bilişim

listen to the pronunciation of bilişim
Türkçe - Türkçe
Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığı ile düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bilim, informatik
Bilginin saklanması ve üretilmesini konu alan akademik ve mesleki disiplini
informatik
bilişim teknolojileri
(Bilgisayar) Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan biri
bilişim ağı
Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişim sistemi
bilişim teknolojisi
Bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem
yönetim bilişim sistemleri uzmanı
Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişi
bilişim