kazandırmak

listen to the pronunciation of kazandırmak
Türkçe - İngilizce
bring in
redound
to cause (someone) to earn, gain or win
to bring (sb) in sth
bring
save

I think I have a way to save you some time. - Sana biraz zaman kazandırmak için bir yolum olduğunu düşünüyorum.

gain
bring somebody in something
kazan
boiler
bağışıklık kazandırmak
immunize
hayat tecrübesi kazandırmak
sophisticate
kazan
{f} won

The Netherlands have won the 2010 World Cup. - 2010 Dünya Kupası'nı Hollanda kazandı.

In 1958, Brazil won its first World Cup victory. - 1958'de, Brezilya ilk Dünya Kupası zaferini kazandı.

kazan
cauldron

The witch is stirring her cauldron. - Cadı, kazanını karıştırıyor.

The cauldron was steaming and bubbling. - Kazan, buhar çıkarıp köpürüyor.

kazan
earn

Does Tom earn enough money to live in the city? - Tom şehirde yaşamak için yeterli para kazanıyor mu?

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazancını aptal bir kıza harcadığı idi!

incelik kazandırmak
refine
istikrar kazandırmak
stabilize
ivme kazandırmak
quicken
kazan
(Gıda) batch
kazan
(Gıda) cooker
kazan
kier
kazan
{f} gaining

Tom is gaining on us. - Tom bizim üzerimizden kazanıyor.

The city is gaining popularity as a major tourist destination. - Kent, önemli bir turistik yer olarak rağbet kazandı.

kazan
{f} winning

Finding a decent man is more difficult than winning a lottery. - Saygın bir insan bulmak bir piyango kazanmaktan daha zor.

Winning the election was a great victory for the candidate's political party. - Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi.

kazan
{f} earned

His ideas never earned him a dime. - Onun fikirleri asla ona on sent kazandırmadı.

He earned money by delivering newspapers. - O, gazete dağıtarak para kazandı.

kazan
{f} gain

No gains without pains. - Emeksiz kazanç olmaz.

When we are praised, we gain confidence. - Övüldüğümüz zaman güven kazanırız.

kazan
{f} win

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

If the loser smiled the winner will lose the thrill of victory. - Kaybeden gülümserse kazanan zaferin heyecanını kaybeder.

kazan
seether
kazan
vessel
anlam kazandırmak
add meaning
anlam kazandırmak
give new meaning to
açıklık getirmek/kazandırmak
to throw light on, shed light on (a matter)
bağışıklık kazandırmak
to immunize
boyut kazandırmak
add dimension
deneyim kazandırmak
bring experience
devamlılık kazandırmak
regularize
esneklik kazandırmak
bring flexibility
istikrar kazandırmak
(Hukuk) stabilizing
ivme kazandırmak
(Hukuk) accelerate
içerik kazandırmak
give insight
işlerlik kazandırmak
put into action
kazan
gross
kazan
{i} caldron
kazan
(İnşaat) bowl

The Denver Broncos have won the Super Bowl. - Denver Broncos, Super Bowl'u kazandı.

The Denver Broncos have won the 50th Super Bowl. - Denver Broncos, Super Bowl 50'yi kazandı.

kazan
cauldron, kettle; boiler, kier
kazan
boiler; furnace (containing a boiler)
kazan
caldron, cauldron, large kettle
kazan
(Tekstil) kettle
kazan
kepçe: İstanbul kazan ben kepçe. I have searched all over Istanbul
kazandırma
saving
manevi değer kazandırmak
spiritualize
pratik kazandırmak
give someone practice
prestij kazandırmak
bring prestige
resmiyet kazandırmak
officialise
resmiyet kazandırmak
formalise
resmiyet kazandırmak
make official
yatkınlık kazandırmak
predispose
zehire karşı bağışıklık kazandırmak
mithridatize
önem kazandırmak
bring into prominence
üslup kazandırmak
stylize
İngilizce - İngilizce

kazandırmak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Kazan
City in Russia, capital of Tatarstan, Russia
Kazan
Turkish-born American stage and film director whose credits include Williams's A Streetcar Named Desire (1947) and the movies On the Waterfront (1954) and East of Eden (1955). City (pop., 2001 est.: 1,090,200), capital of the Tatarstan republic, western Russia. Located at the confluence of the Volga and Kazanka rivers, it was founded in the 13th century by Mongols of the Golden Horde; it became the capital of an independent khanate in the 15th century. In 1552 Ivan IV (the Terrible) captured Kazan and subjugated the khanate. The city was burned in a revolt (1773-74), but after its reconstruction it grew in importance as a trading centre, and by the beginning of the 20th century it was one of the chief manufacturing cities of Russia
Kazan
City in Russia, administrative center of Tatarstan, Russia
Kazan
{i} city west-central Russia on the Volga river; family name; Elia Kazan (1909-2003), Turkish born United States movie and stage director and author of Greek parentage
kazan
an industrial city in the European part of Russia
Türkçe - Türkçe
Kazanmasını sağlamak
KAZAN
(Osmanlı Dönemi) (KEVZÂN) Semiz şişman kimse
kazan
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap
kazan
Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı kapalı kap
kazan
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz
kazan
Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu yer
kazandırma
Kazandırmak işi
kazandırmak