to a high degree

listen to the pronunciation of to a high degree
İngilizce - Türkçe

to a high degree teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

something
biraz

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

something
{i} önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

something
falan

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

something
bir parça şey
to a degree
biraz
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

something
bir şey

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
to a degree
bir ölçüde
something
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
to a degree
bir dereceye kadar

Ben, bir dereceye kadar sizinle aynı fikirdeyim. - I agree with you to a degree.

to a degree
birazcık
to a degree
bir noktaya kadar
İngilizce - İngilizce
something
to a degree
to a large extent, to a great extent
to a high degree