shot

listen to the pronunciation of shot
İngilizce - Türkçe
{i} atış

Fransa'nın kalecisi yere daldı ve Ronaldo'nun atışını kurtardı. - The goalkeeper for France dived to the ground and saved Ronaldo’s shot.

Kaç tane atış duydunuz? - How many shots did you hear?

{i} çekim

Geziye gitmeden önce bazı çekimlere ihtiyacım var. - I need some shots before I go on my trip.

Onun başka bir DTP çekimine ihtiyacı var. - She needs another DPT shot.

{i} bir fırt içki

Tom bir fırt içki içti. - Tom drank a shot of whiskey.

{i} fotoğraf

O şimdiye kadar gördüğüm en kötü vesikalık fotoğraf. - That's the worst mug shot I've ever seen.

{i} tek içki
(Avcılık) av saçması
vurulmak

Vurulmaktansa asılmayı tercih ederim. - I'd rather be hanged than shot.

Tom vurulmak üzereydi ama o bunu bilmiyordu. - Tom was about to be shot, but he didn't know it.

isabet almak
toparcık
el
postu deldirmek
gülle atma
(Gıda) tek atmak
şanjan
menzil
yudum

Tom bir fırt tekilayı bir yudumda içti. - Tom drank the shot of tequila down in one gulp.

Bir yudum tekila istiyorum. - I'd like a shot of tequila.

eskimiş
şut
silah sesi

Aniden bir silah sesi duyduk. - All at once we heard a shot.

Çok uzakta olmayan bir silah sesi duyduk. - We heard a shot not far away.

hasta

Avcılardan biri vuruldu ve hastaneye götürülmek zorunda kaldı ve şimdi hızlı bir iyileşme gösteriyor. - One of the hunters was shot and had to be taken to hospital, where he is now making a speedy recovery.

{f} vur

Polis vurularak öldürüldüğünde izinliydi. - The policeman was off duty when he was shot to death.

Onu vuran adam Sirhan Bişara Sirhandı. - The man who shot him was Sirhan Bishara Sirhan.

resim
girişim
deneme

Bir kere daha denemek ister misin? - Do you want to give it another shot?

Denemek zorunda kaldım. - I had to give it a shot.

nişancı

Tom bir keskin nişancı tarafından başından vuruldu. - Tom got shot in the head by a sniper.

eski
yorgun
yanardöner
kadeh
bitkin
erim
aşı

Hemşire Tom'a grip aşısı vurdu. - The nurse gave Tom a flu shot.

Tetanoz aşısı köpek ısırmasından daha çok acıttı. - The tetanus shot hurt more than the dog bite.

gülle
mermi

Sami, karısı Leyla'yı başından iki mermi ile vurdu . - Sami shot two bullets into the head of his wife, Layla.

Köpek bir mermi gibi uzaklaştı. - The dog went away like a shot.

enstantane fotoğraf
vuruş

Bana vurmak istiyor musunuz? Devam edin ve en iyi vuruşunuzu yapın. - Do you want to hit me? Go ahead and take your best shot.

Mac'in harika bir vuruş yaptığını gördük - We saw Mac make a fantastic shot.

atım
iğne

Doktor bana iğne yaptı. - The doctor gave me a shot.

Hemşire bana bir iğne yaptı. - The nurse gave me a shot.

saçma
(Tıp) Şırınga, iğne, aşı
{i} destek
{i} cinsel ilişki
{s} kafası dumanlı
{i} (çifte namlulu av tüfeği için) saçma
{i} kısmet
{i} yardım
içinde patlayıcı madde olmayan top güllesi
{i} film çekme
{s} dolu
{s} çakırkeyif
{i} (mermi, roket için) atım, atış; (top için) vuruş; (top için) şut
(Tekstil) atkı Açıklama: Dokuma işleminde kullanılan yatay iplik sistemidir
{i} spor gülle
{i} tahmin
{i} şans

Bu bizim tek şansımız. - This is our only shot.

Hiç böyle bir şans görmemiştim. - I've never seen a shot like that.

