since

listen to the pronunciation of since
İngilizce - Türkçe
çünkü

O var, ama bu tabudur ve kimse bahsetmek istemez, çünkü ona bir isim vermeye gerek yoktur. - It exists, but since it's taboo and nobody talks about it, there's no need to give it a name.

Dün evde kaldım, çünkü dışarı çıkmak için kesinlikle hiç isteğim yoktu. - Yesterday I stayed home, since I had absolutely no desire to go out.

-den dolayı
çoktan beri
{e} den bu yana
dığı için
beri

Mac bir yabani at almak istediğinden beri, parasını biriktiriyor. - Since Mac wants to buy a new Mustang, he is saving money.

O, geçen haftadan beri meşgul. - She has been busy since last week.

madem

Mademki yağmur yağıyor, evde kalsan daha iyi olur. - Since it's raining, it would be better it you stayed at home.

Mademki buradayım, sana yardım edeyim. - Since I'm here, let me help you.

{e} den itibaren
Xberi
o zamandan beri

Tom o zamandan beri Mary'yi görmedi. - Tom hasn't seen Mary since then.

O zamandan beri onu görmedim. - I haven't seen her since then.

bu yana

Son kezden bu yana o çok değişti. - He changed a lot since the last time.

Dün geceden bu yana hafif bir baş ağrım var. - I have had a slight headache since last night.

olalı

Kaza olalı bir yılı geçti. - It's been over a year since the accident.

O kitap bir film olalı beş yıl geçti. - It's been five years since that book was made into a movie.

(bağlaç) den beri, olalı, edeli, madem, yapalı, mademki, dığı için
-eli beri
-eli
olduğundan

Tom üniversiteden mezun olduğundan beri bir çevirmen olarak çalışmaktadır. - Tom has been working as a translator ever since he graduated from college.

Onun emelleri olduğundan, o çok çalışıyor. - Since he has ambitions, he works hard.

edeli

Büyükannemi ziyaret edeli uzun zaman oldu. - It's been a long time since I visited my grandmother.

Babam vefat edeli on yıl oldu. - It has been ten years since my father passed away.

çok evvel
hazır

Hazır olmadığı için onsuz gittik. - We went without him since he wasn't ready.

-eliden beri
-den itibaren
sonra

Tom gittikten sonra buralarda her şey aynı olmadı. - Things haven't been the same around here since Tom left.

Kocam hasta olduktan sonra 20 kilo kadar verdi ve şu anda pantolonu bol geliyor. - Since my husband became sick he's lost as much as 20 kilograms and his pants are now baggy.

ondan sonra

Tom ondan sonra özür diledi. - Tom has since apologized.

mademki

Mademki buradasın, akşam yemeği yesen iyi olur. - Since you're here, you had better eat dinner.

Mademki yağmur yağıyor, evde kalsan daha iyi olur. - Since it's raining, it would be better it you stayed at home.

dolayı

Bu sabah erken saatlerden beri yemek yemediğimden dolayı oldukça açım. - I'm pretty hungry since I haven't eaten since early this morning.

Mac bir yabani at almak istediğinden dolayı para biriktiriyor. - Since Mac wants to buy a new Mustang, he is saving money.

ondan beri
ıf.için: prep. den beri
-dığı için
-den beri
madem ki

Madem ki projende bir hata yaptın, sıfırdan başlamak zorundasın. - Since you made a mistake in your project, you have to start over from scratch.

Madem ki paran var, neden Kia'nın yerine BMW almıyorsun? - Since you have money, why not get the BMW instead of the Kia?

ıf.için: prep.-den beri
-den bu yana
yapalı
z. o zamandan beri, ondan sonra: He left Wednesday, and I haven't seen him since. Çarşamba gitti; o zamandan beri görmedim. They started the
conj. den beri
(İnşaat) den beri

1988' den beri Tom'u görmedim. - I haven't seen Tom since 1988.

