for

listen to the pronunciation of for
Englisch - Türkisch
için

Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum. - I like to play sport for fun not for competition.

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil. - This ship is not fit for an ocean voyage.

{e} -e karşı. bağ. çünkü, zira
çünkü

Biz binayı satmak zorunda kaldık çünkü onu zararda işlettik. - We had to sell the building because for years we operated it in the red.

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

{i} için+t
-dır
doğru

Gemi kıyıya doğru gitti. - The ship made for the shore.

Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik. - The sun having set, we all started for home.

-den beri
tıpkı

Bu giysinin içinde tıpkı bir sporcu gibi görünüyorum fakat gerçek şu ki hiç spor yapmam. - I look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.

taraftar olmak
dolayı

Claude; sınıfımda klorofil dolayısıyla yeşil tenli olan ototrofik bir çocuk, ayın ormanlaşmasını hayal ediyor. - Claude, an autotropic boy in my class whose skin is green due to chlorophyll, dreams of foresting the moon.

Lütfen geç geldiğimden dolayı beni affet. - Please pardon me for coming late.

elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

amacıyla

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

Çok sayıda öğrenci müzik eğitimi yapmak amacıyla Avrupa'ya gider. - Many students go to Europe for the purpose of studying music.

süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

-e göre
(Bilgisayar) bu öğe için
sevmek

Sevmek ve sevilmek, bunlar mutluluğun büyük biçimleridir. - To love and to be loved, these are the biggest forms of happiness.

Tom uzun süredir Mary'yi sevmektedir. - Tom has loved Mary for a long time.

-dir
-e uygun
özlemek
-e rağmen
-e karşı
(Bilgisayar) süre

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

Bir süredir onunla ilgili bir şey görmedim. - I haven't seen anything of him for some time.

-e
ol
diye

Randevuya zamanında yetişeyim diye taksiye bindim. - I took a taxi so that I would be in time for the appointment.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

yönünden
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

(Osmanlıca) sari
olarak

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

Acemi bir muhabir olarak görevini iyi yapıyorsun. - You are doing well for a cub reporter.

niyetine
beri

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

Tom'un alnında Mary onu son gördüğünden beri yeni bir yara vardı. - Tom had a new scar on his forehead since the last time Mary had seen him.

zaman süresince
yönelik olarak
dir

Bu sembol, direnç ve bütünlüğü simgeliyor. - This symbol stands for strength and integrity.

Dirsek kol ve önkol arasında eklemdir. - The elbow is the joint between the arm and forearm.

dünyada

Su olmasa dünyada hiç kimse yaşayamaz. - If it were not for water, no one could live on earth.

Tüm dünyada insanlar barış için endişeli. - People all over the world are anxious for peace.

(bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
-e elverişli
şerefine
zarfında
yüzünden

Bir haftadır grip yüzünden yataktayım. - I've been laid up with flu for the last week.

Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım. - I had to leave out this problem for lack of space.

-den dolayı
nedeniyle

Sağlık sorunları nedeniyle okulu bıraktı. - She quit school for health reasons.

Aramızda kalsın, o rüşvet nedeniyle görevden alındı ​​. - Between ourselves, he was dismissed for bribery.

karşılığında

Onun yardımı karşılığında ona bir içki ısmarladım. - I bought him a drink in return for his help.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

zira

Beni affedin, zira ben günah işledim. - Forgive me, for I have sinned.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

yerine

ABD'de, insanların nakit ödeme yerine bir çek yazmaları yaygındır. - In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.

Tom uzaktayken onun yerine kim çalışacak? - Who will fill in for Tom when he is away?

uğruna

Sigarayı bırakmak kolay değildir, fakat sağlığının uğruna bırakmalısın. - To give up smoking is not easy, but you should for the sake of your health.

Onun şimdi uğruna yaşamak için hiçbir şeyi yok. - Now he has nothing to live for.

conj. dolayı
{e} sebebiyle

Sonuçta, o şiddet suçu sebebiyle beş yıl hapis yatmıştı. - Eventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.

Son zamanlardaki olaylar sebebiyle, kendimi işime vermem tamamen imkansız. - Due to recent events, it is completely impossible for me to focus on my work.