(Askeri) ATEŞ BİLDİRİŞ, (ATILDI): Top veya topların ateşlendiğini belirten bildiri. Bak. "rounds complete", "on the way"
{i} top mermisi
f., bak. shoot
dili teşebbüs
top veya tüfek atma
{i} tahrip maddesi
{s} yanardöner, şanjan, janjan (kumaş)
spor bilyeye vuruş
{s} k.dili. kullanılmaz hale gelmiş, tamamıyla bozulmuş: This motor's shot. Bu motorda iş yok. 3
{i} lağım
güll
{i} boşalma
vurmak
birdenbire
atışın
her
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

somebody
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

shoot
çekim yapmak (kamera)
shoot
ateş etmek

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

shot down
(Avcılık) ateş ederek vurup öldürmek
shot firer
patlatman
shot glass
(Gıda) tek atma kadehi
shot gun
(Askeri) av tüfeği
shot hole
dinamit deliği
shot point
patlama noktası
shot satin
(Tekstil) janjanlı saten
shot cloth
şanjan kumaş
shot effect
şanjan efekti
shot firer
patlatıcı
shot firer
barutçu
shot in the arm
taze kan
shot in the arm
iyiye götüren şey
shot in the dark
kaba tahmin
shot peening
püskürtmeli sertleştirme
shot put
gülle
shot silk
yanardöner ipek
shot taffeta
tafta şanjan
shot at
shot olarak
shot blast
Kumlama
shot blasting
yumru asindiricili püskürtme
shot blasting
Kumlama
shot crete
Girit shot
shot detection system
(Askeri) menzil tespit sistemi
shot drilling
bilyalarla sondaj, toparcikla delme
shot of
shot
shot on goal
hedefe atış
shot peening
(Mühendislik) bilyalı yüzey dövme
shot through the lung
akciğer üzerinden vurdu
shot to death
vurularak öldürüldü
shot-blast
Bir yüzeye yüksek hızda küçük çelik parçaları adan kKumlama makinası
shot-peened
gülle peened
shot cloth
yanardöner kumaş
shot effect
(Tekstil) yanardöner görünüm, şanjan efekti
shot group
(Askeri) DAĞILMA ŞEKLİ: Eşit şartlar altında atılan bir seri atıma ait vuruşların satıhta meydana getirdikleri şekil. Buna "shot pattern" de denir
shot hoist
(Askeri) MATAFORA, MERMİ ASANSÖRÜ: Büyük çaplı top mermilerini kaldırmakta kullanılan tertibat
shot hoist
(Askeri) mermi asansörü
shot hoist
(Askeri) matafora
shot in the arm
koldan aşı
shot in the arm
koldan iğne
shot in the dark
(deyim) tehlikeli tesebbus,kafadan atma (cevap vermede)
shot noise
(Nükleer Bilimler) saçma gürültüsü
shot pattern
(Askeri) DAĞILMA ŞEKLİ: Bak. "shot group"
shot put
spor
shot put
gülle atışı
shot putter
{i} gülle atıcı
shot putter
{i} gülleci
shot shell
(Avcılık) av tüfeği fişeği
shot silk
şanjan ipek
shot through
doldurulmuş
shot through
dolu
shot tongs
(Askeri) MERMİ KISKACI: Mermileri yatay vaziyette kaldırmak ve nakletmek için kullanılan tertibat
shot tongs
(Askeri) mermi kıskacı
shot truck
(Askeri) arabalı mermi taşıyıcı
shot truck
(Askeri) ARABALI MERMİ TAŞIYICI: Büyük topların doldurulmasında, ağır mermileri yükleyerek kamaya taşımaya yarayan küçük yük arabası. Mermiyi topun içine sürebilmek için bu araba, kamanın yüksekliğine göre ayarlanır
shot up
sayısı birden artmış
shot up
aniden gelişmiş
shot welding
püskürtmeli kaynak
this
bu
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

that
o
them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

me
bana
us
bizi
them
onlar

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

your
sizin

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

shoot
{i} vurma

Tom silahsız bir insanı vurmakla suçlandı. - Tom has been accused of shooting an unarmed man.

Tom Mary'yi vurmanı istiyor. - Tom wants you to shoot Mary.

take the shot
Silah ile ateş etmek
give it a shot
şansını denemek
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

her
dişil onu
him
onu

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

long shot
geniş plan
my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
shoot
filizlenmek
shoot
atış yapmak
shoot
vurmak

Seni vurmak istemiyorum. - I don't want to shoot you.

Tom silahsız bir insanı vurmakla suçlandı. - Tom has been accused of shooting an unarmed man.

shoot
ateş etme

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Asker silahsız bir düşmana ateş etmeyi reddetti. - The soldier disdained shooting an unarmed enemy.

shoot
atma

Keşke desteksiz atmadan önce onun hakkında düşünseydin. - If only you'd thought of that before shooting your big mouth off.

