now

listen to the pronunciation of now
İngilizce - Türkçe
şimdi

Şimdi havaalanındayım. - I'm at the airport now.

Saat şimdi yedi kırk beş. - It's quarter to eight now.

şu aralar
-dığı için
bu aralar

Bebek diş çıkarıyor bu aralar. - The baby is growing teeth now.

Tom'un bu aralar ne yaptığını bilmiyorum. - I don't know what Tom does nowadays.

şu an

Şu anda istediğim para değil, fakat zamandır. - What I want now is not money, but time.

Asama yanardağı şu an hareketsiz. - Mt. Asama is now dormant.

şu tapta
şimdiki zaman
şu anda

Şu anda sipariş vermeye hazır mısınız? - Are you ready to order now?

Şu anda bir bira içiyorum. - I'm drinking a beer right now.

hemen

Bu çılgınca bir fikir gibi görünebilir fakat sanırım hemen şu anda Tom'u ve Mary'i ziyaret etmeye gitmeliyiz. - It may seem like a crazy idea, but I think we should go visit Tom and Mary right now.

Büyükannem hemen hemen her gün bir yürüyüş için dışarı çıkardı fakat şimdi o nadiren, kırk yılda bir, dışarı çıkar. - My grandmother used to go out for a walk almost every day, but now she seldom, if ever, goes out.

acilen
conj. mademki
halen

Şimdi bile, biz halen onun gerçek katil olduğundan şüpheleniyoruz. - Even now, we still doubt that he is the real murderer.

derhal

Onu derhal yapacağım. - I will do it right now.

Derhal konuşmayı kes. - Stop speaking right now.

dığından
bir bu bir
z. şimdi. i. şimdiki zaman
now then şu halde
zaman zaman

Tom zaman zaman Mary'den haber alır. - Tom hears from Mary every now and then.

Şimdi bile zaman zaman artçı şoklar var. - Even now there are occasional aftershocks.

şimdiki halde
argo günümüze uygun
now and then ara sıra
(bağlaç) mademki, dığından
öylenow this
now that bazen biri bazen öteki
bağlaç
bağlaç mademki
şua
mademki

Mademki on sekiz yaşındasın, ehliyet alabilirsin. - Now that you are eighteen, you can get a driver's license.

Mademki Mary gitti, Tom daha mutlu. - Now that Mary has left, Tom is happier.

for now
şimdilik

Sanırım o şimdilik yeterli. - I think that's enough for now.

Şimdilik sadece benimkini kullan. - Just use mine for now.

now and again
(Konuşma Dili) sürekli olarak
now and then
ikide bir
now i see through it
anlaşıldı
now it is clear
anlaşıldı
now that
şimdi

O şimdi emekli, Yves memnun ve sakin bir yaşam için sabırsızlanabilir. - Now that he's retired, Yves can look forward to a contented and placid life.

Şimdi buradaysan, temizlemeye yardım edebilirsin. - Now that you are here, you can help do the cleaning.

now that
hazır
now then!
hop
now therefore
(Ticaret) dolayısıyla
now and again
ara sıra

Ara sıra senden haber almama izin ver, verecek misin? - Let me hear from you now and again, will you?

now and then
ara sıra

Tom ara sıra bir bardak şarabı sever. - Tom enjoys a glass of wine every now and then.

Eğer zamanınız varsa, ara sıra birkaç satır yaz. - If you have time, drop me a line now and then.

now and then
zaman zaman

Zaman zaman okulda onunla karşılaşırım. - I meet him at school now and then.

Zaman zaman sınıfta uyuyakalırım. - I fall asleep in the class every now and then.

now and then
arada sırada

Arada sırada oğluna yazar. - She writes to her son every now and then.

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

now that
için

Artık sonbahar olduğu için geceler uzuyor. - The nights are getting longer now that it is autumn.

