serve

listen to the pronunciation of serve
İngilizce - Türkçe
{f} hizmet etmek

Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi. - My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve.

Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda? - Does a government have to serve ideologies, or rather, the interests of the people?

{f} çalışmak

Kulüp saymanı olarak çalışmaktadır. - She serves as the club treasurer.

çekmek (hapis cezası)
{f} as ... vazifesini görmek: Turkey serves as a bridge between Europe and
{f} hizmet vermek

Yemek tarifi altı kişiye hizmet vermektedir. - The recipe serves six people.

Bu onun ne kadar dürüst olduğunu göstermek için hizmet vermektedir. - This serves to show how honest she is.

(Askeri) bakımını yapmak
hapis cezası çekmek
(Askeri) göreve hazırlamak
yardımcı olmak
bakmak
{f} hizmet et

Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi. - My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve.

Tom Kongrede iki dönem hizmet etti. - Tom served two terms in Congress.

yeterli olmak
hizmetinde olmak
-e hizmet etmek
yetmek
bir yerde çalışmak
servis

Ne çeşit et yemeklerini servis yapıyorsunuz? - What kinds of meat dishes do you serve?

Kahvaltı ne zaman ve nerede servis edilmektedir? - When and where is breakfast served?

bir iş yapmak
memuriyet
işini görmek
hizmet

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi. - My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve.

gereksinimini karşılamak
(yemek) vermek
işine yaramak
hizmetini görmek
{f} yerine getirmek
{f} çektirmek
{f} el vermek
{f} olanak tanımak
{f} görev yapmak
{f} kötü davranmak
{f} hizmet etmek: serve one's homeland vatanına hizmet etmek
uygun olmak
emrini yerine getirmek
{f} yaramak
{f} servis atışı yapmak
doldur
{f} kulluk etmek
tapmak
(Askeri) HİZMET ETMEK: Bir görevi veya işi yapmak
{f} yararı dokunmak
hizmetkarı olmak
{f} müşteriye bakmak
elvermek
{f} servis yapmak
{f} hapis yatmak
{i} servis atışı
{i} servis sırası
{f} vermek

Yemek tarifi altı kişiye hizmet vermektedir. - The recipe serves six people.

Bu onun ne kadar dürüst olduğunu göstermek için hizmet vermektedir. - This serves to show how honest she is.

üye olmak
hizmet sunmak
(Gıda) servis etmek

Bu Hint restoranı sadece vejetaryen yemekleri servis etmektedir. - This Indian restaurant only serves vegetarian food.

Tom yirmi kişiye servis etmek için yeterli çorba yaptı. - Tom made enough soup to serve twenty people.

servis atmak
spor servis atmak
serving
porsiyon

Haftada bir ya da iki porsiyon balık yemenin kalp hastalığına yakalanma olasılığınızı azaltacağını duydum. - I've heard that eating one or two servings of fish a week will reduce your chances of getting heart disease.

İkinci bir porsiyon ister misiniz? - Would you like a second serving?

serve an ace
(Pisikoloji, Ruhbilim) (tenis)Sayı yapmak
serve up
yemeği sofraya koymak
serve a notice
ihbarname çekmek
serve a notice
tebligatta bulunmak
serve a purpose
amaca hizmet etmek
serve a purpose
bir amaca hizmet etmek
serve a reference
(Ticaret) referans olarak kullanmak
serve a reply
(Kanun) cevap vermek
serve a rope
(Askeri) halatı façuna etmek
serve a sentence
cezasını çekmek
serve as a brake on
fren görevi görmek
serve as a model
örnek olmak
serve as a model
emsal teşkil etmek
serve as a model
emsal olmak
serve as a model
örnek teşkil etmek
serve as a model
emsal oluşturmak
serve as a research assistant
(Eğitim) asistanlık yapmak
serve as a soldier
askerliğini yapmak
serve at cross purposes
farklı amaçlara hizmet etmek
serve at cross purposes
aynı amaca hizmet etmemek
serve food
servis yapmak
serve food to
servis yapmak
serve no purpose
hiçbir amaca hizmet etmemek
serve on a silver platter
altın tepside sunmak
serve one's internship
(Eğitim) staj yapmak
serve out
kotarmak
serve out
dağıtmak
serve out
taksim etmek
serve proceedings
(Kanun) kovuşturma yapmak
serve somebody out
acısını çıkartmak
serve somebody out
öç almak
serve somebody out
acısını çıkarmak
serve somenone slavishly
kula kulluk etmek
serve someone tea
çay ikram etmek
serve someone's purpose
birinin ihtiyacını görmek
serve tea
çay vermek
serve the purpose of
amacına hizmet etmek
serve time
hapis yatmak
serve right
hakettiği cezayı bul
serve sb right
müstehak olmak
serve the same purpose
aynı işi görmek
serve the same purpose
amacı karşılamak
serve a life sentence
Ömür boyu hapis cezasını çekmek

