take

listen to the pronunciation of take
İngilizce - Türkçe
{f} almak

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take up passengers.

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

(fotoğraf) çekmek

Let me take your picture. - Dur bir fotoğrafını çekeyim.

{f} götürmek

Tom'u hastaneye götürmek zorunda kaldım. - I had to take Tom to the hospital.

Pazartesi günü kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - On Monday I have to take back the books to the library.

(ilaç) almak

Have you taken your medicine? - İlacını aldın mı?.

(sınava) girmek

Did you take your exam? - Sınavına girdin mi?.

fikir

What's your take on that? - O konuda senin fikrin nedir?.

George'un bu fikirden hoşlanıp hoşlanmayacağından emin değilim. - I'm not sure if George will take to this idea.

Tom Mary'nin ona verdiği fırsattan yararlanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. - Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity that Mary had given him.

{i} (sinema) çekim

Let's take that scene again - Bu sahneyi tekrar çekelim.

{f} icap etmek
düşünce

what's your take? / what's your opinion? / what do you think? - Senin düşüncen/fikrin nedir?.

Lütfen ilk mesajıma bir göz atın ve bu konudaki düşüncelerinizi bana bildirin. - Please, take a look at my first post and let me know what you think about it.

Hayatı son sürat yaşamam için bu faydasız düşünceleri bırakmam gerek. - I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life.

{i} tutulan balık miktarı
{i} tutma

Asla kör bir adamın kolunu tutmayınız. O sizinkini tutsun. - Never take a blind man's arm. Let him take yours.

Neden bir taksi tutmak istiyorsun? - Why do you want to take a taxi?

{f} hissetmek
götür

Yarın kitapları kütüphaneye götüreceğim. - Tomorrow, I'll take the books to the library.

Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer? - How long does the airport bus take to the airport?

ahzetmek
{i} hasat
kiralamak
{i} k.dili. (hırsızların çalarak elde ettiği) kazanç
{i} (para olarak) hâsılat, pay
{f} etmek

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

Ailemi ziyaret etmek için birkaç gün izin alabilir miyim? - May I take a few days off to visit my family?

gasp etmek
{f} elde etmek

Ondan avantaj elde etmek istiyorum. - I want to take advantage of it.

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

{i} tepki
seçmek
acıya katlanmak
olmak

Tom, iyi bir öğretmen olmak için gereken niteliklere sahip. - Tom has what it takes to be a good teacher.

Tom başarılı olmak için gerekli niteliklere sahip. - Tom has what it takes to succeed.

{f} yakalamak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

{f} karşılamak

Gelip beni karşılamak için zahmet etmeyin. - Don't take the trouble to come and meet me.

{i} alıntı
{f} tutuşmak
anlamak

Mühendisler, tabiatı anlamaktan ziyade, onu kullanmaya çalışırlar. - Engineers try to take advantage of nature rather than try to understand it.

İnsanları anlamak istiyorsan onların söyledikleri ile ilgili herhangi bir not almamalısın. - If you want to understand people, you shouldn't take any notice of what they say.

{i} kabul etme (vücut)
{f} tedavi etmek
ile gitmek

Gemi ile gitmek arabayla gitmekten daha uzun sürüyor. - Traveling by boat takes longer than going by car.

Hayvanat bahçesine taksi ile gitmek ne kadar sürer? - How long does it take to get to the zoo by taxi?

kaldırmak

Onlar özgürlüklerini korumak istemiyorlar. Onlar onları ortadan kaldırmak istiyorlar. - They don't want to protect your freedoms. They want to take them away.

Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın. - At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.

faydalanmak
{f} ele geçirmek
abone olmak
acıya dayanmak
{f} çıkarmak

Hanımefendilerin huzurunda şapkalarınızı çıkarmak zorundasınız. - You must take off your hats in the presence of ladies.

Jim son üç haftadır beni akşam yemeğine çıkarmak için çalışıyor. - Jim has been trying to take me out to dinner for the last three weeks.

