sürekli olarak

listen to the pronunciation of sürekli olarak
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) permanently

The man turned permanently blue after he drank the silver solution. - Adam, gümüş solüsyonu içtikten sonra sürekli olarak mavileşti.

perpetually
continually

She complained continually that there was no money left. - O sürekli olarak para kalmadığından şikayet ediyordu.

I continually go to the market. - Ben sürekli olarak pazara giderim.

on and on
all the time
abidingly
constantly

He was constantly borrowing money from me. - O, benden sürekli olarak ödünç para alıyordu.

My uncle constantly causes his family trouble. - Amcam sürekli olarak ailesine başına bela olur.

on
continuously, continually, all the time
incessantly

A bird is incessantly singing in my balcony. - Bir kuş sürekli olarak balkonumda ötüyor.

continuously

People are changing continuously. - İnsanlar sürekli olarak değişiyorlar.

You cannot get along with him because he speaks continuously. - O sürekli olarak konuştuğu için onunla anlaşamazsın.

evermore
invariably
in ordinary
(Konuşma Dili) now and again
(deyim) for good and all
for good

The store closed down for good. - Dükkân sürekli olarak kapandı.

He says he is leaving the country for good. - O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor.

durably
consistently

Crime rates have been consistently decreasing over the past few decades. - Suç oranları son birkaç on yılda sürekli olarak düşüyor.

As recent research shows, the life expectancy in Japan is consistently increasing. - Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, Japonya'daki yaşam beklentisi sürekli olarak artıyor.

continously
in constant
durable
perpetual
-den beri sürekli olarak
ever since
Türkçe - Türkçe
sıvırya
temelli
sürekli olarak