The terrorist leader is serving a life sentence in prison on the island of İmralı.

serve as
görevi görmek, ... olarak görev/işlev yapmak
serve cold
soğuk ikram ediniz
serve cold
soğuk servis ediniz
serve in
hizmet vermek (askeriyede)
serve its purpose
amacına hizmet
serve on office
ofis hizmet
serve purpose
amaca hizmet
serve sb right
-e müstehak olmak
serve someone right
kimse sağ hizmet
serve the sentence
hapis yatacak
serve a sentence
hapis cezasını çekmek
serve a summons
(Kanun) mahkeme davetiyesi çıkarmak
serve a summons
(Kanun) tebliğde bulunmak
serve a summons
celpnameyi eline vermek
serve a summons on
birinin eline celpname vermek
serve a summons on
(birinin eline) celpname vermek
serve a trick
oyun oynamak
serve a trick
kandırmak
serve at table
masaya servis yapmak
serve notice
bildirmek
serve notice
ihtar etmek
serve notice
uyarmak
serve on a committee
komite üyesi olmak
serve one's apprenticeship
çırağı olmak
serve one's apprenticeship
çıraklık yapmak
serve one's country
ülkesine hizmet etmek
serve one's sentence
cezasını (hapiste) doldurmak
serve one's sentence
cezasını hapiste doldurmak
serve one's time
görev yapmak
serve one's time
askerlik yapmak
serve one's time
hapis yatmak
serve out
sona erdirmek
serve out
paylaştırmak
serve out
tamamlamak
serve out
bölüştürmek
serve right
(deyim) serve someone right [kd] bunu hak etti !oh olsun ! ettgini buldu! yapmasaydi!
serve right
hakettiği cezayı bulmak
serve s.o.'s purpose
birinin ihtiyacını görmek
serve smb. out
öç almak
serve smb. out
acısını çıkarmak
serve the purpose
iş görmek
serve the same purpose
aynı görevi görmek
serve the same purpose
aynı işleve sahip olmak
serve time
hapis cezasını çekmek
serve up
sayıp dökmek
serve up
sofraya koymak
serve up
sunmak
serve up
servis yapmak
serve up
(yemeği) sofraya koymak, servis yapmak
self serve
hizmet self
serving
{i} servis

Başka servis ister misiniz? - Would you like another serving?

effective serve
(Spor) etkili servis
served
servis yapılmış
served
servis yap
serves
(Gıda) kişilik (porsiyon)
serving
(Bilgisayar) dış örtü kablo
serving
dış örtü
serving
hizmet ederek
serving
hizmet eden

Bize lokantada hizmet eden garson bitkin ve stresli idi. - The waitress serving us at the diner was exhausted and stressed.

serving
(Spor) servis atma
serving
hizmet etme
serving
{f} hizmet et

Size tekrar hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. - We are looking forward to serving you again.

Son yıllarda, bir asker olarak hizmet etmenin itibarı sürekli düşürüldü. - In the recent years, the reputation of serving as a soldier has steadily been lowered.

Serve as
vazifesini görmek
This will serve my turn
Bu benim işimi görür
answer/serve the same purpose
aynı işi görmek, amacı karşılamak
soft serve ice cream
(Gıda) 1. Yumuşak dondurma
third person singular of serve
üçüncü kişi hizmet tekil
This will serve my
Bu benim işimi görür
balanced floating serve
(Spor) balans uçan servis
balanced serve
(Spor) balans servis
do you serve food for diabetics
diyabet yemeğiniz var mı
do you serve vegetarian food
vejetaryen yemeğiniz var mı
do you serve vegetarian food
(fiil)jetaryen yemeğiniz var mı
float serve
(Spor) yüzen servis
float serve
(Spor) uçan servis
jump serve
(Spor) smaç servis
served
(Hukuk) yerine getirilmiş
serving
{i} tabak
serving
porsiyon/servis
serving
i., ahçı. porsiyon. s
serving
serv servis yap/hizmet et
Türkçe - Türkçe

serve teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

SERV
(Osmanlı Dönemi) Suyun çok olması
SERV
(Osmanlı Dönemi) Mal artırmak
İngilizce - İngilizce
To wait upon; to supply the wants of; to attend; specifically, to wait upon at table; to attend at meals; to supply with food

To serve customers in a shop.

To make legal service upon (a person named in a writ, summons, etc.); as, to serve a witness with a subpoena

On the morning of February 28, 1993, ATF agents gathered at a staging area near Waco and prepared to serve a search warrant on the Branch Davidians' residence.

A portion of food, a serving
To obey and worship
To answer or be (in the place of something) to

A sofa serves one for a seat and a couch.

