start

listen to the pronunciation of start
İngilizce - Türkçe
başlangıç

Biz erken bir başlangıç yaptık. - We got an early start.

Sürücüler başlangıç çizgisindeler ve gitmek için çok istekliler. - The drivers are at the starting line and raring to go!

başlatmak

Tom bugün bir kavga başlatmak için buraya geldi. - Tom came here today looking to start a fight.

Tom kaseyi mikrodalgaya koydu ve pişirmeyi başlatmak için düğmeye bastı. - Tom put the bowl into the microwave and pushed the button to start it cooking.

başlamak

Derhal başlamak zorunda kalacaksın. - You'll have to start at once.

Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır. - Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential.

{i} başlama

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır. - Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential.

{f} yola çıkmak

Ne zaman yola çıkmak için hazırlanmaya başlayacaksın? - When will you start getting ready to leave?

yola koyulmak
(Spor) çıkış çizgisi
başı

Her hafta başında, ben hem yorgunum hem de mutluyum. - At the start of every weekend, I am both tired and happy.

Benim başından beri büyük bir şehirde yaşamaya hiç niyetim yoktu. - I had no intention of living in a large city from the start.

kalkış

Onlar kalkış sinyalini bekliyorlardı. - They were waiting for the signal to start.

mühlet
çalışma

Geçen yıl bu şirket için çalışmaya başladım. - I started working for this company last year.

O ciddi olarak çalışmaya başladı. - He started to study in earnest.

(Bilgisayar) başlat

Kim Kardashian Türkiye karşıtı bir kampanya başlattı, bundan dolayı onu asla beğenmiyorum. - Kim Kardashian started a campaign against Turkey, so I never like her.

Kaba kuvvet kullanırsan savaş başlatırsın. - Act too forcefully and you'll start a war.

harekete geçirmek
yolverme
sıçramak
(Bilgisayar) nesnesini başlat
çalışmak

Fransızca öğrenmeye başlamak istiyorum. Çalışmak için bana biraz malzeme tavsiye edebilir misin? - I want to start learning French. Can you recommend me any materials to study with?

çatmak
çalıştırmak

2008'de işe başladığımızda, çalıştırmak istediğimiz insanların bir listesini yazdık sonra dışarıya çıktık ve onları işe aldık. - When we started out in 2008, we wrote down a list of people that we wanted to hire, then went out and hired them.

Arabamı çalıştırmak için atlamam gerekiyor. - I need to jump start my car.

çıkış
yerinden hoplamak
(out ile) yola çıkmak
irkilme
(back ile) geri dönmek için yola çıkmak
avantaj

Tom beni daha avantajlı başlattı. - Tom gave me a head start.

avans

Bir avans almak istiyorum. - I'd like to get a head start.

hareket

İstasyona varmadan önce tren hareket etti. - The train started before we got to the station.

Biz altıda orada olacaksak, şimdi hareket etmek zorundayız. - If we are to be there at six, we will have to start now.

irkilmek
sıçrama

Tom yatağın üstünde yukarı aşağı sıçramaya başladı. - Tom started bouncing up and down on the bed.

Çocuklar kanapenin üstünde yukarı aşağı sıçramaya başladı. - The children started bouncing up and down on the couch.

start
ayrılmak
(Askeri) Stratejik Silahları İndirimi Antlaşması (Strategic Arms Reduction Treaty)
başla (t)mak
{i} fırlama
{f} ürkmek
{f} hareket etmek

İstasyona vardığımda tren tam hareket etmek üzereydi. - The train was just on the point of starting when I got to the station.

Otobüs hareket etmek üzere idi. - The bus was about to start.

{f} 1. başlamak; başlatmak: It started to rain. Yağmur yağmaya başladı. They've started fighting. Dövüşmeye başladılar. Prices start at fifteen
{f} çalışmak (motor)
{f} çıkarmak
{f} ürkütmek

Seni ürkütmek istemedim. - I didn't mean to startle you.

irkil/başlat/başla
{f} kaynaklanmak
{f} kalkmak
{f} desteklemek
{f} korkutup kaçırmak
{i} harekete geçme
kuş kuyruğu biçiminde parça
{i} yola çıkma: Let's get an early start. Erken yola çıkalım
başlamak; başlatmak: It started to rain. Yağmur yağmaya başladı. They've started fighting. Dövüşmeye başladılar. Prices start at fifteen
irkilme/başlangıç
{i} yola çıkma

Ne zaman yola çıkmak için hazırlanmaya başlayacaksın? - When will you start getting ready to leave?

