spor

listen to the pronunciation of spor
İngilizce - Türkçe
(Tıp) spor
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

somebody
biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

that
o
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

my
benim
it
o
that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke onunla gidebilseydim. - I regret that I couldn't go with her.

Keşke o zaman bütün hikayeyi bana anlatsaydın! - If only you had told me the whole story at that time!

that
(sıfat) öteki
her
o
him
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

something
birşey

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onu
her
dişil onun
her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Köpeğini besleyecek bir şey almak için biraz paraya ihtiyacı vardı. - She needed some money to buy something to feed her dog.

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

that
diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

his
zam onunki
my
vay canına!
my
hayret
my
vay be
my
million years
my
vay be!
my
ünl
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

something
falan

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

that
böyle

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
her
kendi

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
it
ebe (oyunlarda)
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
me
mi
me
ben
me
beni
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
bir şey

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
that
-diği(ni)
that
ki o

O kadar iyi bir kitap ki onu üç kez okudum. - That was so good a book that I read it three times.

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

that
öylesine

Öylesine büyük bir malikhâneyi nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. - I don't know how to manage that large estate.

Linda'nın hayal kırıklığı öylesine fazlaydı ki gözyaşlarına boğuldu. - Such was Linda's disappointment that she burst into tears.

that
o kadar

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

that
adl.şu
that
-dığı
someone
biri

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
You
istediğin
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
me
bendee
me
bana kalırsa
me
Dear me! Olur şey değil!
ones
siraye
smb
konuk olmak
smb
etmek
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

that
yaptığı
them
onlardan

Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. - You may choose any of them.

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

this
böyle

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

Ben böyle bir şapka almakla ilgileniyorum. - I am interested in getting a hat like this.

us
bizden
us
bizimle
you
sizleri
you
sende

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

Senden küçük bir yardıma ihtiyacım var. - I need a little help from you.

you
sizden

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
his
onunki

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

it
şahsiyet
it
cazibe
it
ilişki
it
çekicilik
it
önemli kimse
it
{i} (oyunlarda) ebe
one's
nin
one's
birinin

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

ones
olan

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

Eski olanlarının yanı sıra çağdaş Farsça şiirler batı dünyasında bilinmemektedir. - Contemporary Persian poems haven’t been known in west world as well as ancient ones.

s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
{i} bazısı
somebody
kimse

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

somebody
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
somebody
{i} şahsiyet
somebody
hatırı sayılır kimse
somebody
büyük şahsiyet
someone
kimse

Neden kimseye söylemedin? - Why didn't you tell someone?

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

someone
bir kimse

O, şüpheleneceğin bir kimse değildi. - He wasn't someone you'd suspect.

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

someone
şahsiyet
someone
önemli kimse
something
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
that
ki
that
öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

this
işbu
you
sizi

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Sizinle yaşamayı seviyorum. - I love living with you.

you
seni

İstasyona giderken ben seni geçtim. - I can beat you to the station.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

you
size

Ben size seve seve yardımcı olacaktım, sadece şimdi çok meşgulüm. - I would gladly help you, only I am too busy now.

Size patatesleri haşlayacağım. - I'll boil you the potatoes.

your
senin

Geçen sene Bayan Kato senin öğretmenin miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Bugün senin öğle yemeğin için parayı ben ödeyeceğim. - I'll pay the money for your lunch today.

Türkçe - Türkçe
Kullanışı rahat, kolay olan
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
Çiçeksiz bitkilerde üreme organı
Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse, spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı
Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi
spor kesesi
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
spor loto
Çeşitli sayıları veya futbol maçlarındaki beraberlikleri önceden kestirip para ödülü kazanmak temeline dayanan bir oyun
spor toto
Futbol maçlarının sonuçlarını önceden kestirip para ödülü kazanmak temeline dayanan bir oyun
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Duygu
his
Duyu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
Spor salonu
zurhane
Spor toto
toto
atlı spor
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce

spor teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

spor-
Variant of sporo-
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italy
me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
someone
s.o.
significant other
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
Our is the first person plural possessive determiner
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
conj. in order for
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
to such a degree
that
singular and at a distance from the speaker
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
that
{c} because

I feel happy because I am quit of that trouble. - I'm glad to be rid of that trouble.

