for to

listen to the pronunciation of for to
İngilizce - Türkçe
den e
for
{e} için

Sağlık ve lezzet için! - For health and pleasure!

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

in order to
-mek amacıyla
for
{e} -e karşı. bağ. çünkü, zira
for
çünkü

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

Çünkü dün uzun bir süre çalıştım. - Because I studied for a long time yesterday.

for
{i} için+t
for
-dır
for
doğru

Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik. - The sun having set, we all started for home.

Gemi kıyıya doğru gitti. - The ship made for the shore.

in order to
diye

Yeni ürün, kurulum sırasında herhangi bir sorun çıkmasın diye bu hafta iki kez kontrol edildi. - This new product has been checked twice this week in order to avoid any problem during the installation.

for
-den beri
for
dolayı

Claude; sınıfımda klorofil dolayısıyla yeşil tenli olan ototrofik bir çocuk, ayın ormanlaşmasını hayal ediyor. - Claude, an autotropic boy in my class whose skin is green due to chlorophyll, dreams of foresting the moon.

Okula yakın yaşadığımdan dolayı,öğle yemeği için eve geliyorum. - Because I live near the school, I come home for lunch.

for
tıpkı

Bu giysinin içinde tıpkı bir sporcu gibi görünüyorum fakat gerçek şu ki hiç spor yapmam. - I look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.

for
taraftar olmak
in order to
olması için
for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
amacıyla

Çok sayıda öğrenci müzik eğitimi yapmak amacıyla Avrupa'ya gider. - Many students go to Europe for the purpose of studying music.

O müzik eğitimi amacıyla Avusturya'ya gitti. - He went to Austria for the purpose of studying music.

for
diye

Randevuya zamanında yetişeyim diye taksiye bindim. - I took a taxi so that I would be in time for the appointment.

Nasıl göründüğünü unutmayayım diye lütfen bana bir fotoğrafını ver. - Please give me your picture lest I forget how you look.

for
sevmek

Sevmek ve sevilmek, bunlar mutluluğun büyük biçimleridir. - To love and to be loved, these are the biggest forms of happiness.

Tom uzun süredir Mary'yi sevmektedir. - Tom has loved Mary for a long time.

for
(Osmanlıca) sari
for
yönünden
for
zaman süresince
for
dünyada

Su olmasa dünyada hiç kimse yaşayamaz. - If it were not for water, no one could live on earth.

Tüm dünyada insanlar barış için endişeli. - People all over the world are anxious for peace.

for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yönelik olarak
for
-e
for
beri

O Amerika'ya gittiğinden beri ondan haber almadım. - I have not heard from him since he left for America.

Tom'un alnında Mary onu son gördüğünden beri yeni bir yara vardı. - Tom had a new scar on his forehead since the last time Mary had seen him.

for
özlemek
for
-e karşı
for
-e rağmen
for
-e uygun
for
dir

Dirsek kol ve önkol arasında eklemdir. - The elbow is the joint between the arm and forearm.

Alkollü araba sürme için kan alkol limiti Teksas'ta .08 dir. - The blood alcohol limit for drunken driving is .08 percent in Texas.

for
-dir
for
-e göre
for
niyetine
for
olarak

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

for
(Bilgisayar) süre

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

for
ol
in order to
mak için
for
(bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
for
zira

Onları affet, zira onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. - Forgive them, for they know not what they do.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

for
uğruna

Onun şimdi uğruna yaşamak için hiçbir şeyi yok. - Now he has nothing to live for.

Sağlığım uğruna işimi bırakacağım. - I'll quit my job for the sake of my health.

for
karşılığında

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

Onun yardımı karşılığında ona bir içki ısmarladım. - I bought him a drink in return for his help.

for
yüzünden

Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım. - I had to leave out this problem for lack of space.

Bir haftadır grip yüzünden yataktayım. - I've been laid up with flu for the last week.

for
şerefine
for
zarfında
for
-den dolayı
for
nedeniyle

Bizim tren deprem nedeniyle beş saat süreyle durdu. - Our train stopped for five hours owing to the earthquake.

Sağlık sorunları nedeniyle okulu bıraktı. - She quit school for health reasons.

for
-e elverişli
for
yerine

Yabancı ürünler yerine yerli ürünler almayı için tercih ederim. - I prefer to buy domestic rather than foreign products.