Madem ki Tom ve Mary ayrıldılar, ona çıkma teklif etmek için sorun yok. - Now that Tom and Mary have broken up, it's probably OK to ask her out on a date.

now then
de bakalım
now then
hadi
now then
öyle ise
now account
Şimdi hesap
now can you move right to the beat
şimdi ritme göre hareket edebilir mısın
now dominated by
Şimdi hakim
now for
şimdilik
now here
Şimdi burada
now now
şimdi
now t
Şimdi t
now that
Artık: "Now (that) İ've got a car, İ don't get as much exercise as İ used to.", "She's enjoying the job now that she's got more responsibility."
now to
su anda
now what
şimdi ne oldu
now you tell me
şunu önceden söyleseydin ya
now you tell me
bu şimdi mi söylenir
Now ... now ...
Bazen/Kâh ... bazen/kâh
Now we are in for it
Çattık belaya!
now and again
(deyim) ara sira ,zaman zaman
now and again
zaman zaman
now i start on you
şimdi sıra sende
now loading
(Bilgisayar) şimdi yükleniyor
now or later
şimdi veya sonra
now or never
ya şimdi ya hiç
now paginating
(Bilgisayar) şimdi sayfalandırıyor
now printing
(Bilgisayar) şimdi yazdırılıyor
now printing
(Bilgisayar) şu anda yazdırılan
now printing
(Bilgisayar) aşağıdaki yazdırılıyor
now printing page
Döküm işlemi sürüyor
now reading
Pimdi okunuyor
now that
dığından
now that
mademki

Mademki tekrar iyisin,seyahat edebilirsin. - Now that you are well again, you can travel.

Mademki erkek kardeşim bir üniversite öğrencisi, o çok okumak zorunda. - Now that my brother is a university student, he has to do a lot of reading.

now then
şu halde
now verifying
(Bilgisayar) şu an doğrulanan
now writing
Pimdi yazılıyor
now writing
(Bilgisayar) şimdi yazılıyor
now you have done it
{k} (deyim) simdi yapacagini yaptin!
right now
hemen şimdi

Hemen şimdi bir suşi bara gitmeye ne dersin? - How about going to a sushi bar right now?

Lütfen hemen şimdi gel. - Please come right now.

from now on
bundan sonra

Bundan sonra dikkatli olmalısın. - You must be careful from now on.

Bundan sonra, ben o kelimeyi kullanmayacağım. - From now on, I will not use that word.

just now
henüz

İngilizce ödevimi yapmayı henüz şimdi bitirdim. - I have just now finished doing my English homework.

just now
az önce

Paul az önce telefon etti. - Paul telephoned just now.

Suudi Arabistan büyük elçisinin istifa ettiğini az önce gördüm. - I've seen just now that the ambassador of Saudi Arabia has resigned.

answer now
(Bilgisayar) şimdi yanıtla
apply now
(Bilgisayar) şimdi uygula
as of now
an itibariyle

Şu an itibariyle güzel güzel uyuyabileceğim. - As of now I'll be able to sleep peacefully.

as of now
şu an itibari ile
as of now
an itibari ile
back up now
(Bilgisayar) şimdi yedekle
by now
şu ana kadar

Tom şu ana kadar Mary'den bir haber almış olması gerektiği için endişeli. - Tom is worried because he should have heard from Mary by now.

Ben şu ana kadar buna alıştım. - I'm used to it by now.

calculate now
(Bilgisayar) şimdi hesapla
center now
(Bilgisayar) şimdi ortala
check now
(Bilgisayar) şimdi denetle
come on now
ha
convert now
(Bilgisayar) şimdi dönüştür
disconnect now
(Bilgisayar) bağlantıyı kes
download now
(Bilgisayar) şimdi karşıdan yükle
end now
(Bilgisayar) şimdi sonlandır
even now
şu anda bile
every now and again
ara sıra
explore now
(Bilgisayar) şimdi gözat
export now
(Bilgisayar) şimdi gönder
export now
(Bilgisayar) şimdi ver
for a long time (now)
çoktan beri
for a while now
bir süredir
for a while now
bir süreliğine
for awhile now
bir süredir
for now
şu an için

Bu şu an için işe yarar. - This will do for now.

for some time now
bir süredir
here and now
(Konuşma Dili) hemen
here and now
(Konuşma Dili) şimdi

Sana şimdi yanıt veremem. - I can't answer you here and now.

