müebbet

listen to the pronunciation of müebbet
Türkçe - İngilizce
müebbet hapis: life sentence, life
endless, unending, perpetual
life, lifelong
for life
perpetual, eternal; lifelong
eternal
müebbet hapis
(Hukuk) life sentence or life detention order
müebbet hapis
life imprisonment
müebbet hapis
law life sentence, life
müebbet hapis cezası
life sentence

Tom is serving a life sentence in prison. - Tom cezaevinde müebbet hapis cezasını çekiyor.

Tom has been sentenced to three consecutive life sentences. - Tom üç müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ebedî, sonsuz
Sonu olmayan
Yaşadıkça süren, ömür boyunca olan
müebbet