Tom uzaktayken onun yerine kim çalışacak? - Who will fill in for Tom when he is away?

in order to
-mek için
in order to
amacı ile
in order to
-mek için, -mak için
for
karşı

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

for
sebebiyle

Dikkatsizliği sebebiyle kendinden utanıyordu. - She was ashamed of herself for her carelessness.

Son zamanlardaki olaylar sebebiyle, kendimi işime vermem tamamen imkansız. - Due to recent events, it is completely impossible for me to focus on my work.

for
göre

Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak. - According to the weather forecast, it will snow tomorrow.

Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur. - His niece is attractive and mature for her age.

for
yarayan
for
{e} uygun

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

for
{e} yönünde
for
adına

Babasının adına toplantıya katıldı. - He attended the meeting for his father.

Pele, birçok önemli maçta Brezilyalı takımlar adına oynadı. - Pele played for the Brazilian teams in many important matches.

for
namına
for
rağmen

Bütün servetine rağmen hâlâ mutsuzdu. - For all his wealth, he was still unhappy.

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

for
for için
for
conj. dolayı
İngilizce - İngilizce
in order to
FOR
IATA airport code for Pinto Martins International Airport in Fortaleza, Ceará, Brazil
FOR
frame of reference
FOR
Fellowship of Reconciliation, any of a number of religious nonviolent organizations, particularly in English-speaking countries
FOR
Field Of Research
for
because

He lost his job, for he got into trouble.

Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lies in the tail, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion. - Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lyeth in the tayl, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion.

She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

for
To obtain

What did he ask you for?.

for
Despite, in spite of

Mr. Joseph Blenkinshaw was perhaps not worth quite so much as was reported; but for all that he was a very wealthy man.

for
On behalf of

I will stand in for him.

for
Because of

UK He looks better for having lost weight.

Because of these trees, he can't see the forest. - He can't see the forest for the trees.

My nephew was excused because of his youth. - Because my nephew was still young, he was forgiven.

for
Used to introduce a small clause

All I want is for you to be happy. (=All I want is that you be happy.).

for
In the direction of: marks a point one is going toward

He was headed for the door when he remembered.

for
Used to construe various verbs

I'm looking for my friend.