Burada ve şimdi odaklanmanı istiyorum. - I want you focus on the here and now.

here and now
(Konuşma Dili) derhal
here and now
(Konuşma Dili) bu aralar
here and now
(Konuşma Dili) şu anda

Sana burada ve şu anda cevap veremem. - I can't answer you here and now.

here and now principle
(Dilbilim) yakın çevre ilkesi
if i knew then what i know now
şimdiki aklım olsaydı
ignore for now
(Bilgisayar) şimdilik yoksay
import now
(Bilgisayar) şimdi al
install now
(Bilgisayar) şimdi yükle
join now
(Bilgisayar) şimdi katıl

Şimdi katıl ve tam bir yıl boyunca ödeme yapma. - Join now and pay nothing for a whole year.

just now
şu anda

Tom şu anda burada değil. - Tom isn't here just now.

Ben, şu anda ters bir şey düşündüğüne dair bahse girerim. - I just bet you were thinking something perverse just now.

just now
derhal
meet now
(Bilgisayar) şimdi toplantı yap
merge now
(Bilgisayar) şimdi birleştir
now and again
(Konuşma Dili) sık sık
now and again
arada sırada
now and then
arada bir

Arada bir bizi ziyaret etmeye gelir. - He comes to visit us every now and then.

Arada bir dışarıda yeriz. - Every now and then, we eat out.

now that
madem ki

Madem ki İtalya'dasın, Napoli'yi görmek zorundasın. - Now that you are in Italy, you must see Naples.

Madem ki bir karar verdin, uygulamalısın. - Now that you have made your decision, you must act.

now that
madem

Mademki erkek kardeşim bir üniversite öğrencisi, o çok okumak zorunda. - Now that my brother is a university student, he has to do a lot of reading.

Mademki on sekiz yaşındasın, ehliyet alabilirsin. - Now that you are eighteen, you can get a driver's license.

query now
(Bilgisayar) şimdi sorgula
register now
(Bilgisayar) şimdi kaydet
register now
(Bilgisayar) şimdi kaydettirin
register now
(Bilgisayar) şimdi kaydettir
register now
(Bilgisayar) şimdi kayıt olun
register now
(Bilgisayar) hemen kaydol
remove now
(Bilgisayar) şimdi kaldır
right now
bugünden tezi yok
right now
an itibarıyla
right now
derhal

Onu derhal yapacağım. - I will do it right now.

Derhal gel ve beni gör. - Come and see me right now.

scan now
(Bilgisayar) şimdi tara
sign up now
(Bilgisayar) şimdi kaydol
until now
şu ana kadar

Üzgünüm, şu ana kadar yorumunuzu okumadım. - Sorry, I didn't read your comment until now.

Bazı nedenlerden dolayı mikrofon şu ana kadar çalışmıyordu. - For some reason the microphone wasn't working until now.

up till now
şu ana kadar
up to now
şu ana kadar

Şu ana kadar hiç yurt dışında bulunmadım. - Up to now I've never been abroad.