{e} yarayan
{e} göre

Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur. - His niece is attractive and mature for her age.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

{e} karşı

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

for için
uygun

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil. - This ship is not fit for an ocean voyage.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

adına

Tom adına çok mutluyum. - I'm very happy for Tom.

O, onun adına konuştu. - She spoke up for him.

{e} yönünde
namına
rağmen

Bütün servetine rağmen o mutlu değildir. - For all his riches he is not happy.

Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır. - Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.

for instance
örneğin

Ortak çok şeyimiz var: örneğin hobilerimiz, eğitim durumu. - We have many things in common: hobbies, educational backgrounds, for instance.

Büyük şehirlerde, örneğin Londra'da, ağır dumanlı sis var. - In large cities, in London for instance, there is heavy smog.

for now
şimdilik

O şimdilik yeterli olacaktır. - That will be enough for now.

Sanırım o şimdilik yeterli. - I think that's enough for now.

for rent
kiralık

Park Caddesinde sahip olduğun o kiralık eve ilgi duyuyorum. - I'm interested in that house you've got for rent on Park Street.

Teyzemin aylık 550 dolara kiralık bir dairesi var. - My aunt has an apartment for rent for 550 dollars a month.

for this reason
bundan dolayı
for sure
elbette

Elbette orada olacağım. - I'll be there for sure.

Onu elbette bilmiyoruz. - We don't know that for sure.

for this reason
bu sebepten dolayı
for example
mesela

Mesela, bu bir kalem. - For example, this is a pen.

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

for example
meselâ

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

Mesela, İngilizceyi seviyor musun? - For example, do you like English?

for this reason
bu nedenle

Bu nedenle, seninle gidemem. - For this reason, I cannot go with you.

Bu nedenle seninle aynı düşüncede değilim. - For this reason I cannot agree with you.

for example
örneğin

Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar. - The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Japonya güzel şehirlerle doludur. Kyoto ve Nara, örneğin. - Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for example.

for this reason
bu yüzden

O bu yüzden okulu bıraktı. - It is for this reason that he left school.

for this reason
bu sebepten
for fun
zevk için

Tom zevk için tartışan insan türüdür. - Tom is the kind of guy that argues for fun.

Sadece zevk için okula gelmeyin. - Don't come to school just for fun.

for a while
bir süre

O, bir süre burada kaldı. - He stayed here for a while.

Soruyu bir süre düşünüp taşındı. - She pondered the question for a while.

for ever
her zaman

Tom her zaman Mary'yi her şey için suçluyor. - Tom always blames Mary for everything.

Tom her zaman beni her şey için suçluyor. - Tom always blames me for everything.

for instance
meselâ

Bir Fransız, mesela, bir Rus şakasına gülmekte zorlanır. - A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.

for us
bizim için
be for
taraftar olmak
for ages
senelerce
for ages
epeydir
for ages
uzun zamandır

Uzun zamandır hiç yağmur yağmadı; Aslında, nisan ayının başından beri yağmadı. - We've had no rain for ages; in fact, not since the beginning of April.

Biz uzun zamandır konuşmadık. - We haven't had a talk for ages.

for all
rağmen

Sam, yaptığı tüm hatalarına rağmen hâlâ çok sevimli bir kişidir. - For all his faults, Sam is still a very likable person.

Bütün servetine rağmen hâlâ mutsuzdu. - For all his wealth, he was still unhappy.

for ever
sonsuza dek

Sami, Leyla'nın hayatını sonsuza dek değiştirdi. - Sami changed Layla's life for ever.

Sami çocuklarını sonsuza dek kaybettiğini düşünüyordu. - Sami thought he lost his kids for ever.

for ever
ebedi olarak
for sale
satılık

Bu kitap satılık değil. - This book is not for sale.

Tom satılık saksafonunun tanıtımını yaptı. - Tom advertised his saxophone for sale.

for sure
kati olarak

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

for sure
tabii ki
for the moment
şimdilik

Şimdilik sakinleşiyor. - She is being quiet for the moment.

Burada şimdilik güvendeyiz. - We're safe here for the moment.

for a while
kısa süreliğine
for a while
bir süredir

Bir süredir bunu düşünüyorum. - I've been thinking about this for a while.

Ben bir süredir buradayım. - I've been here for a while.

for a while
kısa bir süre

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

for all
(Bilgisayar) her

Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir. - His story may sound false, but it is true for all that.

