şakadan

listen to the pronunciation of şakadan
Türkçe - İngilizce
in jest
in joke
as a joke, jokingly, in jest
for fun
jokingly
tongue in cheek
jocularly
in fun

Don't do such a thing in fun. - Şakadan böyle bir şey yapmayın.

şaka
joke

I said so by way of a joke. - Şaka ile öyle söyledim.

It was nothing but a joke. - Bu şakadan başka bir şey değildi.

şakadan anlama
sense of humor
şakadan anlamayan
humorless
şakadan anlamayan
humourless [Brit.]
şakadan anlamaz
she can't take a joke
şakadan anlamaz
he can't take a joke
şaka
banter

The conversation started with friendly banter but ended in bruises. - Konuşma dostça şakayla başladı fakat morluklarla sona erdi.

Lucy was bantered by her grandparents. - Lucy'ye büyük ebeveynleri tarafından şaka yapıldı.

şaka
fun

It is impudent of you to make fun of adults. - Belden aşağı şakalar yapman terbiyesizlik.

Tom didn't think Mary's joke was funny at all. - Tom Mary'nin şakasının komik olduğunu hiç düşünmüyordu.

şaka
waggery
şaka
prank

Traditionally on April 1st, people pull pranks on each other. - Geleneksel olarak bir nisanda insanlar birbirlerine şakalar yaparlar.

Today is April 1! Let's play some pranks! - Bugün 1 Nisan! Haydi şaka yapmaya!

şaka
{i} game
şaka
wheeze
şaka
witticism
şaka
{i} play

Tom playfully punched Mary's arm. - Tom şakayla Mary'nin kolunu yumrukladı.

Today is April 1! Let's play some pranks! - Bugün 1 Nisan! Haydi şaka yapmaya!

şaka
Josh
şaka
humor
şaka
lark
şaka
chaff
şaka
(deyim) fun and games
şaka
trick
şaka
sport
şaka
jest

Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it. - Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum.

The squirrel that you kill in jest, dies in earnest. - Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür.

şaka
wisecrack
şaka
monkeyshines
şaka
booby trap
şaka
badinage
şaka
funnies

That is the funniest joke that I have ever heard. - Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şaka.

şaka
raillery
şaka
crack

I didn't crack any jokes. - Ben hiç şaka yapmadım.

şaka
{i} quip
şaka
skit
şaka
jape
şaka
gag
şaka
pleasantry
şaka
quiz
Şaka
joking

Tom said jokingly that he was not very rich. - Tom şakayla çok zengin olmadığını söyledi.

You have to be joking. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
hell
şaka
drollery
şaka
kidding

What are you laughing at? It's a fact. No kidding! - Neye gülüyorsun? Bu gerçek. Şaka yapmıyorum.

You've got to be kidding. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
humour [Brit.]
şaka
waggishness
şaka
joke, jest, fun
şaka
rib
şaka
{i} humour
Türkçe - Türkçe
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Meşakkatli ve güç
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Musibet ânında yakasını ve yüzünü yırtan kadın
Şaka
(Hukuk) LATİFE
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife: "İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim."- R. N. Güntekin
şaka
Latife
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şaka
horata
şaka
bizle
şakadan