pron: him, it 45

listen to the pronunciation of pron: him, it 45
İngilizce - Türkçe

pron: him, it 45 teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

him
(eril) onu
him
His veya Her Imperial Majesty
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
eril onu
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

İngilizce - İngilizce
him
pron: him, it 45