To pass or spend, as time, especially time of punishment; as, to serve a term in prison
the act of putting the ball or shuttlecock in play in various games

Whose serve is it?.

To bring forward, arrange, deal, or distribute, as a portion of anything, especially of food prepared for eating; -- often with serve up; formerly with serve in
To be of use; to answer a purpose; to suffice; to suit; to be convenient or favorable
To copulate with; to verb

A stallion serves a mare.

To bring to notice, deliver, or execute, either actually or constructively, in such manner as the law requires

to serve a summons.

To work for; to labor in behalf of; to exert one's self continuously or statedly for the benefit of; to do service for; to be in the employment of, as an inferior, domestic, serf, slave, hired assistant, official helper, etc
To treat; to behave one's self to; to requite; to act toward

He served me very ill.

To contribute to or conduce to; to promote; to be sufficient for; to satisfy

to serve one's turn.

To perform the duties belonging to, or required in or for; hence, to be of use to

to serve one's country.

To work; to operate

to serve the guns.

To lead off with the first delivery (of the ball) over the net, as in tennis, volleyball, ping pong, etc

In women's tennis the need to serve more effectively has become greater in recent years because the game is being played more aggressively, and rallies are becoming shorter as a result.

To be suitor to; to profess love to
To be a servant or a slave; to be employed in labor or other business for another; to be in subjection or bondage; to render menial service
To be subordinate to; to act a secondary part under; to appear as the inferior of; to minister to
To perform domestic offices; to be occupied with household affairs; to prepare and dish up food, etc
To be in service; to do duty; to discharge the requirements of an office or employment. Specifically, to act in the public service, as a soldier, seaman. etc
To wind spun yarn, or the like, tightly around (a rope or cable, etc.) so as to protect it from chafing or from the weather. See under Serving
{v} to attend on at command, obey, assist
devote (part of) one's life or efforts to, as of countries, institutions, or ideas; "She served the art of music"; "He served the church"; "serve the country"
be sufficient; be adequate, either in quality or quantity; "A few words would answer"; "This car suits my purpose well"; "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get me into medical school"; "Nothing else will serve"
A filament or group of filaments such as fibers or wires, wound around a central core
To contribute or conduce to; to promote; to be sufficient for; to satisfy; as, to serve one's turn
To treat; to behave one's self to; to requite; to act toward; as, he served me very ill
contribute or conduce to; "The scandal served to increase his popularity"
mate with; "male animals serve the females for breeding purposes"
To contribute or conduce to; to promote; to be sufficient for; to satisfy; as, to serve ones turn
To serve a ball usually means to play a long ball into the 18 yard box to a runner or runners It could be a cross or a ball from a back in early
put the ball into play; "It was Agassi's turn to serve"
To lead off in delivering the ball
work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table, please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister served the King for many years"
To pass the ball
To perform the duties belonging to, or required in or for; hence, to be of use to; as, a curate may serve two churches; to serve one's country
Begins every point of a tennis match The player who initiates the point
To work; to operate; as, to serve the guns
If you serve something such as a prison sentence or an apprenticeship, you spend a period of time doing it. Leo, who is currently serving a life sentence for murder
promote, benefit, or be useful or beneficial to; "Art serves commerce"; "Their interests are served"; "The lake serves recreation"; "The President's wisdom has served the counrty well"
To pass or spend, as time, esp. time of punishment; as, to serve a term in prison
do military service; "She served in Vietnam"; "My sons never served, because they are short-sighted"
time of punishment; as, to serve a term in prison
To copulate with; to cover; as, a horse serves a mare; said of the male
To copulate with; to cover; as, a horse serves a mare; -- said of the male
When the police or other officials serve someone with a legal order or serve an order on them, they give or send the legal order to them. Immigration officers tried to serve her with a deportation order Police said they had been unable to serve a summons on 25-year-old Lee Jones
{i} opening stroke or hit of the ball (Sports)
When you serve food and drink, you give people food and drink. Serve it with French bread Serve the cakes warm Prepare the garnishes shortly before you are ready to serve the soup. the pleasure of having someone serve you champagne and caviar in bed They are expected to baby-sit, run errands, and help serve at cocktail parties. Serve up means the same as serve. After all, it is no use serving up TV dinners if the kids won't eat them He served it up on delicate white plates
A type of separator applied directly over the conductor or conductors The serve may consist of one of more materials such as paper, cotton, silk, nylon or rayon These materials may be applied spirally or laterally
Hence, to bring forward, arrange, deal, or distribute, as a portion of anything, especially of food prepared for eating; often with up; formerly with in
Stroke used to put the shuttlecock into play at the start of a rally
To cover the surface of a wire rope or strand with a wrapping of fiber cord TinnedWire - Wire coated with tin
If you serve your country, an organization, or a person, you do useful work for them. It is unfair to soldiers who have served their country well for many years I have always said that I would serve the Party in any way it felt appropriate
To bring to notice, deliver, or execute, either actually or constructively, in such manner as the law requires; as, to serve a summons
The shot that begin each point Standing behind the baseline, the player must toss the ball into the air and hit it into the diagonally opposite service court The server is given two chances to make a valid serve A failure is called a fault and a double fault results in loss of the point On the first point, the server must be to the right of the center line, and then alternates sides with each point In singles, the players alternate service throughout a match In doubles, service alternates between the sides, and all four players serve in turn
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses"
To perform the duties belonging to, or required in or for; hence, to be of use to; as, a curate may serve two churches; to serve ones country
a pass of the broom to someone else
The first shot, done by the server It begins with the ball being thrown up from palm of hand and struck by the racket
The shot that enters the ball into play A typical serve consists of a player tossing the ball into the air and then hitting an overhead shot into the opponent's service court
spend time in prison or in a labor camp; "He did six years for embezzlement"
n one of the six basic skills, used to put the ball in play It is the only skill controlled exclusively by one player 發球。
feelings If you say it serves someone right when something unpleasant happens to them, you mean that it is their own fault and you have no sympathy for them. Serves her right for being so stubborn. the action in a game such as tennis or volleyball when you throw the ball in the air and hit it over the net
To be in service; to do duty; to discharge the requirements of an office or employment
To treat; to behave ones self to; to requite; to act toward; as, he served me very ill
provide (usually but not necessarily food); "We serve meals for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P
help to some food; help with food or drink; "I served him three times, and after that he helped himself"
to serve a witness with a subpœna
serve out
To win a set, or by extension a match, by holding serve
serve somebody right
To happen to someone who is thought to deserve it

