for

listen to the pronunciation of for
İngilizce - Türkçe
{e} için

Geç kaldığım için üzgünüm. - Sorry for being late.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

{e} -e karşı. bağ. çünkü, zira
çünkü

Jim kızgın çünkü sinema randevusu gerçekleşmedi ve yağmurda onu bekleyerek bir saat geçirdi. - Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.

Çünkü dün uzun bir süre çalıştım. - Because I studied for a long time yesterday.

{i} için+t
-dır
doğru

O, iş için doğru kişidir. - He is the proper person for the job.

Biz, onun bu iş için doğru adam olduğunu keşfettik. - We've found him to be the right man for the job.

-den beri
dolayı

Okula yakın yaşadığımdan dolayı,öğle yemeği için eve geliyorum. - Because I live near the school, I come home for lunch.

Claude; sınıfımda klorofil dolayısıyla yeşil tenli olan ototrofik bir çocuk, ayın ormanlaşmasını hayal ediyor. - Claude, an autotropic boy in my class whose skin is green due to chlorophyll, dreams of foresting the moon.

tıpkı

Bu giysinin içinde tıpkı bir sporcu gibi görünüyorum fakat gerçek şu ki hiç spor yapmam. - I look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.

taraftar olmak
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

amacıyla

O müzik eğitimi amacıyla İtalya'ya gitti. - He went to Italy for the purpose of studying music.

O, resim eğitimi amacıyla Paris'e gitmeye karar verdi. - He decided to go to Paris for the purpose of studying painting.

(Bilgisayar) bu öğe için
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

ol
(Bilgisayar) süre

Bir aydan kısa bir süredir Çin'de bulunuyorum. - I've been in China for less than a month.

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

-e karşı
-dir
dir

Dirsek kol ve önkol arasında eklemdir. - The elbow is the joint between the arm and forearm.

Birlik, düşmanın saldırılarına karşı cesurca direndi. - The force held out bravely against their enemy's attacks.

-e rağmen
-e
dünyada

Tüm dünyada insanlar barış için endişeli. - People all over the world are anxious for peace.

Su olmasaydı, dünyada hayat olmazdı. - If it were not for water, there would be no life on the earth.

yönünden
(Osmanlıca) sari
niyetine
zaman süresince
-e göre
olarak

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

özlemek
beri

Tom Mary ile çalışmaya başladığından beri üç yıl oldu. - It's been three years since Tom started working for Mary.

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

sevmek

Tom uzun süredir Mary'yi sevmektedir. - Tom has loved Mary for a long time.

Sevmek ve sevilmek, bunlar mutluluğun büyük biçimleridir. - To love and to be loved, these are the biggest forms of happiness.

yönelik olarak
-e uygun
(bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
karşılığında

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

yüzünden

Bir haftadır grip yüzünden yataktayım. - I've been laid up with flu for the last week.

Onu, hataları yüzünden daha az sevmiyorum. - I do not love him the less for his faults.

şerefine
zarfında
-den dolayı
nedeniyle

Aramızda kalsın, o rüşvet nedeniyle görevden alındı ​​. - Between ourselves, he was dismissed for bribery.

Bizim tren deprem nedeniyle beş saat süreyle durdu. - Our train stopped for five hours owing to the earthquake.

-e elverişli
zira

Beni affedin, zira ben günah işledim. - Forgive me, for I have sinned.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

yerine

Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum. - With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position.

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

uğruna

Yaşlı insanlar, uğruna yaşayacak bir şeye ihtiyaç duyar. - Old people need something to live for.

Onun şimdi uğruna yaşamak için hiçbir şeyi yok. - Now he has nothing to live for.

{e} karşı

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

{e} uygun

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

{e} yönünde
adına

Pele, birçok önemli maçta Brezilyalı takımlar adına oynadı. - Pele played for the Brazilian teams in many important matches.

O, onun adına konuştu. - She spoke up for him.

namına
rağmen

Hatalarına rağmen onu daha çok seviyorum. - I like him the better for his faults.

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

for için
{e} göre

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur. - His niece is attractive and mature for her age.

{e} sebebiyle

Sonuçta, o şiddet suçu sebebiyle beş yıl hapis yatmıştı. - Eventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.

