onun için

listen to the pronunciation of onun için
Türkçe - İngilizce
so
that's why
accordingly
for that reason
therefor
1. for him/her/it. 2. for that reason, on account of that, as a result (of that)
for that reason, that's why
for him

How much did you pay for him? - Onun için ne kadar ödedin?

Mr White appeared for him in court. - Bay White onun için mahkemeye çıktı.

there for

I should've been there for her. - Onun için orada olmalıydım.

You need to be there for him. - Onun için orada olman gerekiyor.

therefore
so that

The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more. - Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı.

onun için çocuk oyuncağı
that's jam for him
onun için üzülmek
(Konuşma Dili) have compassion for someone
onun için üzülmek
(Konuşma Dili) have pity on someone
onun iyiliği için
for its own sake
Türkçe - Türkçe
binaenaleyh
onun için