şu anda

listen to the pronunciation of şu anda
Türkçe - İngilizce
currently

Tom currently works for his father's company. - Tom şu anda babasının şirketi için çalışıyor.

Tom isn't currently in prison. - Tom şu anda hapishanede değil.

just now, at present, at the moment
now

What I want now is not money, but time. - Şu anda istediğim para değil, fakat zamandır.

Are you ready to order now? - Şu anda sipariş vermeye hazır mısınız?

yet

I believe Elvis yet lives. - Elvis'in şu anda yaşadığına inanıyorum.

At present, consensus has yet to be reached. - Şu anda, yine de görüş birliğine varılmalı.

just now

I just bet you were thinking something perverse just now. - Ben, şu anda ters bir şey düşündüğüne dair bahse girerim.

I was just now thinking about that problem. - Şu anda o sorun hakkında düşünüyordum.

for the present
(Konuşma Dili) here and now

I can't answer you here and now. - Sana burada ve şu anda cevap veremem.

presently

I am presently working in the hotel kitchen. - Ben şu anda otel mutfağında çalışıyorum.

It is an ancient midden, presently an archaeological treasury. - Eski bir çöp yığını şu anda arkeolojik bir hazinedir.

at present

At present, consensus has yet to be reached. - Şu anda, yine de görüş birliğine varılmalı.

Everything is going well at present. - Şu anda her şey iyi gidiyor.

at the present time
now to
at the moment

Can you mention some celebrities in Italy at the moment? - Şu anda İtalya'daki bazı ünlülerden bahsedebilir misin?

They're having a break at the moment. - Onlar şu anda bir mola veriyorlar.

şu anda