Son zamanlardaki olaylar sebebiyle, kendimi işime vermem tamamen imkansız. - Due to recent events, it is completely impossible for me to focus on my work.

conj. dolayı
{e} yarayan
for instance
örneğin

Örneğin benim yerimde olsaydın ne yapardın? - For instance, what would you have done if you were in my place?

Örneğin Orta Doğu'nun Orta Amerika'dan daha önemli olduğunu sana düşündürten şey ne? - What makes you think the Middle East is more important than Mesoamerica, for instance?

for now
şimdilik

Şimdilik bu kadar yeterli. - That's enough for now.

O şimdilik yeterli olacaktır. - That will be enough for now.

for rent
kiralık

Kiralık bir oda arıyorum. - I'm looking for a room for rent.

Park Caddesinde sahip olduğun o kiralık eve ilgi duyuyorum. - I'm interested in that house you've got for rent on Park Street.

for this reason
bundan dolayı
for sure
elbette

Elbette orada olacağım. - I'll be there for sure.

Onu elbette bilmiyoruz. - We don't know that for sure.

for this reason
bu sebepten dolayı
for example
mesela

Mesela, İngilizceyi seviyor musun? - For example, do you like English?

Mesela, bu bir kalem. - For example, this is a pen.

for example
meselâ

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

Mesela, bu bir aşk şarkısı. - For example, this is a love song.

for this reason
bu nedenle

Bu nedenle seninle aynı düşüncede değilim. - For this reason I cannot agree with you.

Bu nedenle, seninle gidemem. - For this reason, I cannot go with you.

for example
örneğin

Profesyonel çevirmenler çoğunlukla sadece tek bir alanda uzmanlaşırlar, örneğin hukuk ve tıp. - Professional translators quite often specialize in just one field, for example law or medicine.

Japonya güzel şehirlerle doludur. Kyoto ve Nara, örneğin. - Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for example.

for this reason
bu sebepten
for this reason
bu yüzden

O bu yüzden okulu bıraktı. - It is for this reason that he left school.

for fun
zevk için

Sadece zevk için okula gelmeyin. - Don't come to school just for fun.

Tom zevk için tartışan insan türüdür. - Tom is the kind of guy that argues for fun.

for a while
bir süre

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

O, bir süre orada durdu. - He stood there for a while.

for ever
her zaman

Tom her zaman beni her şey için suçluyor. - Tom always blames me for everything.

Tom her zaman Mary'yi her şey için suçluyor. - Tom always blames Mary for everything.

for instance
meselâ

Bir Fransız, mesela, bir Rus şakasına gülmekte zorlanır. - A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.

for us
bizim için
be for
taraftar olmak
for ages
epeydir
for ages
uzun zamandır

Uzun zamandır bunu bekliyoruz. - We've been waiting for this for ages.

Seni uzun zamandır görmedim. Seni en son ne zaman gördüğümü hatırlıyor musun? - I haven't seen you for ages. Do you remember when I saw you last?

for ages
senelerce
for all
rağmen

Bütün servetine rağmen o mutlu değildir. - For all his riches he is not happy.

Sam, yaptığı tüm hatalarına rağmen hâlâ çok sevimli bir kişidir. - For all his faults, Sam is still a very likable person.

for ever
sonsuza dek

Sami'nin hayatı sonsuza dek değişti. - Sami's life was for ever changed.

Sami'nin yaşamı sonsuza dek değişti. - Sami's life was changed for ever.

for ever
ebedi olarak
for sale
satılık

Bu kitap satılık değil. - This book is not for sale.

Tom satılık saksafonunun tanıtımını yaptı. - Tom advertised his saxophone for sale.

for sure
kati olarak

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

for sure
tabii ki
for the moment
şimdilik

Burada şimdilik güvendeyiz. - We're safe here for the moment.

Şimdilik sakinleşiyor. - She is being quiet for the moment.

for a while
kısa bir süre

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

for a while
kısa süreliğine
for a while
bir süredir

Bir süredir seni görmedim. - I haven't seen you for a while.

Erkek kardeşi bir süredir kayıp. - His brother has been missing for a while now.

for all
(Bilgisayar) her

O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için. - That dispute has been settled once and for all.

O, herkes için eşitliğin lehindeydi. - He was in favor of equality for all.

for ever
daima
for ever
ilelebet
for ever
sonsuza kadar

Sami'nin yaşamı sonsuza kadar değişiyordu. - Sami's life changed for ever.