It was because of her that he lived so miserably. - It was down to her that he lived so miserably.

it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
Their
tin
US
uk
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
him
pron: him, it 45
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
him
Health Information Management
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
pron. belonging to a specific male
his
pron: his 46
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
Information Technology - see ICT
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
information technology TI
it
Information Technology
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
Short form meaning Information Technology
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Information technologies
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
me
One
me
See Men, pron
me
pron: me 1
me
The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for me
me
Myalgic Encephalitis
me
Mobile Equipment E g a mobile phone
me
mean error
me
Management Entity
me
According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people's reactions; the self's generalized other
me
maintenance test flight evaluator
me
mine (first person possessive)
me
Missionary Enrichment Conference (summer)
me
A piratical way to say, "my"
me
Mobile Equipment Also known as Mobile Unit (MU)
me
a state in New England
me
ari Me-nashi - one eye against no eye
me
Middle-earth
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
Mercury
me
Methyl
me
Mechanical Entities
me
Whatever I appear to be
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
pron. first person in objective case
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
my
feelings My is used in phrases such as `My God' and `My goodness' to express surprise or shock. My God, I've never seen you so nervous My goodness, Tim, you have changed!. Malaysia (in Internet addresses). used when you are surprised, impressed, or upset
my
Abr Motorized yacht
my
Ah'english | adronato
my
Model Year
my
The two-character ISO 3166 country code for MALAYSIA
my
feelings In conversations or in letters, my is used in front of a word like `dear' or `darling' to show affection. Yes, of course, my darling
my
A speaker or writer uses my to indicate that something belongs or relates to himself or herself. I invited him back to my flat for a coffee John's my best friend
my
poss pron my [OE mïn]
my
pron. belonging to me
my
Of or belonging to me; used always attributively; as, my body; my book; mine is used in the predicate; as, the book is mine
my
{ü} oh my!, goodness!, oi! (expression of surprise or dismay)
my
Used to express surprise, shock or amazement
my
My is the first person singular possessive determiner
my
be
my
be-
one's
pron. belonging to one
one's
One's can be used as a spoken form of `one is' or `one has', especially when `has' is an auxiliary verb. No one's going to hurt you. No one. Not any more I think one's got to consider all the possibilities. see one
one's
Speakers and writers use one's to indicate that something belongs or relates to people in general, or to themselves in particular. a feeling of responsibility for the welfare of others in one's community = your
ones
plural of one
ones
Once
our
aka
sb
a metallic element having four allotropic forms; used in a wide variety of alloys; found in stibnite
sb
The two-character ISO 3166 country code for SOLOMON ISLANDS
sb
Small business
sb
Senate Bill - Proposed legislation in the Maryland Senate (e g , SB21)
sb
Special Branch; usually the national internal security and domestic counterintelligence service
sb
Stolen Base -- a base runner advances to the next base at his own risk not due to a hit or defensive error
sb
Solomon Islands (in Internet addresses). The symbol for the element antimony. substantive
sb
Chemical symbol for Antimony
sb
Spot Beam
sb
(Email list subject line tag) - secret buddy swap
sb
Abbreviation for Smooth Base Used to describe the type of base the insulator has Sometimes referred to as NDP See also: Drip Points, Base
sb
Stolen Base
Türkçe - İngilizce
sport

Do you practice any sport? - Herhangi bir sporu pratik yapıyor musun?

I like to play sport for fun not for competition. - Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum.

sports

Most students like sports. - Öğrencilerin çoğu sporları sever.

In most sports the team that practice hardest usually brings home the bacon. - Çoğu sporlarda en sıkı çalışma yapan takım genellikle eve ekmek parasını getirir.

athletic

I want to join an athletic club. - Bir spor kulübüne katılmak istiyorum.

(Tıp) spor
games
biol. spore
gym

The money was appropriated for building the gymnasium. - Para spor salonunun yapımı için ayrılmıştır.

The gym is used for the ceremony. - Spor salonu, tören için kullanıldı.

sporting

I took part in the sporting event. - Spor olayına katıldım.

Tom owns a sporting goods store. - Tom bir spor ürünleri mağazasına sahip.

(Tabiat Doğa) (bitki) spore
sports, games; sports, sporting
spore
for sport

Fall is the best season for sports. - Sonbahar spor için en iyi sezondur.

I don't care for sports. - Sporlardan hoşlanmam.

shot put
bat

Some athletes believe that taking an ice bath after a workout or a race allows their body to recover more quickly. - Bazı sporcular bir egzersiz veya yarıştan sonra bir buz banyosu almanın vücutlarının daha çabuk iyileşmesine izin verdiğine inanmaktadırlar.