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

them
onları

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
million years
my
vay be!
my
ünl
my
hayret
my
vay be
shoot
çekim yapmak

Düşük açıdan çekim yapmak bacaklarınızı daha uzun gösterir. - Shooting from a low angle makes your legs appear longer.

that
böyle

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

us
amerika birleşik devletleri
bank shot
(Spor) potalı şut
finesse shot modifier
usta şut ayarı
follow up shot
(Avcılık) peşpeşe atış
follow up shot
(Avcılık) sert atış
her
kendi

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
hook shot
(Spor) hukşat
hook shot
(Spor) çengel atışı
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunlarda)
jump shot
(Spor) zıplayarak atılan şut
kill white stag with a heart shot
kalbe yapılan atışla öldürmek
like a shot
süratle
like a shot
hızla
like a shot
çabucak
like a shot
derhal
like a shot
şimşek gibi
like a shot
hiç tereddüt etmeden
long shot
(Spor) uzak mesafeden atılan şut
long shot
genel çekim
Türkçe - Türkçe

shot teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
A punch or other physical blow
A remark or comment, especially one which is critical or insulting

Schwarzenegger also is taking nasty shots from his own party, as GOP conservatives bash some of his appointments as Kennedyesque and traitorous to party values.

A single unbroken sequence of photographic film exposures, or the digital equivalent; an unedited sequence of frames
A spoon of coffee
Small metal balls used as ammunition
Woven from warp and weft strands of different colours, resulting in an iridescent appearance
Simple past tense and past participle of shoot
An armor-piercing solid metal projectile having no bursting charge, that was in use mainly during World War II, more specifically called AP or armor-piercing shot
A vaccination or injection
A measure of alcohol, usually spirits, as taken either from a shot-glass or directly from the bottle, equivalent to about 44 milliliters; 1.5 ounces. ("pony shot"= 30 milliliters; 1 fluid ounce)
tired, weary

I have to go to bed now, I'm shot.

A charge to paid, a scot or shout

Drink up. It's his shot.

Worn out

The rear axle will have to be replaced. It's shot.

The heavy iron ball used for the shot put
An opportunity or attempt

I'd like just one more shot at winning this game.

The act of launching a ball or similar object toward a goal

They took the lead on a last-minute shot.

The result of launching a projectile or bullet

The shot was wide of the mark.