Ya sonsuza kadar devam ederse? - What if it continued for ever?

for example
örnek olarak

Bazı Almanca kelimelerin telaffuz edilmesi İngilizce konuşan biri için son derece zordur. Örnek olarak: Streichholzschächtelchen. - Some German words are extremely difficult for an English speaker to pronounce, for example Streichholzschächtelchen.

for fun
alay için
for good
temelli olarak

Japonya'dan temelli olarak ayrılmıyorsun, değil mi? - You aren't leaving Japan for good, are you?

Mağaza tasfiye edildi. O temelli olarak kapalı. - The store has been liquidated. It's closed for good.

for good
sürekli olarak

Dükkân sürekli olarak kapandı. - The store closed down for good.

O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor. - He says he is leaving the country for good.

for good
sonsuz

O sonsuza dek Japonya'ya terk etti. - He left Japan for good.

Bu olayı sonsuza kadar hatırlayacağım. - I'll remember this incident for good.

for good
kesinlikle
for good
resmen
for instance
örnek vermek gerekirse
for instance
örnek verecek olursak
for instance
örnek vermemiz gerekirse
for life
bir ömür boyu
for me
bana
for me
bana gelince
for now
şu an için

Bu şu an için işe yarar. - This will do for now.

for once
bir kereliğine

Bir kereliğine Tom'a katılıyorum. - For once, I agree with Tom.

for one
bilhassa
for one
özellikle

Ben özellikle bu tür resimleri sevmiyorum. - I, for one, don't like pictures like this.

for one thing
evvela

Evvela hiç param yok ve ikinci olarak hiç boş vaktim yok. - For one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.

for one thing
önce

Öncelikle, hiç param yok. ikinci olarak, zamanım yok. - For one thing, I don't have any money. For another, I don't have the time.

Öncelikle o tembeldir, diğer taraftan içki içer. - For one thing he is lazy, for another he drinks.

for over
den fazla
for so long
uzun süredir

Uzun süredir bunu bekliyorum. - I've been waiting for this for so long.

for some time
bir müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

for sure
hiç şüphen olmasın
for sure
kesin

Tom Mary'nin kaç kez Boston'da bulunduğunu kesin olarak söyleyemez. - Tom can't say for sure how many times Mary has been to Boston.

Tom bu yaz kesinlikle Boston'u ziyaret edecek. - Tom will visit Boston this summer for sure.

for the present
şu anda
for this
bunun için

Bunun için onu ne kadar övsek azdır. - We cannot praise him highly enough for this.

Bunun için çok yaşlanıyorum - I'm getting too old for this.

for us
açımızdan
for us
bizim açımızdan
for you
sana

Senin hataların bile sana olan saygımı azaltmaz ve arkadaşlıkta önemli olan budur. - Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.

Sana olan aşkım sana her şeyi söylememe izin vermeyecek. Bazı şeyler söylenmemiş olarak bırakılsa iyi olur. - My love for you won't let me tell you everything. Some things are better left unsaid.

for you
size

İyiliğiniz için size minnettarım. - I am grateful to you for your kindness.

Yardımınız için size çok minnettarım. - I'm very grateful to you for your help.

for you
senin adına
for you
senin için

Patates cipsi senin için iyi değildir. - Potato chips are not good for you.

İşte senin için bir mektup. - Here is a letter for you.

to be for
taraftar olmak
for ages
yüzyıllardır
for ages
uzun bir zaman
for all
-e karşın
for all
-e rağmen
for free
bedava

Sana bunu bedava vereceğim. - I'll give it to you for free.

Sana bunu bedava veriyorum. - I'm giving it to you for free.

for fun
zevk olsun diye
for fun
gırgırına
for good
tümüyle
for good
temelli

Japonya'dan temelli olarak ayrılmıyorsun, değil mi? - You aren't leaving Japan for good, are you?

Mağaza tasfiye edildi. O temelli olarak kapalı. - The store has been liquidated. It's closed for good.

for instance
mesela

Bir Fransız, mesela, bir Rus şakasına gülmekte zorlanır. - A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.

for short
kısaca

Benim adım Robert, bu nedenle bana kısaca Bob derler. - My name is Robert, so they call me Bob for short.

Oyun tasarımının en önemli bölümlerinden biri de kısaca grafik kullanıcı arayüzü veya GUI'dir. - One of the most important parts of game design is the graphical user interface, or GUI for short.

for some time
bir süre için

Peter bir süre için yeni bir daire bulmak için çalışıyor. - Peter has been trying to find a new apartment for some time.

