engellemek

listen to the pronunciation of engellemek
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) hinder
block

The minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills. - Azınlık partisi, faturaların geçişini engellemek için son çabayı sarfetti.

I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds. - Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum.

inhibit
hamper
restrain
obstruct

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

prevent

I'm going to try my best to prevent Tom from doing that. - Tom'un onu yapmasını engellemek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

There's nothing you could've done to prevent that from happening. - Onun olmasını engellemek için yapabileceğin bir şey yok.

preclude
prevent from
deter
clog
bar
keep down
impede
circumvent
frustrate
(Kanun) disrupt
constrain
stem the tide of
interrupt

I don't want to interrupt them. - Onları engellemek istemiyorum.

exclude
detain
interfere with
trammel
clamp the lid on something
stop

Tom wanted to stop Mary from doing that. - Tom Mary'nin bunu yapmasını engellemek istedi.

Tom did everything he could to stop Mary from doing that. - Tom Mary'nin onu yapmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı.

surety
curb
get under control
stymie
handicap
thwart
debar from
incumber
blocked
stimy
check
foreclose
snag
(deyim) stack the odds against
stunt
(deyim) stack the cards against
(deyim) put off
hold up
intervent
stymy
resist
stonewall
put the lid on something
(Ticaret) enjoin
intercept
blocking
stem
shut out

She put her hands over her ears to shut out the noise. - O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu.

interfere
balk
dam
counterwork
hedge around
crimp
encumber
embarrass
cramp
fetter
baulk
keep from

It was hard for Tom to keep from smiling. - Tom'un gülümsemesini engellemek zordu.

to hinder, to impede, to obstruct, to prevent, to thwart, to frustrate, to restrain, to stop, to preclude, to inhibit, to block, to check, to hamper, to balk, to bar
dam up
save
hedge
engellemek işi
To prevent work
engelleme
{i} hindrance
engelleme
inhibition
engelleme
prevent

Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus. - Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı.

She tried to prevent the rumor from spreading. - O, söylentinin yayılmasını engellemeye çalıştı.

büyümesini engellemek
nip
engelle
impede

Storms at sea impeded our progress. - Denizdeki fırtına ilerlememizi engelledi.

He has tried to impede an official investigation. - Resmi bir soruşturmayı engellemeye çalıştı.

engelle
{f} hinder

Heavy fog and rain hindered the search for the missing bushwalkers. - Ağır sis ve yağmur, doğa yürüyüşçülerini aramayı engelledi.

Bad weather hindered the air raid. - Kötü hava hava baskınını engelledi.

engelle
{f} deterred

Tom doesn't look deterred. - Tom engellenmiş görünmüyor.

engelle
obscure
engelleme
{i} interference
engelleme
(Hukuk) prevention
engelle
prevent

The traffic accident prevented me from catching the train. - Trafik kazası treni yakalamamı engelledi.

Illness prevented me from attending the party. - Hastalık partiye katılmamı engelledi.

engelle
(Bilgisayar) block cookie
engelle
(Bilgisayar) deny
engelleme
check
engelleme
dettering
engelleme
disappointment
engelleme
crackdown
engelleme
obscuring
engelleme
frustration
engelleme
repression
engelleme
(Askeri) barrier
engelleme
retention
engelleme
thwarting
engelleme
(Askeri) interdiction
engelleme
stonewalling
engelleme
(Askeri) obscure
kullanıcıyı engellemek
block user
gelişimini engellemek
strangle
engelle
inhibit
engelle
{f} handicapped
engelle
{f} hurdling
engelle
{f} hindered

He hindered me in my work. - O, işimde beni engelledi.

Heavy fog and rain hindered the search for the missing bushwalkers. - Ağır sis ve yağmur, doğa yürüyüşçülerini aramayı engelledi.

engelle
{f} obstruct

They obstructed our plan. - Onlar bizim planımızı engellediler.

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

engelle
{f} obscuring
engelle
{f} blocked

Traffic was blocked by a landslide. - Trafik bir heyelan tarafından engellendi.

You blocked me on Facebook, and now you're going to die. - Beni Facebook'ta engelledin, şimdi öleceksin.

engelle
{f} hindering
engelle
{f} thwarted

Phone robbery thwarted in unusual manner. - Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi.

engelleme
detainment
engelleme
{i} hurdling
engelleme
obstruction

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

engelleme
interception
engelleme
detention
engelleme
inroads
engelleme
preclusion
engelle
blocking
engelleme
blocking in
başarısını engellemek
spike smb.'s gun
başından engellemek
nip in the bud
dolaşımı engellemek
strangulate
engelle
thwart

The very pursuit of happiness thwarts happiness. - Mutluluğun peşinde olmak mutluluğu engeller.

Phone robbery thwarted in unusual manner. - Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi.

engelle
stunt
engelle
trammel
engelle
stymie

Nuclear power is stymied by the new laws. - Nükleer güç yeni yasalar tarafından engellenmektedir.

engelle
preclude

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

engelle
foil

The coup attempt was foiled at the last moment. - Darbe girişimi son anda engellendi.

This threatens to foil our plans. - Bu planlarımızı engellemekle tehdit ediyor.

engelle
trammels
engelle
intercept
engelle
hamper

Some people listen to music when writing, but others say it hampers their productivity. - Bazı insanlar yazarken müzik dinler, ancak diğerleri verimliliklerini engellediğini söylüyor.

engelleme
obstruction, hindrance, hindering, impeding, blocking
engelleme
pol. obstruction, filibustering, filibuster
engelleme
obstructiveness
engelleme
{i} molestation
engelleme
{i} hedge
engelleme
psych. frustration
engelleme
{i} stranglehold
engelleme
stymie
engelleme
hindrance, obstruction, crackdown
girmesini engellemek
shut out

She put her hands over her ears to shut out the noise. - O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu.

görüşünü engellemek
shut out
görüşünü engellemek
shut in
ilerlemesini engellemek
throw back
nefes almayı engellemek
block breathing
parlamentoyu engellemek
filibuster
yazmayı engellemek
to write-protect
Türkçe - Türkçe
Güreşte hasmı çaprazda sürerken düşürmek için ayağına basmak veya topuğuna ayak takmak
Bir şeyin gerçekleşmesini önlemek
Bir şeyin gerçekleşmesini önlemek: "Bununla beraber, gülüşünü engelleyen değil, değiştiren bir şeyler de vardı."- T. Buğra
yoluna taş koymak
Engelleme
obstrüksiyon
Engelleme
(Hukuk) MÜMANAAT
engelleme
Engellemek işi. İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
engelleme
Engellemek işi
engelleme
Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon
engelleme
Tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon
engelleme
İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
engellemek