you

listen to the pronunciation of you
İngilizce - Türkçe
siz

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

{z} 1. sen; siz; sizler; seni; sizi; sana; size: Hey you! Come here! Hey sen, buraya gel! You children don't be late! Çocuklar, siz geç
genellemelerde kullanılır
size

Size patatesleri haşlayacağım. - I'll boil you the potatoes.

Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum. - I will be glad to help you.

seni

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Sizin hangi tür şarabınız var? - What kind of wine do you have?

sana

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

sen; siz; sizler; seni; sizi; sana; size: Hey you! Come here! Hey sen, buraya gel! You children don't be late! Çocuklar, siz geç
istediğin
sizden

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

sende

Senden oldukça memnunum. - I am pretty pleased with you.

Ben senden daha güzelim. - I am more beautiful than you.

sizleri
thank you
teşekkür ederim

Evet, anlıyorum. Teşekkür ederim. - Yes, I understand. Thank you.

Beni doğum günü partine davet ettiğin için teşekkür ederim. - Thank you for inviting me to your birthday party.

her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
(İnşaat) şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

this
bu
it
ona
our
bizim

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

somebody
{i} biri

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

us
biz
someone
birisi

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

that
o
thank you
teşekkürler

Sana çok, çok teşekkürler! - Thank you very, very much!

İyiyim, teşekkürler. Ya siz? - Fine, thank you. And you?

thank you
teşekkür ederiz

Senin işbirliği için teşekkür ederiz. - Thank you for your cooperation.

Geldiğiniz için teşekkür ederiz. - Thank you for coming!

You bet
{k} Elbette!/Hay hay!
You can thank your
{k} Sen olmadığın için talihine şükret!
You can't be serious
Ciddi olamazsın!
You devil
Seni şeytan seni!
You don't say
{k} Yok canım!
You flatter yourself
O senin hüsnükuruntun
you and me
ikimiz

Sadece ikimizin mutlu olmasını istiyorum. - I just want you and me to be happy.

İkimizin mutlu olmasını istiyorum. - I want for you and me to be happy.

you are a beauty
çok çirkinsin
you are bothering me
beni rahatsız ediyorsunuz
you are kidding
dalga geçmiyorsun
you are right
siz haklısınız
you are through
hattınız bağlandı
you are through
görüşebilirsiniz
you are wrong
siz haksızsınız
you bet
elbette
you bet
emin ol
you can find the schedule over there
tarifeyi orada bulabilirsiniz
you can pick it up in an hour
bir saat içerisinde alabilirsiniz
you can pick it up later today
bugün içerisinde alabilirsiniz
you can pick it up tomorrow
yarın alabilirsiniz
you can't miss it
mutlaka görürsün
you do that
(deyim) hele oyle bir sey yap
you do that
(deyim) oyle yapmalisin
you gave me the wrong change
yanlış para üstü verdiniz
you have a point there
haklısınız
you are welcome
hoşgeldiniz
you are my piece of paradise
benim bir parça cennetimsin
you are my piece of paradise
cennetten parçamsın
you are the real deal
iyi iş çıkardın
you are welcome
bir şey değil
you are welcome
hoşgeldin
you earned it
hak ettin
you got him by the short hairs
onu köşeye sıkıştırdın
you got it wrong
yanlış anladın
you got to see this
bunu görmen lazım
you gotta see this
bunu görmen lazım
you have a point
haklısın
you have to
senin ... lazım
you have to
zorundasın
you have to see it to believe it
inanmak için görmen lazım
you know
hani
you receive
(Bilgisayar) aldığınız
you see
işte
you see
gördün mü?

Burada bir çanta gördün mü? - Did you see a bag here?

Yeni arabamı gördün mü? - Have you seen my new car?

you see
şimdi

Şimdi gitmek zorundayım. Eşyalarımı nereye koyduğumu gördün mü? - I have to go now. Did you see where I put my things?

