because of

listen to the pronunciation of because of
İngilizce - Türkçe
yüzünden

Yağmur yüzünden gelemedim. - I wasn't able to come because of the rain.

Yağmur yüzünden gelemedim. - I couldn't come because of the rain.

-den dolayı
nedeniyle

Yağmur nedeniyle toplantı iptal edildi. - The meeting was canceled because of the rain.

Bogdan Tanjević kolon kanseri nedeniyle istifa edecek. - Bogdan Tanjević will resign because of colon cancer.

cihetiyle
sebebiyle

Şiddetli fırtına sebebiyle seyahat iptal edildi. - The trip was canceled because of the terrible storm.

Şiddetli fırtına sebebiyle gezi iptal edildi. - The trip was canceled because of the terrible storm.

ile

Onun kökeninden dolayı, Kanada İngilizcesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesi ile ilgili özelliklere sahiptir. - Because of its origins, Canadian English has features of both American and British English.

Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya küçülüyor. - Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.

naşi
için

Çok kişiye istenmeyen e posta gönderdiğim için Twitter hesabım askıya alındı. - My Twitter account is suspended because of spamming.

Kemiklerin balıklardan hoşlanmamak için gerçekten iyi bir neden olmadığından dolayı sadece balıklardan hoşlanmadığını söylüyorsun. - Just saying you don't like fish because of the bones is not really a good reason for not liking fish.

dolayı

O, kardan dolayı geç kaldı. - He was late because of the snow.

Gürültüden dolayı uyuyamıyoruz. - We can't sleep because of the noise.

dolayısı ile
(isim)deniyle, dolayı
dolayısıyla
because
çünkü

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

Chris'i sevmiyorum çünkü o çok kaba ve duyarsız. - I dislike Chris because he is very rude and insensitive.

because
zira

İşe bazen yürüyerek bazen de bisikletle gidiyorum zira yaşadığım yer işime çok yakın. - Sometimes I walk to work, and sometimes I ride my bike, because I live very close to work.

because
dolayı

Hastalıktan dolayı partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

O, kardan dolayı geç kaldı. - He was late because of the snow.

because
nedeniyle

Hastalık nedeniyle partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

Yağmur nedeniyle toplantı iptal edildi. - The meeting was canceled because of the rain.

because
-dığı için
because
conj. çünkü
because
(bağlaç) çünkü, yüzünden, dolayı, diği için
because
bağ. -diği için, nedeniyle; çünkü
because
diği için
because
yüzünden

Posta grev yüzünden ertelendi. - The mail is delayed because of the strike.

Yağmur yüzünden gelemedim. - I couldn't come because of the rain.

because of this
bu yüzden

Uranüs, ekseninde çok fazla yana yatar öyle ki yan tarafı etrafında döner. Bu yüzden, kutupları bazen neredeyse direk güneşi işaret eder. - Uranus tilts over so far on its axis that it rotates on its side. Because of this, its poles are sometimes pointed almost directly at the Sun.

because of that
bu yüzden
because of you
sizin yüzünüzden
for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

because
-den dolayı
because
(Havacılık) den dolayı
because
-diği için
because
dığı için
because of this
bunun için
for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

because
diye

Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir. - Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting.

Sırf hayaletleri göremiyorsun diye, bu onların var olmadığı anlamına gelmez. - Just because you can't see ghosts, it doesn't mean that they don't exist.

for
zarfında
for
şerefine
for
yüzünden

Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım. - I had to leave out this problem for lack of space.

O, cinayet yüzünden hapse atılmıştır. - He was framed for murder.

for
karşılığında

Onun nezaketinin karşılığında ona bir hediye verdim. - I gave her a present in return for her kindness.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Because
olduğu için

Çok kaba ve duyarsız olduğu için Chris'ten hoşlanmıyorum. - I dislike Chris because he is very rude and insensitive.

Bu, uluslararası olduğu için altı dolar olacak. - It's going to be six dollars because it's international.

because
çünki
because of this
bundan dolayı
because
because of dolayı
becauseof
yüzünden
by dint of
(Fiili Deyim ) 1-kuvvetiyle 2- vasıtasıyla 3- sayesinde
by dint of
kuvvetiyle

O çaba kuvvetiyle başardı. - He succeeded by dint of effort.

by dint of
-in sayesinde
by dint of
vasıtasıyla
for
{e} uygun

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

for
{e} doğru

Gemi kıyıya doğru gitti. - The ship made for the shore.