{i} tutuş
kandırmak
çatmak
aşırmak
içine sığmak
alışmak

Buradaki hayata alışmak biraz zamanımı alacak gibi görünüyor. - It seems like it will take me a while to get accustomed to life here.

Evlilik hayatına alışmak uzun zaman alır. - It takes a lot of time getting used to married life.

başlamak

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

Bir işe başlamak çok para gerektirir. - It takes a lot of money to start a business.

farz etmek
alçaltmak
çıkartmak
karışmak
yutturmak
daraltmak
gibi anlamak
sökmek

Onu sökmek istiyorum. - I want to take it apart.

çalmak

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

{f} tutmak

Ailemi birlikte tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep our family together.

Neden bir taksi tutmak istiyorsun? - Why do you want to take a taxi?

{i} pay

Aslan payını hep sen alıyorsun! - You always take the lion's share!

hasılat
gerektirmek
kazanmak

Tom kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. - Tom will do whatever it takes to win.

Tom, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. - Tom is going to do whatever it takes to win.

(içine) almak
istemek
kabullenmek

Sonunda Tom kabullenmek zorunda kaldı ve yaptığı eylemlerin sorumluluğunu almak zorunda kaldı. - In the end, Tom had to bite the bullet and take responsibility for his actions.

(sınav) girmek
kâr

Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim. - I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow.

Lucy'nin annesi, ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi. - Lucy's mother told her to take care of her younger sister.

{f} al
para

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

Jane biraz para çekmek için bankaya gitti. - Jane went to the bank to take out some money.

taşıma

Evliliğin boyunduruğu o kadar ağırdır ki onu taşımak iki kişi gerektirir-bazen üç. - The yoke of marriage is so heavy that it takes two people to carry it – sometimes three.

Onlar çöpü dışarıya taşımak için kimin sırası olduğu hakkında tartıştılar. - They disputed about whose turn it was to take the trash out.

(fotoğrafını) çekmek
üstlenmek

Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekte istekli değil. - He is not willing to take responsibility for his actions.

take over
{f} devralmak

Babasının işini devralmak istiyor. - He wants to take over his father's business.

Devralmak istiyor musun? - Do you want to take over?

take back
geri almak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

take care of
ilgilenmek

İlgilenmek için kendi sorunlarım var. - I've got my own problems to take care of.

Biri Tom'la ilgilenmek zorunda. - Someone has to take care of Tom.

take measures
tedbir almak
take place
meydana gelmek
take away
götürmek
take out
çıkarmak

Tom yedek lastiği çıkarmak için bagajı açtı. - Tom opened the boot to take out the spare wheel.

Çöpü çıkarmak için kimin sırası? - Whose turn is it to take out the garbage?

take advantage of
faydalanmak
take an oath
ant içmek
take by surprise
gafil avlamak
take off
{f} havalanmak

Havalanmak zorundayız. - We've got to take off.

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

take off one's clothes
soyunmak
take advantage of
yararlanmak

Teklifinden yararlanmak istiyorum. - I wish to take advantage of your offer.

Bu fırsattan yararlanmak istiyorum. - I'd like to take advantage of this opportunity.

take offense
alınmak
take a nap
kestirmek
take off
(Fiili Deyim ) 1- uçağın kalkması 2- elbisesini çıkarmak
take up
(deyim) çalışmaya başlamak (hobi,spor)
take over
(deyim) take sth. over (from someone) devir almak,teslim almak. a take-over devir
take away
paket yaptırıp götürmek
take care of
-e bakmak, -in bakımıyla meşgul olmak: She's taking care of her daughter. Kızına bakıyor
take down
indirmek
take measures
önlem almak

Eğer durum düzelmezse, önlem almak zorunda kalacağım. - If the situation doesn't improve, I'll be obliged to take measures.