Şimdi Tom'un nerede olduğunu görebiliyor musun? - Can you see where Tom is now?

you see!
ya
you should know!
haberin olsun!
you snooze you lose
(deyim) sona kalan dona kalır
you too
siz de
you tube
bir video paylaşım sitesi
you want my mobile no
cep numaramı mı istiyorsun
you want my mobile number
cep numaramı mı istiyorsun
you'd better give it up
bu sevdadan vazgeç
you're cruisin for a bruisin
(deyim) kaşınıyorsun bak!
you're cruisin for a bruisin
(deyim) aranıyorsun bak!
you're god damn right
(deyim) yerden göğe kadar haklısın
you're having a laugh!
(deyim) ciddi olamazsın!
you're welcome to try
bir deneyin isterseniz
you've got it
(Bilgisayar) başardınız
you've made your bed, now lie in it
(deyim) kendi düşen ağlamaz
you've made your bed, now lie in it
(deyim) eylemlerinin sonuçlarını kabul etmelisin
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) zorla güzellik olmaz
You can thank your lucky star it wasn´t you!
k. dili Sen olmadığın için talihine şükret!
You mean everything to me
Sen benim her şeyimsin
You rascal you!
Seni gidi seni!/Ah seni seni!
You scratch my back I scratch yours
(deyim) "Sen bana yardım et, ben de sana.", "Al gülüm, ver gülüm." manasında deyiş
You scratch my back and I´ll scratch yours
k. dili Al gülüm, ver gülüm./Sen bana yardım et, ben de sana ederim
You were wrong not to have gone
Gitmemekle doğru etmedin
You would tell her, wouldn´t you?
1. Gidip ona yetiştirirsin, değil mi? 2. İlle ona söylersin, değil mi?
You´ve every reason to be mad
Kızmakta çok haklısın
you are completely perfect
tam anlamıyla mükemmelsin
you are in very good hands
emin ellerdesin
you are kidding me
Şaka mi yapıyorsun
you are my
sen benim

you are my love - sen benim aşkımsın.

you are my most precious
sen benim en kıymetlimsin
you are the one
sen teksin
you are welcomed
seni bekliyoruz
you are what you eat
Ne yemek vardır
you betcha
kalıbımı basarım ki doğru
you can start all over again
her şeye yeniden başlayabilirsin
you can stuff it
şunları yapabilirsiniz şeyler o
you can't have it both ways
hem nalına hem mıhına
you cant always get what you want
sen cant her zaman istediğini elde
you could have knocked me down with a feather
(deyim) Söyleyen kişinin çok şaşırdığını, hayretler içinde kaldığını bildiren söz
you forgot
seni unuttum
you go
gitmene
you got
sen benimsin
you know
farkındasın değil mi
you know
Bilirsin ...; biliyorsun, ...; bildiğin gibi,
you know
biliyorsun

you know, I love you.

Onu nasıl biliyorsun? - How can you know that?

Onu nasıl biliyorsun? - How do you know that?

you live
Yaşadığınız
you make me laugh
Beni güldürmek
you might have a pin fall
Bir iğne düşüş olabilir
you never know
sen bilemezsin
you should put on
giymelisin
you suck
Eğer emmek
you tell me
sen şöyle bana
you too
sen de

Tamamen masum olmadığını biliyorum, sen de suçun birazını paylaş. - I know you're not completely innocent, you too, share some of the blame.

Aman Allah'ım, sen de mi? - Oh my God, you too???

you wanted
İstediğin
you will not kill
seni öldürmeyeceğim
you win
sen kazandın
you wish
rüyanda görürsün
you wish
çok beklersin
you're telling me
bana söylüyorsun
you've fallen out of favour
pabucun dama atıldı
you've got to be kidding
Şaka mi olmak zorundasın
You rascal you
Seni gidi seni!/Ah seni seni! You scratch my back and k.dili. Al gülüm, ver gülüm./Sen bana yardım et, ben de sana ederim
that
bağlaç ki
his
onun

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

my
benim
it
o
this
{s} (çoğ. these) bu
that
bu kadar

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
that
Keşke

Keşke Tom daha iyi bir Fransızca konuşanı olabilse. - Tom wishes that he could be a better French speaker.