for
{p} because of, conducive to, in hope of, in place of, in favor of, on this account
FOR
maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
for
You use for after words such as `argue', `case', `evidence', or `vote' in order to introduce the thing that is being supported or proved. Another union has voted for industrial action in support of a pay claim The case for nuclear power is impressive We have no real, objective, scientific evidence for our belief. against For is also an adverb. 833 delegates voted for, and only 432 against
for
Supporting (opposite of against)
for
for can start a sentence only as a preposition, not as a conjunction
for
After some adjective, noun, and verb phrases, you use for to introduce the subject of the action indicated by the following infinitive verb. It might be possible for a single woman to be accepted as a foster parent I had made arrangements for my affairs to be dealt with by one of my children He held out his glass for an old waiter to refill
for
Since; because; introducing a reason of something before advanced, a cause, motive, explanation, justification, or the like, of an action related or a statement made
for
You use for when you make a statement about something in order to say how it affects or relates to someone, or what their attitude to it is. What matters for most scientists is money and facilities For her, books were as necessary to life as bread It would be excellent experience for him to travel a little
for
as for: see as but for: see but for all: see all. free on rail
for
If a word or expression has the same meaning as another word or expression, you can say that the first one is another word or expression for the second one. The technical term for sunburn is erythema
for
nIII: worship, veneration
for
{e} to; in order to; in favor of; about, regarding; because; during, during the span of; in consideration of; on behalf of
for
prep , conj for; because of [OE for]
for
You use for after words such as `time', `space', `money', or `energy' when you say how much there is or whether there is enough of it in order to be able to do or use a particular thing. Many new trains have space for wheelchair users It would take three to six hours for a round trip Chris couldn't even raise the energy for a smile
for
You use for after nouns expressing reason or cause. He's soon to make a speech in parliament explaining his reasons for going The county hospital could find no physical cause for Sumner's problems He has now been formally given the grounds for his arrest
for
You can use for in expressions such as pound for pound or mile for mile when you are making comparisons between the values or qualities of different things. the Antarctic, mile for mile one of the planet's most lifeless areas He insists any tax cut be matched dollar-for-dollar with cuts in spending
for
Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and prompting to an act or state; the reason of anything; that on account of which a thing is or is done
for
A Java(TM) programming language keyword used to declare a loop that reiterates statements The programmer can specify the statements to be executed, exit conditions, and initialization variables for the loop
for
Indicating that toward which the action of anything is directed, or the point toward which motion is made; &?;ntending to go to
for
In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place
for
fer
for
per-
for
If something is for sale, hire, or use, it is available to be sold, hired, or used. fishmongers displaying freshwater fish for sale a room for rent. a comfortable chair, suitable for use in the living room
for
Because; by reason that; for that; indicating, in Old English, the reason of anything
for
It is logically nearly equivalent to since, or because, but connects less closely, and is sometimes used as a very general introduction to something suggested by what has gone before
for
(1x) preposition for, on account of, because of, with, by, according to, through, before, fore
for
If you say that something is not for you, you mean that you do not enjoy it or that it is not suitable for you. Wendy decided the sport was not for her
for
A Java reserved word which signifies a repetition construct (loop)
for
You use for to say how far something extends. We drove on for a few miles Great clouds of black smoke were rising for several hundred feet or so
for
a C++ keyword used to specify an iteration or looping statement
for
You use for in a piece of writing when you mention information which will be found somewhere else. For further information on the life of William James Sidis, see Amy Wallace, `The Prodigy'
for
If something is bought, sold, or done for a particular amount of money, that amount of money is its price. We got the bus back to Tange for 30 cents The Martins sold their house for about 1.4 million pounds The doctor was prepared to do the operation for a large sum
for
If you do something for a particular occasion, you do it on that occasion or to celebrate that occasion. He asked his daughter what she would like for her birthday I'll be home for Christmas
for
work, a job, (as a verb), to work, to toil
for
You use for with `every' when you are stating a ratio, to introduce one of the things in the ratio. For every farm job that is lost, two or three other jobs in the area are put at risk Where there had been one divorce for every 100 marriages before the war, now there were five
for
If you speak or act for a particular group or organization, you represent them. She appears nightly on the television news, speaking for the State Department. the spokesman for the Democrats
for
a reserved word used in loop statements and representation clauses 3 6, A 1
for
If something is planned for a particular time, it is planned to happen then. the Welsh Boat Show, planned for July 30 -- August 1 Marks & Spencer will be unveiling its latest fashions for autumn and winter
for
for WEAK STRONG In addition to the uses shown below, for is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to introduce extra information, and in phrasal verbs such as `account for' and `make up for'. It is also used with some verbs that have two objects in order to introduce the second object
for
File Owning Region A term associated with a CICS region which is a single point of access to CICS files on behalf of other CICS CICS systems
for
One who takes, or that which is said on, the affrimative side; that which is said in favor of some one or something; the antithesis of against, and commonly used in connection with it
for
for that, because
for
Indicating that in favor of which, or in promoting which, anything is, or is done; hence, in behalf of; in favor of; on the side of; opposed to against
for
