çekicilik

listen to the pronunciation of çekicilik
Türkçe - İngilizce
attractiveness

The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me. - Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor.

attraction

Do you feel any attraction for this book? - Bu kitap için herhangi bir çekicilik hissediyor musun?

These days there is a lot of talk about the Law of Attraction, but I don't think such a thing exists. - Bu günlerde orada Çekicilik Kanunu hakkında birçok konuşma var ama ben böyle bir şeyin var olduğunu sanmıyorum.

appeal
sexiness
witchery
seduction
allurement
attractiveness, charm, appeal, allure
desirability
comeliness
charm

Her warm personality adds charm to her beauty. - Onun sıcak kişiliği güzelliğine çekicilik katıyor.

oomph
sex appeal
glamour [Brit.]
pull
affinity
fascination
it
glamor
charisma
romance
gilt
{i} glamour
tempting
spell
allude
appealingness
allure
magnetism
magic
lure
{i} draw
winsome
attractability
{i} enticement
çekici
charming

I think Tom is charming. - Tom'un çekici olduğunu düşünüyorum.

You look very charming today. - Bugün çok çekici görünüyorsun.

çekici
attractive

The attractiveness of his charisma made other people listen. - Onun karizmasının çekiciliği diğer insanları dinlettirdi.

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

çekici
tow truck

Dan called for a tow truck. - Dan çekici bir kamyon çağırdı.

He drives a tow truck. - O bir çekici sürücüsüdür.

çekici
{s} stunning

You really do look stunning. - Gerçekten çekici görünüyorsun.

çekici
appealing

She gave me an appealing look. - O bana çekici bir görünüm verdi.

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

çekici
sexy

Mary thinks that German accents are sexy. - Mary Alman aksanlarının çekici olduğunu düşünüyor.

çekici
catching
çekici
{i} tractor
çekici
attractive, adorable, inviting, charming, glamorous, devastating, eye-catching, alluring, appealing, engaging, seductive, desirable
çekici
{s} ravishing

You look ravishing in that dress. - O elbisenin içinde çekici duruyorsun.

çekici
{s} captivating
çekici
{s} inviting
çekici
{s} darling
cinsel çekicilik
sexual attraction
çekici
likable
çekici
(Otomotiv) tow car
çekici
tug
çekici
intriguing

That's quite intriguing. - O oldukça ilgi çekici.

That's a very intriguing idea. - O çok ilgi çekici bir fikir.

çekici
puller
çekici
fascinating

Am I really that fascinating? - Gerçekten bu kadar çekici miyim?

çekici
devastating
çekici
fascinate
çekici
canny
çekici
(Argo) hottie
çekici
(Argo) fly
çekici
tower
çekici
good-looking
çekici
currently
çekici
(Otomotiv) coach
çekici
pretty

She is very pretty, but not alluring. - O çok güzel ama çekici değil.

This is pretty remarkable. - Bu oldukça dikkat çekici.

çekici
breakdown van
çekici
(Askeri) tugboat
çekici
distractive
çekici
enticing
çekici
taking
çekici
(Fizik) charm

You look very charming today. - Bugün çok çekici görünüyorsun.

I think Tom is charming. - Tom'un çekici olduğunu düşünüyorum.

çekici
eye-catching
çekici
pulchritudinous
çekici
bootylicious
çekici
quaint
çekici
good-looker
çekici
fetch
çekici
gainly
çekici
magnetic
çekici
fetching
çekici
languorous
çekici
tractive
çekici
winsome
çekici
alluring

Who is more alluring, Madonna or Marilyn Monroe? - Kim daha çekici, Madonna mı yoksa Marilyn Monroe mu?

Which painting is more alluring, Madame X or the Mona Lisa? - Hangi tablo daha çekici, Madame X mi yoksa Mona Lisa mı?

çekici
engaging
çekici
fair

The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me. - Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor.

çekici
exotic
çekici
riveting
çekici
glamorous

She looked glamorous. - O çekici görünüyordu.

çekici
come-hither
çekici
personable
çekici
winning
çekici
nifty
çekici
adorable

Tom is just adorable. - Tom sadece çok çekici.

çekici
graceful
çekici
prepossessing
çekici
hauler
çekici
{s} catchy
cinsel çekicilik
sexiness
cinsel çekicilik
sex appeal
nem çekicilik düzeyi
(Gıda) humidity potential
nem çekicilik gücü
(Gıda) humidity potential
Çekici
(Tıp) abducent
çekici
{s} bewitching
çekici
interesting

Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting. - Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir.

Mars is all the more interesting for its close resemblance to our Earth. - Dünya'ya en yakın benzemede Mars hepsinden en ilgi çekici olanı.

çekici
haul
çekici
{s} spicy
çekici
tractional
çekici
buxom
çekici
breakdown van; haulier
çekici
engrossing
çekici
(force, vehicle, instrument, etc.) which can pull, draw, haul, drag, or tug something
çekici
attractive, appealing
çekici
becoming
çekici
endearing
çekici
seductive
çekici
enthralling
çekici
comely
çekici
desirable
çekici
juicy
çekici
simpatico
çekici
positive
çekici
towing truck
çekici
{s} toothsome
çekici
charmins
çekici
{i} haulier
çekici
{s} charismatic

Your grandfather is very charismatic. - Büyük baban çok çekici.

çekici
breakdown truck
çekici
provocative
çekici
witching
çekici
{s} sapid
çekici
wrecker
çekici
wrecker, tow truck
çekici
{s} tempting

None of these things look tempting. - Bu şeylerin hiçbiri çekici görünmüyor.

I have to admit it's very tempting. - Onun çok çekici olduğunu kabul etmeliyim.

çekici
{s} nubile
çekici
allure
Türkçe - Türkçe
Çekme gücü
Çekici olma durumu, cazibe. Çekme gücü
Çekici olma durumu, cazibe
(Osmanlı Dönemi) incizâbât
çekici
Çekme işini yapan
çekici
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı, cazibeli, cazip: "Necdet için bu öbüründen daha çekici değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu
çekici
Kaza veya arıza yapan aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt
çekici
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı, cazibeli, cazip
çekici
calip
çekicilik