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

this
böylesine

Bu, çocuk yetiştirmek için böylesine harika bir yer olurdu. - This would be such a great place to raise kids.

Doktor böylesine acil bir durumla nasıl başa çıkacağını biliyordu. - The doctor knew how to cope with an emergency like this.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

her
kendine

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
onu

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

her
dişil onu
him
onu

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

that
diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you are welcome
ben teşekkür ederim
you are welcome
önemli değil
you bet
kesinlikle
you know
yani
his
zam onunki
my
ünl
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
hayret
my
vay be
something
falan

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
her
kendi

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
this
(Bilgisayar) belirtilen
what you see is what you get
(Bilgisayar) ne görürsen onu alırsın
you bet
(Konuşma Dili) tabii
you see
efendim
you see
yani
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
me
beni
me
mi
me
ben
Türkçe - Türkçe

you teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
The group of persons spoken, or written to, as an object

You are all supposed to do as I tell you.

The individual or group spoken or written to

Have you gentlemen come to see the lady who fell backwards off a bus?.

Anyone, one; an unspecified individual or group of individuals

You have to be at least 36 inches high to go on this ride.

The person spoken to or written to, as an object

You must do as I tell you.

The group of persons spoken to or written to, as a subject

You are all supposed to do as I tell you.

Used before epithets for emphasis

You idiot!.

The person spoken to or written to, as a subject

You must do as I tell you.

pron. being one especially
{p} second person
Whatever you choose to be
You is the second person pronoun. You can refer to one or more people and is used as the subject of a verb or the object of a verb or preposition
A speaker or writer uses you to refer to the person or people that they are talking or writing to. It is possible to use you before a noun to make it clear which group of people you are talking to. When I saw you across the room I knew I'd met you before You two seem very different to me I could always talk to you about anything in the world What is alternative health care? What can it do for you? What you kids need is more exercise
the one or ones being spoken to, as in: I guarantee that you will be satisfied or your money will be cheerfully refunded
is you, if you're thinking about copying or distributing this Package
Many states have Named insured and your spouse (if resident of same household)
The pronoun of the second person, in the nominative, dative, and objective case, indicating the person or persons addressed
The employer For a complete definition of "employer" see Safety and Health Core Rules, chapter 296-800 WAC
pron. pronoun which replaces the name of the person or persons being addressed (2nd person, singular and plural)
Named insured and your spouse (if resident of same household)
U SEE C PLEASE CALL ME PCM
In spoken English and informal written English, you is sometimes used to refer to people in general. Getting good results gives you confidence In those days you did what you were told
mush
ya
you all
Plural form of you or singular formal form of you

You all are driving that truck?.

you all
Alternative form of all of you. Plural form of you, including everyone being addressed

I'm glad you all came here today.

you and what army
Alternative form of you and whose army
you and whose army
You can't do all that on your own

I'm going to stop you from going out with that girl! - Yeah? You and whose army?.

you are welcome
you're welcome
you are what you eat
If you eat well, you will be well; but if you eat badly you will feel bad
you bet
Expresses support, agreement, certainty or emphasis

You bet they'll re-run such a successful show next season.

you bet
Certainly; you're welcome; a reply to thank you or to a request

Could you give me a hand?/You bet!.

you can lead a horse to water but you can't make him drink
You can show someone how to do something, but you can't make them do it
you can say that again
That is very true
you can talk
used when someone receives criticism for something by someone else who is guilty of the same thing
you can't always get what you want
It is not always possible to get what is wanted
you can't fight city hall
Nothing can be done to change the situation, because it is a governmental decision

I see they're going to build the airport after all. I suppose you can't fight city hall.

you can't get a quart into a pint pot
Expression said to indicate that what is being discussed is not possible