Many top athletes take ice baths after workouts. - Birçok en iyi sporcular egzersizlerden sonra buz banyosu yaparlar.

curve
spor salonu
gym

The money was appropriated for building the gymnasium. - Para spor salonunun yapımı için ayrılmıştır.

She did not walk to the gym. - O, spor salonuna yürümedi.

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

spor yapmaya hazır
fit
spor akademisi
sport academy
spor aletleri
sports equipment
spor araba
(Otomotiv) landaulet
spor araba
sportscar
spor ayakkabı
(Argo) sneakers

Tom put his new sneakers in his bag. - Tom yeni spor ayakkabısını çantasına koydu.

I need a new pair of sneakers. - Benim yeni bir çift spor ayakkabıya ihtiyacım var.

spor ayakkabısı
training shoes
spor balıkçılığı
(Denizbilim) sport fishing
spor başlama çizgisi
mark
spor başlama çizgisi
scratch
spor bilimleri
sports sciences
spor diskalifiye etmek
disqualify
spor dripling yapmak
dribble
spor etkinlikleri
(Bilgisayar) workouts
spor etkinlikleri
(Eğitim) sports activities
spor eşyaları
sporting goods
spor finiş
finish
spor gazeteciliği
(Spor) sports journalism
spor genç
junior
spor giyim
athletic wear
spor giyim
sportswear
spor giyim
sports gear
spor giyim
activewear
spor giysi
activewear
spor hekimliği
(Tıp,Spor) sports medicine
spor karşılaşmak
meet
spor kompleksi
sport complex
spor kulüpleri
athletic clubs
spor kıyafetleri
sportswear
spor merkezi
sport center
spor otomobil
(Otomotiv) coupe
spor otomobil
(Otomotiv) sports car
spor pas vermek
pass
spor psikolojisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sport psychology
spor salonları
sport halls
spor salonu
gymnasia
spor servis atmak
serve
spor smaç
smash
spor takım
side
spor tesisi
sport centre
spor tesisi
gymnasium
spor tesisi
sport complex
spor tesisi
sports facilities
spor tribün
stands
spor tur
(Spor) lap
spor turizmi
(Turizm) sports tourism
spor yapmak
play sports
spor yapmaya hazır olma
fitness
spor yaralanmaları
(Spor) sports injuries
spor yarışmasında ezmek
swamp
spor yedek oyuncu
reserve
spor yönetimi
sports administration
spor üreten
(Gıda) sporeformer
spor ayakkabı
Sport shoes, trainer, sneakers, gym shoes, fitness shoes, gumshoes, rubbers
spor dalı
sport
spor kompleksi
Leisure centre
spor kulübü
Sports clubs
spor okulu
Sports school
spor aktivitesi
sport activity
spor alanı
park
spor araba
sports car

Tom owns a yellow sports car. - Tom'un sarı bir spor arabası var.

There was an old clunker parked just behind my new sports car. - Tam benim yeni spor arabamın arkasında park edilmiş eski bir külüstür vardı.

spor araba
coupe
spor araba yarışı
gymkhana
spor atraksiyonu
sporting attraction
spor ayakkabısı
gym shoes
spor ayakkabısı
gumshoes
spor ayakkabısı
sneakers

Tom put his new sneakers in his bag. - Tom yeni spor ayakkabısını çantasına koydu.

spor ayakkabısı
fitness shoes
spor ayakkabısı
rubbers
spor ayakkabısı istiyorum
I would like a pair of sneakers
spor bekle
(Bilgisayar) sports wait
spor bip
(Bilgisayar) sports beep
spor bir takım
gym suit
spor camiası
(Spor) sports community
spor ceket
sports jacket

I'll be wearing a white sports jacket to the party tonight. - Bu gece parti için beyaz bir spor ceketi giyiyor olacağım.