Biz önlem almak zorundayız. - We have to take measures.

take the lead
önayak olmak
take away
ortadan kaldırmak
take up
meşgul olmak
take up
kaldırmak
take after
benzemek
take on
{f} üzerine almak
take part
yeralmak
take hold of
{f} kavramak
take on
{f} kapışmak
take up
tamamlamak
take a guess
Tahmin etmek
take across
Karşı tarafa taşımak, karşı tarafa geçirmek
take credit
Övgü almak, takdir görmek
take it for a spin
(take a car for a spin) Bir tur atmak için bir aracı almak
take power in a coup
Darbeyle iktidara geçmek
take something in one's stride
(Ev ile ilgili) Bir problemle ya da zorlukla sakin bir şekilde baş etmek ve yaptığın şeyi etkilemesine izin vermemek
take something the wrong way
(Ev ile ilgili) Birşeyi yanlış anlamak
take the coward's way out
(Ev ile ilgili) İntihar etmek
take the law into one's own hands
Kendi adaletini uygulamak
take the lead
(Pisikoloji, Ruhbilim) (bir müsabakada) öne geçmek
take the shot
Silah ile ateş etmek
take up
Sahiplenmek
take it easy
kızma
Take it easy
Yavaş yavaş./Kendini yorma./Kolayına bak./İşi hafiften al./Kızma
take a bath
banyo yap
take a bath
yıkanmak

O, yıkanmak için soyundu. - She undressed to take a bath.

take a bath
banyo yapmak

Yapmak zorunda olduğun ilk şey banyo yapmaktır. - The first thing you have to do is take a bath.

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

take a bow
(Konuşma Dili) alkışları kabul etmek
take a chance on
şans tanı
take a day off
izin almak

Bir günlük izin almak istiyorum. - I want to take a day off.

Tom bir günlük izin almak istedi - Tom wanted to take a day off.

take a licking
hezimete uğramak
take a photo
fotoğraf çekmek
take aback
(deyim) take someone aback şaşırtmak,afallatmak
take action
bir harekette bulunmak
take after
çekmek
take away
alıp götürmek
take back
(deyim) take sth. back geri almak
take care of
muhafaza etmek
take care of
özen göstermek
take down
yazmak
take heed of
aldırmak
take hold
(of) (-i) (elle) tutmak, kavramak; yakalamak
take in
aldatmak
take into consideration
nazarı dikkate almak
take into consideration
düşünmek
take into consideration
göz önünde bulundurmak
take leave of
veda etmek
take off
(Askeri) KALKIŞ: Bir uçağın yerden, sudan veya herhangi bir pistten havalanması
take off
{f} götürmek
take off
{f} alıp götürmek
take off
{f} kaldırmak
take offence
(Fiili Deyim ) kırılmak , gücenmek , alınmak , ağırına gitmek , darılmak , küsmek , hatırı kalmak
take offense
gücenmek
take on
(fiil) üstlenmek, üzerine almak, almak (işe), kapışmak, benzemek, iddiaya tutuşmak, heyecanlanmak, telaşlanmak, moda olmak
take on
{f} üstlenmek
take one's time
(on) (bir iş için) istediği kadar zaman harcamak: Take your time! Acele etme!
take out
(sigorta poliçesini) satın almak
take out
(deyim) yok etmek (askeri olaylarda) take sth. out on someone hırsını kızgınlığını başka birisinden çıkarmak. take a leaf out of someone's book birini taklit etmek,baskasini kendine ornek almak take a rise out of someone [kd] birinin zayıf noktasına bastırıp kışkırtarak kızdırmak take the wind out of someone's sails [kd] birinin kendine olan asiri guvenini yok etmek
take out
çıkmak
take out
bankadan para çekmek
take over
yönetimi ele almak
take over
{f} yönetimini almak
take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
take precautions
önlem almak
take s.t. amiss
gücenmek
take shower
duş al
take something for granted
kesin gözüyle bakmak
take something on the chin
(deyim) sineye çekmek
take steps
önlem almak
take the blame
sorumluluğu üstlenmek
take the blame
suçu üstlenmek
take the initiative
ilk adımı atmak
take to
sığınmak
take to
alışmak
take to
hoşlanmak
take umbrage at
gücenmek
take up
yapmaya başlamak
take up with
meşgul etmek
take up with
(biriyle) arkadaş olmak
take off
izne çıkmak
take on
{f} moda olmak
take up
(deyim) kısaltmak (dikiş)
take a back seat
(deyim) kenara çekilmek
take a bow
artık selam verebilirsin
take a dim view
(deyim) iyi gözle bakmamak
take a dim view of
doğru bulmamak
take a dip
(Yüzme) Bir dalıp çıkmak
take a walk
hava almak
take after
(Dilbilim) birbirinin eşi olmak
take away
dışarıya çıkarmak
take care of
göz kulak olmak
take care of
göz-kulak olmak
take care of oneself
sakınmak
take care of yourself
sağlıcakla kal
take down
aşağıya indirmek
take in
anlamak