They've asked me to get to New York by five o'clock, but you can't get a quart into a pint pot!.

you can't judge a book by its cover
It is not possible to make reliable judgments about things or people by considering external appearances alone
you can't make a silk purse of a sow's ear
It is not possible to produce something refined, admirable, or valuable from something which is unrefined, unpleasant, or of little or no value
you can't make an omelette without breaking eggs
In order to achieve something, it is inevitable and necessary that something should be destroyed
you can't polish a turd
Something inherently bad cannot be improved
you can't run with the hare and hunt with the hounds
You can't have it both ways
you can't say fairer than that
That is good, reasonable, or fair; one cannot hope for a better decision or outcome
you can't teach an old dog new tricks
It is almost impossible to change people's habits or traits or mindset
you can't tell a book by its cover
Alternative form of you can't judge a book by its cover
you don't dip your pen in company ink
One should avoid romantic relationships in the workplace

It wasn't money that attracted his current wife, Madeleine Deininger, who started working for Ravenswood in 1985. . . . We had the policy that you don't dip your pen in company ink. We stayed good friends for a long time, Peterson says.

you don't dip your pen in the company inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the company's ink
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't need a weatherman to know which way the wind blows
You don't need an expert to tell you what you already know
you don't say
really?; no kidding!; is that so?

Hey, guess what? There's a country called Brazil! You don't say..

you get more with a kind word and a gun than you do with a kind word alone
It is advantageous not to rely solely on being nice
you get that
That's a normal occurence; that's typical

I tried driving into the city this morning during peak hour and it was so crowded. ― Yeah, you get that.

you get what you pay for
In commercial transactions, the quality of goods and services increases as the prices increase, i.e., the more one pays, the better the merchandise

Though it may sound unapologetically capitalistic to say so—there are times when even a certain crass Americanism has the ring of authority: you get what you pay for.

you go, girl
A feminist expression of encouragement
you guys
Plural of you

Hey you guys!.

you had to be there
Used to indicate to the interlocutor that the situation being talked about could only be properly understood if that person had been present

What he did was so hilarious, the way he was dancing... well, you had to be there.

you have the advantage of me
You know my name, but I do not know yours; what is it, please?; you know me but I do not know you
you kiss your mother with that mouth
Used to indicate that the other person's speech has become too obscene or vulgar

You kiss your mother with that mouth? mocked the man-who-was-ten. Matthew replied, No, but I kiss yours!.

you know
Expression signifying a pause or hesitation

I don’t usually get nervous in games and, you know, taking free kicks and penalties but that’s the first time I’ve been that nervous in, in a game, where I have to, I’m in a situation where I’m, you know... - BBC Interview with David Beckham.

you know
Expression used to imply meaning, rather than say it, such as when a person is embarrassed to say a word

Person 1: I heard you want to do that thing with me. Person 2: Do what? Person 1: You know... umm... Person 2: Oh do you mean sex? Person 1: Yeah.. that..

you know it
Indicates agreement, approval, encouragement

Man, I wonder if David found out. Is that why they divorced? You know it..

you know what
A phrase used to get someone's attention before announcing something

Well, you know what, he's got a cloud over him. You have to live with who you are and make your peace with your maker about what you really are.

you know what they say
Used to introduce, or alluding to, an apt adage

You know what they say about men with big feet, don't ya? A man in back smirked at me. I really didn't know what to say. I had heard the saying about men with big feet were supposed to be well hung, but I had no idea what would happen if I said something.

you knows it
You're right; I wholeheartedly agree with your statement

You knows it, bra!.

you knows it
Indicates agreement, approval, encouragement

We welcome you, you knows it. Didn't even need to ask, but it fine all right you did..

you learn something new every day
Uttered after acquiring new knowledge
you made your bed, now sleep in it
A moralizing rejection said to someone looking for an easy out, especially of a situation they put themselves into
you make the bed you lie in
A person's circumstances are normally the result of their own actions
you name it
Used after a short list to show that further examples are unnecessary; all kinds of things

