin bir şekilde baş etmek ve yaptığın şeyi etkilemesine izin vermemek
take something the wrong way
(Ev ile ilgili) Birşeyi yanlış anlamak
talk someone into something
Birini birşeye inandırmak, birini birşeye ikna etmek
talk someone out of something
Birini birşeyden caydırmak, birini birşeyden vazgeçirmek
tug at something
Bir şeyi birdenbire, sertçe çekmek
get something over
bir şeyi bitirmek
her
kendine

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

her
onu

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
dişil onu
him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

make something up
uydurmak
muck something up
içine sıçmak
my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
pin something down
tam olarak belirtmek
put something away
kaldırmak
render something unnecessary
gereksizleştirmek
somebody
bir kimse
take something for granted
kesin gözüyle bakmak
take something on the chin
(deyim) sineye çekmek
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

that
diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

you
sana

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
ünl
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
hayret
my
vay be
that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
advise somebody of something
uyarmak
alive to something
farkında olmak
announce something
bildirimde bulunmak
argue against something
karşı çıkmak
be bound to something
Bir şeye bağlılığı/sadâkati olmak
be on the thershold of doing something
Birşeyi yakın zamanda yapacak olmak
believe something impossible
imkansız gözüyle bakmak
bitterly resent something
zoruna gitmek
blurt something out
yumurtlamak
break something down
parçalamak
break something up
ovalamak
break something up
parçalamak
break something up
sona erdirmek
break something up
noktalamak
bring somebody in something
kazandırmak
bring something out
üretmek
bring something to forefront
gözönüne almak
bring something to light
(deyim) meydana çıkarmak
bring something up
ortaya atmak
burn something down
yakıp kül etmek
burn something out
yakıp kül etmek
call something up
hatırlatmak
carry something out
yürütmek
choke something back
zapt etmek
come to terms on something
anlaşmak
comply with something
razı olmak
comply with something
itaat etmek
consent to something
razı olmak
consider something inadequate
bir şeyi yetersiz görmek
consider something necessary
lüzumlu görmek
consider something necessary
zorunlu görmek
consider something necessary
gerek duymak
consider something necessary
gerekli görmek
consider something necessary
gerek görmek
consider something separate
ayrı tutmak
consider something significant
önemli saymak
consider something significant
önemli görmek
consider something significant
önemli bulmak
consider something strange
garip karşılamak
consider something strange
tuhaf karşılamak
consider something unnecessary
lüzumsuz görmek
consider something unnecessary
gereksiz görmek
convince somebody of something
ikna etmek
cook something up
tezgahlamak
cook something up
kafadan atmak
cool something
serinlik vermek
cut something off
kesmek
deal something out
paylaştırmak
deal with something
ilgili olmak
deem something impossible
imkansız gözüyle bakmak
deem something significant
önemli görmek
deem something significant
önemli saymak
deem something significant
önemli bulmak
deeply resent something
zoruna gitmek
deliver something by hand
elden vermek
derive from something
gelmek
disapprove of something
uygun görmemek
end something
ilişiğini kesmek
enjoy something to the utmost
sefasını sürmek
excuse someone or something
mazur görmek
expect something in return
karşılık beklemek
expect something of somebody
yakıştırmak
Türkçe - Türkçe

something teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

To a high degree
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

Having a characteristic that the speaker cannot specify
somewhat; to a degree

the baby looks something like his father.

An object whose nature is yet to be defined
{a} rather
{n} more or less, part
A person or thing importance
pron. some object, unspecified item; certain amount, some unknown quantity (i.e. twenty-something)
You use something to refer to a thing, situation, event, or idea, without saying exactly what it is. He realized right away that there was something wrong There was something vaguely familiar about him The garden was something special `You said there was something you wanted to ask me,' he said politely There was something in her attitude that bothered him
If you say that a thing is something of a disappointment, you mean that it is quite disappointing. If you say that a person is something of an artist, you mean that they are quite good at art. The city proved to be something of a disappointment She received something of a surprise when Robert said that he was coming to New York
In some degree; somewhat; to some extent; at some distance
You can use something to say that the description or amount that you are giving is not exact. Clive made a noise, something like a grunt There was something around a thousand dollars in the office strong box Their membership seems to have risen to something over 10,000
something like: see like
vagueness You use something in expressions such as `or something' and `or something like that' to indicate that you are referring to something similar to what you have just mentioned but you are not being exact. This guy, his name was Briarly or Beardly or something The air fare was about a hundred and ninety-nine pounds or something like that
If you say that a person or thing is something or is really something, you mean that you are very impressed by them. The doors here are really something, all made of good wood like mahogany
a thing of some kind; "is there something you want?"
{i} some object, unspecified object; special or remarkable person or thing (Informal)
a thing of some kind; "is there something you want?
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as something (pronoun sense)
Anything unknown, undetermined, or not specifically designated; a certain indefinite thing; an indeterminate or unknown event; an unspecified task, work, or thing
You can use something in expressions like `that's something' when you think that a situation is not very good but is better that it might have been. Well, at least he was in town. That was something
If you say that there is something in an idea or suggestion, you mean that it is quite good and should be considered seriously. Christianity has stood the test of time, so there must be something in it Could there be something in what he said?
A part; a portion, more or less; an indefinite quantity or degree; a little
to a certain extent, somewhat; quite, to an extreme degree
somewhat