{f} koyulmak
{f} kurmak

Ben bir aile kurmak istiyorum. - I want to start a family.

O her zaman bir aile kurmak istedi. - She always wanted to start a family.

{f} yöneltmek
{f} tartışmaya açmak
{f} gevşetmek
{i} ürkme
çal

Tom motoru çalıştırdı. - Tom started the engine.

Bana yardımcı olur musun? Bu makineyi nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. - Can you help me? I can't make out how to start this machine.

{f} fırlamak
(Nükleer Bilimler) başlatma

Yakında sınıfı başlatmak için çalışacağız. - We'll attempt to start the class soon.

Kavgayı Tom başlatmadı. - Tom didn't start the brawl.

geyik boynuzunun ucu
{i} spor çıkış çizgisi
(Bilgisayar) ilk

Sürücü İlk otobüsün sabah saat 6:00 da hareket ettiğini söyledi. - The driver said that the first bus starts at 6:00 a.m.

İlk dönem nisanda başlar. - The first term starts in April.

hareket etme
yol vermek
hareket verme
girmek
depar
starting
{s} başlama

Tasarruf etmeye başlamak güvenli emekliliğe doğru ilk adımdır. - Starting to save is the first step towards a secure retirement.

Kendi işine başlamayı planlıyor musun? - Are you planning on starting your own business?

start off
başlamak

Güne başlamak için güzel bir fincan kahveden daha iyi bir şey yoktur. - There's nothing better than a good cup of coffee to start off the day.

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

start out
girişmek
start out
(Fiili Deyim ) -mek niyetinde olmak , -mek niyetiyle işe koyulmak
start back
okulların açılması

When do the schools start back? - Okullar ne zaman açılıyor?.

start back
tekrar başlamak

I stopped breastfeeding, Now I want to start back - Bebeğimi emzirmeyi bıraktım. Şimdi tekrar başlamak istiyorum.

start something up
bir şeyi başlatmak
start something up
bir makineyi çalıştırmak
start up
hareket ettirmek
start up
şaha kalkmak
start up period
(Politika, Siyaset) başlangıç periyodu
start a meeting
toplantıyı açmak
start back
geri dönmek için yola çıkmak
start bit
başlangıç biti
start burning
yanmaya başla
start from scratch
sıfırdan başlamak
start in
paçaları sıvamak
start off
başla

Aynı sayfada başlayalım. - Let's start off on the same page.

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

start off
yola çıkmak
start off
hareket etmek
start on
ilgilen
start out
yola çıkmak
start out
yolculuğa çık
start out
-mek niyetinde olmak
start playing
oynamaya başla
start rolling
harekete geçmek
start up
{i} başlangıç
start up
başlat

Tom bilgisayarını başlatamıyor. - Tom can't get his computer to start up.

start up
{f} hareket ettir
start up
çalıştırmak
start up disk
açış disketi
start with a clean slate
sil baştan yapmak
start a beef
(deyim) Kavga çıkarmak, tartışma başlatmak
start a new bottle of wine
(on) yeni bir şişe şaraba başlamak
start an engine again, for example
yine bir motor start, örneğin
start beef
(deyim) Kavga çıkarmak, tartışma başlatmak
start control
start kontrol
start date
başlangıç tarihi
start for
Bir hedefin/gayenin peşine düşmek
start for
için start
start from
başlamak
start from scratch
Sıfırdan başlamak, en alt kademeden başlamak
start from scratch
Sıfırdan başlamak, en baştan almak
start from scratch
Baştan başlamak, sıfırdan başlamak
start from scratch
Yeniden başlamak
start legal proceedings
(against) (-e karşı) dava açmak/hukuki yollara başvurmak
start log
log start
start marching
yürüyüşe geçmek
start of heading character
başlık karakteri başlangıcı
start of message
mesaj başlangıcı, ileti başlangıcı
start off on the right foot
(deyim) İyi bir başlangıç yapmak
start off on the wrong foot
(deyim) Kötü bir başlangıç yapmak
start on someone
Birine çıkışmak
start out
yolculuğa cık
start over
yeniden başlamak

Yeniden başlamak için çok yaşlıyım. - I'm too old to start over.