Ben bir süre için izin istedim. - I asked for some time off.

for sure
kesinlikle öyle
for sure
mutlaka
for the present
şimdilik

Meseleyi şimdilik olduğu gibi bırakalım. - Let's leave the matter as it is for the present.

for to
den e
for all
Herkes için

O, herkes için eşitliğin lehindeydi. - He was in favor of equality for all.

O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için. - That dispute has been settled once and for all.

for free
Ücretsiz, bedava
for fun
Eğlence için

O sadece eğlence için periyodik tabloyu ezberledi. - He learnt the periodic table by heart just for fun.

Tom onu sadece eğlence için yaptı. - Tom did it just for fun.

for him
Onun için

Bay White onun için mahkemeye çıktı. - Mr White appeared for him in court.

Onun için ne kadar ödedin? - How much did you pay for him?

for long
Uzun süre, uzun süreliğine
for me
Benim için

Bu benim için çok zordu. - This is too difficult for me.

Bu benim için çok zordu. - It was too difficult for me.

for more
Daha fazlası için
for most
için en
for once
bir kere

Bir kereliğine Tom'a katılıyorum. - For once, I agree with Tom.

Bir kerelik hatalı olduğunuzu umalım. - Let's hope you're wrong for once.

for once
bir kere, bir keresinde, bir defasında
for one
Özellikle, bilhassa, en başta
for sale
(deyim) (Mecaz) Kendini satmak/beğendirmek için giyinip kuşanmış, albenili olmuş
for some time
Bir süreliğine
for sure
Kesin: "That's for süre! - Orası kesin!"
for the
ise for
for this purpose
bu amaçla
for what
Ne için, niçin
for why
için neden
for a while
bir süre için

Ben bir süre için tekrar dişçiye gitmek zorunda kalmamalıyım. - I shouldn't have to go to the dentist again for a while.

Bir süre için gitmiş olabilirim. - I might be gone for a while.

for ages
uzun bir zaman, senelerce, çoktan beri
for all
(deyim) for all + noun ragmen
for all
kadarıyla
for all
göre

Tom bütün bilgimize göre ölü olabilir. - Tom might be dead for all we know.

Hepiniz için önemli bir görevim var. - I have an important mission for all of you.

for all
kalırsa
for all
karşın

Bütün servetine karşın, o çok mutlu değildir. - For all his wealth, he is not very happy.

Sözde psişik güçlerine karşın kendi ölümünü tahmin edemedi. - For all his supposed psychic powers, he could not predict his own death.

for ever
ebediyen
for free
{k} bedava, parasız
for fun
(deyim) saka icin
for fun
şaka olarak
for fun
şakadan
for good
geri dönmemek üzere

Jane, geri dönmemek üzere Japonya'yı terk etti mi? - Has Jane left Japan for good?

Onlar geri dönmemek üzere Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamaya karar verdi. - She has decided to live in the United States for good.

for good
sonsuza dek

O sonsuza dek Japonya'ya terk etti. - He left Japan for good.

for good
(deyim) surekli olarak ,sonsuz
for life
müebbet
for life
ömür boyu

Tom'a bir devlet cezaevinde ömür boyu hapis cezası verildi. - Tom was imprisoned for life at a state penitentiary.

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

for life
yaşam boyu

Bazı şirketler işçilerine yaşam boyu bir iş garanti ediyor. - Some companies guarantee their workers a job for life.

for life
kaydıhayatla/ şartıyla as long as one lives
for once
bir kez

Hayatımda bir kez, doğru bir şey yapmak istiyorum. - For once in my life, I'd like to do something right.

Neden bir kez olsun kibar olamıyorsun? - Why can't you be nice for once?

for once
bu sefer

Bir katır kadar inatçısın! Bu sefer onun haklı olduğunu kabul et. - You are as stubborn as a mule! For once, accept that she is right.

for once
bir kerelik

Bir kerelik hatalı olduğunuzu umalım. - Let's hope you're wrong for once.

for one thing
(deyim) bir kere ,once
for short
(deyim) kısaltma olarak
for sure
kesin: That's for sure! Orası kesin!
for the present
şu an için
for the record
(Kanun) dava kaydı için
for the record
(Kanun) tutanaklar için
for the record
(deyim) dikkat edilsin
for this
buna gelince as
for this reason
buna binaen so, hence
for what
(isim)ye
for what
neye
İngilizce - İngilizce
Fellowship of Reconciliation, any of a number of religious nonviolent organizations, particularly in English-speaking countries
Field Of Research
frame of reference
IATA airport code for Pinto Martins International Airport in Fortaleza, Ceará, Brazil
To obtain

What did he ask you for?.