O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için. - That dispute has been settled once and for all.

for ever
sonsuza kadar

Leyla ve Sami sonsuza kadar birlikte olmak için ne gerekiyorsa yapacaklardı. - Layla and Sami were going to do whatever it took to be together for ever.

Sami'nin yaşamı sonsuza kadar değişiyordu. - Sami's life changed for ever.

for ever
ilelebet
for ever
daima
for example
örnek olarak

Bazı Almanca kelimelerin telaffuz edilmesi İngilizce konuşan biri için son derece zordur. Örnek olarak: Streichholzschächtelchen. - Some German words are extremely difficult for an English speaker to pronounce, for example Streichholzschächtelchen.

for fun
alay için
for good
sonsuz

O, sonsuza kadar elveda dedi. - He said good-bye for good.

Bu olayı sonsuza kadar hatırlayacağım. - I'll remember this incident for good.

for good
resmen
for good
temelli olarak

Mağaza temelli olarak kapalı. O tasfiye oldu. - The store is closed for good. It's been liquidated.

Mağaza tasfiye edildi. O temelli olarak kapalı. - The store has been liquidated. It's closed for good.

for good
sürekli olarak

Tom sürekli olarak Japonya'da yaşamaya niyetleniyor. - Tom intends to live in Japan for good.

O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor. - He says he is leaving the country for good.

for good
kesinlikle
for instance
örnek verecek olursak
for instance
örnek vermemiz gerekirse
for instance
örnek vermek gerekirse
for life
bir ömür boyu
for me
bana gelince
for me
bana
for now
şu an için

Bu şu an için işe yarar. - This will do for now.

for once
bir kereliğine

Bir kereliğine Tom'a katılıyorum. - For once, I agree with Tom.

for one
özellikle

Ben özellikle bu tür resimleri sevmiyorum. - I, for one, don't like pictures like this.

for one
bilhassa
for one thing
evvela

Evvela hiç param yok ve ikinci olarak hiç boş vaktim yok. - For one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.

for one thing
önce

Öncelikle o tembeldir, diğer taraftan içki içer. - For one thing he is lazy, for another he drinks.

Öncelikle, hiç param yok. ikinci olarak, zamanım yok. - For one thing, I don't have any money. For another, I don't have the time.

for over
den fazla
for so long
uzun süredir

Uzun süredir bunu bekliyorum. - I've been waiting for this for so long.

for some time
bir müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

for sure
kesin

O, Cumaya kadar kesin olarak bize kararını bildireceğini söyledi. - He said he would give us his decision for sure by Friday.

Tom bu yaz kesinlikle Boston'u ziyaret edecek. - Tom will visit Boston this summer for sure.

for sure
hiç şüphen olmasın
for the present
şu anda
for this
bunun için

Bunun için tüm sorumluluğu kabul edeceğim. - I will accept full responsibility for this.

Bunun için çok yaşlanıyorum - I'm getting too old for this.

for us
bizim açımızdan
for us
açımızdan
for you
sana

Senin hataların bile sana olan saygımı azaltmaz ve arkadaşlıkta önemli olan budur. - Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.

Yardımın için sana çok fazla teşekkür edemeyiz. - We cannot thank you too much for your help.

for you
senin için

Senin için akşam yemeği pişireyim mi? - Shall I cook dinner for you?

İşte senin için bir mektup. - Here is a letter for you.

for you
senin adına
for you
size

Yardımınız için size çok minnettarım. - I'm very grateful to you for your help.

İyiliğiniz için size minnettarım. - I am grateful to you for your kindness.

to be for
taraftar olmak
for ages
uzun bir zaman
for ages
yüzyıllardır
for all
-e karşın
for all
-e rağmen
for free
bedava

Mike çok nazikti. Arabamı bedava tamir ettirdi. - Mike was very kind. He got my car repaired for free.

Bedavaya bir dil öğrenin. - Learn a language for free.

for fun
zevk olsun diye
for fun
gırgırına
for good
temelli

Japonya'dan temelli olarak ayrılmıyorsun, değil mi? - You aren't leaving Japan for good, are you?