Leyla ve Sami yeniden başlamak istediler. - Layla and Sami wanted to start over fresh.

start over
1. Baştan başlamak, yeniden başlamak
start point
başlangıç noktası
start proceedings
(legal) dava açmak
start school
Okula başlamak
start time
başlama zamanı
start to form
oluşmaya başlamak
start up
(Bilgisayar) (bilgisayar dilinde) açmak, başlatmak
start-up capital
-Up sermaye start
start-up command
-Up komuta başlamak
Start of final spinning phase
(Tekstil) Nihai eğirme aşaması başlangıcı
Start of final spinning speed
(Tekstil) Üst alıştırma devri başlangıcı, Nihai eğirme hızı başlangıcı
start a car
oto. motoru çalıştırmak
start a fire
in -i yakmak; ateş yakmak
start a fire
yangın çıkarmak: Do you think an arsonist started this fire? Sence bu yangını bir kundakçı mı çıkardı?
start a hare
dikkatleri başka yöne çekmek
start a hare
konuyu saptırmak
start address
baslama adresi
start back
geri dönmek, dönmek
start doing
el atmak
start doing something
işe elatmak
start element
baslama o¤esi
start executive proceeding
(Kanun) icra takibinde bulunmak
start from one's sleep
uykusundan sıçrayarak uyanmak
start from scratch
hiçten başlamak, sıfırdan başlamak
start from the scratch
sıfırdan başlamak
start hardware wizard
Donanım Başlatma Sihirbazı
start in
girişmek
start in
atılmak
start in
koyulmak
start in
başlamak

Birkaç dakika içinde başlamak için hazır olacağız. - We'll be ready to start in a few minutes.

start item
(Bilgisayar) öğeyi başlat
start legal proceedings (
e karşı dava açmak/hukuki yollara başvurmak
start of
(character, text) basi damgasi (damga, metin)
start of authority
Yetkiyi Başlatmak
start of exercise
(Askeri) tatbikat başlangıcı
start of field
(Bilgisayar) alan başı
start of field
(Bilgisayar) alanın başlangıcı
start of field search
(Bilgisayar) alan başı araması
start of message; system operational manager
(Askeri) mesajın başlangıcı; sistem işletim yöneticisi
start of text
(Askeri) metin başlangıcı
start off
koyulmak
start off
başlamak: We started off fine, but after a month things began to go wrong between us. İyi başladık, fakat bir ay sonra aramız bozulmaya yüz
start off on the wrong foot
sol tarafından kalkmak
start on click
(Bilgisayar) tıklama ile başlat
start out
koyulmak
start out as
olarak çalışmaya başlamak: He started out as a cabin boy and now he's a captain. Miço olarak çalışmaya başlayıp şimdi kaptan oldu
start out to do s.t
belirli bir amaç güderek yola çıkmak: He started out to be a doctor but ended up as a writer. Hekim olacağım diye işe başladı, fakat sonunda
start pending
(Bilgisayar) beklemeyi başlat
start pending
(Bilgisayar) beklemeye başla
start pending
(Bilgisayar) bekletmeyi başlat
start point
(Askeri) (SP) Emre verme noktası
start range monitor
(Nükleer Bilimler) başlangıç aralığı ölçüm aygıtı
start s.o. in business
birinin iş hayatına atılmasına yardım etmek
start s.o. out/in
(as ...) birini (belirli bir işte) çalışmaya başlatmak: We'll start you out in the packing department. Seni ambalaj bölümünde işe
start s.t. going/up
bir şeyi başlatmak
start s.t. going/up
bir makineyi çalıştırmak
start signal
spor start
start something
{k} kavga çıkarmak: Are you trying to start something? Kavga mı çıkarmaya çalışıyorsun?
start spinning its cocoon
askıya çıkmak
start stop transmission
dur-kalk turu iletim
start the ball rolling
işi başlatmak
start the ball rolling
(deyim) bir isi bir sohbeti vb. baslatmakilk adimini atmak,on ayak olmak
start to move
harekete geçmek
start to one's feet
birdenbire ayağa sıçramak
start up
sıçramak
start up
çalışmak
start up
fırlamak
start up
başlat,v.hareket ettir: n.başlangıç
start up
ayağa fırlamak
start up costs
(Ticaret) faliyete geçme masrafları
start up expenses
(Ticaret) kuruluş giderleri
start up using
(Bilgisayar) bunu kullanarak başlat
start work
(to) işe başlamak
start work (in a workplace)
işbaşı yapmak
start#up
başlat
standing start
(Spor) ayaktayken yapılan depar
stop start control
stop kontrol start
standing start
spor ayaktayken yapılan depar
start with
ilk olarak
start with
ilkin
start with
bir kere
start with
her şeyden önce
starting
ilk hareket
starting
marş
starting
başlangıç