Although this chap came into the world in a somewhat impudent fashion, before he was sent for, his mother was pretty; we had fun making him, and the illegitimate fellow must be acknowledged. - Though this knave came something saucily into the world before he was sent for, yet was his mother fair; there was good sport at his making, and the whoreson must be acknowledged.

something awful
Intensely or extremely; badly; in the worst way

He wants to get out of there something awful, but he just doesn't have the money.

something else
Some other thing
something else
Exceptionally good

My mother's cooking is something else!.

something fierce
To an extreme extent; badly, violently

The wind had kicked up something fierce and the entire bay had transformed from placidity to slapping waves.

something for the weekend
A condom
something good
To a significant degree
something is rotten in the state of Denmark
Something is not right, rife with errors from top to bottom, leading to suspicion of motive

If the administration knew about the problems and chose not to prevent them, then clearly something is rotten in the state of Denmark.

something or other
Something whose name is immaterial
something or other
Something unspecified or indeterminate
something or other
Something whose name is not remembered
something tells one
One has a feeling, hunch or a gut feeling that (something is true)

Something tells me the project is going to succeed.

something terrible
To a great degree
something to write home about
Something exceptional or noteworthy
something's
Contraction of something is
something else
some other thing; something extraordinary, cream of the crop
something fishy
something stinks, something is suspicious
something good
good thing, positive thing, desirable thing
something happened
something occurred, something took place
something happened to him
he experienced something; he has changed somehow; he had an accident of some kind
something in addition
additional legal proof needed for verification, strengthening eye-witness accounts
something in the wind
something is going to happen, something will take place
something is rotten in the state of Denmark
something stinks around here (taken from Shakespeare's "Hamlet," commentary on the corruption in Denmark's royal palace)
something of the kind
something like that, something similar
something or other
this or that, whatever (about an unimportant object)
something out of nothing
creation, the world
something seems to be the matter
something is wrong, something seems to be wrong
something to bite on
food for thought, something to think about
something to do
an activity to perform, something with which to occupy oneself
something to think about
food for thought
something went wrong
something didn't go as planned
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
do something with mirrors
To jokingly pretend that one did something using magic mirrors, that one is a magician; a joking explanation of the fantastic or the unexplained
do something with mirrors
To insinuate one has performed a magic or optical trick with the use of hidden mirrors, insinuating trickery and sham
do you speak something
Used to ask whether or not the addressed person can understand or converse in a given language. (something is a placeholder for the name of the language.)
get something off one's chest
Alternative form of get off one's chest
get something over with
To do something quickly and hastily; without procrastination, especially so as to have something unpleasant behind oneself

I hate getting shots, but it's best just to get it over with.

get something straight
To understand; to clarify

Let me get this straight. You want me to go with him all the way to Portland?.

give something a miss
To forego something

I decided to give the new Franzen book a miss.

give something up as a bad job
To cease a task that has a history of failure and little chance of immediate success

After hours of trying, he eventually gave it up as a bad job.

have something to eat
To eat anything
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

in something's way
obstructing, blocking, or impeding movement or line of sight

The mountains were in the railroad's way.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

know something inside and out
To know something very thoroughly

He's still new to their system, but he knows databases inside and out and will understand the rest soon.

let something slip
To accidentally reveal a secret
make something of oneself
To attempt to be successful on one's own initiative

He moved to the big smoke when he was 17 to make something of himself.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

not touch something with a ten foot pole
To avoid something at all costs; to refuse to associate with something; signifies a strong aversion

Serious actors of the world wouldn't touch the part with a ten-foot pole.

not touch something with a ten foot pole
To be unable (perhaps figuratively) to approach something or someone

the stock's gone up from nothin' out o' sight. You couldn't tech that stock with a ten-foot pole!.

one's
belonging to one
or something
Or something like that. Used to indicate the possibility that previously mentioned word may not be exactly correct in its applicability

What are you doing?! Are you trying to kill us or something?.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

put something into perspective
To compare with something similar to give a clearer, more accurate idea

You can put your worries into perspective when you realise how many people in the world are so much worse off than you.