Jane temelli olarak Fransa'ya gitti. - Jane has gone to France for good.

for good
tümüyle
for instance
mesela

Bir Fransız, mesela, bir Rus şakasına gülmekte zorlanır. - A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.

for short
kısaca

Oyun tasarımının en önemli bölümlerinden biri de kısaca grafik kullanıcı arayüzü veya GUI'dir. - One of the most important parts of game design is the graphical user interface, or GUI for short.

Margaret'e kısaca Meg denir. - Margaret is called Meg for short.

for some time
bir süre için

Ben bir süre için izin istedim. - I asked for some time off.

Peter bir süre için yeni bir daire bulmak için çalışıyor. - Peter has been trying to find a new apartment for some time.

for sure
mutlaka
for sure
kesinlikle öyle
for the present
şimdilik

Meseleyi şimdilik olduğu gibi bırakalım. - Let's leave the matter as it is for the present.

for to
den e
for all
Herkes için

Bugün herkes eğitimi herkes için bir hak olarak görüyor. - Today everyone regards education as a right for all.

O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için. - That dispute has been settled once and for all.

for free
Ücretsiz, bedava
for fun
Eğlence için

O sadece eğlence için periyodik tabloyu ezberledi. - He learnt the periodic table by heart just for fun.

Buralarda eğlence için ne yaparsın? - What do you do for fun around here?

for him
Onun için

Her kim geç kalkarsa, onun için, yeterli ekmek olmayabilir. - One who wakes up late, for him, there may not be enough bread.

Bu akşam onun için bir veda partisi düzenliyoruz. - We are giving a farewell party for him tonight.

for long
Uzun süre, uzun süreliğine
for me
Benim için

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

Bu benim için çok zordu. - This is very difficult for me.

for more
Daha fazlası için
for most
için en
for once
bir kere, bir keresinde, bir defasında
for once
bir kere

Bir kereliğine Tom'a katılıyorum. - For once, I agree with Tom.

Bir kerelik hatalı olduğunuzu umalım. - Let's hope you're wrong for once.

for one
Özellikle, bilhassa, en başta
for sale
(deyim) (Mecaz) Kendini satmak/beğendirmek için giyinip kuşanmış, albenili olmuş
for some time
Bir süreliğine
for sure
Kesin: "That's for süre! - Orası kesin!"
for the
ise for
for this purpose
bu amaçla
for what
Ne için, niçin
for why
için neden
for a while
bir süre için

Bir süre için gitmiş olabilirim. - I may be gone for a while.

Ben bir süre için tekrar dişçiye gitmek zorunda kalmamalıyım. - I shouldn't have to go to the dentist again for a while.

for ages
uzun bir zaman, senelerce, çoktan beri
for all
(deyim) for all + noun ragmen
for all
göre

Hepiniz için önemli bir görevim var. - I have an important mission for all of you.

Tom bütün bilgimize göre ölü olabilir. - Tom might be dead for all we know.

for all
karşın

Bütün servetine karşın, o çok mutlu değildir. - For all his wealth, he is not very happy.

Sözde psişik güçlerine karşın kendi ölümünü tahmin edemedi. - For all his supposed psychic powers, he could not predict his own death.

for all
kalırsa
for all
kadarıyla
for ever
ebediyen
for free
{k} bedava, parasız
for fun
şakadan
for fun
şaka olarak
for fun
(deyim) saka icin
for good
(deyim) surekli olarak ,sonsuz
for good
sonsuza dek

O sonsuza dek Japonya'ya terk etti. - He left Japan for good.

for good
geri dönmemek üzere

Onlar geri dönmemek üzere Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamaya karar verdi. - She has decided to live in the United States for good.

Jane, geri dönmemek üzere Japonya'yı terk etti mi? - Has Jane left Japan for good?

for life
müebbet
for life
kaydıhayatla/ şartıyla as long as one lives
for life
yaşam boyu

Bazı şirketler işçilerine yaşam boyu bir iş garanti ediyor. - Some companies guarantee their workers a job for life.

for life
ömür boyu

Tom ömür boyu hapse gidiyor. - Tom is going to prison for life.

Tom'a bir devlet cezaevinde ömür boyu hapis cezası verildi. - Tom was imprisoned for life at a state penitentiary.

for once
bu sefer

Bir katır kadar inatçısın! Bu sefer onun haklı olduğunu kabul et. - You are as stubborn as a mule! For once, accept that she is right.

for once
bir kez

Bir kez kazanmak istiyorum. - I want to win for once.

