lağım

listen to the pronunciation of lağım
Türkçe - Türkçe
Düşman siperlerine doğru yer altından açılan dar yol
LAĞIM
(Osmanlı Dönemi) Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır
LAĞIM
(Osmanlı Dönemi) Kazurat ve çirkef sularının akmasına mahsus örtülü yol
lağım