Onun ne söylediğini anlamak uzun bir zaman aldı. - It took a long time to take in what she was saying.

take in
küçültmek
take in hand
bakmak
take in hand
yola getirmek
take into account
hesaba almak
take into account
göz önünde tutmak
take into consideration
gözönünde bulundurmak
take into consideration
hesaba katmak
take into consideration
nazarı itibara almak
take it easy
(Konuşma Dili) yavaş ol
take it easy
(Konuşma Dili) sinirlenme

Sakin ol, Tom. Sinirlenme. - Calm down, Tom. Take it easy.

take it easy
(Konuşma Dili) ağır ol
take it easy
kolayına bak
take it!
al sana
take no notice
dikkate almamak
take notice of
ile ilgilenmek
take notice of
-e aldırmak
take off
kalkışa geçmek
take off
giysiyi çıkarmak
take off
uçağın havalanması
take off
(Ticaret) fiyattaki ani artış
take off
uçak havalanmak

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

take off
elbisesini çıkarmak
take on
(işi) kabul etmek
take on
ile kavga etmek
take on
belirli bir hal almak
take on
yapmaya başlamak
take on
takınmak
take on
ile vuruşmak
take on
oynamak (bir takımla)
take on
dövüşmek
take on
(Konuşma Dili) ağlayıp sızlamak
take on
üstüne almak (sorumluluğu)
İngilizce - İngilizce
An act of taking
To carry, particularly to a particular destination

I'll take the plate with me.

To catch the ball; especially for the wicket-keeper to catch the ball after the batsman has missed or edged it
To choose

I'll take the blue plates.

An attempt to record a scene

Act seven, scene three, take two.

To use

This camera takes 35mm film.

To not swing at a pitch

He’ll probably take this one.

A catch
To deliver, give (something); to entrust

Jesus perceaved there wylynes, and sayde: Why tempte ye me ye ypocrytes? lett me se the tribute money. And they toke hym a peny.

To enroll (in a class, or a course of study)

I plan to take math, physics, literature and flower arrangement this semester.

To get into one's possession
A (1) profit, (2) reward, (3) bribe, illegal payoff or unethical kickback

3) The mayor is on the take.

A catch of the ball, especially by the wicket-keeper
To last or expend

I estimate the trip will take about ten minutes.

To have sex forcefully with, possibly without consent

The rapist took his victims in dark alleys.

To consider as an instance or example

I've had a lot of problems recently. Take last Monday. The car broke down on the way to work. Then ...etc.

To become

She took sick with the flu.

A facial gesture in response to an event

I did a take when I saw the new car in the driveway.

To capture using a photographic camera

The photographer took a picture of our family.

To tighten (take up) a belaying rope. Often used imperatively
To participate in, undergo, or experience

I had to take a pee.

Something that is taken
An interpretation or view

What’s your take on this issue, Fred?.

To support or carry without failing or breaking

That truck bed will only take two tons.

To accept

We take all major credit cards.

To stick, persist, thrive or remain

I started some tomato seeds last spring, but they didn't take.

To ingest medicine, drugs, etc

I take aspirin every day to thin my blood.

To grab and move to oneself

I’ll take that plate off the table.

To endure or cope with

I can take the noise, but I can't take the smell.

To require

Finishing this on schedule will take a lot of overtime.

To assume or interpret to be

He was often taken to be a man of means.