Because of

UK He looks better for having lost weight.

Because of these trees, he can't see the forest. - He can't see the forest for the trees.

My nephew was excused because of his youth. - Because my nephew was still young, he was forgiven.

Used to introduce a small clause

All I want is for you to be happy. (=All I want is that you be happy.).

In the direction of: marks a point one is going toward

He was headed for the door when he remembered.

On behalf of

I will stand in for him.

because

He lost his job, for he got into trouble.

He was nervous because he was leaving for the United States the next morning. - He was nervous because he was leaving for America the next morning.

She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

Used to construe various verbs

I'm looking for my friend.

Despite, in spite of

Mr. Joseph Blenkinshaw was perhaps not worth quite so much as was reported; but for all that he was a very wealthy man.

{p} because of, conducive to, in hope of, in place of, in favor of, on this account
maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
You use for when you make a statement about something in order to say how it affects or relates to someone, or what their attitude to it is. What matters for most scientists is money and facilities For her, books were as necessary to life as bread It would be excellent experience for him to travel a little
Runs a specified command for each file in a set of files
If you leave for a particular place or if you take a bus, train, plane, or boat for a place, you are going there. They would be leaving for Rio early the next morning
If it is for you to do something, it is your responsibility or right to do it. I wish you would come back to Washington with us, but that's for you to decide It is not for me to arrange such matters
Indicating that in the character of or as being which anything is regarded or treated; to be, or as being
A JavaTM programming language keyword used to declare a repetition construct Syntax: for ( int i = 0; i < MAX_VALUE; i++){ } "for" loops are most often used in count controlled situations "while" loops are more often used with sentinel controls
Frame of Reference It is not uncommon for different empires to see their universe or world through a different point of view
·ti·tude noun Strength of mind that allows one to endure pain or adversity with courage
prep: before, in front of, in the presence of, because of, in preference to; for, because 21, 93, 99, 111, 112, 113, 146
If you feel a particular emotion for someone, you feel it on their behalf. This is the best thing you've ever done -- I am so happy for you! He felt a great sadness for this little girl
Indicating that on place of or instead of which anything acts or serves, or that to which a substitute, an equivalent, a compensation, or the like, is offered or made; instead of, or place of
One who takes, or that which is said on, the affrimative side; that which is said in favor of some one or something; the antithesis of against, and commonly used in connection with it
You use expressions such as for the first time and for the last time when you are talking about how often something has happened before. He was married for the second time, this time to a Belgian For the first time in my career, I was failing
You use for when you say that an aspect of something or someone is surprising in relation to other aspects of them. He was tall for an eight-year-old He had too much money for a young man
conj. because, on account of, due to the fact that
Directed at, intended to belong to
If you work or do a job for someone, you are employed by them. I knew he worked for a security firm Have you had any experience writing for radio? a buyer for one of the largest chain stores in the south
For is used in conditional sentences, in expressions such as `if not for' and `were it not for', to introduce the only thing which prevents the main part of the sentence from being true. If not for John, Brian wouldn't have learned the truth The earth would be a frozen ball if it were not for the radiant heat of the sun She might have forgotten her completely had it not been for recurrent nightmares
Indicating that in favor of which, or in promoting which, anything is, or is done; hence, in behalf of; in favor of; on the side of; opposed to against
for that, because
If you are for something, you agree with it or support it. Are you for or against public transport? I'm for a government that the people respect and that respects the people against
Towards
If you feel a particular emotion for someone or something, they are the object of that emotion, and you feel it when you think about them. John, I'm sorry for Steve, but I think you've made the right decisions Mack felt a pitiless contempt for her
If you say that you are for a particular activity, you mean that this is what you want or intend to do. Right, who's for a toasted sandwich then? `What'll it be?' Paul said. --- `I'm for halibut.'
*see Free on Rail (TradStat Definitions: Terms of Delivery)
In the context of the Act's exclusions, "for" means on behalf of someone else, and is comparable to the word "by " That is, a record "created by or for" a person is a record created by that person or by a person acting on his or her behalf The fact that one person is acting for another must be evident in the record itself or in some other way