And serves you right, said Jane, the pert chambermaid, if you will take their money to get drunk on..

serve time
To be in prison or a similar institute
serve a person with the same sauce
pay someone compensation, give someone a payment
serve an order
deliver a court order
serve as a middleman
act as an agent
serve as a role model
act as a good example
serve customers
cater to clients' demands and wishes
serve idols
worship to pagan gods, commit paganism
serve in office
fill an official post, serve in a public position
serve its purpose
be used for a particular reason
serve notice
give notice that one intends to quit his job
serve one the same sauce
pay someone compensation, give someone a payment
serve out
distribute, portion out
serve out
If someone serves out their term of office, contract, or prison sentence, they do not leave before the end of the agreed period of time. The governor has declared his innocence and says he plans to serve out his term
serve tables
bring food to tables at a restaurant
serve the hour
surrender to the decisive moment, give in to the moment of fate
serve time
spend time in jail
serve two masters
serve two authorities, have two bosses
serve up
provide (usually but not necessarily food); "We serve meals for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P M "; "The entertainers served up a lively show"
serve up
serve: provide (usually but not necessarily food); "We serve meals for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P M "; "The entertainers served up a lively show"
serve up
see serve 6
second serve
Another attempt at a service, after a faulty first service
self-serve
Describing a facility in which the customer does the work rather than being waited on

Self-serve gas stations are popular with owners because they need fewer attendants and have all the customers as free part-time employees.''.

hold one's serve
to win a game when one is serving
on serve
With each player or pairing having won the same number of games as they have served

The fourth set between Gabashvili and Melzer is still on serve, the Russian leading 4-3, but the Austrian holding a two sets to one lead.

serving
Present participle of serve
soft serve
A frozen dessert, similar to ice cream but dispensed from a machine
first-come-first-serve(p)
not accepting reservations
served
The defendant has been "served" when he or she personally receives a Summons to appear in court and a copy of the plaintiff's Complaint
served
{s} offered, presented
served
past of serve
served
The delivery of court papers to a person •Children & Criminal Law
serves
third person singular of serve
serving
an individual quantity of food or drink taken as part of a meal; "the helpings were all small"; "his portion was larger than hers"; "there's enough for two servings each"
serving
The action of the verb to serve
serving
The real-time, controlled distribution of advertising creative to publisher websites
serving
from Serve
serving
A serving is an amount of food that is given to one person at a meal. Quantities will vary according to how many servings of soup you want to prepare Each serving contains 240 calories
serving
the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena"
serving
That or who serves or serve
serving
A portion (especially, of a meal) served to someone
serving
{i} single portion of food; act of presenting, act of offering
serving
Wrapping of yarn around a product in one or more layers, to form a protective covering
serving
A serving spoon or dish is used for giving out food at a meal. Pile the potatoes into a warm serving dish. an amount of food that is enough for one person = helping. serving spoon/dish etc a spoon, dish etc that is used to serve food
serving
for one food, the amount a person would be lonely to eat during a meal
serving
An individual portion or helping of food or drink
serving
{s} of that which serves or provides a service
that will serve
that will do, that will work
Türkçe - İngilizce

serve teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

serv
notice
serve