To fight or attempt to fight somebody. (See also take on.)

Don't try to take that guy. He's bigger than you.

To grasp with the hands
To gain a position by force

After a bloody battle, they were able to take the city.

{v} to receive, seize, trap, suppose, hire, please
an abstraction of water from surface water or groundwater
safety, comfort; "take shelter from the storm"
buy, select; "I'll take a pound of that sausage"
take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks"
obtain by winning; "Winner takes all"; "He took first prize"
The clapboard indication of a shot "taken" or printed
To please; to gain reception; to succeed
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
To lead; to conduct; as, to take a child to church
To carry; to convey; to deliver to another; to hand over; as, he took the book to the bindery
experience or feel or submit to; "Take a test"; "Take the plunge"
To harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conducts
of the species - is a federal action subject to the consultation process
To hunt, pursue, wound, capture or kill any wildlife in any manner Also includes acts of assistance to other persons attempting to take wildlife
to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect or attempt to engage in any such conduct [ESA §3(19)] Harm is further defined by FWS to include significant habitat modification or degradation that results in death or injury to listed species by significantly impairing behavioral patterns such as breeding, feeding, or sheltering Harass is defined by FWS as actions that create the likelihood of injury to listed species to such an extent as to significantly disrupt normal behavior patterns which include, but are not limited to, breeding, feeding or sheltering [50 CFR § 17 3]
To admit of being pictured, as in a photograph; as, his face does not take well
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill"
a version of a shot-as, normally, for a feature film a number of (different) variations of a shot are made so that one or two can be selected and used in the finished movie
The quantity or copy given to a compositor at one time
Each recording of or attempt to record a selection by the same (or sometimes different) artist was designated with an identifying “take” number or letter (unless given an entirely new matrix number), sometimes stamped or inscribed on the disc
assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development"
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
From Section 3(18) of the Federal Endangered Species Act: "The term 'take' means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct "
To get into ones possession
To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take
To make a picture, photograph, or the like, of; as, to take a group or a scene
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
To have sex with forcefully, possibly without consent
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
To make selection of; to choose; also, to turn to; to have recourse to; as, to take the road to the right
admit into a group or community; "accept students for graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
develop a habit; "He took to visiting bars"
take French leave
to desert. to go AWOL
take French leave
(derogatory) To leave unannounced
take a French leave
Alternative spelling of take French leave
take a back seat
To be second to someone or something; to be less important or have a lower priority

But as with most kids, politics took a backseat to daily life. — My Life by Bill Clinton.

take a bath
To lose a large amount of money in an investment

Shareholders took a bath when the company went bankrupt.

take a bath
To bathe

She told the children to take a bath and wash off the mud and grime.

take a bead on
To aim a gun at something
take a bite
To eat a quick, light snack
take a bow
To accept applause at the end of a performance in a theatre. Often this includes actually bowing to the audience
take a break
To rest; to temporarily discontinue a specified activity

She took a break from studying to eat a snack.

take a breather
To take a break; to pause or relax briefly

Why don't we stop and take a breather before we continue?.

take a bullet
To purposely receive a gunshot that was intended for another
take a chance
To risk; to try something risky

When we did not use the X-ray, if we broke a piece of root off in extracting a tooth, we took a chance, left it in, and expected it to work out.

take a chill pill
to relax or calm down

My boss needs to take a chill pill and quit shouting at us.

take a crack at
To attempt or try

I don't really know where to begin, but I guess I can take a crack at it and see how I do.

take a crap
To defecate
take a dim view of
To dislike; to regard with skepticism, disbelief, disfavor, etc

Philip takes a dim view of people calling him Flip.

take a dive
To feign a knockout in order to lose intentionally
take a dive
To lose or fail intentionally
take a dump
To defecate
take a gamble
To risk; to try something risky

He really took a gamble when he left his job to become a writer. But it paid off in the end.

take a gander
To take a look; to check or examine

They all went downtown to take a gander at the new shops that opened there.