If you say that you are all for doing something, you agree or strongly believe that it should be done, but you are also often suggesting that other people disagree with you or that there are practical difficulties. He is all for players earning what they can while they are in the game I was all for it, but Wolfe said no
prep [in order to/for the benefit of (This gift is ~ you )] untuk
A prefix to verbs, having usually the force of a negative or privative
For is the preposition that is used after some nouns, adjectives, or verbs in order to introduce more information or to indicate what a quality, thing, or action relates to. Reduced-calorie cheese is a great substitute for cream cheese Car park owners should be legally responsible for protecting vehicles Be prepared for both warm and cool weather Make sure you have ample time to prepare for the new day ahead
1) the time of -- " lasted for 443 hours " (230) 2) as one -- "For example, if you want " (230)
Indicating the remoter and indirect object of an act; the end or final cause with reference to which anything is, acts, serves, or is done
If something is for someone, they are intended to have it or benefit from it. Isn't that enough for you? I have some free advice for you. a table for two Your mother is only trying to make things easier for you What have you got for me this morning, Patrick? He wanted all the running of the business for himself
Over a period of time
If you are in for it or, in British English, if you are for it, you are likely to get into trouble because of something you have done
It often implies also loss, detriment, or destruction, and sometimes it is intensive, meaning utterly, quite thoroughly, as in forbathe
You use for when you state or explain the purpose of an object, action, or activity. drug users who use unsterile equipment for injections of drugs The knife for cutting sausage was sitting in the sink. economic aid for the future reconstruction of the country
If someone does something for you, they do it so that you do not have to do it. If your pharmacy doesn't stock the product you want, have them order it for you He picked the bracelet up for me
for WEAK STRONG In addition to the uses shown below, for is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to introduce extra information, and in phrasal verbs such as `account for' and `make up for'. It is also used with some verbs that have two objects in order to introduce the second object
You use for to say how long something lasts or continues. The toaster remained on for more than an hour For a few minutes she sat on her bed watching the clock They talked for a bit
To be named for someone means to be given the same name as them. The Brady Bill is named for former White House Press Secretary James Brady
De'english | adronato
(Internal) FOR %%(variable) IN (set) DO (command) or (for interactive processing) FOR %(variable) IN (set) DO (command) Performs repeated execution of commands (for both batch processing and interactive processing)
File Owning Region A term associated with a CICS region which is a single point of access to CICS files on behalf of other CICS CICS systems
You use for with `every' when you are stating a ratio, to introduce one of the things in the ratio. For every farm job that is lost, two or three other jobs in the area are put at risk Where there had been one divorce for every 100 marriages before the war, now there were five
If something is planned for a particular time, it is planned to happen then. the Welsh Boat Show, planned for July 30 -- August 1 Marks & Spencer will be unveiling its latest fashions for autumn and winter
You can use for in expressions such as pound for pound or mile for mile when you are making comparisons between the values or qualities of different things. the Antarctic, mile for mile one of the planet's most lifeless areas He insists any tax cut be matched dollar-for-dollar with cuts in spending
You use for after nouns expressing reason or cause. He's soon to make a speech in parliament explaining his reasons for going The county hospital could find no physical cause for Sumner's problems He has now been formally given the grounds for his arrest
You use for after words such as `time', `space', `money', or `energy' when you say how much there is or whether there is enough of it in order to be able to do or use a particular thing. Many new trains have space for wheelchair users It would take three to six hours for a round trip Chris couldn't even raise the energy for a smile
prep , conj for; because of [OE for]
{e} to; in order to; in favor of; about, regarding; because; during, during the span of; in consideration of; on behalf of
nIII: worship, veneration
as for: see as but for: see but for all: see all. free on rail
for can start a sentence only as a preposition, not as a conjunction
After some adjective, noun, and verb phrases, you use for to introduce the subject of the action indicated by the following infinitive verb. It might be possible for a single woman to be accepted as a foster parent I had made arrangements for my affairs to be dealt with by one of my children He held out his glass for an old waiter to refill
Since; because; introducing a reason of something before advanced, a cause, motive, explanation, justification, or the like, of an action related or a statement made
for all
In spite of, despite