A single serving of espresso
Thank you
{n} the act of shooting, a bullet, ball, reckoning, charge
If you have a shot at something, you attempt to do it. The heavyweight champion will be given a shot at Holyfield's world title
an estimate based on little or no information
An attempt to kick or head the ball into the opponent's goal
unit of bet or casting (99/10/31) They shot the fleeing criminal dead The reporters shot questions at the couple who had just announced their divorce The baby has shot up marvelously The prices have simply shot up Don't shoot the messenger As a shot, I should say she is about forty-five It's a long shot, but I would predict the recovery of Japanese economy in the third quarter of fiscal 1999 (reference: '98 Nikkei)
a blow hard enough to cause injury; "he is still recovering from a shot to his leg"; "I caught him with a solid shot to the chin"
A marksman; one who practices shooting; as, an exellent shot
{s} struck by a bullet or projectile; multicolored, variegated; filled with a particular quality; ruined, worn out
The act of shooting; discharge of a firearm or other weapon which throws a missile
If you describe something as a long shot, you mean that it is unlikely to succeed, but is worth trying. The deal was a long shot, but Bagley had little to lose
A general term referring to any method of hitting the ball back to the opponent's court
the act of putting a liquid into the body by means of a syringe; "the nurse gave him a flu shot"
a chance to do something; "he wanted a shot at the champion"
A shot of a drug is an injection of it. He administered a shot of Nembutal
The basic building block of film narrativethe single unedited piece of film
See Shoot, v
informal words for any attempt or effort; "he gave it his best shot"; "he took a stab at forecasting" an attempt to score in a game a blow hard enough to cause injury; "he is still recovering from a shot to his leg"; "I caught him with a solid shot to the chin" a solid missile discharged from a firearm; "the shot buzzed past his ear" an explosive charge used in blasting sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put; "he trained at putting the shot" an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect; "his parting shot was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig at me every chance she gets" a person who shoots (usually with respect to their ability to shoot); "he is a crack shot"; "a poor shooter" a chance to do something; "he wanted a shot at the champion
An attempt to hit the ball
A continuously exposed and unedited image of any length Close-up: An image in which the distance between subject and point of view is very short Also extreme close-up Medium shot: Some environmental or situational context Long shot: An image in which the distance between the camera and the subject is great; subject is shown in context Reaction shot: Reveals character's expression Shot/reverse shot: one-shot cuts between two characters interacting with one another Eyeline match: Cut between one-shot of character looking at a specific point to what he is seeing Tracking (dolly) shot: The movement of the image through a scene, photographed by a camera mounted on tracks
that segment of the casting cycle in which molten metal is forced into the die
Picture information recorded by a camera
the launching of a missile or spacecraft to a specified destination
a solid missile discharged from a firearm; "the shot buzzed past his ear"
A missile weapon, particularly a ball or bullet; specifically, whatever is discharged as a projectile from firearms or cannon by the force of an explosive
(sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand; "it took two strokes to get out of the bunker"; "a good shot require good balance and tempo"; "he left me an almost impossible shot"
past of shoot
any directed individual attack attempt
(1) In shooting, one uninterrupted run of the camera to expose a series of frames Also called a take (2) In the finished film, one uninterrupted image with a single static or mobile framing
1 In shooting, one uninterrupted run of the camera to expose a series of frames Also called a take 2 In the finished film, one uninterrupted image with a single static or mobile framing
sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put; "he trained at putting the shot"
An attempt by a player to score by striking the puck with a hockey stick toward the opponent's goal
of Shoot
A shot is a photograph or a particular sequence of pictures in a film. a shot of a fox peering from the bushes
A solid non-explosive projectile For illustrations, see the Ammunition page
In sports such as football, golf, or tennis, a shot is an act of kicking, hitting, or throwing the ball, especially in an attempt to score a point. He had only one shot at goal
a small drink of liquor; "he poured a shot of whiskey"
If you do something like a shot, you do it without any delay or hesitation. I heard the key turn in the front door and I was out of bed like a shot
a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film
A single unbroken sequence of photographic film exposures, or the digital equivelant. An un-edited sequence of frames
Small globular masses of lead, of various sizes, used chiefly for killing game; as, bird shot; buckshot
A shot of a strong alcoholic drink is a small glass of it. a shot of vodka
an attempt to score in a game a blow hard enough to cause injury; "he is still recovering from a shot to his leg"; "I caught him with a solid shot to the chin"
A spherical weight, to be put, or thrown, in competition for distance
A solid metal armor-piercing projectile having no bursting charge, that was in use mainly during World War II
An opportunity to hit an adverse blot A direct shot is an opportunity to hit using a single number An indirect shot is an opportunity to hit using both numbers of the dice played with the same checker A particular roll of the dice which could hit an enemy blot
a person who shoots (usually with respect to their ability to shoot); "he is a crack shot"; "a poor shooter"
1 An act or instance of firing a rocket, especially from the earth's surface, as, the shot carried the rocket 200 miles
a shot in the dark: see dark
an attempt to score in a game
The entire throw of nets at one time
To load with shot, as a gun
shot glass
A small glass used to hold or measure a small quantity of liquor
shot glasses
plural form of shot glass
shot in the arm
A stimulus

His good marks gave him a shot in the arm.

shot in the arm
A shot of drug in the arm, to get on a high
shot in the dark
A guess, attempt, or choice made with little or no evidence or knowledge

From listening, I can't tell who composed it. Beethoven, maybe, but that's a shot in the dark.