O normal başlangıç ​​zamanı. - That is the regular starting time.

Sürücüler başlangıç çizgisindeler ve gitmek için çok istekliler. - The drivers are at the starting line and raring to go!

Starting
başlatılıyor
started
başlat(mak)
starts
başlar

Gelecek Pazartesi okul başlar. - School starts next Monday.

Eve ilk varan akşam yemeğini pişirmeye başlar. - Whoever gets home first starts cooking the supper.

start on
ilgilenmek (hobi vb)
started
başlat

Haydi partiyi başlatalım. - Let's get the party started.

Tom uzun süre kalamaz bu yüzden toplantıyı başlatalım. - Tom can't stay for long so let's get the meeting started.

starting
hareket

İstasyona vardığımda tren tam hareket etmek üzereydi. - The train was just on the point of starting when I got to the station.

starting
çalıştırma
starting
koyulma
starting
çalışma

O, yeni proje üzerinde çalışmaya başlamada hiç zaman kaybetmedi. - She lost no time in starting to work on new project.

starting
{s} çıkış
the start
start
İngilizce - İngilizce
A button (of a joystick, joypad or similar device) that, when pressed, activates any of certain predefined functions, that are usually not directly related to the in-game story of a video game, such as pausing, seeing a menu, choosing an item of a menu and starting to play, depending on the video game and context
A sudden involuntary movement

He woke with a start.

To set in motion
To put or raise (a question, an objection); to put forward (a subject for discussion)
To initiate a vehicle or machine
To awaken suddenly

I started from my sleep with horror.

An appearance in a sports game from the beginning of the match

Jones has been a substitute before, but made his first start for the team last Sunday.

To break away, to come loose

we could, with the greatest ease as well as clearness, see all objects (ourselves unseen) only by applying our eyes close to the crevice, where the moulding of a panel had warped or started a little on the other side.

The beginning of an activity

The movie was entertaining from start to finish.

To jerk suddenly in surprise
Alternative spelling of Start (“the button of certain input devices of video games”)
The beginning point of a race
To begin an activity

The rain started at 9:00.

