filizlenmek

listen to the pronunciation of filizlenmek
Türkçe - İngilizce
sprout

In order to sprout, seeds need air and water. - Filizlenmek için, tohumların hava ve suya ihtiyacı var.

shoot
(Tarım) stool
burgeon
bud
to put forth shoots, sprouts, buds, tendrils, or suckers; to sprout
germ
shoot forth
shoot out
pullulate
germinate
to germinate, to sprout; to begin to develop
to begin to develop, sprout, burgeon
begin to develop
blossom
filizlenme
(Botanik, Bitkibilim) germinating
filizlenme
offshoot
filizlenme
sprouting
filizlenme
{i} shooting
filizlenme
{i} germination
Türkçe - Türkçe
Gelişmeye, büyümeye başlamak
Filiz vermek
Bitki filiz vermek
cücüklenmek
filizlenme
Filizlenmek işi
filizlenme
Yumruların üzerinde ince uzun filizlerin belirmesi biçiminde görülen patates hastalığı
filizlenmek