shot on goal
A shot that, if not blocked, would go into the goal
shot put
An athletics event where a competitor must hurl a heavy metal orb as far as possible. Because of the weight of the ball this is done with a pushing motion rather than a throwing motion
shot putter
An athlete who competes in the shot put
shot rock
The rock in the house closest to the button
shot to nothing
An attempted pot that is intended not to leave a possible pot for the opponent if missed
shot tower
A tall building in which droplets of molten lead fall into a pool of water in order to form lead shot
shot-glass
A vessel of about 30ml volume, used for the measurement of spirituous liquors
shot-putter
A person who competes in the shot put event of track and field
shot-putting
The act of competing in the track and field event of putting the shot, attempting to throw a heavy metal ball for maximum distance using a pushing motion (rather than a bent arm throw) due to the balls great weight
shot blast
Shot blasting consists of attacking the surface of a material with one of many types of shots. Normally this is done to remove something on the surface such as scale, but it is also done sometimes to impart a particular surface to the object being shot blasted, such as the rolls used to make a 2D finish. The shot can be sand, small steel balls of various diameters, granules of silicon carbide, etc. The device that throws the shot is either a large air gun or spinning paddles which hurl the shot off their blades
shot blasting
Shot blasting consists of attacking the surface of a material with one of many types of shots. Normally this is done to remove something on the surface such as scale, but it is also done sometimes to impart a particular surface to the object being shot blasted, such as the rolls used to make a 2D finish. The shot can be sand, small steel balls of various diameters, granules of silicon carbide, etc. The device that throws the shot is either a large air gun or spinning paddles which hurl the shot off their blades
shot-blast
High-speed stream of steel particles employed in shot-blasting
shot-blast
Clean or strip (a surface) by directing a high-speed stream of steel particles at it
shot-blast
Subject to shot-blasting
shot 3,
the past tense and participle of shoot
shot a glance
looked quickly, took a peek
shot clock
A device that indicates how many seconds a team has to take a shot or else lose possession of the ball
shot glass
small glass for serving a shot of hard liquor (usually a one-ounce serving)
shot glass
a small glass adequate to hold a single swallow of whiskey
shot heard round the world
gunshot that began the Revolutionary War between the British and the Colonial troops in America (April 19, 1775)
shot him
fired at him with a gun
shot hole
drill hole for a charge of an explosive
shot in the arm
encouragement, inspiration, stimulation
shot in the locker
last resort, last straw
shot metal
an alloy that is 98% lead and 2% arsenic; used in making small shot
shot of
got rid of, freed himself of
shot on goal
A shot, as in hockey or soccer, that enters the goal or that would have entered the goal had the goalkeeper not blocked it
shot put
In athletics, the shot put is a competition in which people throw a heavy metal ball as far as possible. + shot putter shot putters shot put·ter Canadian shot-putter Georgette Reed. a sport in which you throw a heavy metal ball as far as you can putter. Field event in which a metal ball is heaved for distance. It derives from the ancient event of "putting the stone"; later a shot (cannonball) was substituted. A 16-lb (7.3-kg) shot was adopted for men in the first modern Olympic Games (1896); an 8.8-lb (4-kg) weight is used by women
shot put
throwing of an iron ball as far as possible, throwing a heavy iron ball in track and field competitions
shot put
an athletic competition in which a heavy metal ball is hurled as far as possible
shot putter
{i} athleter who competes in the sport of shot put
shot samples
Samples taken for assay from a molten metallic mass pouring a portion into water, to granulate it
shot three-point field goals
(Basketball) shot many baskets from outside the three-point line
shot through
twisted, intertwined, scattered
shot to death
died by a discharge or fire of bullets
shot to pieces
destroyed, worn-out, ruined
shot tower
tower of a kind once used to make shot; molten lead was poured through a sieve and dropped into water
shot up
grew quickly, increased very much
I've been shot
I have been hit by a projectile from a firearm
Jell-O shot
A confection of Jell-O made with an admixture of alcohol in place of approximately one third to one half of the usual amount of water
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
SB
sideband
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
agricultural shot
A swing across the line of the ball (resembling a scything motion) played without much technique. Often one that results in a chunk of the pitch being dug up by the bat. A type of a slog
air-shot
an act of attempting to, but failing to, kick the ball
approach shot
Any shot, normally not when teeing off, aimed to land on the green, hit for accuracy more than power
back foot shot
A shot played by the batsman with most of his weight on the back foot
big shot
A person with a reputation of importance or power

They stopped traffic so some big shot and his entourage could have the whole road to themselves.

booster shot
A dose of an antigen designed to strengthen immunity after an earlier immunizing dose
by a long shot
By a wide margin; indicates a very big difference or disparity

See here: You KNOW you feel superior to folks. You're not as bad as I say, but you're not as good as you say--not by a long shot! What's the reason you're so superior?.

canister shot
An anti-personnel ammunition consisting of a cylindrical canister filled with round lead or iron balls
case-shot
any mixture of stones and old iron, put into a wooden case and fired from a cannon as an anti-personnel weapon
cow shot
A batting stroke played across the line and aiming to hit the ball towards cow corner. Regarded as inelegant, and indeed risky, but can be very effective for a batsman with strength and a good eye
double gut shot
A poker hand where two different ranks could complete the straight, but the new card would not be the highest or lowest card in the straight. E.g. 2-4-5-6-8, either a 3 or a 7 could complete the straight
down a shot
to drink quickly the contents of a shot glass
drop shot
In sports such as badminton, squash, tennis and volleyball, a lightly-struck shot that just lands into play
dunk shot
A dunk, a shot where the ball is propelled directly downward through the hoop
establishing shot
A master shot, the primary wide shot of a scene used to inform the audience of the location or situation
foul shot
A free throw
front foot shot
A shot played by the batsman with most of his weight on the front foot
give it a shot
Try or attempt (something)