Keşke bir kez bir şey olabilsem. - I wish for once I could be something.

for once
bir kerelik

Bir kerelik hatalı olduğunuzu umalım. - Let's hope you're wrong for once.

for one thing
(deyim) bir kere ,once
for short
(deyim) kısaltma olarak
for sure
kesin: That's for sure! Orası kesin!
for the present
şu an için
for the record
(deyim) dikkat edilsin
for the record
(Kanun) dava kaydı için
for the record
(Kanun) tutanaklar için
for this
buna gelince as
for this reason
buna binaen so, hence
for what
neye
for what
(isim)ye
Englisch - Englisch
IATA airport code for Pinto Martins International Airport in Fortaleza, Ceará, Brazil
frame of reference
Field Of Research
Fellowship of Reconciliation, any of a number of religious nonviolent organizations, particularly in English-speaking countries
Used to construe various verbs

I'm looking for my friend.

Because of

UK He looks better for having lost weight.

Because of these trees, he can't see the forest. - He can't see the forest for the trees.

My nephew was excused because of his youth. - Because my nephew was still young, he was forgiven.

Despite, in spite of

Mr. Joseph Blenkinshaw was perhaps not worth quite so much as was reported; but for all that he was a very wealthy man.

On behalf of

I will stand in for him.

because

He lost his job, for he got into trouble.

She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lies in the tail, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion. - Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lyeth in the tayl, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion.

To obtain

What did he ask you for?.

In the direction of: marks a point one is going toward

He was headed for the door when he remembered.

Used to introduce a small clause

All I want is for you to be happy. (=All I want is that you be happy.).

{p} because of, conducive to, in hope of, in place of, in favor of, on this account
maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
You use for to say how long something lasts or continues. The toaster remained on for more than an hour For a few minutes she sat on her bed watching the clock They talked for a bit
In the context of the Act's exclusions, "for" means on behalf of someone else, and is comparable to the word "by " That is, a record "created by or for" a person is a record created by that person or by a person acting on his or her behalf The fact that one person is acting for another must be evident in the record itself or in some other way
Indicating that in favor of which, or in promoting which, anything is, or is done; hence, in behalf of; in favor of; on the side of; opposed to against
for that, because
If you are for something, you agree with it or support it. Are you for or against public transport? I'm for a government that the people respect and that respects the people against
Towards
If you feel a particular emotion for someone or something, they are the object of that emotion, and you feel it when you think about them. John, I'm sorry for Steve, but I think you've made the right decisions Mack felt a pitiless contempt for her
If you say that you are for a particular activity, you mean that this is what you want or intend to do. Right, who's for a toasted sandwich then? `What'll it be?' Paul said. --- `I'm for halibut.'
*see Free on Rail (TradStat Definitions: Terms of Delivery)
If you say that you are all for doing something, you agree or strongly believe that it should be done, but you are also often suggesting that other people disagree with you or that there are practical difficulties. He is all for players earning what they can while they are in the game I was all for it, but Wolfe said no
If you work or do a job for someone, you are employed by them. I knew he worked for a security firm Have you had any experience writing for radio? a buyer for one of the largest chain stores in the south
To be named for someone means to be given the same name as them. The Brady Bill is named for former White House Press Secretary James Brady
A prefix to verbs, having usually the force of a negative or privative
For is the preposition that is used after some nouns, adjectives, or verbs in order to introduce more information or to indicate what a quality, thing, or action relates to. Reduced-calorie cheese is a great substitute for cream cheese Car park owners should be legally responsible for protecting vehicles Be prepared for both warm and cool weather Make sure you have ample time to prepare for the new day ahead
1) the time of -- " lasted for 443 hours " (230) 2) as one -- "For example, if you want " (230)
Indicating the remoter and indirect object of an act; the end or final cause with reference to which anything is, acts, serves, or is done
If something is for someone, they are intended to have it or benefit from it. Isn't that enough for you? I have some free advice for you. a table for two Your mother is only trying to make things easier for you What have you got for me this morning, Patrick? He wanted all the running of the business for himself
Over a period of time
For is used in conditional sentences, in expressions such as `if not for' and `were it not for', to introduce the only thing which prevents the main part of the sentence from being true. If not for John, Brian wouldn't have learned the truth The earth would be a frozen ball if it were not for the radiant heat of the sun She might have forgotten her completely had it not been for recurrent nightmares
Directed at, intended to belong to
Because; by reason that; for that; indicating, in Old English, the reason of anything
A JavaTM programming language keyword used to declare a repetition construct Syntax: for ( int i = 0; i < MAX_VALUE; i++){ } "for" loops are most often used in count controlled situations "while" loops are more often used with sentinel controls
Runs a specified command for each file in a set of files
If you leave for a particular place or if you take a bus, train, plane, or boat for a place, you are going there. They would be leaving for Rio early the next morning
If it is for you to do something, it is your responsibility or right to do it. I wish you would come back to Washington with us, but that's for you to decide It is not for me to arrange such matters
per