To begin
{v} to wince, shrink, leap, move suddenly, set off or out, fly, alarm, bring within pursuit, let out a liquid
October 1992 pact signed between the United States and the former Soviet Union in which both countries agreed to further reduce the production of nuclear arms
a software feature you use to launch a computer program
You use start to say what someone's first job was. For example, if their first job was that of a factory worker, you can say that they started as a factory worker. Betty started as a shipping clerk at the clothes factory Start off means the same as start. Mr. Dambar had started off as an assistant to Mrs. Spear's husband
To commence service on a subscription, or a subscription that starts
If you start an engine, car, or machine, or if it starts, it begins to work. He started the car, which hummed smoothly We were just passing one of the parking bays when a car's engine started. Start up means the same as start. He waited until they went inside the building before starting up the car and driving off Put the key in the ignition and turn it to start the car up The engine of the seaplane started up
[--- ] HOMEs all the turtles first Then fills their pens with ink (In mode 3, 5, or 7, the Nth turtle's pen is filled with ink of type N In mode 2, 4, or 6, turtle's 0's pen is filled with type 0 ink while the pens of turtles I, 2, and 3 are filled with type ] ink, the only colored ink available in these modes ) Finally, makes turtle 1 the active turtle
begin work or acting in a certain capacity, office or job; "Take up a position"; "start a new job"
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
begin work or acting in a certain capacity, office or job; "Take up a position"; "start a new job
a line indicating the location of the start of a race or a game play in the starting line-up get off the ground; "Who started this company?"; "We embarked on an exciting enterprise"; "I start my day with a good breakfast"; "We began the new semester"; "The afternoon session begins at 4 PM"; "The blood shed started when the partisans launched a surprise attack"
Resets the cursor to zero
If you start, your body suddenly moves slightly as a result of surprise or fear. She put the bottle on the table, banging it down hard. He started at the sound Start is also a noun. Sylvia woke with a start He gave a start of surprise and astonishment. see also head start, false start
a line indicating the location of the start of a race or a game
To leap; to jump
To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise, pain, or other sudden feeling or emotion, or by a voluntary act
a turn to be a starter (in a game at the beginning); "he got his start because one of the regular pitchers was in the hospital"; "his starting meant that the coach thought he was one of their best linemen"
To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a seam may start under strain or pressure
have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense; "The DMZ begins right over the hill"; "The second movement begins after the Allegro"; "Prices for these homes start at $250,000"
have a beginning characterized in some specified way; "The novel begins with a murder"; "My property begins with the three maple trees"; "Her day begins with a work-out"; "The semester begins with a convocation ceremony"
A tail, or anything projecting like a tail
If you start to do something, you do something that you were not doing before and you continue doing it. John then unlocked the front door and I started to follow him up the stairs It was 1956 when Susanna started the work on the garden She started cleaning the kitchen. = begin Start is also a noun. After several starts, she read the report properly
To cause to move suddenly; to disturb suddenly; to startle; to alarm; to rouse; to cause to flee or fly; as, the hounds started a fox
A sudden, unexpected movement; a sudden and capricious impulse; a sally; as, starts of fancy
(start, start html) • View: Preface
get going or set in motion; "We simply could not start the engine"; "start up the computer"
advantage gained by an early start as in a race; "with an hour's start he will be hard to catch"
The designated dancers will do the first part of the call; everyone else will do the rest of the call Examples: From an inverted box, "those facing, Start Right & Left Thru" From an inverted box with men as trailers, "Men Start, Pass the Ocean" From inverted lines with ends facing, "Ends Start, Load the Boat" From certain T-Bone boxes, "Ladies Start, Touch 1/4 and Cross"
To energize a lamp in a luminaire This refers only to arc sources
