girişim

listen to the pronunciation of girişim
Türkçe - İngilizce
attempt

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men. - Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu.

initiative

He opposes this initiative. - O, bu girişime karşı çıkıyor.

The initiative is punishable. - Girişim cezalandırılabilir.

interference
Enterprise

Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press. - Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız.

venture

Life is a joint venture, both said and decided to marry. - Her ikisi de hayat ortak bir girişimdir dediler ve evlenmeye karar verdiler.

I wish my venture would work out. - Keşke girişimim başarılı olsa.

approach
trial
attempt, enterprise, undertaking; interference
go
bid
enterprise, initiative
essay
(Hukuk) undertaking

It's a massive undertaking. - Bu çok büyük bir girişim.

He accomplished the great undertaking at last. - Sonunda büyük bir girişimi başardı.

ploy
phys. interference
step
shot
attempt, undertaking
show
fist
effort

In difficult times like these, no ordinary degree of effort will get our company out of danger. - Böyle zor zamanlarda girişimin hiçbir sıradan derecesi şirketi tehlikeden uzak tutmayacaktır.

weaving
merging
(Tıp) resonance
(Ticaret) entrepreneurship
try

Your attempt to retrieve your password was not successful. Please try again. - Şifrenizi geri alma girişiminiz başarılı değildir. Lütfen tekrar deneyin.

business enterprise
fling
crack

Would you like to take a crack at the job? - İşte son bir girişimde bulunmak ister misin?

attack
drive
demarche
move
to venture
girişim aracı
interferometer
girişim engelleyici
interference trap
girişim enversörü
interference inverter
girişim evireci
interference inverter
girişim filtresi
interference filter
girişim ile ilgili
entrepreneurial
girişim saçağı
interference fringe
girişim tuzağı
interference trap
girişim zayıflaması
interference fading
riskli girişim
long shot
ekonomik girişim
(Ticaret) concern
en iyi girişim
(Bilgisayar) best effort
riskli girişim
(Ticaret) venture
riskli girişim
(Konuşma Dili) leap in the dark
tehlikeli girişim
leap in the dark
umutsuz girişim
nonstarter
Komuta ve Kontrol Girişim programı
(Askeri) Command and Control Initiatives Program
Stratejik Savunma Girişim Kuruluşu
(Askeri) Strategic Defense Initiative Organization
askeri girişim
military engagement
başarısız girişim
damp squib
bozucu girişim
(Telekom) disturbing interference
bozucu girişim
(Telekom) harmful interference
diplomatik girişim
demarche
dostça girişim
(Hukuk) friendly demarche
hafif girişim filitresi
(Askeri) light interference filter
harmonik girişim
harmonic interference
heterodin girişim
heterodyne interference
ortak girişim
joint adventure
ortak girişim
joint undertaking
ortak girişim
collective
ortak girişim
(Hukuk) joint venture
riskli girişim
gamble
riskli girişim
wildcat
riskli girişim
plunge
sivil girişim
(Politika, Siyaset) civil initiative
tehlikeli girişim
venture
özel girişim
private enterprise
ümitsiz girişim
forlorn hope
Türkçe - Türkçe
İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı
Bir işe girişme, teşebbüs: "Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu."- T. Buğra. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı
Bir işe girişme, teşebbüs
girişim ölçme
İki veya daha fazla dalga hareketini ölçme işi
özel girişim
Ekonomi alanında özel kişilerin veya kuruluşların yaptığı işlerin bütünü, kamu kesimi dışında kalan iş alanı, özel, teşebbüs, hür teşebbüs
girişim