take a grab
to mark the football, especially overhead

Footyheads supporting a variety of clubs actually breathed a sigh of relief knowing that the game didn’t have to stop for seven minutes seventeen seconds every time Matthew took a grab within kicking distance.

take a grab
to attempt to snatch or seize

He drew near enough to take a grab at her foot.

take a hike
To go away; to leave or depart

I wish that pest would just take a hike.

take a hike
To go hiking
take a hike
Used to tell someone to go away
take a hint
To understand an indirect suggestion, and to act on it
take a joke
To accept a joke at one's expense
take a knife to a gunfight
Alternative form of bring a knife to a gunfight
take a leaf out of someone's book
To adopt an idea or practice of another person
take a leak
To urinate
take a licking
To suffer a defeat or a beating
take a licking and keep on ticking
To be tough; to have endurance, to have the capacity to absorb stress or damage, but still be able to function

But the car amazed him. It kept going. And that too struck him as funny. Takes a licking, keeps on ticking.

take a load off
To go from a standing position to a sitting one
take a long walk on a short pier
Used to tell someone to go away, or that their request will not be met
take a look
To examine or observe

Can you take a look at the engine to see what's wrong?.

take a number
Recognize that many others are in the same situation; recognize that one's concerns are not of high priority; be prepared to wait

Even if they did decide to prosecute, the Justice Department would have to take a number and stand in a very long line.

take a picture
To photographically capture an image
take a picture, it will last longer
an ironic statement said after being stared at for a long time

Byron wasn't aware he was staring as long as he was. His manager saw him and gathered all the girls behind the counter together and had them stare at Byron. Finally she said, Byron, take a picture; it will last longer. Byron was startled out of his daydream and the girls all laughed at him.

take a powder
To leave in a hurry; run away; scram; depart without taking leave or notifying anyone, often with a connotation of avoiding something unpleasant or shirking responsibility

Go on, now. Scram. Take a powder. And don't come back till people on the street start wishing you a good afternoon.

take a risk
To do something risky
take a seat
To sit down; to become seated, to sit
take a shine to
To be attracted to someone
take a shit
To defecate

Man, I have to take a shit real bad.

take a shot in the dark
To try on something without having any knowledge about the subject

I didn't study for the test and took a shot in the dark.

take a spill
to trip or fall

He took a spill and scraped his knee.

take a spin
to go for a ride; especially, to try riding or driving something

Would you like to take a spin on my new bike?.

take a stab at
To guess

I'll take a stab at the answer, but I don't really know for sure.

take a stab at
To attempt or try

Would you like to take a stab at explaining the theory?.

take a stand
To assert an opinion or viewpoint; to defend one's point of view or beliefs

There will come a time when you'll need to take a stand for the changes you want.

take a tumble
To fall in price or value

Acme Industries shares took a tumble yesterday to the lowest value since 2001.

take a tumble
To fall off something, or down something

Prince Charles spent the night in the hospital after he took a tumble off his horse yesterday while playing polo and briefly lost consciousness.

take a whizz
To urinate
take a wicket
to get a batsman out
take aback
Of a ship: to catch it with the sails aback suddenly
take aback
To surprise or shock; to discomfit

The bad news took us aback.

take action
To act; to act positively and decisively to resolve a problem
take advantage
To make use of something
take advantage
To profit from a situation

She took advantage of the economic crisis to exchange some money.

take advantage of
To exploit

She took advantage of his desparation.

take advantage of
To make use of

He took advantage of the swimming pool every day of his visit.

take after
to follow someone's example
take after
To resemble (a parent or ancestor) in appearance or habit

She takes after her grandmother with her wide eyes and quiet disposition.

take against
He took against me when I was promoted over him
take against
To stop liking someone. Become unfriendly
take aim
To position oneself and/or one's weapon so as to be aimed specifically at a chosen mark or target (which is indicated after 'at')

He took aim at the prize bird meticulously and shot the cock from the distant flock with a single shot.

take apart
to dismantle something into it's component pieces

I carefully took the clock mechanism apart to clean it.

take apart
to soundly defeat someone, or a team

And besides, I was also enjoying the way you took them apart. You know, arguing with them like you did.