Tom is wearing a white sports jacket. - Tom beyaz bir spor ceket giyiyor.

spor ceket
sports coat

Tom is wearing a sports coat. - Tom bir spor ceket giyiyor.

spor ceket
blazer

I would like to get a blouse to go with this blazer. - Bu spor ceketle gidecek bir bluz almak istiyorum.

spor elbise
(Tekstil) sportive dress
spor etkinliği
(Bilgisayar) sports event
spor fotoğrafçılığı
photography of sports
spor gereçleri
sports tools
spor giyinmek
dress sporty
spor giysi
sportswear
spor gömlek
sport shirt
spor günü
field day
spor hakları
sports franchises
spor hayır
(Bilgisayar) sports no
spor kalem
(Bilgisayar) sports pen
spor kanalı
(Botanik, Bitkibilim) sporoduct
spor keseciği
(Botanik, Bitkibilim) sporangiole
spor kesesi
(Botanik, Bitkibilim) sporangium
spor kesesi
ascus
spor kesesi
(Botanik, Bitkibilim) sporiferous vesicle
spor kulübü başkanı
sport club president
spor kıyafeti
duffel
spor kıyafeti
duffle
spor kıyafeti
workout clothes
spor malzemeleri mağazası
sporting goods department
spor meşgul
(Bilgisayar) sports busy
spor muhabiri
sportscaster
spor muhabiri
sports correspondent
spor müzeleri
(Spor) sports museums
spor odası
(Spor) gymnasium room
spor oluşturan
(Botanik, Bitkibilim) sporocarp
spor pantalon
(Tekstil) sports trousers
spor programı yayını
sportscast
spor radyo yayıncılığı
radio broadcasting of sports
spor seyircileri
(Spor) sports spectators
spor spikeri
sports announcer

Who's your favorite sports announcer? - Favori spor spikerin kimdir?

Tom would like to become a sports announcer. - Tom bir spor spikeri olmak ister.

spor sütyen
(Tekstil) sports bra
spor taşı
(Bilgisayar) sports move
spor toto
foot pools
spor uzmanı
gymnast
spor ve devlet
sport and state
spor ve devlet
sports and state
spor ve turizm
(Spor) sports and tourism
spor yapmak
sport

Tom enjoys playing sports. - Tom spor yapmaktan hoşlanır.

I want to do some sport. - Biraz spor yapmak istiyorum.

spor yapmak
to play sports
spor yaratmayan bakteri
(Biyoloji) vegetative cell
spor yardım
(Bilgisayar) sports help
spor yazarları
(Spor) sportswriters
spor yazarı
sporting editor
spor yazını
sport literature
spor yoluyla dostluk
(Askeri) friendship through sport
spor yukarı
(Bilgisayar) sports up
spor çantası
duffel bag

Tom carried his duffel bag on his shoulder. - Tom spor çantasını omuzunda taşıdı.

Tom put his duffel bag in the back of the jeep. - Tom spor çantasını cipin arkasına koydu.

spor çantası
duffle bag
spor çorabı
(Spor) athletic socks
spor çorap
(Tekstil) sports socks
spor çorap
(Tekstil) trainer sock
spor çoraplar
(Tekstil) trainer socks
spor ödülleri
sports award
spor üreten
sporiferous
spor ışın
(Bilgisayar) sports beam
spor-eğlence
sports recreational
his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

her
any

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
spor salonu
{i} gymnasium

Chess is the gymnasium of the mind. - Satranç aklın spor salonudur.

Because of the rain, the picnic was held in the gymnasium. - Yağmur nedeniyle, piknik spor salonunda gerçekleştirildi.

spor toto
pool
us
{i} sense
beden eğitimi ve spor
(Askeri) physical training and sports
disk spor
discus
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
(Bilgisayar) recur every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

her
(Bilgisayar) start every
her
soever
her
(Bilgisayar) for all

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

her
(Bilgisayar) refresh every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
scoundrel
it
lower
kaptan (spor)
skip
milli spor
national sport
sb
(Kimya) symbol of antimony
ulusal spor
national sport
yapay pist (spor)
tartan
her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
push
it
bastard
it
pooch
it
{f} pushing
it
{f} shove
it
dig into
it
{f} jog
us
reason
Spor salonu
fitness center
a spor
a sport
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
spor ayakkabı
sports shoes
spor salonu
sports hall
spor tesisi
sport facility
spor yapmak
make sport
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
aerodinamik spor araba
fastback
burada spor salonu var mı
Do you have a fitness center here
büyük spor olayı
carnival
eski yunanistanda spor salonu
palestra
eski yunanistanda spor salonu
palaestra
gençlik ve spor bakanlığı
Ministry of Youth and Sports
göğüs geliştirici spor aleti
chest expander
her
every; each
his
consciousness
his
sensation, feeling
his
{i} chord
spor