for instance, e.g

listen to the pronunciation of for instance, e.g
İngilizce - Türkçe

for instance, e.g teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

for example
mesela

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

Mesela, bu bir kalem. - For example, this is a pen.

for example
meselâ

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

Mesela, bu bir kalem. - For example, this is a pen.

for example
örneğin

Profesyonel çevirmenler çoğunlukla sadece tek bir alanda uzmanlaşırlar, örneğin hukuk ve tıp. - Professional translators quite often specialize in just one field, for example law or medicine.

Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin b sesi için μπ'yi, d sesi için ντ'yi, g sesi için γκ'yi ve c sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz. - You can make sounds by combining letters in Modern Greek. For example you can use μπ to make the sound b, ντ to make the sound d, γκ to make the sound g and τζ to make the sound dj.

İngilizce - İngilizce
for example
for instance, e.g