aman!

listen to the pronunciation of aman!
İngilizce - İngilizce
dragon
abbr Amananth
my littlest baby boy
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi
(Osmanlı Dönemi) (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz
(Osmanlı Dönemi) Tenbih, sakındırma
Evli olmadığı bir kadının dostluğuna mazhar olmuş kimse
Yardım istendiğini anlatır
Usanç ve öfke anlatır
israil Askeri Haberalma örgütü
Rica anlatır: "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."- S. F. Abasıyanık
Dikkat uyandırmak için kullanılan bir söz. Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir. Şaşma anlatır
Çok beğenmeyi anlatır: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir
r suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz
Güvenlik içinde olma
Yardım istendiğini anlatmakta kullanılan sözcük
Bir suçun bağışlanmasının istenildiğini anlatır
Dikkat uyandırmak için kullanılır
Rica anlatır
Şaşma anlatır
aman!