For all his protests, he was forced to have a bath.

for ever
forever
for example
As an example

Many types of cheese exist, for example Gouda and Cheddar.

for free
Without effort; as a useful side-effect of something that was to be done anyway

When they fixed that one bug, we got this new software feature for free.

for free
Without paying

We got all our food for free, it was included in the contract.

for good
Forever; permanently

A bad haircut is no fun, but at least you're not stuck with it for good, only until it grows out.

for instance
As an example
for now
at the moment; until later

That's enough for now, we can continue our conversation tomorrow.

for once
For the first time, after many instances to the contrary; in a rare exception to the rule; as an exception to the usual

For once in her life she was surprised out of her reserve; she caught her girl in her arms and crushed her and her flowers against her heart, kissing the bright hair and sweet face warmly.

for one
As the first in a number of examples

I don't like this carpet - for one, it doesn't suit our lounge room at all and it's also much too expensive.

for one
As one person among other people who may not hold the same opinion

I know you may not agree but I, for one, think we should get rid of this unfair piece of legislation.

for one thing
Used to introduce the first item in a possible sequence
for rent
Being offered for renting
for sale
Being offered for purchase

Is this ladder for sale? - No, it is used to reach the products on the upper shelves.

for short
As an abbreviated form

This is Ricardo, or Ricki for short.

for sure
definitely, positively, without doubt

Did you enjoy the concert? -- For sure.

for that
Because
for the present
for now
for the record
For the purpose of being recorded, especially when already known

Now, just for the record, you have served time for drug dealing, haven't you?.

for to
in order to
for sure
not open to doubt; "she wanted to go; that was for sure
for sure
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
for sure
not open to doubt; "she wanted to go; that was for sure"
for sure
without a doubt, definitely; certainly
for ages
for a very long time, for a long period of time
for instance
for example, e.g
for example
a load consisting of bags of free flowing material such as rice will result in more stress than an equivalent load made up of large carton boxes
for example
I have a product that I want to sell at $2 00 per unit, without many contacts I might enlist a Broker to promote my $2 item and hopefully have Him/Her arrange all of the details of the sale The Broker would market my product through various venues such as his companies website He would then mark my $2 item up to $3; that doesn't sound like much, but if I have 4-5,000 of this item that would represent $4,000-$5,000 dollars in his pocket for moving my inventory
for one
1. as a particular one of several possibilities; "I for one feel very grateful"; "her mother for one was worried"
for one thing
As one or an additional point to be noted
For Sale
fs
For example
take
For free
pro bono
be for
be on someone's side, defend someone
for a while
for some time, during a certain period of time
for a while
for a short time; "sit down and stay awhile"; "they settled awhile in Virginia before moving West"; "the baby was quiet for a while"
for ever
eternally, endlessly, for always, at all times
for example
for instance, e.g
for example
as an example; "take ribbon snakes, for example
for example
If the following was the opening paragraph tag for a paragraph with centered text <p align="center"> then this would be the closing tag: </p> (Closing tags do NOT have attributes or values)
for example
as an example; "take ribbon snakes, for example"
for free
without payment; "I'll give you this gratis"
for free
free of charge, at no cost
for fun
in laughter, for the hell of it, for kicks
for good
forever, permanently
for good
for a long time without essential change; "he is permanently disabled"
for instance
as an example; "take ribbon snakes, for example"
for life
forever, evermore, for the remainder of one's life
for now
for the present time, for the time being
for once
just this one time, for a change
for one
as a particular one of several possibilities; "I for one feel very grateful"; "her mother for one was worried
for one thing
for a particular example; "for one thing, you must work harder
for one thing
first of all, first thing, one reason being that
for one thing
for a particular example; "for one thing, you must work harder"
for rent
for leasing, for letting, available to be leased
for sale
available for purchase; "purchasable goods"; "many houses in the area are for sale"
for sale
for selling, available for purchase, to be sold
for short
as an abbreviation; "call me Bob for short"
for short
for the sake of brevity, as a nickname
for the moment
temporarily; "we'll stop for the time being
for the moment
temporarily; "we'll stop for the time being"
for the moment
for now, for the present moment
for the present
in the meantime, now, at this time
for this reason
due to this cause, accordingly, therefore
for us
for our sake, on behalf of ourselves
for you
intended for you, in honor of you, in place of you
Türkçe - İngilizce
{f} vouch
for