play in the starting line-up
the beginning of anything; "it was off to a good start"
A boat starts when after her starting signal any part of her hull, crew or equipment first crosses the starting line and she has complied with rule 29 1 and rule 30 1 if it applies
begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object; "begin a cigar"; "She started the soup while it was still hot"; "We started physics in 10th grade"
bring into being; "He initiated a new program"; "Start a foundation"
set in motion, cause to start; "The U S started a war in the Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new chapter in your life"
get off the ground; "Who started this company?"; "We embarked on an exciting enterprise"; "I start my day with a good breakfast"; "We began the new semester"; "The afternoon session begins at 4 PM"; "The blood shed started when the partisans launched a surprise attack"
Introduction Activities Publications Search
The curved or inclined front and bottom of a water-wheel bucket
A transaction control option that starts one or more transactions with the specified name
If you get off to a good start, you are successful in the early stages of doing something. If you get off to a bad start, you are not successful in the early stages of doing something. The new Prime Minister has got off to a good start, but he still has to demonstrate what manner of leader he is going to be
When something starts, or if someone starts it, it takes place from a particular time. The fire is thought to have started in an upstairs room The Great War started in August of that year All of the passengers started the day with a swim. = begin Start is also a noun. 1918, four years after the start of the Great War She demanded to know why she had not been told from the start. = beginning
a signal to begin (as in a race); "the starting signal was a green light"; "the runners awaited the start"
#Start - The start command holds a state set in a suspended state until the Teaching Fellow issues the command from the keyboard Denoted by #Start, usually located at the beginning of each program, but can appear more than once and in any state set
To set out; to commence a course, as a race or journey; to begin; as, to start business
You use for a start or to start with to introduce the first of a number of things or reasons that you want to mention or could mention. You must get her name and address, and that can be a problem for a start
When someone starts something such as a new business, they create it or cause it to begin. Now is probably as good a time as any to start a business. Start up means the same as start. The cost of starting up a day care center for children ranges from $150,000 to $300,000 He said what a good idea it would be to start a community magazine up. see also start-up = set up
To open an application for use
A convulsive motion, twitch, or spasm; a spasmodic effort
the act of starting something; "he was responsible for the beginning of negotiations"
the acronym for Simple Triage and Rapid Treatment The START program describes a rapid method of triaging large numbers of patients at an emergency incident
begin or set in motion; "I start at eight in the morning"; "Ready, set, go!"
The beginning, as of a journey or a course of action; first motion from a place; act of setting out; the outset; opposed to finish
the time at which something is supposed to begin; "they got an early start"; "she knew from the get-go that he was the man for her"
{f} begin; open; set out on a journey; move suddenly; protrude; initiate, cause to begin; found, establish; sponsor, assist
To move suddenly from its place or position; to displace or loosen; to dislocate; as, to start a bone; the storm started the bolts in the vessel
To pour out; to empty; to tap and begin drawing from; as, to start a water cask
start button
A button on a video game controller used to start the game from the title screen and often to pause the game while in play or to bring up a character/inventory management screen of some kind
start buttons
plural form of start button
start codon
The codon at which translation of mRNA into protein starts, encoding the first amino acid
start codons
plural form of start codon
start from scratch
To create something with the most basic ingredients; to create something without using components or work which has been completed by others
start from scratch
To start from a position at (or behind when used with a distance) the usual starting line (the scratch), particularly in races such as running or boating
start off on the wrong foot
To begin badly; especially, to begin a relationship badly