Ben altı aylıkken den beri biz arkadaşız. - We've been friends since I was 6 months old.

için

Yağmur yağdığı için evde kaldık. - Since it was raining, we stayed at home.

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

-diğine göre
berin
because
dolayı

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

Hastalıktan dolayı partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

because
çünkü

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

Chris'i sevmiyorum çünkü o çok kaba ve duyarsız. - I dislike Chris because he is very rude and insensitive.

because
-dığı için
since when
o zamandan beri: He suffered a fall last May, since when he's been confined to a wheelchair. Geçen Mayıs ayında düştü ve o zamandan beri
since its foundation
kuruluşundan bu yana
since its foundation
kuruluşundan itibaren
since its foundation
kuruluşundan beri
since then
o tarihten itibaren
since then
o andan sonra
since then
o andan itibaren
since new
ilk halinben bu yana
since ... till today
den bugüne
since adam was a pup
adam bir yavru beri
since its founding
kuruluşundan bu yana
since new
ilk halinden bu yana
since th dawn of time
hayat başladığından bu yana
since then.
o zamandan beri
since; afterwards
başlangıç, sonra da
Since when
Ne zamandan beri?
Since when ...
Ne zamandan beri ...?: Since when have you been doing this? Bunu ne zamandan beri yapıyorsun?
since its inception
kurulduğundan bu yana
since its inception
kurulduğu tarihten bu yana
since its invention
icat edildiğinden beri
since that time
o zamandan beri
since the year dot
çok eskiden beri
since the year dot
fi tarihinden beri
since then
ondan beri
since when
dığından beri
since when
(isim) zamandan beri, dığından beri
because
conj. çünkü
because
(bağlaç) çünkü, yüzünden, dolayı, diği için
because
bağ. -diği için, nedeniyle; çünkü
because
diği için
because
yüzünden

Kötü hava yüzünden, o gelemedi. - Because of the bad weather, he couldn't come.

Öğrenciler televizyon ve çizgi roman yüzünden, çok kitap okumazlar. - Students don't read many books because of TV and comics.

because
-diği için
because
-den dolayı
because
(Havacılık) den dolayı
because
dığı için
ever since
o tarihten beri
ever since
ondan beri
long since
çoktan beri
long since
çoktan
ever since
den beri sürekli olarak
ever since
o zamandan beri

O zamandan beri yurt dışında kalmaktadır. - She has remained abroad ever since.

O zamandan beri onu kimse görmedi. - Nobody has seen him ever since.

long since
çoktandır
Since then
O zamandan beri

Tom o zamandan beri Mary'yi görmedi. - Tom hasn't seen Mary since then.

O zamandan beri, Japonya'da büyük bir değişim oldu. - Since then, a great deal of change has occurred in Japan.

considering that, because, since
dikkate alınarak, bu, çünkü bu yana
ever since that day
hiç o günden beri
ever since that time
O zamandan beri
it has been a long time since
bu yana uzun zaman oldu
long since
çoktan beri, epey zamandır
what have you done since we last met
görüşmeyeli ne yaptın
a short time since
geçenlerde
because
because of dolayı
best thing since sliced bread
(deyim) el üstünde tutulan
best thing since sliced bread
(deyim) bir grubun en iyisi
ever since
-den beri sürekli olarak
locked since
(Bilgisayar) kilitlendiği tarih
long since
epeydir
long since
çoktan: I've long since forgotten his name. İsmini çoktan unuttum
long since
uzun zamandır

Çok uzun zamandır buradayım. - It's been so long since I've been here.

Kuyu uzun zamandır kurudu. - The well has long since dried up.

many years since
bundan çok sene evvel
İngilizce - İngilizce
From a specified time in the past

I had seen him previously, but hadn't seen him since.

from (time)

I have known her since last year.

because

Since you didn't call, we left without you.