Gelecek sefer iş değiştireceğim. Benim şu ana kadar kazandığım deneyimi kullanmama izin verecek işe ihtiyacım var. - Next time I switch jobs, I need work that will let me make use of the experience I've gained up to now.

up to now
bu zamana kadar
up to now
bu zamana dek
update now
(Bilgisayar) şimdi güncelleştir
update now
(Bilgisayar) güncelleştir
uptill now
şu zamana kadar
what are you doing now
şimdi ne yapıyorsun
what now!
amanın
you've made your bed, now lie in it
(deyim) kendi düşen ağlamaz
you've made your bed, now lie in it
(deyim) eylemlerinin sonuçlarını kabul etmelisin
by now
şimdiye dek

Çabuk ol! Şimdiye dek hazır olman gerekir. - Hurry up! You should be ready by now.

ere now
bundan önce
even now
öyle olduğu halde
even now
yine de
every now and again
arada bir
every now and again
bazen
every now and then
arada bir
every now and then
ara sıra

Tom ara sıra bir bardak şarabı sever. - Tom enjoys a glass of wine every now and then.

Ara sıra ondan haber alıyorum. - I hear from him every now and then.

from now on
şimdiden sonra
from now on
bundan böyle

Bundan böyle, görüşelim. - From now on, let's keep in touch.

Bundan böyle zamanında gelmeye çalış. - From now on, try to arrive on time.

just now
şu tapta
just now
hemen şimdi

Hemen şimdi sana geliyorum. - I'm coming to you just now.

Evet, ama o hemen şimdi gitti. - Yes, but she left just now.

there now
haydi şimdi
until now
şimdiye kadar

Şimdiye kadar neredeydin? - Where have you been until now?

Şimdiye kadar seni görmedim. - I didn't see you until now.

up to now
şimdiye değin
We´re up against it now!
k. dili Çattık belaya!
and now
şimdi de
any day now
Önümüzdeki bir kaç gün içinde
as of now
su an itibariyle
as yo know im on my half-term holiday now
bok yiyenin amcasının oğlu
between now and then
şimdi ve sonra arasında
by now
şimdiye kadar
bye for now
bye şimdilik
for a now
için şimdi
from now on; from this time on
su andan itibaren, bu sefer itibaren
henceforth, hereafter, from now on
bundan sonra, bundan sonra, bundan
previously; before now; sooner
Daha önce, daha önce şimdi; er
right now
Hemen şimdi, hemencecik, derhal
till now
şimdiye kadar
up till now
bugüne kadar
now and again
bazen
now and then
bazen
İngilizce - İngilizce
National Organization for Women
Fashionable; popular

I think this band's sound is very now.

At the time reached within a narration

The pudding was now ready to be served.

The present time

countable, chiefly in phenomenology A particular instant in time, as perceived at that instant.

Indicates a signal to begin

Now! Fire all we've got while the enemy is in reach!.

At the present time

Now I am six.

Used to introduce a point, a remonstration or a rebuke

Now, stop that Jimmy!.

since, because, in light of the fact

We can play football now that the rain has stopped.

Differently from the immediate past; differently from a more remote past or a possible future; differently from all other times

We all want what is now best for our children.

Present; current

Radio 4's continuity announcer said at the end of the show: As many of you will have noticed, that edition of The Now Show wasn't very now. It was actually last week's programme. Our apologies for that..

Differently from the situation before a (stated or implied) event or change of circumstance

Now all the children have grown up and left, the house is very quiet.

In the context of urgency

Now listen, we must do something about this.