To avoid starting off on the wrong foot with your boss, make sure you understand what she expects you to do.

start over
to begin again; to return to the beginning

I forgot to save my work, and I had to start over.

start the ball rolling
Alternative spelling of get the ball rolling
start up
To rise suddenly

He 'started up when he heard the scream.

start up
To begin to operate

The engine started up right away.

start up
To begin

They started up playing.

start off on the right foot
(deyim) Make a good start at something
start off on the wrong foot
(deyim) Fig. to begin things incorrectly. (As if one were beginning to march and began on the right rather than the left foot.)

Give me some advice. I don't want to start off on the wrong foot. Tim stepped off on the wrong foot in his new job.

start off on the wrong foot
(deyim) Make a bad start at something
start on
1. Begin dealing with someone or something2. Begin to castigate someone or something
start on someone
1. Begin dealing with someone2. Begin to castigate someone
start on something
1. Begin dealing with something2. Begin to castigate something
start school
Start school attend school for the first time
start-up capital
(Ticaret) Money that is needed to start a business
Start Menu
{i} menu for user interface in the Microsoft Windows which displays a menu that allows easy access the most useful items on one's computer
start a fight
provoke an argument, cause a scuffle
start a fire
create a flame, create a fire
start afresh
start anew, start over, begin again
start after
follow after, pursue
start back
be deterred; leave on a return trip, go back
start button
The button on the Task Bar, typically located at the bottom left edge of screen Clicking the Start Button pops up the Start Menu
start button
The command button at the extreme bottom left of your screen
start button
A button that is normally found in the bottom left-hand corner of a Windows 95 desktop screen The Start button provides a convenient route to the programs and files stored on your computer The Start button has categories for Programs, Accessories, Settings and recently accessed documents
start button
The Start button is a command located on the Taskbar that opens the Start menu Use this button on the Taskbar to show the Start menu to open applications
start button
In the left of the Taskbar is the Start Button Click it to display the Start Menu, which contains a list of the programs on your computer, plus additional useful functions such as the Find command for searching for files and the Help command
start button
A button in the corner of your screen where you can begin working Clicking the Start button brings up the Start menu
start button
The button in the task bar that you click on to display the Start menu
start button
The button that appears in the bottom left-hand corner of the taskbar when you power up your PC Pressing this button allows you to access programs, documents, system settings and other useful applications (see also, Taskbar)
start button
A button on the taskbar that accesses a special menu that you use to start programs, find files, access Windows Help and more
start button
that handy little button at the bottom of your screen that lets you start programs, open documents, and find things on your computer
start button
Use the Start button on the Taskbar to show the Start menu to open applications
start button
Button on the Windows 95/98 desktop located on the left-hand side of the taskbar The Start button activates the Start menu See taskbar
start codon
Either of two codons, AUG or GUG, that signal the initiation of translation and the first amino acid in a polypeptide chain. Also called chain initiation codon
start date
(Ticaret) The date required to initiate an operation or process in order to achieve ontime completion by the due or finish date. The start date is often determined by establishing a required due date and backing into the start date based on the standard lead time for a given quantity
start for
follow after a goal; go on one's way
start from scratch
begin from zero, begin with nothing
start in life
begin one's career, begin to achieve
start line
marking an area for approximating the location where one begins in a race to the finish
start off
To start something off means to cause it to begin. Best results are obtained by starting the plants off in a warm greenhouse
start off
To start someone off means to cause them to begin doing something. Her mother started her off acting in children's theatre
start off
see start 4
start off
If you start off by doing something, you do it as the first part of an activity. She started off by accusing him of blackmail but he more or less ignored her Joe Loss started off playing piano background music for silent films in the 1920s
start off
begin, commence, start; set out, begin a journey; cause someone to begin doing something
start on
If you start on something that needs to be done, you start dealing with it. No need for you to start on the washing-up yet
start out
If you start out by doing something, you do it at the beginning of an activity. We started out by looking at ways in which big projects such as railways could be financed by the private sector
start out
If someone or something starts out as a particular thing, they are that thing at the beginning although they change later. Daly was a fast-talking Irish-American who had started out as a salesman What started out as fun quickly became hard work
start out
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
start out
leave; "The family took off for Florida"
start out
begin, set out, get underway, commence
start over
If you start over or start something over, you begin something again from the beginning. moving the kids to some other schools, closing them down and starting over with a new staff It's just not enough money to start life over
start page
{i} home page, initial opening page in a browser; hypertext document on the Internet which is devoted to particular subjects companies or people
start point
meeting place for soldiers or military transportation vehicles
start time
The time at which an animation begins An animation may be started at a specific time in the history or future of a virtual world Alternately, animations may be started when a shape is touched, or when some other environment change is sensed [see fractional time, sensor, stop time, time, TimeSensor node type, and TouchSensor node type]
start time
the hour: minutes of the day a course section commences at
start time
The time it takes to get from the start to the first intermediate point
start time
The time at which a grab sample was taken or the start time of the composite sample, based on a 24-hour clock
start up
{f} put to work, set in motion, begin; put to work; get up suddenly; get off the ground; begin a business venture; turn an idea into a product and create a company
start up
get off the ground; "Who started this company?"; "We embarked on an exciting enterprise"; "I start my day with a good breakfast"; "We began the new semester"; "The afternoon session begins at 4 PM"; "The blood shed started when the partisans launched a surprise attack"
start up
get going or set in motion; "We simply could not start the engine"; "start up the computer"
start up
see start 5, 6
start-up
A start-up company is a small business that has recently been started by someone. Thousands and thousands of start-up firms have poured into the computer market. Start-up is also a noun. For now the only bright spots in the labor market are small businesses and high-tech start-ups. connected with starting a new business. a new small company or business, especially one whose work involves computers or the Internet
start-up
The windspeed at which a wind turbine rotor starts to rotate It does not necessarily produce any power until it reaches cut-in speed
start-up
{i} act of setting into operation, procees of setting into motion; preliminary phase of a new business venture; business that has just begun operation
start-up
The start-up costs of something such as a new business or new product are the costs of starting to run or produce it. The minimum start-up capital for a Pizza franchise is estimated at $250,000 to $315,000
start-up
Company is in the founding stage, is building up business or has not been in business for long and has not yet marketed its products or marketed them on a large scale
start-up
A company that has come through the project and preliminary study stages and is on the verge of producing and selling
start-up
(noun) In continuous ink jet, the automatic procedure utilized to introduce ink into the printhead In impulse ink jet, the defect experienced from long periods of activity caused by evaporation of the inoperative channels Slang: "morning sickness "
Head Start
In the United States, a government funded preschool program for impoverished children
down start
a starting position in longtrack speedskating, whereby the speedskater adopts tripod position with the ice surface, with one hand down, and both skates
fresh start
A new beginning, without prejudices