Biz, onun bu iş için doğru adam olduğunu keşfettik. - We've found him to be the right man for the job.

for
{e} yönünde
for
adına

Babasının adına toplantıya katıldı. - He attended the meeting for his father.

Tom adına çok mutluyum. - I'm very happy for Tom.

for
namına
for
{e} karşı

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

İngilizce - İngilizce
On account of; by reason of; for sake of, for the purpose of; by dent of; on the force of; by way of
for

He can't see the forest for the trees. - Because of these trees, he can't see the forest.

Because my nephew was still young, he was forgiven. - My nephew was excused because of his youth.

due to, on account of, for
On account of; by reason of
by dint of
because
For the reason (that)

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

because
On account (of), for sake (of)

I ruined my life because of you!.

because
So that, in order that

Simon set the house on fire where he was born, because nobody should point at it.

because
As known because; as inferred because; as determined because

He's not a nice guy, because he yells at people for no reason.

because
Used to terminate inquiry concerning origin or purpose, typically initiated by why

Daddy, why is the sky blue? / Well, because the sky .... Because the light .... Because the air .... Just because!.

because of.
along of

Turning against your own poor father, to set them bloody-minded soldiers on him! And now he'll be taken and hanged, and I shall be a poor miserable widow woman all along of you! — Charlotte M. Yonge, The Carbonels, 1896.

because
{c} that

I'm glad to be rid of that trouble. - I feel happy because I am quit of that trouble.

You will suffer because of that. - You'll suffer because of that.

because
{c} for this reason, on the account
because
for

Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lyeth in the tayl, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion. - Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lies in the tail, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion.

He was nervous because he was leaving for America the next morning. - He was nervous because he was leaving for the United States the next morning.

because
coz
because
due to the fact that
because
prep for the reason that ("He left because he was sick ")
because
cuz
because
ergo
because
since

Since the computer here can't change the system, I can't do anything. - Because the personal computer here cannot change the system, nothing can be done.

because
conjunction cos 1
because
On account (of)
because
conj karena
because
You use just because when you want to say that a particular situation should not necessarily make you come to a particular conclusion. Just because something has always been done a certain way does not make it right
because
dlatego ze [DLAH-teh-go ZHEH] The word dlatego is a conjunction that can also mean "therefore," "for that reason," and "that is why" The dla part means "for" and tego means "that"--"for that " Date of entry: 30 April 2000
because
In order that; that
because
By or for the cause that; on this account that; for the reason that
because
You use because when stating the explanation for a statement you have just made. Maybe they just didn't want to ask too many questions, because they rented us a room without even asking to see our papers The President has played a shrewd diplomatic game because from the outset he called for direct talks with the United States
because
conj. due to the fact that -; since
because
You use because when stating the reason for something. He is called Mitch, because his name is Mitchell Because it is an area of outstanding natural beauty, you can't build on it `Why didn't you tell me, Archie?' --- `Because you might have casually mentioned it to somebody else.'
because
be careful to specify exactly what causes what The error occurs in essays about literature when writers are drawing conclusions from evidence
because
Mom's reason for having kids do things which can't be explained logically
because
Pro

They did not oppose the project just because they feared public opinion. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

They didn't oppose the project just because they feared public opinion. - They did not oppose the project just because they feared public opinion.

because
If an event or situation occurs because of something, that thing is the reason or cause. Many families break up because of a lack of money Because of the law in Ireland, we had to work out a way of getting her over to Britain
because of this
due to this
because of

  Heceleme

  be·cause of

  Türkçe nasıl söylenir

  bîkôz ıv

  Telaffuz

  /bəˈkôz əv/ /bɪˈkɔːz əv/

  Etimoloji

  [ bi-'koz, -'k&z also ] (conjunction.) 14th century. Middle English because that, because, from by cause that.

  Videolar

  ... Nowadays, because of the growth of the web, we're at ...
  ... And because of the scale, even though these are small amounts ...

  Günün kelimesi

  dompteuse