conj. so, inasmuch as; since
the momentary present; "Now is a good time to do it"; "it worked up to right now" used to preface a command or reproof or request; "now hear this!"; "now pay attention" at the present moment; "goods now on sale"; "the now-aging dictator"; "they are now abroad"; "he is busy at present writing a new novel"; "it could happen any time now" in the historical present; at this point in the narration of a series of past events; "President Kennedy now calls in the National Guard"; "Washington now decides to cross the Delaware"; "the ship is now listing to port" in the immediate past; "told me just now" (prefatory or transitional) indicates a change of subject or activity; "Now the next problem is
immediately; at this moment, at this time; in these days; in the present conditions; in the moments just preceding
{i} present time, present moment
{a} at this very time
American feminist organization that promotes gender equality and women's rights
A relationship that is interest-bearing and subject to check withdrawal It is similar to money market deposit account but is not available to corporations, subjects the funds to reserve requirements and has no limit on monthly transaction volume Also referred to as Super Interest Checking
in the historical present; at this point in the narration of a series of past events; "President Kennedy now calls in the National Guard"; "Washington now decides to cross the Delaware"; "the ship is now listing to port"
Indicates this very moment in time
The present time or moment; the present
used to preface a command or reproof or request; "now hear this!"; "now pay attention"
You say `Now' or `Now then' to indicate to the person or people you are with that you want their attention, or that you are about to change the subject. `Now then,' Max said, `to get back to the point.' Now, can we move on and discuss the vital business of the day, please
time now now
If you say that something happens now and then or every now and again, you mean that it happens sometimes but not very often or regularly. My father has a collection of magazines to which I return every now and then Now and again he'd join in when we were playing video games
You use now in statements which specify the length of time up to the present that something has lasted. They've been married now for 30 years They have been missing for a long time now It's some days now since I heard anything
(prefatory or transitional) indicates a change of subject or activity; "Now the next problem is "
In stories and accounts of past events, now is used to refer to the particular time that is being written or spoken about. She felt a little better now It was too late now for Blake to lock his room door By now it was completely dark outside
You use now to refer to the present time, often in contrast to a time in the past or the future. She's a widow now But we are now a much more fragmented society Beef now costs well over 30 roubles a pound She should know that by now. Now is also a pronoun. Now is the time when we must all live as economically as possible
Very lately; not long ago
At the present time; at this moment; at the time of speaking; instantly; as, I will write now
Existing at the present time; present
$0 $100 -$100
NOW stands for Network Of Workstations
in the immediate past; "told me just now"
At a time contemporaneous with something spoken of or contemplated; at a particular time referred to
in these times; "it is solely by their language that the upper classes nowadays are distinguished"- Nancy Mitford; "we now rarely see horse-drawn vehicles on city streets"; "today almost every home has television"
You can say `now, now' as a friendly way of trying to comfort someone who is upset or distressed. `I figure it's all over.' --- `Now, now. You did just fine.' = there there
See: Negotiable Order of Withdrawal
at this time -- "How much is the cost of soda now?" (182)
Interest-bearing checking accounts
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
at the present moment; "goods now on sale"; "the now-aging dictator"; "they are now abroad"; "he is busy at present writing a new novel"; "it could happen any time now"
If you say that something will happen any day now, any moment now, or any time now, you mean that it will happen very soon. Jim expects to be sent to Europe any day now Any moment now the silence will be broken
A way of introducing a sentence, especially with a new topic
teraz [TEH-ras] Nie jutro, teraz Date of entry: 9 April 2000
You use now to indicate that a particular situation is the result of something that has recently happened. She told me not to repeat it, but now I don't suppose it matters Diplomats now expect the mission to be much less ambitious
You use now or now that to indicate that an event has occurred and as a result something else may or will happen. Now you're settled, why don't you take up some serious study? Now that she was retired she lived with her sister
You can say `Now' to introduce information which is relevant to the part of a story or account that you have reached, and which needs to be known before you can continue. My son went to Almeria in Southern Spain. Now he and his wife are people who love a quiet holiday Now, I hadn't told him these details, so he must have done some research on his own
adv now [OE nü]
People such as television presenters sometimes use now for when they are going to start talking about a different subject or presenting a new activity. And now for something completely different Now for a quick look at some of the other stories in the news
Take the same parameters as those returned by @NOW and set the system time and date
You say `Now' to introduce something which contrasts with what you have just said. Now, if it was me, I'd want to do more than just change the locks
(prefatory or transitional) indicates a change of subject or activity; "Now the next problem is
In present circumstances; things being as they are; hence, used as a connective particle, to introduce an inference or an explanation
You can say `Now, then' or `Now, now' when you want to give someone you know well a friendly warning not to behave in a particular way. Now then, no unpleasantness, please Now, now Roger, I'm sure you didn't mean it but that remark was in very poor taste. National Organization for Women. the National Organization for Women a large US organization started in 1966, which works for legal, economic, and social equality between women and men. Its first president was Betty Friedan, who also helped to start it
If you say `It's now or never', you mean that something must be done immediately, because if it is not done immediately there will not be another chance to do it. It's now or never, so make up your mind
You use now to give a slight emphasis to a request or command. Come on now. You know you must be hungry Come and sit down here, now Now don't talk so loud and bother him, honey
the momentary present; "Now is a good time to do it"; "it worked up to right now"
If you do something now, you do it immediately. I'm sorry, but I must go now I fear that if I don't write now I shall never have another opportunity to do so. Now is also a pronoun. Now is your chance to talk to him
Just now means a very short time ago. You looked pretty upset just now I spoke just now of being in love
You use just now when you want to say that a particular situation exists at the time when you are speaking, although it may change in the future. I'm pretty busy just now Mr Goldsworth is not available just now
noo
now and then
sometimes; occasionally; intermittently