take apart
to move someone away from others to be able to talk to, or give them something in private

then went close up to him, and took him apart into a dark corner. I say, he began, with a thoughtful brow, haven't I seen you before?.

take apart
to criticise someone

For nearly an hour, I took them apart for failing to understand, connect with, empathize with, and listen to the American people.

take away
To make someone leave a place and go somewhere else. Usually not with the person's consent

I'm taking you away to the country for a rest. It's for your own good!.

take away
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
take away
To prevent, or limit, someone from being somewhere, or from doing something

Using the internet so much can take you away from your studies.

take away
To remove something and put it in a different place

Mother took our plates away and came back with some fruit for us to eat.

take away
To leave a memory or impression in one's mind that you think about later

I took away the impression that the play was under rehearsed.

take away
To remove something, either material or abstract, so that a person no longer has it

The new law will take away some important rights from immigrant residents.

take away
To subtract or diminish something

If I have five apples and you take away two, how many do I have left?.

take away from
To make something seem not so good or interesting

Even the rain couldn't take away from the excitement of the match.

take back
To retract an earlier statement

No, you are not fat, I take it all back.

take back
To cause to remember some past event or time

That tune takes me back to my childhood.

take back
To return something

Take back faulty goods to the shop where you bought them.

take back
To resume a relationship

She has forgiven him, and taken him back.

take back
To regain possession of something

The wedding is off, and he has taken back the ring.

take by storm
To rapidly gain popularity in a place

Beatlemania took England and Europe by storm and proceeded to inundate American teenagers.

take by storm
To capture by force

The soldiers took the castle by storm.

take care
good-bye (literally, take care of yourself)
take care
To be cautious, careful or prudent
take care
To mind, or be in charge of something
take care of
To kill

In the motion picture The Godfather gangster Virgil Sollozzo took care of Luca Brasi by having him strangled.

take care of
To look after, to provide care for

My elderly mother needs to be taken care of.

take care of
To deal with, handle

Can somebody take care of the customers while I clean this mess?.

take care of the pennies and the pounds will take care of themselves
If you take care of little things one at a time, they can add up to big things

Yes, it sounds on the melodramatic side,’ he said cheerfully, ‘but in wartime you can't be too careful about the smallest detail. Think of it as along the lines of taking care of the pennies, and the pounds will take care of themselves.’.

take charge
to assume control or responsibility
take control
to take charge, to assume control
take courage
To be resolute in difficult circumstances
take down
To remove something from a wall or similar vertical surface to which it is fixed

He took down the picture and replaced it with the framed photograph.

take down
To lower an item of clothing without removing it

The doctor asked me to take down my trousers.

take down
To remove a temporary structure such as scaffolding

When everything else is packed, we can take down the tent.

take down
To write a note. Usually to record something that is said

If you have a pen, you can take down my phone number.

take down
To remove something from a hanging position

We need to take down the curtains to be cleaned.

take down a peg
Alternative form of pull down a peg
take effect
to become active; to become effective

The medication won't begin to take effect for 3-4 hours.

take exception
To take offense; to object or protest

I think he took exception to the joke about environmentalists.

take exception to
To be offended by; to consider offensive.“” in Ebenezer Cobham Brewer, Dictionary of Phrase and Fable (1898).“exception” in Charlton Laird, Webster's New World Thesaurus, third edition, Simon and Schuster (2003), ISBN 978-0-7434-7071-1, .“take exception to” in Ilo Stefanllari, English-Albanian Dictionary of Idioms, Hippocrene Books (2000), ISBN 978-0-7818-0783-8,

Upset, about 20 Kuala Lumpur-based judges met on 25 March and decided that Salleh should write to the king explaining their position. The king apparently took exception to the letter or to the manner in which it was sent.

take exception to
To object to; to disagree with
take five
to take a five-minute break from some activity, take a short break from some activity
take five
to break something up

Hey, stop fighting! Take five. people!.

take flight
To fly; to become aloft, to become airborne; to take off (the ground)