I don’t think it will work, but I suppose you could give it a shot.

give it one's best shot
To make one's best effort or attempt; to try as hard as possible

I didn't win the contest, but I sure gave it my best shot.

granny shot
A shot made granny style
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

hook shot
A shot in which the offensive player, gently throws the ball with a sweeping motion of his arm in an upward arc with a follow-through which ends over his head
it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

jump shot
A shot in which the player releases the ball at the highest point of a jump
junk shot
a method to shut off a faulty blowout preventer (BOP) by injecting the BOP with material that will clog up the innards and result in a choking off of the hole
lead shot
Small balls of lead, used as projectiles in shotguns, and as a weight in angling etc
long shot
Something unlikely; something that has little chance of happening or working. The term arose from the accuracy of early ship guns, which were effective only at close range and unlikely to hit the mark at any great distance

We can try your plan, but it's a long shot and it probably won't work.

long shot
A master shot, the primary wide shot of a scene into which the closeups will be edited later
me
As the subject of a verb, used without and
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

money shot
The moment in a pornographic film where the male subject of the scene in question ejaculates; so named because it is often considered the most important part of the film, and often an actor who is unable to provide the shot goes unpaid
money shot
The photographic capture of a willing female proudly displaying her breasts for free, or enticed to raise the shirt for photographing
moon shot
The launching of a spacecraft to orbit or land on the Moon
mug shot
A photograph taken of the head and shoulders, often from the front and in profile, usually taken in conjunction with somebody's arrest
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
one-shot
needing only a single attempt to become effective
one-shot
A story of only one chapter
one-shot
A music sample that is played without immediate repetition
one-shot
unique
one-shot
A type of long-lasting paint
one-shot
A headshot, especially in first-person shooters or a single hit kill in most RPGs
one-shot
A cinematographic shot of a person talking to camera; a talking head
one-shot
A television programme that is not part of a series
one-shot
A monostable multivibrator
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

parting shot
An insult or barbed comment issued as the speaker departs or the conversation comes to an end

Gold Coast Deputy Mayor David Power took a parting shot at the Crime and Misconduct Commission and his council enemies as he announced his bombshell resignation today.

pop shot
a quickly aimed or haphazard shot with a firearm; possibly confusion, by assonance, with pot shot
pot shot
A shot taken from a hidden stakeout
pot shot
A haphazard shot with a firearm, taken with careless aim, often fired at a random target
pot shot
By analogy, insulting or hurtful words carelessly or randomly said

Why should Jonathan, Ruth and all the others have to stay out there like sitting ducks as policemen and their smug reporter friends took pot shots at them?.

reverse shot
A shot in which one character is shown looking back at another, unseen, character
round shot
A solid usually iron spherical projectile fired from a smoothbore cannon

Just then, with a roar and a whistle, a round-shot passed high above the roof of the log-house and plumped far beyond us in the wood. Treasure Island (1883), Robert Louis Stevenson.

s.o.
someone
s.o.
significant other
scoop shot
A shot taken underhanded from an unusually low position (as though scooping up the ball)
shoot
A mild expletive, expressing disbelief or disdain

Shoot! I forgot! I have to go and get ready.

shoot
To deviate from kayfabe, either intentionally or accidentally; to actually connect with unchoreographed fighting blows and maneuvers, or speak one's mind (instead of an agreed-to script)
shoot
To make the stated score

In my round of golf yesterday I shot a 76.

shoot
To go over or pass quickly through

shoot the rapids.

shoot
The emerging stem and embryonic leaves of a new plant
shoot
A photography session
shoot
To measure the distance and direction to (a point)
shoot
To dismiss or do away with

His idea was shot on sight.

shoot
To tip (something, especially coal) down a chute
shoot
To inject. For example heroin
shoot
To fire a projectile or energy weapon at

The man, in a desperate bid for freedom, grabbed his gun and started shooting anyone he could.

slap shot
The fastest shot in hockey
snap shot
A hard shot without much planning
snap shot
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
solid shot
A synonym for solid round shot or cannonball
split shot
comprising half-caffeinated and half-decaffeinated espresso

I ordered a split shot latte.

split shot
A type of lead shot cut part-way through the diameter, used as a line weight in angling
Türkçe - İngilizce
shot of
of shot
her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

his
{i} feel

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) recur every
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) for all

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

her
soever
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
dig into
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
{f} jog
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
shot off
off shot
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} consciousness
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
shot