sonsuza dek

listen to the pronunciation of sonsuza dek
Türkçe - İngilizce
forever

You can not be rude to everyone and expect to get away with it forever. - Herkese karşı kaba davranamazsın ve sonsuza dek onun yanına kalacağını bekleyemezsin.

He left Africa forever. - O, sonsuza dek Afrika'yı terk etti.

eternally
everlastingly
forever and ever

I will love you forever and ever. - Sizi sonsuza dek seveceğim.

forevermore
for ever

Sami thought he lost his kids for ever. - Sami çocuklarını sonsuza dek kaybettiğini düşünüyordu.

Do not try to live for ever. You will not succeed. - Sonsuza dek yaşamaya çalışma. Başaramayacaksın.

to all eternity
forever more
(deyim) for ever and ever
(Konuşma Dili) till hell freezes over
everlasting
gone forever
for good

He left Japan for good. - O sonsuza dek Japonya'ya terk etti.

sonsuza dek yaşatmak
eternalize
sonsuza dek yaşatmak
eternize
sonsuza değin/dek
eternally
Türkçe - Türkçe
ilanihaye
sonsuza dek