pron. specific male; to a specific male

listen to the pronunciation of pron. specific male; to a specific male
İngilizce - Türkçe

pron. specific male; to a specific male teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

him
(eril) onu
him
His veya Her Imperial Majesty
him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
eril onu
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

İngilizce - İngilizce
him
pron. specific male; to a specific male