Though the bird is still young, in a day or two it will spread its wing and take flight for the first time.

take flight
to flee

The criminals took flight as soon as they heard the sirens.

take for granted
To assume something to be true without verification or proof

Let it be considered a delicate intimation on the part of the historian that he is going back to the town in which Oliver Twist was born; the reader taking it for granted that there are good and substantial reasons for making the journey.

take for granted
To give little attention to or to underestimate the value of, to fail to appreciate

He had fiercely championed loveless ladies entering frustrated middle age, the married woman whose husband took her for granted and seldom into his arms.

take guard
to mark a point on the popping crease in front of his wicket so that he knows where it is behind him; to guard
take heart
be courageous; regain one's courage

Take heart, help will arrive shortly and everything will be fine.

take heed
To pay attention

The king spoke and the lords took heed.

take hold
to take root, become established

Then the highly virulent mental germs skillfully inoculated took a hold in the subconscious mind of European humanity; the disease developed rapidly, spread like wild fire, and raged unabated throughout the width and length of the central empires.

take hold
to grasp, seize
take hostage
To take custody or possession of a person as security for performance against a treaty, a pledge, or a demand, especially now an extra-legal demand
take ill
To become ill
take in
To foster or adopt a child informally
take in
To subscribe to home delivery of

Well, then, what newspapers do you read? I am glad to see any of them.

take in
To attend a showing of

take in a movie.

take in
To shorten (a garment) or make it smaller

Try taking the skirt in a little around the waist.

take in
To deceive; to hoodwink
take in
To receive into your home for the purpose of processing for a fee

In hard times, some women would take in washing and others dressmaking repairs.

take in
To absorb or comprehend

The news is a lot to take in right now.

take into account
To consider or regard; to include (as in an estimate or plan) or pay attention to; to notice

His plan did not take into account the possibility of rain.

take inventory
to compile an inventory; to take stock; to inventory
take inventory
to assess a situation
take issue with
To disagree with something, and to raise objections to it
take it away
To begin, especially used to launch a performance of some sort (usually imperative and/or exclamatory)

I'd like to introduce Mumbo the Magnificent and his dancing parrot, Tiddles. Take it away, Mumbo!.

take it easy
A farewell (for parting or closing)

I'm going home now. Take it easy.

take it easy
To relax or rest

I'm going to stay home Saturday and take it easy.

take it easy
Immediately calm yourself down; your state of panic does not help

Take it easy. It's just a wiki.

take it from me
believe me, rest assured

Take it from me, if you can't learn how to communicate with each other, your marriage will never work.

take it in turns
To take turns
take it like a man
To respond to pain, hardship, adversity, or emotional distress in a typical or stereotypical masculine manner, especially without crying, complaining, or becoming emotional

There was no moping around the house with a depressed disposition when one of my romances turned sour because, as far as my love life went, father expected me to take it like a man.

take it on the chin
To accept a difficult situation without complaining
take it or leave it
It is said when a situation has to be accepted without change

Even when you are making your final offer, presenting the deal as a take it or leave it proposition is a mistake.

take it out on
To unleash one's anger on

Don't take it out on your husband if you had trouble with your boss at work.

take it outside
To take a fight to a more violent level, especially by moving it to an outside place

If you want a piece of me, let's take it outside!.

take it to the bank
said to emphasize that something is known for sure
take it up the arse
Alternative spelling of take it up the ass
take it up the ass
To be the recipient of anal sex

She doesn't take it up the ass.

take it up the ass
To be cheated or treated unfairly

I guess I'm just going to have to bend over and take it up the ass.

take its toll
To affect, especially negatively; to damage or degrade; to cause destruction

Heavy smoking and drinking will take its toll on a person's health.

take kindly
to accept or condone

We don't take kindly to your type around here.

take leave of one's senses
To go crazy; to stop behaving rationally
take liberties
to behave disrespectfully, especially to make unwanted sexual advances
take life as it comes
Alternative form of take things as they come
Türkçe - İngilizce
kep
Take over
ön plana çıkmak
take off
to take off
take