Because the personal computer here cannot change the system, nothing can be done. - Since the computer here can't change the system, I can't do anything.

from the time that

I have loved you since I first met you.

In the time past, counting backward from the present; before this or now; ago
You use since when you are mentioning a time or event in the past and indicating that a situation has continued from then until now. Jacques Arnold has been a member of parliament since 1987 She had a sort of breakdown some years ago, and since then she has been very shy I've been here since the end of June. Since is also an adverb. When we first met, we had a row, and we have rowed frequently ever since Since is also a conjunction. I've earned my own living since I was seven, doing all kinds of jobs
from a particular time until now; before
{a} because, before this, ago
When or that
From the time of; in or during the time subsequent to; subsequently to; after; usually with a past event or time for the object
Struts 1 1
Seeing that; because; considering; formerly followed by that
PAE 4 0
You use since to introduce reasons or explanations. I'm forever on a diet, since I put on weight easily = as
JDK1 0
When you are talking about an event or situation in the past, you use since to indicate that another event happened at some point later in time. About six thousand people were arrested, several hundred of whom have since been released
If you say that something has long since happened, you mean that it happened a long time ago. Even though her parents have long since died, she still talks about them in the present tense
2 4 1
{e} from a particular time until now
You use since to mention a time or event in the past when you are describing an event or situation that has happened after that time. The percentage increase in reported crime in England and Wales this year is the highest since the war He turned out to have more battles with the Congress than any president since Andrew Johnson. Since is also a conjunction. So much has changed in the sport since I was a teenager Since I have become a mother, the sound of children's voices has lost its charm
From a definite past time until now; as, he went a month ago, and I have not seen him since
conj. from a particular time until now; because, inasmuch
sen
sithens
sens
sithence
sith
since when
From what time

Since when do I need your permission?.

since when
Used to indicate doubt as to the veracity of a statement

The moon is made of green cheese. ''Since when?.

since Adam was a pup
for a very long time; beyond the time what can be remembered
since anyone can remember
always, from time immemorial
since day one
from the first day, right from the very beginning
since seeing you
from that time when I saw you until now
since that is so
if the matter is such already
since then
from that day forward
Since.
forthy
best thing since sliced bread
Alternative form of greatest thing since sliced bread
ever since
Continuously since

The people have been rejoicing ever since the election.

ever since
Continuously since a specified time or event

I started smoking last year and have been coughing ever since.

greatest thing since sliced bread
A relatively recent invention likely to significantly improve people's lives

Inventors all come in claiming their creation is the greatest thing since sliced bread, but most patents never make money.

long since
Long ago; in the (distant) past

I don't know why he asked me to do that, when I had long since finished it.

best thing since sliced bread
(Slang) definitely the best thing ever
ever since
since then, from the time when
ever since that day
from that day and beyond, from that same day onwards
ever since that time
from that time onwards
it has been a long time since
for quite a while now
it's been several days since
several days have gone by from that moment until now
it's been several months since
several months have gone by from that moment until now
it's been several weeks since
several weeks have gone by from that moment until now
it's been several years since
several years have gone by from that moment until now
long since
long time ago
since

  Türkçe nasıl söylenir

  sîns

  Zıt anlamlılar

  until

  Telaffuz

  /ˈsəns/ /ˈsɪns/

  Etimoloji

  [ sin(t)s ] (adverb.) before 12th century. From Middle English syns, sinnes, contraction of earlier sithens, sithence, from sithen (“after", "since”) ( + -s, adverbial genitive suffix), from Old English sīþþan, from the phrase sīþ þǣm (“after/since that (time)”), from sīþ (“since", "after”) + þǣm dative singular of þæt. Cognate with Dutch sinds (“since”), German seit (“since”), Danish siden (“since”).

  Ortak Eşdizimliler

  since then, since 2

  Videolar

  ... Since they found mistakes since they are in the guilty, ...
  ... since Dodd-Frank. So there's one example. ...

  Günün kelimesi

  exigent