because of

listen to the pronunciation of because of
İngilizce - Türkçe
yüzünden

Yağmur yüzünden gelemedim. - I couldn't come because of the rain.

Posta grev yüzünden ertelendi. - The mail is delayed because of the strike.

-den dolayı
nedeniyle

Yağmur nedeniyle toplantı iptal edildi. - The meeting was canceled because of the rain.

Kötü hava nedeniyle, şehir gezisi düşünceleri terk edildi. - Because of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.

cihetiyle
sebebiyle

Şiddetli fırtına sebebiyle seyahat iptal edildi. - The trip was canceled because of the terrible storm.

Şiddetli fırtına sebebiyle gezi iptal edildi. - The trip was canceled because of the terrible storm.

ile

Şiddetli yağmur nedeni ile gidemedim. - I couldn't go because of the heavy rain.

Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya küçülüyor. - Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.

naşi
için

Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi. - My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve.

Kemiklerin balıklardan hoşlanmamak için gerçekten iyi bir neden olmadığından dolayı sadece balıklardan hoşlanmadığını söylüyorsun. - Just saying you don't like fish because of the bones is not really a good reason for not liking fish.

dolayı

Gürültüden dolayı uyuyamıyoruz. - We can't sleep because of the noise.

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

dolayısı ile
(isim)deniyle, dolayı
dolayısıyla
because
çünkü

Bir taksi çağırdım çünkü yağmur yağıyordu. - I called a cab, because it was raining.

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

because
zira

İşe bazen yürüyerek bazen de bisikletle gidiyorum zira yaşadığım yer işime çok yakın. - Sometimes I walk to work, and sometimes I ride my bike, because I live very close to work.

because
dolayı

O, kötü bir ruh hali içerisinde olması dolayısıyla seninle konuşmayı reddedebilir. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

Twitter hesabım spamden dolayı askıya alındı. - My Twitter account is suspended because of spamming.

because
nedeniyle

Hastalık nedeniyle partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

Bogdan Tanjević kolon kanseri nedeniyle istifa edecek. - Bogdan Tanjević will resign because of colon cancer.

because
-dığı için
because
conj. çünkü
because
(bağlaç) çünkü, yüzünden, dolayı, diği için
because
bağ. -diği için, nedeniyle; çünkü
because
diği için
because
yüzünden

Oyuncuların çoğu grip yüzünden keyifsiz oldukları için koç oyunu iptal etti. - The coach called off the game because many of the players were down with the flu.

Kötü hava yüzünden, o gelemedi. - Because of the bad weather, he couldn't come.

because of this
bu yüzden

Uranüs, ekseninde çok fazla yana yatar öyle ki yan tarafı etrafında döner. Bu yüzden, kutupları bazen neredeyse direk güneşi işaret eder. - Uranus tilts over so far on its axis that it rotates on its side. Because of this, its poles are sometimes pointed almost directly at the Sun.

because of that
bu yüzden
because of you
sizin yüzünüzden
for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

because
-den dolayı
because
(Havacılık) den dolayı
because
-diği için
because
dığı için
because of this
bunun için
for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

because
diye

Sırf hayaletleri göremiyorsun diye, bu onların var olmadığı anlamına gelmez. - Just because you can't see ghosts, it doesn't mean that they don't exist.

Beni sadece az kazanıyorum diye terk etti. - She left me simply because I had a small income.

for
zarfında
for
şerefine
for
yüzünden

Onu, hataları yüzünden daha az sevmiyorum. - I do not love him the less for his faults.

O, cinayet yüzünden hapse atılmıştır. - He was framed for murder.

for
karşılığında

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

Onun nezaketinin karşılığında ona bir hediye verdim. - I gave her a present in return for her kindness.

Because
olduğu için

Çok kaba ve duyarsız olduğu için Chris'ten hoşlanmıyorum. - I dislike Chris because he is very rude and insensitive.

Bu, uluslararası olduğu için altı dolar olacak. - It's going to be six dollars because it's international.

because
çünki
because of this
bundan dolayı
because
because of dolayı
becauseof
yüzünden
by dint of
(Fiili Deyim ) 1-kuvvetiyle 2- vasıtasıyla 3- sayesinde
by dint of
kuvvetiyle

O çaba kuvvetiyle başardı. - He succeeded by dint of effort.

by dint of
-in sayesinde
by dint of
vasıtasıyla
for
{e} uygun

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil. - This ship is not fit for an ocean voyage.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

for
{e} doğru

O, iş için doğru kişidir. - He is the proper person for the job.

Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik. - The sun having set, we all started for home.

for
{e} yönünde
for
adına

Pele, birçok önemli maçta Brezilyalı takımlar adına oynadı. - Pele played for the Brazilian teams in many important matches.

Tom adına çok mutluyum. - I'm very happy for Tom.

for
namına
for
{e} karşı

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

Mağdur kimselerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamalıyız. - We must provide food and clothes for the victims.

İngilizce - İngilizce
On account of; by reason of; for sake of, for the purpose of; by dent of; on the force of; by way of
for

Because my nephew was still young, he was forgiven. - My nephew was excused because of his youth.

He can't see the forest for the trees. - Because of these trees, he can't see the forest.

due to, on account of, for
On account of; by reason of
by dint of
because
For the reason (that)

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

because
On account (of), for sake (of)

I ruined my life because of you!.

because
So that, in order that

Simon set the house on fire where he was born, because nobody should point at it.

because
As known because; as inferred because; as determined because

He's not a nice guy, because he yells at people for no reason.

because
Used to terminate inquiry concerning origin or purpose, typically initiated by why

Daddy, why is the sky blue? / Well, because the sky .... Because the light .... Because the air .... Just because!.

because of.
along of

Turning against your own poor father, to set them bloody-minded soldiers on him! And now he'll be taken and hanged, and I shall be a poor miserable widow woman all along of you! — Charlotte M. Yonge, The Carbonels, 1896.

because
{c} that

You will suffer because of that. - You'll suffer because of that.

You'll suffer because of that. - You will suffer because of that.

because
{c} for this reason, on the account
because
for

He was nervous because he was leaving for America the next morning. - He was nervous because he was leaving for the United States the next morning.

Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lyeth in the tayl, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion. - Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lies in the tail, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion.

because
coz
because
due to the fact that
because
prep for the reason that ("He left because he was sick ")
because
cuz
because
ergo
because
since

Since the computer here can't change the system, I can't do anything. - Because the personal computer here cannot change the system, nothing can be done.

because
conjunction cos 1
because
On account (of)
because
conj karena
because
You use just because when you want to say that a particular situation should not necessarily make you come to a particular conclusion. Just because something has always been done a certain way does not make it right
because
dlatego ze [DLAH-teh-go ZHEH] The word dlatego is a conjunction that can also mean "therefore," "for that reason," and "that is why" The dla part means "for" and tego means "that"--"for that " Date of entry: 30 April 2000
because
In order that; that
because
By or for the cause that; on this account that; for the reason that
because
You use because when stating the explanation for a statement you have just made. Maybe they just didn't want to ask too many questions, because they rented us a room without even asking to see our papers The President has played a shrewd diplomatic game because from the outset he called for direct talks with the United States
because
conj. due to the fact that -; since
because
You use because when stating the reason for something. He is called Mitch, because his name is Mitchell Because it is an area of outstanding natural beauty, you can't build on it `Why didn't you tell me, Archie?' --- `Because you might have casually mentioned it to somebody else.'
because
be careful to specify exactly what causes what The error occurs in essays about literature when writers are drawing conclusions from evidence
because
Mom's reason for having kids do things which can't be explained logically
because
Pro

They did not oppose the project just because they feared public opinion. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

They didn't oppose the project just because they feared public opinion. - They did not oppose the project just because they feared public opinion.

because
If an event or situation occurs because of something, that thing is the reason or cause. Many families break up because of a lack of money Because of the law in Ireland, we had to work out a way of getting her over to Britain
because of this
due to this
because of

  Heceleme

  be·cause of

  Türkçe nasıl söylenir

  bîkôz ıv

  Telaffuz

  /bəˈkôz əv/ /bɪˈkɔːz əv/

  Etimoloji

  [ bi-'koz, -'k&z also ] (conjunction.) 14th century. Middle English because that, because, from by cause that.

  Videolar

  ... browsers are better and faster because of the work of this group of people. ...
  ... And because of that, we don't make the progress we need to. ...

  Günün kelimesi

  gowpen