There were ducks, geese, swans, you name it on the lake.

you need a bath
You need to take a bath
you never know
Used to speculate about a slight possibility

They are only running times in the 13.20s, but next year he could run 13.25 and you never know, he may end up running 13.1 quite easily.

you never know what you've got till it's gone
Good friends and acquaintances shouldn't be taken for granted
you pays your money and you takes your choice
Each person should make their own decisions

You can get there by bus, or train, or taxi. Whatever. You pays your money and you takes your choice.

you people
Members of a particular group, collectively

That is the type of thing you people would say.

you people
any outsiders of a clique
you scratch my back and I'll scratch yours
If you do me a favor then I will do you a favor; quid pro quo
you shouldn't have
Used to express gratitude at unnecessary generosity, especially when receiving a gift

What a lovely vase! You shouldn't have!.

you snooze you lose
If you are not alert and attentive, you will not be successful
you welcome
Eye dialect spelling of you're welcome
you what
An intensified version of what or huh
you win
Used to express resignation. To concede defeat even though one is not convinced of the opposing arguments

Ok. You win. I can't spend all day arguing over such a small detail. I've got much more important things to do.

you wish
Used to express the speaker's skepticism about a preceding statement concerning some desired or assumed state of affairs

They can't bench me. I'm the best shooter on the team. / You wish!.

you'd
You had
you'd
You would
you'd
You should
you'd've
you would have; you’d have, you would’ve; you woulda

If you had been there, you'd've laughed your head off.

you'll
you shall
you'll
you will
you'll've
You will have

If you never do another thing you'll've done more than any architect I know.

you'ns
Contraction of you ones
you'ns
You, you all
you're
you are

You're smarter than I am.

you're never too old to learn
It is possible to learn new things, at any age; (implying) follow your desires and dreams
you're on
Used to indicate acceptance by the speaker of a proposal or challenge, especially a competitive one

Let's play a game of chess. ― You're on!.

you're right
Indicates that what the interlocutor said/says is correct
you're telling me
Used to indicate that the speaker was in agreement with the preceding statement before it was made
you're welcome
Used to acknowledge thanks; you are welcome; ritual reply to “thank you”
you's
Contraction of you is

AAVE, also youse) You's a damn fool!.

you'se
Eye dialect spelling of you is; Second-person singular present indicative of to be; Second-person plural present indicative of to be
you've
you have
you've got to crack a few eggs to make an omelette
In order to achieve something, it is inevitable and necessary that something should be destroyed
you've got to laugh
Used when somebody sees the funny side to a tough situation, to remind not to take things so seriously

The army teaches you to rely on yourself. It teaches you a whole lot of crap, like that some of those guys are real arseholes, and wouldn't stand a chance in the outside world. But you've got to laugh at that, man. It doesn't matter. It teaches you not to give a damn about anything, that nothing really matters.

you've made your bed, now lie in it
You must accept the consequences of your actions
you'ven't
you have not
you-know-what
Something whose name one does not want to mention, but which is known to the person to whom one is speaking
you-know-who
Person or entity whose name one does not want to mention but which is known to the person to whom one is speaking

And 'St—'st—'st and What's-his-name, and also You-know-who / The task of filling up the blanks I'd rather leave to you.

you-uns
You (as subject or object)

Guthrie turned upon him a face aglow with gratification. ‘That's what makes me like you-uns, stranger,’ he said, cordially.

your mission, should you choose to accept it
Your mission or task; what you must do

We recently heard about a particularly daring espionage coup. Your mission, should you choose to accept it, is to listen to our panelists as they describe a tactic that even Matt Helm had never thought of.

