şu anda

listen to the pronunciation of şu anda
Türkçe - İngilizce
currently

Tom currently works for his father's company. - Tom şu anda babasının şirketi için çalışıyor.

Tom isn't currently working anywhere. - Tom şu anda herhangi bir yerde çalışmıyor.

just now, at present, at the moment
now

What I want now is not money, but time. - Şu anda istediğim para değil, fakat zamandır.

I just bet you were thinking something perverse just now. - Ben, şu anda ters bir şey düşündüğüne dair bahse girerim.

yet

I'm not sure Tom is ready to do that yet. - Tom'un şu anda onu yapmak için hazır olduğundan emin değilim.

Do you have any plans yet? - Şu anda hiç planın var mı?

just now

I just bet you were thinking something perverse just now. - Ben, şu anda ters bir şey düşündüğüne dair bahse girerim.

Tom isn't here just now. - Tom şu anda burada değil.

for the present
(Konuşma Dili) here and now

I can't answer you here and now. - Sana burada ve şu anda cevap veremem.

presently

It is an ancient midden, presently an archaeological treasury. - Eski bir çöp yığını şu anda arkeolojik bir hazinedir.

I am presently working in the hotel kitchen. - Ben şu anda otel mutfağında çalışıyorum.

at present

I don't need money at present. - Benim şu anda paraya ihtiyacım yok.

Everything is going well at present. - Şu anda her şey iyi gidiyor.

at the present time
now to
at the moment

Tom isn't here at the moment. - Tom şu anda burada değil.

He is on another phone at the moment. - O şu anda başka bir telefonda.

şu anda