run something by
To bring an idea or proposal to the attention of someone in order to obtain their opinion

Let me run that idea by the board before we spend too much time on it.

run something past
To bring an idea or proposal to the attention of someone in order to obtain their opinion

Let me me run that idea past the board before we spend too much time on it.

run something up the flagpole
To propose an idea or make a suggestion in order to learn the reaction of others to it

The idea might not be so bad; why don't you run it up the flagpole at the next board meeting?.

s.o.
significant other
s.o.
someone
see something out
To watch an activity develop to a conclusion

He came to a dead stop, a yard from our step, and, leaning up against the railings, and selecting a straw to chew, fixed us with his eye. He evidently meant to see this thing out.

see something through
To complete (the thing); to fulfill a commitment

Do not start the project if you are not going to be around to see it through.

slip into something a little more comfortable
To wear something suitable to be stripped off by a lover

She paused a moment before coming out of the bathroom, appreciating the irony of how uncomfortable her lingerie was, only moments after asking him if he minded if she slipped into something a little more comfortable.

somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
sweep something under the rug
To conceal a problem expediently, rather than remedy it thoroughly
take something as read
to assume that everyone agrees that something is correct

We can take your resignation as read, can we?.

take something in one's stride
Not to allow oneself to be set back, daunted, upset or embarrassed by unpleasant or undesirable circumstances
take something in stride
To cope with something without much effort; to accept or manage something well

He pretty much took it in stride when he came home wailing, again.

take something to the grave
To never reveal a secret to one's death

Houdini took his secrets to the grave, as he died shortly after performing one of his most famous escapes.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
indeed

That it is.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
That thing

That was an interesting example.

that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

their
Belonging to them

This is probably their cat.

their
Belonging to someone of unknown gender
them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

up to something
Doing something mischievous or scheming

He seems like an angel on the surface, but I can tell he's up to something.

wear something on one's sleeve
To express an emotion, belief, or stance overtly and make it an important part of one's public life
you learn something new every day
Uttered after acquiring new knowledge
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
them
In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
drop someone into something
Let someone fall into something
pick something up off the street
(Ev ile ilgili) Learn something naturally outside from the people and their life
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
to such a degree
that
singular and at a distance from the speaker
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
conj. in order for
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
As a demonstrative pronoun pl
that
(pro ) mot, moht; rU, roo
that
pron. pronoun used to indicate a specific person or thing
that
That, as a demonstrative, may precede the noun to which it refers; as, that which he has said is true; those in the basket are good apples
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

Dredge something up
1. Remember something from the past. Usage notes: often said about something unpleasant2. Find something after a lot of looking
be in the first flush of something
Be at the start of something
be on the thershold of doing something
Be likely to do something soon
bring something home to someone
1. (Lit.) Return home with a gift for someone. 2. (Fig.) Cause someone to realize something
drop something into something
Let something fall into something
get a handle on something
Find a way to understand a situation in order to control it
get the hang of something
Learn how to do something, esp. when it is not simple or obvious
give a tug at something
Give it a quick and usually strong pull
give something a wide berth
(Ev ile ilgili) Keep a reasonable distance from something
hear something through the grapevine
Hear news from someone who heard that news from someone else
in view of something
Because of a particular thing, or considering a particular fact
keep pace with something
Go as fast or go at the same rate as something
on the cusp of something
At the point in time that marks the beginning of something
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
put something on hold
Postpone something; stop the progress of something
rake over something
Continue to talk about something unpleasant that someone else no longer wants to talk or think about
read up about something
Spend time reading in order to find out information about something:
read up on something
Spend time reading in order to find out information about something:
run something by someone
1. Explain something to someone again2. Say something to someone again
run with something
(Ev ile ilgili) go along with an idea
run with something
(Ev ile ilgili) to take over something and handle it
set out to do something
(Ev ile ilgili) Begin doing something that is part of a plan
shake something up
1. Shake a container to mix its contents together well.2. Reorganize a group or organization, not always in a gentle way
take something across
Carry or lead something across something
take something in one's stride
(Ev ile ilgili) Deal with a problem or difficulty calmly and not to allow it to influence what you are doing
take something in your stride
Deal with a problem or difficulty calmly and not to allow it to influence what you are doing
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
tug at something
Give it a quick and usually strong pull
them
The objective case of they
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
that
{c} because

I feel happy because I am quit of that trouble. - I'm glad to be rid of that trouble.

You'll suffer because of that. - You will suffer because of that.

that
{p} which, who, the thing
their
{p} plural of them
Türkçe - İngilizce

something teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
bir âlem something else, really something, a wonder, amazing: Orası bir âlem
That's one amazing place! Cüneyt başlı başına bir âlem! Cüneyt is a wonder in his own right!
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
something