You are the very person I have been looking for. - You're the very person I've been looking for.

The teacher said: Above all, what is necessary for success is perseverance. - The teacher said: What is necessary for success, above all, is perseverance.

fer
per-
Indicating that in the character of or as being which anything is regarded or treated; to be, or as being
Frame of Reference It is not uncommon for different empires to see their universe or world through a different point of view
conj. because, on account of, due to the fact that
·ti·tude noun Strength of mind that allows one to endure pain or adversity with courage
prep: before, in front of, in the presence of, because of, in preference to; for, because 21, 93, 99, 111, 112, 113, 146
If you feel a particular emotion for someone, you feel it on their behalf. This is the best thing you've ever done -- I am so happy for you! He felt a great sadness for this little girl
Indicating that on place of or instead of which anything acts or serves, or that to which a substitute, an equivalent, a compensation, or the like, is offered or made; instead of, or place of
One who takes, or that which is said on, the affrimative side; that which is said in favor of some one or something; the antithesis of against, and commonly used in connection with it
You use expressions such as for the first time and for the last time when you are talking about how often something has happened before. He was married for the second time, this time to a Belgian For the first time in my career, I was failing
You use for when you say that an aspect of something or someone is surprising in relation to other aspects of them. He was tall for an eight-year-old He had too much money for a young man
If something is for sale, hire, or use, it is available to be sold, hired, or used. fishmongers displaying freshwater fish for sale a room for rent. a comfortable chair, suitable for use in the living room
prep [in order to/for the benefit of (This gift is ~ you )] untuk
If you are in for it or, in British English, if you are for it, you are likely to get into trouble because of something you have done
as for: see as but for: see but for all: see all. free on rail
You use for to say how far something extends. We drove on for a few miles Great clouds of black smoke were rising for several hundred feet or so
Indicating that toward which the action of anything is directed, or the point toward which motion is made; &?;ntending to go to
If a word or expression has the same meaning as another word or expression, you can say that the first one is another word or expression for the second one. The technical term for sunburn is erythema
It is logically nearly equivalent to since, or because, but connects less closely, and is sometimes used as a very general introduction to something suggested by what has gone before
Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and prompting to an act or state; the reason of anything; that on account of which a thing is or is done
If someone does something for you, they do it so that you do not have to do it. If your pharmacy doesn't stock the product you want, have them order it for you He picked the bracelet up for me
You use for after words such as `argue', `case', `evidence', or `vote' in order to introduce the thing that is being supported or proved. Another union has voted for industrial action in support of a pay claim The case for nuclear power is impressive We have no real, objective, scientific evidence for our belief. against For is also an adverb. 833 delegates voted for, and only 432 against
Supporting (opposite of against)
Since; because; introducing a reason of something before advanced, a cause, motive, explanation, justification, or the like, of an action related or a statement made
After some adjective, noun, and verb phrases, you use for to introduce the subject of the action indicated by the following infinitive verb. It might be possible for a single woman to be accepted as a foster parent I had made arrangements for my affairs to be dealt with by one of my children He held out his glass for an old waiter to refill
for can start a sentence only as a preposition, not as a conjunction
nIII: worship, veneration
If you speak or act for a particular group or organization, you represent them. She appears nightly on the television news, speaking for the State Department. the spokesman for the Democrats
{e} to; in order to; in favor of; about, regarding; because; during, during the span of; in consideration of; on behalf of
for all
In spite of, despite

For all his protests, he was forced to have a bath.

for ever
forever
for example
As an example

Many types of cheese exist, for example Gouda and Cheddar.