you left me at the altar
someone is rejected or his/her hopes are not fulfilled
you left me at the altar
If someone told me "you left me at the altar", they were accusing me of not showing up at the wedding when I had promised to marry them. "The altar" is the church altar that the man and wife stand in front of during the wedding ceremony
You can catch more flies with honey than with vinegar
(Atasözü) You can win people to your side more easily by gentle persuasion and flattery than by hostile confrontation
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) you can give someone the opportunity to do something, but you cannot force them to do it
you betcha
That is correct! Right! You got it! "When I asked, "Are you coming?", she said, "You betcha.""
you can say that again
Used to show that you completely agree with what someone has said
you snooze you lose
(Atasözü) If you are not alert you will lose an opportunity, seize the opportunity. "Store clerks sometimes charge too much for a product. If you snooze, you lose."
you'ns
(US, regional, North, North East) Contraction of you ones
you are what you eat
concept that to be fit and healthy you must eat good nutritious food
you can't always get what you want
one must make a distinction between what one desires and what one already has
you don't know what you are saying
you're talking trash, you're talking foolishly, your words are highly illogical
I have to love you and leave you
Used as an affectionate way of saying goodbye
I'll see you and raise you
Used to accept a bet, and at the same time raise the stakes

I'll see your $20 and raise you $200.

I'll see you and raise you
More generally, used when someone produces or reveals something. One says this to announce they will answer by producing or revealing something of their own

I'll see your gigabyte and raise you a terabyte.

ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
as you sow, so shall you reap
The personal consequences of one's actions are in proportion to the good or bad intentions towards others
give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed h
It is more worthwhile to teach someone to do something, than to do something for them
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

if you lie with dogs you will get fleas
It is important whom to choose as one's closest acquanitances
it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it's not what you know but who you know
For success, and especially to obtain employment, one's knowledge and skills are less useful and less important than one's network of personal contacts

It's not what you know but who you know, Shelby said, as she rummaged through a bag to find the business card he'd handed her.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

once you go black, you never go back
An expression assuming that once a person of another race gets in a sexual relationship with a black person they won't return to their own race
one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
significant other
s.o.
someone
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
indeed

That it is.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
That thing

That was an interesting example.

that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

the fucking you get isn't worth the fucking you get
The sexual satisfactions that one receives from a spouse or romantic partner are not sufficient to compensate for the significant periods of bad faith and unpleasant treatment which such relationships routinely involve

I can't believe a little pussy got me into dis mess. Shit happens, Service said. Sometimes the fucking you get isn't worth the fucking you get..

the fucking you get isn't worth the fucking you take
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the fucking you get isn't worth the fucking you're going to get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you take
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you're going to get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
their
Belonging to them

This is probably their cat.

their
Belonging to someone of unknown gender
them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

them
Third person singular pronoun of indeterminate or irrelevant gender

If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant, nd hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded; nd it be told thee, and thou hast heard of it, and enquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel: hen shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.

them
those

Them kids need to grow up.

this
The (thing) here

This classroom is where I learned to read and write.

this
A known (thing)

I met this woman the other day who's allergic to wheat. I didn't even know that was possible!.

what you see is what you get
The image corresponds to the reality

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

what you see is what you get
The screen image resembles the printed output
what-you-see-is-what-you-get
Maintaining close correspondence between screen image and printed image
what-you-see-is-what-you-get
Alternative spelling of what you see is what you get
wherever you go, there you are
An admonition that one cannot run from one's problems indefinitely
who are you and what have you done with someone
Said to express surprise due to a perceived drastic change of behaviour of a person
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
them
In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
Türkçe - İngilizce

you teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

his
{i} feel

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

her
whoever

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
malumunuz As you know ....; Of course you know that ....; ... is something you a
(...)
sıhhatler olsun! I hope it does you good!/I hope you enjoy it!
(said to someone who has just had a bath, haircut, or shave)
teveccühünüz efendim. You're very kind./That's very kind of you./You flatter me
(said after receiving a compliment)
us
{i} senses
you are
{k} you're
you have
{k} you've
zahmet olmazsa if it doesn't put you out .../if it doesn't put you
to any trouble .../if it doesn't inconvenience you
you