çekicilik

listen to the pronunciation of çekicilik
Türkçe - İngilizce
attractiveness

The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me. - Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor.

attraction

It's a major tourist attraction. - O önemli bir turistik çekicilik.

Do you feel any attraction for this book? - Bu kitap için herhangi bir çekicilik hissediyor musun?

appeal
sexiness
witchery
seduction
allurement
attractiveness, charm, appeal, allure
desirability
comeliness
charm

Her warm personality adds charm to her beauty. - Onun sıcak kişiliği güzelliğine çekicilik katıyor.

oomph
sex appeal
glamour [Brit.]
pull
affinity
fascination
it
glamor
charisma
romance
gilt
{i} glamour
tempting
spell
allude
appealingness
allure
magnetism
magic
lure
{i} draw
winsome
attractability
{i} enticement
çekici
charming

I think Tom is charming. - Tom'un çekici olduğunu düşünüyorum.

You look very charming today. - Bugün çok çekici görünüyorsun.

çekici
attractive

Jon is far more attractive than Tom. - Jon, Tom'dan çok daha çekicidir.

The attractiveness of his charisma made other people listen. - Onun karizmasının çekiciliği diğer insanları dinlettirdi.

çekici
tow truck

We're waiting for a tow truck. - Bir çekici bekliyoruz.

Dan called for a tow truck. - Dan çekici bir kamyon çağırdı.

çekici
{s} stunning

You really do look stunning. - Gerçekten çekici görünüyorsun.

çekici
appealing

I think that's really appealing. - Bence o gerçekten çekici.

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

çekici
sexy

Mary thinks that German accents are sexy. - Mary Alman aksanlarının çekici olduğunu düşünüyor.

çekici
catching
çekici
{i} tractor
çekici
attractive, adorable, inviting, charming, glamorous, devastating, eye-catching, alluring, appealing, engaging, seductive, desirable
çekici
{s} ravishing

You look ravishing in that dress. - O elbisenin içinde çekici duruyorsun.

çekici
{s} captivating
çekici
{s} inviting
çekici
{s} darling
cinsel çekicilik
sexual attraction
çekici
likable
çekici
(Otomotiv) tow car
çekici
tug
çekici
intriguing

That actually sounds intriguing. - O aslında ilgi çekici görünüyor.

That sounds intriguing. - O ilgi çekici görünüyor.

çekici
puller
çekici
fascinating

Am I really that fascinating? - Gerçekten bu kadar çekici miyim?

çekici
devastating
çekici
fascinate
çekici
canny
çekici
(Argo) hottie
çekici
(Argo) fly
çekici
tower
çekici
good-looking
çekici
currently
çekici
(Otomotiv) coach
çekici
pretty

She is very pretty, but not alluring. - O çok güzel ama çekici değil.

This is pretty remarkable. - Bu oldukça dikkat çekici.

çekici
breakdown van
çekici
(Askeri) tugboat
çekici
distractive
çekici
enticing
çekici
taking
çekici
(Fizik) charm

I think Tom is charming. - Tom'un çekici olduğunu düşünüyorum.

You look very charming today. - Bugün çok çekici görünüyorsun.

çekici
eye-catching
çekici
pulchritudinous
çekici
bootylicious
çekici
quaint
çekici
good-looker
çekici
fetch
çekici
gainly
çekici
magnetic
çekici
fetching
çekici
languorous
çekici
tractive
çekici
winsome
çekici
alluring

She is very pretty, but not alluring. - O çok güzel ama çekici değil.

Who is more alluring, Madonna or Marilyn Monroe? - Kim daha çekici, Madonna mı yoksa Marilyn Monroe mu?

çekici
engaging
çekici
fair

The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me. - Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor.

çekici
exotic
çekici
riveting
çekici
glamorous

She looked glamorous. - O çekici görünüyordu.

çekici
come-hither
çekici
personable
çekici
winning
çekici
nifty
çekici
adorable

Tom is just adorable. - Tom sadece çok çekici.

çekici
graceful
çekici
prepossessing
çekici
hauler
çekici
{s} catchy
cinsel çekicilik
sexiness
cinsel çekicilik
sex appeal
nem çekicilik düzeyi
(Gıda) humidity potential
nem çekicilik gücü
(Gıda) humidity potential
Çekici
(Tıp) abducent
çekici
{s} bewitching
çekici
interesting

That job wasn't very interesting. However, the pay was good. - O iş, çok ilgi çekici değildi. Ancak, ücreti iyiydi.

This book is interesting and, what is more, very instructive. - Bu kitap ilgi çekicidir,üstelik çok eğitici.

çekici
haul
çekici
{s} spicy
çekici
tractional
çekici
buxom
çekici
breakdown van; haulier
çekici
engrossing
çekici
(force, vehicle, instrument, etc.) which can pull, draw, haul, drag, or tug something
çekici
attractive, appealing
çekici
becoming
çekici
endearing
çekici
seductive
çekici
enthralling
çekici
comely
çekici
desirable
çekici
juicy
çekici
simpatico
çekici
positive
çekici
towing truck
çekici
{s} toothsome
çekici
charmins
çekici
{i} haulier
çekici
{s} charismatic

Your grandfather is very charismatic. - Büyük baban çok çekici.

çekici
breakdown truck
çekici
provocative
çekici
witching
çekici
{s} sapid
çekici
wrecker
çekici
wrecker, tow truck
çekici
{s} tempting

None of these things look tempting. - Bu şeylerin hiçbiri çekici görünmüyor.

I have to admit it's very tempting. - Onun çok çekici olduğunu kabul etmeliyim.

çekici
{s} nubile
çekici
allure
Türkçe - Türkçe
Çekme gücü
Çekici olma durumu, cazibe. Çekme gücü
Çekici olma durumu, cazibe
(Osmanlı Dönemi) incizâbât
çekici
Çekme işini yapan
çekici
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı, cazibeli, cazip: "Necdet için bu öbüründen daha çekici değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu
çekici
Kaza veya arıza yapan aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt
çekici
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı, cazibeli, cazip
çekici
calip
çekicilik