for free
Without paying

We got all our food for free, it was included in the contract.

for free
Without effort; as a useful side-effect of something that was to be done anyway

When they fixed that one bug, we got this new software feature for free.

for good
Forever; permanently

A bad haircut is no fun, but at least you're not stuck with it for good, only until it grows out.

for instance
As an example
for now
at the moment; until later

That's enough for now, we can continue our conversation tomorrow.

for once
For the first time, after many instances to the contrary; in a rare exception to the rule; as an exception to the usual

For once in her life she was surprised out of her reserve; she caught her girl in her arms and crushed her and her flowers against her heart, kissing the bright hair and sweet face warmly.

for one
As the first in a number of examples

I don't like this carpet - for one, it doesn't suit our lounge room at all and it's also much too expensive.

for one
As one person among other people who may not hold the same opinion

I know you may not agree but I, for one, think we should get rid of this unfair piece of legislation.

for one thing
Used to introduce the first item in a possible sequence
for rent
Being offered for renting
for sale
Being offered for purchase

Is this ladder for sale? - No, it is used to reach the products on the upper shelves.

for short
As an abbreviated form

This is Ricardo, or Ricki for short.

for sure
definitely, positively, without doubt

Did you enjoy the concert? -- For sure.

for that
Because
for the present
for now
for the record
For the purpose of being recorded, especially when already known

Now, just for the record, you have served time for drug dealing, haven't you?.

for to
in order to
for sure
not open to doubt; "she wanted to go; that was for sure
for sure
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
for sure
not open to doubt; "she wanted to go; that was for sure"
for sure
without a doubt, definitely; certainly
for ages
for a very long time, for a long period of time
for instance
for example, e.g
for example
I have a product that I want to sell at $2 00 per unit, without many contacts I might enlist a Broker to promote my $2 item and hopefully have Him/Her arrange all of the details of the sale The Broker would market my product through various venues such as his companies website He would then mark my $2 item up to $3; that doesn't sound like much, but if I have 4-5,000 of this item that would represent $4,000-$5,000 dollars in his pocket for moving my inventory
for example
a load consisting of bags of free flowing material such as rice will result in more stress than an equivalent load made up of large carton boxes
for one
1. as a particular one of several possibilities; "I for one feel very grateful"; "her mother for one was worried"
for one thing
As one or an additional point to be noted
For Sale
fs
For example
take
For free
pro bono
be for
be on someone's side, defend someone
for a while
for some time, during a certain period of time
for a while
for a short time; "sit down and stay awhile"; "they settled awhile in Virginia before moving West"; "the baby was quiet for a while"
for ever
eternally, endlessly, for always, at all times
for example
for instance, e.g
for example
as an example; "take ribbon snakes, for example"
for example
If the following was the opening paragraph tag for a paragraph with centered text <p align="center"> then this would be the closing tag: </p> (Closing tags do NOT have attributes or values)
for example
as an example; "take ribbon snakes, for example
for free
without payment; "I'll give you this gratis"
for free
free of charge, at no cost
for fun
in laughter, for the hell of it, for kicks
for good
forever, permanently
for good
for a long time without essential change; "he is permanently disabled"
for instance
as an example; "take ribbon snakes, for example"
for life
forever, evermore, for the remainder of one's life
for now
for the present time, for the time being
for once
just this one time, for a change
for one
as a particular one of several possibilities; "I for one feel very grateful"; "her mother for one was worried
for one thing
for a particular example; "for one thing, you must work harder
for one thing
first of all, first thing, one reason being that
for one thing
for a particular example; "for one thing, you must work harder"
for rent
for leasing, for letting, available to be leased
for sale
available for purchase; "purchasable goods"; "many houses in the area are for sale"
for sale
for selling, available for purchase, to be sold
for short
for the sake of brevity, as a nickname
for short
as an abbreviation; "call me Bob for short"
for the moment
temporarily; "we'll stop for the time being
for the moment
temporarily; "we'll stop for the time being"
for the moment
for now, for the present moment
for the present
in the meantime, now, at this time
for this reason
due to this cause, accordingly, therefore
for us
for our sake, on behalf of ourselves
for you
intended for you, in honor of you, in place of you
Türkisch - Englisch
{f} vouch
for
Favoriten