After the past disputes between the two countries, both sides decided to make a fresh start by agreeing to trade with each other again.

head start
A factor conducive to superiority and success

His father's money gave him a head start in life.

jackrabbit start
A fast or quick start, as to a race

JACKRABBIT START ... The sudden acceleration of a motor vehicle from a standing stop. ... The analogy is to a jackrabbit (q.v.) leaping suddenly from cover and bounding quickly away when disturbed by a dog or a hunter.

jump-start
The process or result of jump-starting a motor vehicle

I left my headlights on all night. Could you give me a jump-start?.

jump-start
To start a motor vehicle by passing an electrical current from a charged battery to the discharged battery of the vehicle being started, by means of a booster cable connecting the two batteries
kick start
To start or begin strongly or quickly

To kick start your learning, let's summarize the basics.

kick start
The metal bar on motorcycle that is used to start its engine
kick start
The act of starting a motorcycle by quickly depressing the kick start with one's foot

The motorcycle requires a kick start.

kick start
To start a motorcycle
multi-start
Describing a multiple spiral that starts at the origin and divides the plane into multiple regions
multi-start
Describing a construction of multiple helices that wrap around the same cylinder; if infinite, would divide the surface of the cylinder into multiple regions
one-start
Describing a section of a simple helix
push-start
To start a motor car by pushing it (in neutral) and engaging a gear when it has sufficient velocity
two-start
Describing a construction of two helices that wrap around the same cylinder; if infinite, would divide the surface of the cylinder into two
starting
{n} the act of starting
Started
stert
started
past of start
starting
{i} beginning; establishing
starting
{s} protruding; of or pertaining to the beginning of an event
starting
The process of loading the operating system software into memory to start up a computer Also called booting
starting
Literally, the start of loosening in the binding
starting
from Start, v
starting
appropriate to the beginning or start of an event; "the starting point"; "hands in the starting position" (especially of eyes) bulging or protruding as with fear; "with eyes starting from their sockets
starting
(especially of eyes) bulging or protruding as with fear; "with eyes starting from their sockets
starting
(especially of eyes) bulging or protruding as with fear; "with eyes starting from their sockets"
starting
Wed, Mar 19 2003 Ending: Wed, Mar 19 2003
starting
The process of loading the operating system software into memory to start up a computer Also called booting (Terms, Gr 1)
starting
Sun Jan 05 1997 - 18: 26: 10 GMT Ending: Fri Jan 31 1997 - 18: 07: 59 GMT Messages: 17
starting
appropriate to the beginning or start of an event; "the starting point"; "hands in the starting position"
starting
present participle of start
starting
The process of activating an instance of a deployed software component
starting
Thu 03 Aug 1995 - 09: 19: 30 EST Ending: Wed 24 Feb 1999 - 22: 19: 26 EST Messages: 281
starting
Sat 25 Jan 1997 - 12: 58: 14 CST Ending: Mon 10 Mar 1997 - 17: 35: 52 CST Messages: 12
starting
a turn to be a starter (in a game at the beginning); "he got his start because one of the regular pitchers was in the hospital"; "his starting meant that the coach thought he was one of their best linemen"
starts
plural of start
starts
third-person singular of start
Türkçe - İngilizce
start