Call your mother now and then and let her know you care.

now hear this
An instruction to cease activity and listen to the announcement that will follow
now you're cooking
A phrase, often given in response, meaning that the subject has switched to a more suitable or more efficient approach

Alice: Now you're cooking!.

now you're talking
A phrase indicating agreement with a previously stated suggestion to change a course of action

Bob: 'Now you're talking! ''.

now, now
A reassurance

Now, now, there's nothing to worry about.

now, now
A gentle reproach or admonition

Now, now. Don't be rude.

now that
since, for the time being
now account
In the United States, a Negotiable Order of Withdrawal account (NOW account) is a deposit account that pays interest, on which checks may be written
now for
Used to introduce a new subject: "And now for what we're going to do tomorrow."*
NOW account
An interest-bearing savings account against which drafts may be written
now and again
from time to time, every once in a while, sometimes
now and then
now and then or here and there; "he was arrogant and occasionally callous"; "open areas are only occasionally interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on occasion"; "now and again she would take her favorite book from the shelf and read to us"; "as we drove along, the beautiful scenery now and then attracted his attention"
now and then
occasionally, once in a while
now is the time
the right time is now
now now
interjection of rebuke
now or never
must be done now, now is the only time, if it doesn't happen now it will never happen
arrah now
An unmeaning expletive, frequently used by the vulgar Irish
ciao for now
goodbye, see you later
for now
at the moment; until later

That's enough for now, we can continue our conversation tomorrow.

here and now
The present situation

I cannot be grasped in the here and now. For I reside just as much with the dead as with the unborn. Somewhat closer to the heart of creation than usual. But not nearly close enough.

here and now
At this time and in this place
here and now
The current state of one's own life
how now
hello, what’s that?

Hamlet: How now! a rat? Dead, for a ducat, dead!.

in the here and now
In present practice rather than in theory; with the priority of palpably and actually existing
just now
In a little while. Shortly, which could mean within ten minutes or two hours or at some indeterminate time within the near future

I'll be coming just now.

just now
Very close to the present moment

I was talking to my friend on the phone just now.

not now
happening at an other moment than the current one
ta ta for now
see ya, laters, (less formal version of) au revoir or till we meet again
ta-ta for now
Alternative form of ta ta for now
take me now
Indicates the speaker has become sexually aroused, and is ready to receive sexual intercourse from the interlocutor
tata for now
Alternative form of ta ta for now
you made your bed, now sleep in it
A moralizing rejection said to someone looking for an easy out, especially of a situation they put themselves into
you've made your bed, now lie in it
You must accept the consequences of your actions
up to now
used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
now and then
{a} sometimes
as of now
FROM THIS TIME ON, from now on, henceforth, henceforward, from this day forward, in future; formal hereafter
now