For is used in conditional sentences, in expressions such as `if not for' and `were it not for', to introduce the only thing which prevents the main part of the sentence from being true. If not for John, Brian wouldn't have learned the truth The earth would be a frozen ball if it were not for the radiant heat of the sun She might have forgotten her completely had it not been for recurrent nightmares
for
If you work or do a job for someone, you are employed by them. I knew he worked for a security firm Have you had any experience writing for radio? a buyer for one of the largest chain stores in the south
for
Directed at, intended to belong to
for
conj. because, on account of, due to the fact that
for
You use for when you say that an aspect of something or someone is surprising in relation to other aspects of them. He was tall for an eight-year-old He had too much money for a young man
for
You use expressions such as for the first time and for the last time when you are talking about how often something has happened before. He was married for the second time, this time to a Belgian For the first time in my career, I was failing
for
Indicating that on place of or instead of which anything acts or serves, or that to which a substitute, an equivalent, a compensation, or the like, is offered or made; instead of, or place of
for
Towards
for
If you feel a particular emotion for someone, you feel it on their behalf. This is the best thing you've ever done -- I am so happy for you! He felt a great sadness for this little girl
for
prep: before, in front of, in the presence of, because of, in preference to; for, because 21, 93, 99, 111, 112, 113, 146
for
·ti·tude noun Strength of mind that allows one to endure pain or adversity with courage
for
Frame of Reference It is not uncommon for different empires to see their universe or world through a different point of view
for
A JavaTM programming language keyword used to declare a repetition construct Syntax: for ( int i = 0; i < MAX_VALUE; i++){ } "for" loops are most often used in count controlled situations "while" loops are more often used with sentinel controls
for
Indicating that in the character of or as being which anything is regarded or treated; to be, or as being
for
If it is for you to do something, it is your responsibility or right to do it. I wish you would come back to Washington with us, but that's for you to decide It is not for me to arrange such matters
for
If you leave for a particular place or if you take a bus, train, plane, or boat for a place, you are going there. They would be leaving for Rio early the next morning
for
If you are for something, you agree with it or support it. Are you for or against public transport? I'm for a government that the people respect and that respects the people against
for
If you feel a particular emotion for someone or something, they are the object of that emotion, and you feel it when you think about them. John, I'm sorry for Steve, but I think you've made the right decisions Mack felt a pitiless contempt for her
for
(Internal) FOR %%(variable) IN (set) DO (command) or (for interactive processing) FOR %(variable) IN (set) DO (command) Performs repeated execution of commands (for both batch processing and interactive processing)
for
Over a period of time
for
De'english | adronato
for
To be named for someone means to be given the same name as them. The Brady Bill is named for former White House Press Secretary James Brady
for
You use for to say how long something lasts or continues. The toaster remained on for more than an hour For a few minutes she sat on her bed watching the clock They talked for a bit
for
Runs a specified command for each file in a set of files
for
If someone does something for you, they do it so that you do not have to do it. If your pharmacy doesn't stock the product you want, have them order it for you He picked the bracelet up for me
for
You use for when you state or explain the purpose of an object, action, or activity. drug users who use unsterile equipment for injections of drugs The knife for cutting sausage was sitting in the sink. economic aid for the future reconstruction of the country
for
It often implies also loss, detriment, or destruction, and sometimes it is intensive, meaning utterly, quite thoroughly, as in forbathe
for
If you are in for it or, in British English, if you are for it, you are likely to get into trouble because of something you have done
for
If something is for someone, they are intended to have it or benefit from it. Isn't that enough for you? I have some free advice for you. a table for two Your mother is only trying to make things easier for you What have you got for me this morning, Patrick? He wanted all the running of the business for himself
for
If you say that you are for a particular activity, you mean that this is what you want or intend to do. Right, who's for a toasted sandwich then? `What'll it be?' Paul said. --- `I'm for halibut.'
for
Indicating the remoter and indirect object of an act; the end or final cause with reference to which anything is, acts, serves, or is done
for
1) the time of -- " lasted for 443 hours " (230) 2) as one -- "For example, if you want " (230)
for
For is the preposition that is used after some nouns, adjectives, or verbs in order to introduce more information or to indicate what a quality, thing, or action relates to. Reduced-calorie cheese is a great substitute for cream cheese Car park owners should be legally responsible for protecting vehicles Be prepared for both warm and cool weather Make sure you have ample time to prepare for the new day ahead
for
A prefix to verbs, having usually the force of a negative or privative
for
prep [in order to/for the benefit of (This gift is ~ you )] untuk
for
If you say that you are all for doing something, you agree or strongly believe that it should be done, but you are also often suggesting that other people disagree with you or that there are practical difficulties. He is all for players earning what they can while they are in the game I was all for it, but Wolfe said no
for
In the context of the Act's exclusions, "for" means on behalf of someone else, and is comparable to the word "by " That is, a record "created by or for" a person is a record created by that person or by a person acting on his or her behalf The fact that one person is acting for another must be evident in the record itself or in some other way
for
*see Free on Rail (TradStat Definitions: Terms of Delivery)
for
per

The teacher said: Above all, what is necessary for success is perseverance. - The teacher said: What is necessary for success, above all, is perseverance.

You are the very person I have been looking for. - You're the very person I've been looking for.

Türkçe - İngilizce

for to teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

for
{f} vouch
for to

  Türkçe nasıl söylenir

  fôr tı

  Telaffuz

  /ˈfôr tə/ /ˈfɔːr tə/

  Etimoloji

  () for + to, compare Danish for at, Norwegian bokmål for å.

  Günün kelimesi

  regale